Scheepsinspectie

Bij GGD Fryslân kun je een aanvraag indienen voor een Ship Sanitation Certificate. Dit certificaat vervangt het ontrattingscertificaat. Je bent verplicht dit aan boord te hebben. Het Ship Sanitation Certificate is ingevoerd om te voorkomen dat infectieziekten zich wereldwijd kunnen verspreiden.

Read this in English

GGD Fryslân voert de inspectie voor het Ship Sanitation Certificate uit op basis van de gestelde eisen door de World Health Organisation (WHO). In Nederland zijn deze eisen vastgelegd in de Wet publieke gezondheid. Alle eisen van de WHO staan vermeld in het Programma van Eisen.

Certificaat aanvragen

Je kunt een inspectie aanvragen door het aanvraagformulier in te vullen. De inspecteur van GGD Fryslân neemt zo spoedig mogelijk contact met u op om een afspraak te maken. Een aanvraag voor een Ship Sanitation Certificate dient ten minste 24 uur van te voren schriftelijk worden aangevraagd. Inspecties worden uitgevoerd van maandag tot en met vrijdag van 9.00 - 17.00 uur.

Inspectie aanvragen

 

Let op: aanvragen die op vrijdag na 17.00 uur binnen komen worden op maandagochtend om 8.30 uur in behandeling genomen. Dit kan betekenen dat de inspectie pas dinsdag uitgevoerd kan worden. GGD Fryslân is gesloten op de volgende feestdagen: Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, Tweede Paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag en Eerste en Tweede Kerstdag.

Kosten

De kosten van de inspectie verschillen per type schip. Het uurtarief van GGD Fryslân bedraagt per 1 juli 2023 €126,53 per uur.

Bekijk de kosten van scheepsinspecties

 

Veiligheid

De veiligheid van inspecteurs is van groot belang. Indien de inspecteur van mening is dat de situatie te gevaarlijk is, dan heeft de inspecteur het recht om te weigeren aan boord te gaan, tenzij er extra veiligheidsvoorzieningen worden getroffen. Is dat niet mogelijk, dan kan de inspectie niet worden uitgevoerd. Bij het maken van een afspraak wordt overleg gepleegd of het schip goed te bereiken is en wie de inspecteur ontvangt. Een inspecteur voert alleen een inspectie uit in aanwezigheid van iemand die informatie kan verschaffen over de te inspecteren punten.

Certificaten

Er zijn drie verschillende soorten certificaten:

Ship Sanitation Control Exemption Certificate (SSCEC)

Het schip is gecontroleerd en in orde bevonden en voor de duur van zes maanden is het schip vrijgesteld van controles.

Ship Sanitation Control Certificate (SSCC)

Het schip is gecontroleerd en er zijn gebreken geconstateerd die op het certificaat zijn genoemd. De gebreken moeten gerepareerd of oplossen worden en de controlepunten moeten opnieuw gecontroleerd worden.

Extension of the Ship Sanitation Control Exemption Certificate (ESSCEC)

Het schip kan in de haven waarin hij ligt geen SSCEC verkrijgen. De haven kan dan het oude certificaat voor één maand verlengen. Het schip ontvangt hiervoor een ESSCEC.

Andere Nederlandse havens

Een overzicht in welke Nederlandse havens een Ship Sanitation Certificate aangevraagd kan worden staat op de website van IHR Ship Sanitation Certificates in the Netherlands.


Contact

Heb je nog vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met de afdeling Technische Hygiënezorg van GGD Fryslân.

TeamToezicht@ggdfryslan.nl