Aanpak ter Voorkoming van Escalatie (AVE)

AVE is de afkorting van Integrale Aanpak ter Voorkoming van Escalatie bij huishoudens met oplopende problematiek. Het is een strategische benadering die als richtlijn dient om helderheid te verschaffen en het gesprek op lokaal niveau te bevorderen.

Op deze pagina lees je informatie over:

AVE model

AVE maakt een uniforme aanpak van sociale incidenten bij complexe problematiek mogelijk. Het is een duidelijke structuur waarin betrokken organisaties en gemeenten helderheid krijgen over wie doet wat en wie de regie heeft. Het AVE model is ontwikkeld door Bureau HHM in samenwerking met de gemeente Leeuwarden. GGD Fryslan ondersteunt de gemeenten in werken met het AVE model door onder andere opleiding, training en oefeningen te verzorgen.

Meer weten over de AVE? Bekijk de video van Bureau HHM op YouTube.

Wat doet GGD Fryslân?

Kom je een vervuild of verwaarloosd huis, gebouw of terrein tegen? Meld dit dan bij ons.

Of maak jij je zorgen om iemand in je omgeving? Als buur, familielid, vriend, kennis of professional kun je ons bellen voor hulp en advies. GGD Fryslan adviseert of gaat op zoek naar passende ondersteuning.

Wil je direct met een deskundige spreken?

Wil je direct met een deskundige spreken over een persoon met verward gedrag? Het advies- en meldpunt bij de GGD is bereikbaar op werkdagen van 09.00-17.00 uur. Bel je na de openingstijden, dan kun je op werkdagen tot 21.00 uur worden doorverbonden met MIND Korrelatie. Er kan ook digitaal een melding worden gedaan.

Bij crisis of gevaar moet je direct 112 bellen.