Het meest actuele nieuws over het coronavirus in Fryslân vind je op onze coronaviruspagina.

Infectieziekten

Infectieziekten zijn besmettelijke ziekten die veroorzaakt worden door virussen, bacteriën, parasieten of schimmels. Veel infectieziekten, zoals verkoudheid en griep zijn meestal onschuldig. Ze komen vaak voor en genezen meestal vanzelf. Maar er zijn ook ernstigere infectieziekten waarvoor medisch onderzoek en behandeling van belang is. De meeste vragen worden gesteld over de volgende onderwerpen.

Andere infectieziekten

Chikungunya

Chikungunya is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een virus. Het virus komt voor in (sub)tropische gebieden en wordt overgedragen door muggen die overdag steken. Chikungunyavirusinfectie leidt in de meeste gevallen tot ziekteverschijnselen. Op de website van het RIVM staat informatie over chikungunya.

 

Diarree

Diarree is een vrij onschuldig, maar toch zeer vervelend verschijnsel waarbij het lichaam te weinig vocht uit de ontlasting haalt. Diarree wordt vaak veroorzaakt door een besmetting met een bacterie of een andere ziekteverwekker, bijvoorbeeld door het eten van bedorven voedsel.

Meer informatie over diarree
Ebola

Ebola is een virus waar mensen erg ziek van worden. De ziekte is zeldzaam en leidt tot bloedingen in het lichaam. Tot nu toe komen uitbraken van deze ziekte alleen voor in delen van Afrika. Ebola is alleen besmettelijk via direct lichamelijk contact met een patiënt of door het slachten en opeten van een ziek dier. Eenmaal besmet is er een grote kans op overlijden. Op de website van het RIVM staat informatie over ebola.

Hazenpest (tularemie)

Hazenpest (tularemie) is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie. Vooral haasachtigen en knaagdieren blijken gevoelig voor de ziekte en kunnen er dood aan gaan. Ook mensen kunnen er ziek van worden, en in zeldzame gevallen ook honden en katten. Tularemie wordt voornamelijk via direct contact met zieke of dode hazen op mensen overgedragen. Op de website van het RIVM staat informatie over tularemie.

Hepatitis A

Hepatitis A is een leverontsteking die wordt veroorzaakt door het hepatitis A-virus. Het is over het algemeen een minder ernstige vorm van hepatitis die vooral bij kinderen voorkomt. Volwassen kunnen ook hepatitis A krijgen. Op de website van het RIVM staat informatie over hepatitis A.

 

Hepatitis B

Hepatitis B is een ontsteking van de lever die ontstaat door besmetting met het hepatitis B-virus. De overdracht kan plaatsvinden van moeder op kind bij de geboorte, door seksueel contact of contact met bloed. Op de website van het RIVM staat informatie over hepatitis B.

 

Infecties en open zwemwater

Door het zwemmen in open water kunnen infectieziekten worden opgelopen. In de folder van GGD Fryslân staat informatie over zwemmen in open water.

Koortslip

Koortslip, ook wel herpes labialis genoemd, is een veel voorkomende besmettelijke aandoening die wordt veroorzaakt door een virus. Het virus is van mens op mens overdraagbaar. Bij een koortslip ontstaan er blaasjes op de lippen. De verschijnselen van een koortslip kunnen regelmatig terugkeren omdat het virus in het lichaam aanwezig blijft. Op de website van het RIVM staat informatie over koortslippen.

Krentenbaard

Krentenbaard, ook wel impetigo genoemd, is een regelmatig voorkomende, besmettelijke huidinfectie die wordt veroorzaakt door een bacterie. Ziekteverschijnselen uiten zich meestal in het gezicht rond de neus of mond, wat de naam krentenbaard verklaart. De aandoening komt vooral voor bij jonge kinderen. Op de website van het RIVM staat informatie over krentenbaard.

 

Legionellose

Legionellose is een infectie van de luchtwegen en de longen. De legionellabacterie veroorzaakt deze infectie. De legionellalongontsteking noemen we ook wel veteranenziekte en komt in Nederland regelmatig voor. Op de website van het RIVM staat informatie over legionellose.

Mazelen

Mazelen (morbilli) is één van de meest besmettelijke ziekten die er bestaan en wordt veroorzaakt door het mazelenvirus. Het virus is van mens op mens overdraagbaar. Het kenmerkende verschijnsel van een mazeleninfectie is de rode huiduitslag. Mazelenvaccinatie wordt aangeboden aan alle kinderen in Nederland via het Rijksvaccinatieprogramma. Op de website van het RIVM staat informatie over mazelen.

 

Norovirus

Norovirussen zijn zeer besmettelijke virussen die een ontsteking van het slijmvlies van het maagdarmkanaal veroorzaken. In de volksmond wordt dit vaak ‘buikgriep’ genoemd. Per jaar krijgen ongeveer 4,5 miljoen Nederlanders buikgriep waarvan ongeveer een half miljoen gevallen wordt veroorzaakt door het norovirus. Op de website van het RIVM staat informatie over het norovirus.

 

Polio

Polio is een besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door een virus. De meeste personen die een polio-infectie oplopen worden daar niet ziek van, maar 1 op de 100 tot 200 krijgt verlammingsverschijnselen. In Nederland worden de meeste kinderen vanaf de leeftijd van twee maanden ingeënt tegen polio. Ze krijgen DKTP-inentingen (difterie, kinkhoest, tetanus en polio). Daardoor komt de ziekte in Nederland niet meer voor. Op de website van het RIVM staat informatie over polio.

Q-koorts

Q-koorts is een infectieziekte die van dieren kan overgaan op mensen. In Nederland zijn vooral besmette melkgeiten en melkschapen de bron van de ziekte bij mensen. De meeste mensen lopen Q-koorts op door het inademen van lucht waar de bacterie Coxiella burnetii inzit. Dit is vooral tijdens de lammerperiode van geiten en schapen. Deze periode loopt van februari tot en met mei. De bacterie kan maanden tot jaren overleven. Op de website van het RIVM staat informatie over Q-koorts.

Rabiës (hondsdolheid)

Rabiës, ook wel hondsdolheid genoemd, is een dodelijke infectieziekte die wordt veroorzaakt door een virus. Rabiës kan via een beet, krab of lik van een geïnfecteerd dier overgedragen worden op mensen. Infectie leidt tot zenuwverschijnselen. In Nederland komen rabiësinfecties zeer zelden voor, meestal gaat het om patiënten die het virus in het buitenland hebben opgelopen. Op de website van het RIVM staat informatie over rabiës.

 

Rodehond
Rodehond wordt veroorzaakt door het rubellavirus, dat alleen bij mensen voorkomt. Het wordt overgedragen door besmette druppeltjes vocht die rodehondpatiënten uitademen, niezen of hoesten. Rodehond begint vaak met wat algemene ziekteverschijnselen zoals lichte koorts, moeheid, neusverkoudheid en lichte oogontsteking. Hierna komt er een rode huiduitslag. Op de website van het RIVM staat informatie over rodehond.
Scabiës (schurft)

Scabiës of schurft is een besmettelijke aandoening die wordt veroorzaakt door een klein beestje, de schurftmijt. Dit beestje is niet met het blote oog te zien. De mijt graaft gangetjes oppervlakkig in de huid en legt daar haar eitjes. Eén van de belangrijkste klachten bij scabies is jeuk door een allergische reactie op de mijt. Op de website van het RIVM staat informatie over scabiës/schurft.

Folders met informatie over de behandeling van scabiës in verschillende talen kunt u vinden op de website van GGD/GHOR.

Zesde ziekte

De zesde ziekte is een besmettelijke infectieziekte die wordt veroorzaakt door een virus. Bij de zesde ziekte ontstaan vlekjes en bultjes, met name in het gezicht en op de romp. Voornamelijk kinderen krijgen de zesde ziekte. Op de website van het RIVM staat informatie over de zesde ziekte.

Ziekte van Lyme

De ziekte van Lyme wordt veroorzaakt door de bacterie Borrelia burgdorferi. De ziekte van Lyme kun je alleen via de beet van een besmette teek oplopen. Ongeveer 1 op de 5 teken draagt de bacterie bij zich. Bekijk onze tekenpagina voor meer informatie over teken en de ziekte van Lyme.

Ziekte van Weil

De ziekte van Weil is een besmettelijke ziekte. Mensen krijgen de ziekte door bacteriën, deze heten Leptospirosen. De ziekte komt over de hele wereld voor. In Nederland komt de ziekte weinig voor. Ratten kunnen de bacterie bij zich dragen. Via hun urine kan de bacterie in aarde, riool en oppervlaktewater (zoals sloten en plassen) terecht komen. Op de website van het RIVM staat informatie over de Ziekte van Weil.

Zikavirus

Het zikavirus wordt verspreid door de gelekoortsmug of denguemug. Deze mug komt niet van nature voor in Nederland. De ziekte (zikakoorts) verloopt meestal vrij mild. De meeste mensen krijgen helemaal geen klachten. Wel zijn er steeds meer wetenschappelijke bewijzen dat een infectie tijdens de zwangerschap schadelijk kan zijn voor het ongeboren kind. Op de website van het RIVM staat informatie over het zikavirus.


Kind niest in haar elleboog

School of kinderopvang?

Voor docenten van scholen en medewerkers van kinderdagverblijven is er meer informatie beschikbaar over infectieziekten.

Infectieziekten op school of kinderopvang

Contact

Heb je vragen? Neem contact op met het team Infectieziektebestrijding. E-mail: infectieziekten@ggdfryslan.nl

Bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 - 17.00 uur