Straling

Van de zon tot aan je mobiele telefoon. Straling is iedere dag aanwezig in je leven. Welke effecten heeft dit op je gezondheid? Daar zijn nog veel vragen over.  Toch weten we er steeds meer over en dat kun je hieronder lezen.

Wat doet GGD Fryslân?

Telefoons, zendmasten, UV-stralingen, hoogspanningslijnen en trafohuisjes kunnen invloed hebben op je gezondheid. GGD Fryslân werkt altijd aan het verder beschermen en verbeteren van de gezondheid van de inwoners van Fryslân. Lees op de website van GGD Leefomgeving wat jij kunt doen om gezondheidsproblemen te voorkomen.

GGDLeefomgeving is een samenwerking van de GGD regio’s: Amsterdam, Brabant-Zuidoost, Drenthe, Flevoland, Fryslân, Gelderland-Midden, Gelderland-Zuid, Gooi en Vechtstreek, Groningen, Haaglanden, Hart voor Brabant, Hollands Midden, IJsselland, Kennemerland, Limburg-Noord, Noord- en Oost-Gelderland, Regio Utrecht, Rotterdam-Rijnmond, Twente, West-Brabant, Zaanstreek-Waterland, Zeeland, Zuid-Holland Zuid en Zuid Limburg.

Heb je vragen?

Heb je vragen over gezondheid in jouw omgeving? Dan kun je ons gerust bellen of mailen.

Bereikbaar op werkdagen tussen 08.00-17.00 uur.