Bekijk het laatste nieuws op onze coronapagina, ontdek meer over vaccineren en lees meer info voor zorg- en onderwijsprofessionals.

Gezondheid in en om huis

De omgeving waarin je woont, werkt en leeft heeft invloed op je gezondheid. Denk bijvoorbeeld aan luchtkwaliteit, schadelijk stoffen zoals asbest of kwik, maar ook aan tekenbeten en vocht en schimmel in huis. Je leefomgeving kan ook indirect van invloed zijn op je gezondheid door bijvoor-beeld stress door geluidhinder. Je kunt bij GGD Fryslân terecht voor informatie over milieufactoren die van invloed zijn op je gezondheid.

Andere onderwerpen

In de duinen van de Waddeneilanden komt de bastaardsatijnrups voor. Kom je in contact met de haartjes van deze rups? Dan kun je last van je huid, ogen en luchtwegen krijgen. 

Meer informatie over de bastaardsatijnrups

Bodemverontreiniging

In Nederland is de bodem op veel plaatsen verontreinigd. Voor uw gezondheid hoeft dit echter niet direct een gevaar te betekenen. Het is zelfs zo dat er in de meeste gevallen geen gezondheidsrisico is. Er is pas een gezondheidsrisico als de bodem verontreinigd is met een gevaarlijke stof én wanneer mensen aan deze stof worden blootgesteld.  

Wil je weten of de bodem in jouw buurt verontreinigd is? De website Bodemloket.nl geeft inzicht in de gegevens die de overheid en het bedrijfsleven in kaart gebracht hebben.

Naar Bodemloket.nl

 

      Eikenprocessierupsen zitten in het begin van de zomer in een groot aantal eikenbomen in Nederland. Ze komen ook steeds vaker in Fryslân voor. Als je in contact komt met de haren van een eikenprocessierups, kun je klachten krijgen zoals jeuk en ademhalingsproblemen.

 

Meer weten over eikenprocessierups?

Gewasbeschermingsmiddelen

Gewasbeschermingsmiddelen zijn bestrijdingsmiddelen die worden gebruikt voor het beschermen van plantaardige producten. Bestrijding van onkruid, ook buiten de landbouw, valt ook onder gewasbescherming. Gewasbeschermingsmiddelen kunnen voor mens en milieu schadelijke stoffen bevatten. Daarom zijn er strenge eisen gesteld aan de toelating en het gebruik van deze middelen.

Op de website van het RIVM vind je informatie die nodig is om mens en milieu te beschermen tegen de schadelijke effecten van bestrijdingsmiddelen, zowel gewasbeschermingsmiddelen als biociden. Op de website van het RIVM is daar meer over te lezen.

Naar RIVM.nl

 

Het kraanwater in Nederland is van hoge kwaliteit, veilig om te drinken en de gezondste keuze. Maar soms kan te veel lood in kraanwater voorkomen. Als er in huis loden leidingen of nieuwe kranen en/of leidingen zijn, kan er lood in het kraanwater komen.

Meer informatie over lood in drinkwater

Luchtkwaliteit

Verkeer brengt uitlaatgassen met zich mee. Deze kunnen een bedreiging vormen voor de gezondheid. Dat geldt vooral drukke verkeerswegen of in een stedelijk gebied. Daarnaast hebben ook andere zaken zoals industrie en veehouderij invloed op de luchtkwaliteit.  Toch is de lucht schoner dan vroeger. Het RIVM meet hoeveel schadelijke stoffen er in de lucht zitten. Wil je meer informatie over de luchtkwaliteit? Op de website van het RIVM is betrouwbare informatie te vinden. 

Naar RIVM.nl


Wil je meer informatie over de luchtkwaliteit in je eigen leefomgeving? Download dan de 'Mijn Luchtkwaliteit' app. Deze applicatie geeft je inzicht in de luchtkwaliteit op buurtniveau, de luchtkwaliteitsverwachting en vertelt je hoe je hier het beste mee om kunt gaat. 

Meer over de Luchtkwaliteit app

 

Wat heeft straling met gezondheid te maken? Er zijn mensen die zich zorgen maken over mogelijke gezondheidseffecten van elektromagnetische velden. Er is veel onderzoek naar gedaan. Er zijn vooral tijdelijke effecten gevonden, die niet leiden tot gezondheidsschade.

Meer informatie over mobiel bellen en straling

De Reststoffen Energie Centrale (REC) in Harlingen is een verbrandingsoven van Omrin. Door afval te verbranden wekt de REC electriciteit op. Veel mensen maken zich zorgen over de gevolgen van de REC voor de gezondheid. Het gaat dan met name om zorgen over de uitstoot van dioxines en zoutzuur. GGD Fryslân geeft hier informatie en advies over.

Meer informatie over de REC

 

In Fryslân zijn veel teken. Door een tekenbeet kun je de ziekte van Lyme krijgen. Als je een teek binnen 24 uur verwijdert, is de kans op de ziekte van Lyme vrijwel uitgesloten. De ziekte van Lyme wordt veroorzaakt door de bacterie Borrelia burgdorferie. Mensen kunnen deze bacterie oplopen door een beet van een teek die deze bacterie bij zich draagt.

 

 

Veehouderij

Nederland is een land waar mensen en vee dicht op elkaar leven. Mensen kunnen ziek worden van ziekteverwekkers die dieren bij zich dragen. Ook kunnen mensen hinder ondervinden van stank afkomstig van veehouderijen. Het RIVM doet daarom op verschillende manieren onderzoek naar de effecten van veehouderij op de gezondheid.

Wil je meer lezen over het onderzoek naar de invloed van veehouderij op de gezondheid ? Je kunt dit vinden op de website van het RIVM.

Naar RIVM.nl


Infectieziekten die van dier op mens kunnen worden overgedragen heten zoönosen. Meer informatie over zoönosen vind je op de website van Kennisplatformveehouderij. Ook op de website van het RIVM staat meer informatie over dit onderwerp.

Naar Kennisplatformveehouderij.nlZomerhitte

In de zomermaanden kan het behoorlijk warm zijn. Veel mensen ervaren hitte als een welkome periode van terras- en strandbezoek. Voor anderen  kan aanhoudende hitte juist nare gevolgen  hebben voor hun gezondheid. Ouderen, chronisch zieken en mensen met overgewicht kunnen extra last hebben van de hitte. Ook kinderen zijn kwetsbaar voor hitte omdat ze afhankelijk zijn van ouders/verzorgers.

Wil je weten wat je zelf kunt doen om de gevolgen van hitte te beperken? Op de website van het RIVM is betrouwbare informatie te vinden.

Naar RIVM.nl

 

Buiten sporten en bewegen is leuk en gezond, maar er zijn ook risico's aan verbonden. Als je met natuurwater of modder in contact komt, kun je ziekteverwekkers binnenkrijgen. Dit kan natuurlijk tijdens zwemmen, maar ook tijdens sloten hekkelen of wanneer je meedoet aan een survival run. De meeste ziekteverwekkers zijn voor mensen ongevaarlijk. Sommige infecties kunnen ernstig zijn, zoals de ziekte van Weil. Ken jij de risico’s en weet je wat je moet doen om deze te verkleinen?

Lees meer op de pagina over natuurwater en modder

Contact

Heb je vragen over gezondheid in jouw omgeving? Neem telefonisch of per e-mail contact op met de specialisten milieu en gezondheid van GGD Fryslân.

Bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 - 16.30 uur