Ga naar de inhoud

Inspecties

In opdracht van gemeenten bewaken wij de kwaliteit van kindercentra, schepen, shops voor tatoeëren, piercen en permanente make-up, asielzoekerscentra en prostitutiewerkplekken.

Waarom is er toezicht in de kinderopvang?

Jonge kinderen zijn kwetsbaar. De eerste jaren van een kind hebben grote invloed op de ontwikkeling. Een gezonde en veilige kinderopvang is daarom belangrijk. De overheid stelt eisen aan de kwaliteit van kindercentra en gastouderopvang. GGD Fryslân controleert die kwaliteit in Fryslân. Dat zijn:

  • Dagopvang 0-4 jaar
  • Buitenschoolse opvang 4-12 jaar
  • Gastouderbureaus
  • Gastouders

Heb je hier vragen over? Neem contact met ons op:
Telefonisch: 088 22 99 222
Per e-mail: TeamToezicht@ggdfryslan.nl 


Landelijk register

Op deze website staan de gegevens van alle geregistreerde kinderopvangvoorzieningen en peuterspeelzalen in Nederland. Deze voorzieningen worden pas in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen geregistreerd na een inspectie door de GGD en een positieve beschikking van de gemeente.

Klachtenloket kinderopvang

Ben je het niet eens met hoe het er op de opvang van je kind aan toe gaat? Of heb je als oudercommissie een klacht? Bespreek het met de kinderopvangorganisatie. Daarnaast kun je de klacht melden bij het landelijk klachtenloket voor kinderopvang en peuterspeelzalen.Contact

Heb je nog vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met de afdeling Technische Hygiënezorg van GGD Fryslân.