Wet Verplichte GGZ

Heb je in je omgeving met iemand te maken over wie je je ernstige zorgen maakt? En is die persoon een gevaar voor zichzelf en zijn omgeving? Denk je dat er verplichte zorg nodig is? In dat geval kan de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) via de gemeente worden ingezet.

Vraag verplichte GGZ aan bij je gemeente

De Wvggz bewaakt de rechten van iemand die verplichte zorg krijgt. De officier van justitie kan de rechter vragen om toestemming voor zorg of om een crisismaatregel te verlengen. Dit zijn beide vormen van verplichte zorg. GGD Fryslân helpt de gemeente in beide gevallen met de uitvoering. Wil je dat de wet Verplichte GGZ wordt ingezet? Doe dan een aanvraag bij de gemeente waarin de persoon woont die verplichte zorg nodig heeft.

Wat doet GGD Fryslân?

Kom je een vervuild of verwaarloosd huis, gebouw of terrein tegen? Meld dit dan bij ons.

Of maak jij je zorgen om iemand in je omgeving? Als buur, familielid, vriend, kennis of professional kun je ons bellen voor hulp en advies. GGD Fryslan adviseert of gaat op zoek naar passende ondersteuning.

Bel voor advies met ons

Twijfel je maar zijn er wel zorgen? Bel dan voor advies met ons meldpunt zorgwekkend gedrag: 0800 1205. Zo kunnen wij er samen voor zorgen dat een situatie niet slechter wordt. Het meldpunt is op werkdagen te bereiken van 09.00-17.00 uur. Na openingstijden word je op werkdagen tot 21.00 uur doorverbonden met MIND Korrelatie. Bel het alarmnummer 112 bij crisis of gevaar.

Wil je direct met een deskundige spreken?

Wil je direct met een deskundige spreken over een persoon met verward gedrag? Het advies- en meldpunt bij de GGD is bereikbaar op werkdagen van 09.00-17.00 uur. Bel je na de openingstijden, dan kun je op werkdagen tot 21.00 uur worden doorverbonden met MIND Korrelatie. Er kan ook digitaal een melding worden gedaan.

Bij crisis of gevaar moet je direct 112 bellen.