Tuberculose

De infectieziekte tuberculose (tbc) wordt veroorzaakt door een bacterie (mycobacterium tuberculosis). De meest voorkomende vorm is longtuberculose. Dit kan besmettelijk zijn. Als GGD zijn wij verantwoordelijk voor de bestrijding van tuberculose in Fryslân. We doen dat onder andere door screening van groepen mensen die extra risico lopen op tbc en door bron- en contactonderzoek.

Vanaf 1 januari is onze bereikbaarheid veranderd.
Wij zijn bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag 09:00 -11:00 uur.

Met ingang vanaf 1 juni 2023 moeten expats en immigranten betalen voor hun eerste screening op tuberculose middels een röntgenfoto. De kosten worden jaarlijks geïndexeerd.

Let op! In verband met 2e pinksterdag zijn wij maandag 20-05-2024 gesloten.

 

 

Tuberculose-onderzoek

  • Om aan te kunnen tonen of je misschien drager van de tbc bacterie bent, nemen we een mantouxtest (tuberculinehuidtest) af. Drie dagen later hebben we de uitslag. Voor deze test is het daarom nodig dat je twee keer langs komt bij de GGD.
  • Als het nodig is, maken we een röntgenfoto van je longen. Op deze foto kunnen we zien of er afwijkingen zijn in de longen.
  • Tenslotte kunnen we een IGRA-test doen. Dat is een bloedtest waarmee we tbc bacterie kunnen vaststellen. Deze doen we meestal pas als uit de mantouxtest blijkt dat het nodig is.

Kosten

Mantouxtest (tuberculinehuidtest) € 34,00
Longfoto (X-thorax) € 66,00
IND screening immigranten en expats (alleen de eerste screening) € 54,08

Je kunt alleen per pin betalen. Neem bij bezoek een identiteitsbewijs of paspoort mee. De assistente vraagt hiernaar.

De kosten van eventueel aanvullend onderzoek (IGRA) bij vermoeden van tuberculose(infectie) declareert de afdeling Tuberculosebestrijding bij uw zorgverzekeraar. Mogelijk heeft dit gevolgen voor uw eigen risico. Wij houden hierbij de door de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) vastgestelde tarieven aan. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw zorgverzekering of uw polis raadplegen.

Spreekuur

Maandag en donderdag 08.30 uur-11.00 uur (alleen op afspraak). 

Veelgestelde vragen

Tuberculose is een infectieziekte die jaarlijks bij circa 800-900 mensen in Nederland voorkomt. Wereldwijd is tuberculose een groot probleem. Jaarlijks krijgen 9 miljoen mensen de ziekte en overlijden er meer dan 1,8 miljoen mensen aan tuberculose. De ziekte wordt veroorzaakt door een bacterie en komt meestal voor in de longen maar kan ook voorkomen in andere organen van het lichaam.

Tuberculose wordt bijna altijd overgedragen via de lucht door een patiënt met besmettelijke longtuberculose. Bij het hoesten worden de bacteriën vanuit de longen via kleine druppeltjes in de omgeving verspreid. Deze kleine druppeltjes kunnen bij inademing in de longblaasjes terecht komen.

Tips:

  • Het beste is om bij hoesten en niezen een papieren zakdoekje te gebruiken en gooi het daarna weg in de afvalbak
  • Heb je geen papieren zakdoek bij de hand? Hoest dan in de plooi van je elleboog.
  • Was regelmatig je handen met water en zeep, zeker na een flinke hoest- en niesbui.

Bij longtuberculose zijn de meest voorkomende klachten langdurig hoesten (langer dan 3 weken), vermoeidheid, lusteloosheid, koorts, gebrek aan eetlust en gewichtsverlies. Een andere, veel voorkomende klacht is nachtzweten.

Tuberculose is goed te behandelen met medicijnen.

Bij open tuberculose is de patiënt besmettelijk voor zijn omgeving. Bij een patiënt met longtuberculose zal meestal gevraagd worden iets op te hoesten (sputum). Wanneer in dit opgehoeste sputum de tbc bacterie wordt aangetroffen is het open tuberculose. 

Wordt de tbc bacterie daarin niet aangetroffen dan is het een gesloten tuberculose.

Als GGD zijn wij verantwoordelijk voor de bestrijding van tuberculose in Fryslân. We doen dat onder andere door screening van groepen mensen die extra risico lopen op tbc en door bron- en contactonderzoek.

Meer informatie

Meer informatie over tbc kun je vinden op de website van het RIVM en het tuberculosefonds. 


Contact, informatie- en afsprakenlijn

Heb je vragen of wil je een afspraak maken? Neem contact op met de afdeling Tuberculosebestrijding van GGD Fryslân. Houd je burgerservicenummer of V-nummer (vreemdelingennummer) bij de hand.

Bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag 09.00 – 11.00 uur