Melden van infectieziekten

Organisaties waar (tijdelijk) groepen kwetsbare personen blijven, zijn verplicht om een ongewoon aantal zieken te melden volgens de Wet publieke gezondheid Artikel 26. Het team Infectieziektebestrijding (IZB) van GGD Fryslân behandelt deze meldingen tijdens kantooruren. Bij vragen over artikel 26 en infectieziekten in het algemeen kunt u ons makkelijk bereiken. Op deze pagina vindt u meer informatie over de meldingsplicht en de rol van GGD Fryslân.

Meldingsplicht volgens artikel 26

Organisaties waar (tijdelijk) groepen kwetsbare personen blijven, zijn verplicht een ongewoon aantal zieken te melden bij GGD Fryslân. Het gaat om overdraagbare infectieziekten, ook bij een vermoeden daarvan. Denk hierbij aan:

  • maag- en darmziektes;
  • geelzucht;
  • huidziektes;
  • overige ernstige ziektes waarbij plotseling (veel) mensen ernstig ziek (kunnen) worden.

Meer informatie over artikel 26 meldingen vindt u hier.

Direct melden

Wat te doen bij een artikel 26 melding in Kindercentra en basisscholen?

Meld dit via het meldformulier infectieziekten in kindercentra en basisscholen

 

Wat te doen bij een artikel 26 melding in zorginstellingen?

Meld dit via het meldformulier infectieziekten in zorginstellingen


Wat te doen bij een artikel 26 melding in andere organisaties?
Bel 088 22 99 222 en vraag naar het team Infectieziektebestrijding.