Maatschappelijke zorg

Ons doel is om mee te werken aan een gezond en veilig Fryslân. Dit geldt natuurlijk ook voor de zeer kwetsbare mensen. Mensen die bijvoorbeeld moeilijk meedoen in de samenleving, die misschien niet zo goed voor zichzelf kunnen zorgen, die gezondheidsproblemen hebben of geen geschikte woonplaats hebben. Vaak hebben deze mensen goede hulp voor lange tijd nodig. Soms hebben ze dat zelf niet door, soms willen ze het zelf niet.

Op deze pagina lees je hoe wij mee kunnen helpen om verdere problemen te voorkomen.

Heb je nog vragen?

Wil je direct met een deskundige spreken over een persoon met verward gedrag? Het advies- en meldpunt bij de GGD is bereikbaar op werkdagen van 09.00-17.00 uur. Bel je na de openingstijden, dan kun je op werkdagen tot 21.00 uur worden doorverbonden met MIND Korrelatie. Er kan ook digitaal een melding worden gedaan.

Bij crisis of gevaar is dient contact te worden opgenomen met 112.

Digitaal melding maken