Inspecties kinderopvang en peuterspeelzalen

GGD Fryslân controleert de kwaliteit van de voorzieningen voor kinderopvang en peuterspeelzalen in Fryslân. De GGD doet dit in opdracht van de gemeenten.

Registratie en inspectie

Kinderopvangorganisaties in Nederland staan geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Ouders kunnen alleen in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van een kinderopvangorganisatie die in dit register staat.

Dit geldt voor:

  • Kinderdagverblijven
  • Buitenschoolse opvang
  • Peuterspeelzalen
  • Gastouderbureaus
  • Gastouders

Voordat je ingeschreven kan worden in het register vindt er een inspectie plaats. Deze inspectie wordt gedaan door de GGD. Daarna komt de GGD-inspecteur jaarlijks langs om te kijken of de kinderopvanglocatie nog steeds aan de landelijke kwaliteitseisen voldoet.

Hoe gaat een inspectie in zijn werk?

Een GGD-inspecteur komt meestal onaangekondigd langs en toetst de kinderopvangorganisatie onder andere op:

  • Pedagogische praktijk
  • Beroepskracht-kindratio
  • Groepsgrootte
  • Beroepskwalificaties
  • Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG’s)

Inspectierapport

Na het onderzoek stelt de GGD-inspecteur een rapport op. Het GGD-inspectierapport is openbaar en moet zichtbaar zijn op jouw website. Heb je geen website? Dan moet het rapport ter inzage liggen op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats.

Bij eventuele tekortkomingen, kan de gemeente sancties opleggen. In ernstige situaties kan de gemeente besluiten de opvang te stoppen.

Meer informatie

Dossier Toezicht Kinderopvang

Op de website van GGD GHOR Kennisnet staat veel inhoudelijke informatie over de inspecties in de kinderopvang.

Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid

Op de website van het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV) staan de landelijke richtlijnen voor kindercentra voor hygiëne en veiligheid.

Ondernemersplein

Op de website Ondernemersplein vind je meer informatie over de wetten en regels rondom een kinderopvangorganisatie. Ook vind je er handige stappenplannen als je een kinderopvang wilt starten.

Veilig en Fris brochure met tips voor een betere ventilatie  

Rijksoverheid, kinderopvang 

Brancheorganisatie Kinderopvang 

Hygiënecode kleine instellingen

LCHV-hygiëne richtlijnen 

GGD GHOR, toezicht kwaliteit kinderopvang 

KIDDI app

Beter leren? ventileren! 

Richtlijn binnen- en buitenmilieu kinderopvang 

Bouwbesluit 2012 Infoblad kinderopvang


Contact

Heb je nog vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met de afdeling Team Toezicht van GGD Fryslân.