Zelfmoordpreventie

Jaarlijks overlijden gemiddeld 1800 mensen door zelfdoding. Dat zijn vijf mensen per dag. Daarnaast doen 135 mensen per dag een poging tot zelfdoding. Sinds 2016 zet GGD Fryslân zich in, als onderdeel van de pilot Supranet Community, voor het verminderen en voorkomen van zelfdoding.

Maak jij je zorgen om iemand of heb je zelf hulp nodig? Bel met 0900 0113 of chat op www.113.nl

De Supranet Community-aanpak in Fryslân

Supranet staat voor Suïcidepreventie Actienetwerk en is gebaseerd op een community-aanpak (groepsaanpak) om zelfdoding te verminderen en te voorkomen. GGD Fryslân vormde tot 2021 de Supranet Community met: familie en naasten, wijk- en gebiedsteams, huisartsen, scholen, politie, (sport)verenigingen, GGZ Friesland, ProRail en NS, COC en LTO Noord. Ook is 113 Zelfmoordpreventie nauw bij de pilot betrokken geweest. De aanpak bestaat uit 4 pijlers:

  • Publiekscampagne om het taboe op spreken over zelfdoding te doorbreken.
  • Doel is mensen buiten de zorg (gatekeepers) te leren hoe zij zelfdodinggedrag kunnen herkennen en hoe zij hierover het gesprek kunnen aangaan.
  • Verbeteren van de ketenzorg door huisartsen en POH-GGZ-medewerkers te trainen.
  • Actief benaderen van risicogroepen zoals nabestaanden, LHBTIQ+’ers en mannen van middelbare leeftijd.

Wat doet GGD Fryslân?

GGD Fryslân organiseerde in 2018 samen met 113 Zelfmoordpreventie en Omrop Fryslân de campagne 'Stel de Fraach van dyn libben'. Doel was het taboe op praten over zelfdoding te helpen doorbreken. Verder zijn er in Fryslân 657 gatekeepertrainingen gegeven. Veel professionals hebben hierdoor de signalen van zelfdoding leren herkennen. Ook hebben zij geleerd het gesprek hierover aan te gaan.

We gaan door: Tegearre kinne wy selsmoard foarkomme

In juli 2021 is de pilot Supranet Community afgerond. Het einde van die periode betekent niet dat we stoppen met suïcidepreventie. GGD Fryslân vindt het, net als heel veel andere Supranet Community-partners, belangrijk om zich te blijven inzetten voor het verminderen en voorkomen van zelfdoding. De ervaringen die we hebben opgedaan in de Supranet Community-periode en de materialen die we hebben ontwikkeld, bundelen we in een toolbox. Deze kan door alle Friese gemeenten gebruikt worden om suïcidepreventiebeleid vorm te geven. Verder blijven we samenwerken met onze ketenpartners om zelfdoding te verminderen en te voorkomen. Bel of mail ons voor advies. Neem contact met ons op via 088 22 99 222 of via zorgenveiligheid@ggdfryslan.nl.

Maak jij je zorgen om iemand of heb je zelf hulp nodig? Bel met 0900 0113 of chat op www.113.nl

Wil je direct met een deskundige spreken?

Neem gerust contact met ons op. Hoe? Dat bepaal jij zelf. Bekijk de verschillende manieren. Maak jij je zorgen om iemand of heb je zelf hulp nodig? Bel met 0900 0113 of chat op www.113.nl.

Bij crisis of gevaar moet je direct 112 bellen.