Reststoffen Energie Centrale (REC)

De Reststoffen Energie Centrale (REC) wekt elektriciteit op voor ongeveer 40.000 huishoudens door afval te verbranden. Daarnaast levert de centrale warmte aan bedrijven in de omgeving. Veel mensen maken zich zorgen over de uitstoot van dioxine en zoutzuur. Hoe schadelijk is dit?

Reststoffen Energie Centrale (REC) Harlingen

De Reststoffen Energie Centrale (REC) is op 29 maart 2011 in bedrijf genomen door Omrin. De provincie Fryslân heeft in oktober 2010 een milieuvergunning verleend voor de bouw van de REC. De provincie controleert of Omrin zich hieraan houdt. Alle Friese gemeenten zijn aandeelhouder van de REC.  

In het verleden waren omwonenden ongerust, onder andere door storingen, over de luchtkwaliteit rond de REC. In 2016 hebben we daarom zoutzuur metingen in de omgeving van de REC gedaan. Op hetzelfde moment is ook de kwaliteit van de lucht onderzocht. Beide onderzoeken zijn in 2017 afgerond en daaruit bleek dat de kwaliteit van de lucht in Harlingen goed is. Meer informatie hierover vind je ook op het REC Loket. Na 2018 zijn er geen nieuwe onderzoeken meer gedaan.

Wat doet GGD Fryslân

  • We informeren en adviseren omwonenden en burgers over de gezondheid in relatie tot de REC. 
  • We zitten in de begeleidingsgroep, die bestaat uit burgers en experts. Samen geven wij advies aan de gemeente en provincie over het onderzoeken van de luchtkwaliteit.  
  • Als dat nodig is onderzoeken we de luchtkwaliteit in de buurt van de REC.  

Dioxine en Zoutzuur

Dioxine is een verzamelnaam voor een paar honderd verschillende stoffen. Dioxine komt in heel Nederland in kleine hoeveelheden voor. Mensen krijgen dioxine vooral binnen door het eten van vlees, vis, zuivel en eieren. Voor zover we weten is dat niet gevaarlijk. Als je grote hoeveelheden dioxine binnenkrijgt, is dat wel schadelijk voor je gezondheid. Daarom hebben we in Nederland regels om dit te voorkomen. Dioxine ontstaat onder andere bij het verbranden van bijvoorbeeld afval, hout en tabak. In de buurt van de Reststoffen Energie Centrale komt dioxine niet in schadelijke hoeveelheden voor. 

Zoutzuur is een krachtig zuur, dat bijvoorbeeld voorkomt in maagzuur en sommige schoonmaakmiddelen. Of het schadelijk is voor jouw gezondheid, hangt af van de hoeveelheid en duur van het contact met zoutzuur. In de rook die de REC uitstoot zit ook zoutzuur. Uit metingen blijkt dat de hoeveelheden zoutzuur in de rook van de REC niet schadelijk zijn voor de gezondheid van omwonenden.  

Heb je nog vragen?

Heb je vragen over gezondheid in jouw omgeving? Dan kun je ons gerust bellen of mailen.

Op werkdagen bereikbaar van 09.00-17.00 uur