Geluid

Van hoge tot lage tonen. Van jonge tot oude(re) mensen. Geluid kan op verschillende manieren zorgen voor gezondheidsproblemen. Wij proberen gehoorschade te verminderen door jongeren hierover voorlichting te geven. Ook geven wij oudere mensen advies als ze last hebben van gehoorproblemen, zoals bijvoorbeeld bromtonen.

Wat doet GGD Fryslân?

Harde muziek, geluid van verkeer en hinder van een bromtoon zijn hinderlijke geluiden die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. GGD Fryslân geeft voorlichting aan jongeren om gehoorschade te voorkomen. Ook helpen wij inwoners van Fryslân die last hebben van een bromtoon. Lees op de website van GGD Leefomgeving wat jij kunt doen om gezondheidsproblemen te voorkomen.

GGDLeefomgeving is een samenwerking van de GGD regio’s: Amsterdam, Brabant-Zuidoost, Drenthe, Flevoland, Fryslân, Gelderland-Midden, Gelderland-Zuid, Gooi en Vechtstreek, Groningen, Haaglanden, Hart voor Brabant, Hollands Midden, IJsselland, Kennemerland, Limburg-Noord, Noord- en Oost-Gelderland, Regio Utrecht, Rotterdam-Rijnmond, Twente, West-Brabant, Zaanstreek-Waterland, Zeeland, Zuid-Holland Zuid en Zuid Limburg.

Heb je vragen?

Heb je vragen over gezondheid in jouw omgeving? Dan kun je ons gerust bellen of mailen.

Bereikbaar op werkdagen tussen 08.00-17.00 uur.