Meldformulier infectieziekten KDV en PO

Organisaties waar (tijdelijk) groepen kwetsbare personen blijven, zijn verplicht om een ongewoon aantal zieken te melden volgens de Wet publieke gezondheid Artikel 26. In het onderwijs geldt dit onder andere voor kindercentra (ook kinderdagverblijven en peuterspeelzalen), basisscholen en speciaal onderwijs. Regulier voortgezet onderwijs valt hier niet onder.

Het gaat om meldingen van een ongewoon aantal gevallen van vermoedelijk infectieuze aard zoals:

  • Maag- darmproblemen, braken en/ of diarree;
  • Geelzucht;
  • Huidaandoeningen zoals (het vermoeden op) schurft, of plotseling optredende huiduitslag;
  • Andere ernstige aandoeningen waarbij in korte tijd veel mensen ernstig ziek worden, denk hierbij bijvoorbeeld aan luchtweginfecties.

Vul hieronder het formulier in om hiervan een melding te doen bij GGD Fryslân. De afdeling Infectieziektebestrijding (IZB) van GGD Fryslân behandelt deze meldingen tijdens kantooruren. Meldingen kunnen ook telefonisch worden gedaan. Bel dan naar 088 22 99 222 en vraag naar de afdeling Infectieziektebestrijding.

Meer informatie over infectieziekten bij kinderen, te treffen maatregelen en dagelijkse hygiëne vind je in de KIDDI-app. Hier vind je ook informatie over wanneer een infectieziekte gemeld moet worden bij de GGD. Voor meer informatie over artikel 26 meldingen kun je daarnaast ook terecht op de website van het RIVM.

Meldformulier Artikel 26

Tip: Houd goed bij wie wanneer ziek wordt. Hierbij kun je gebruik maken van de inventarisatielijst. Deze is te downloaden nadat je klaar bent met de melding.

Vanaf vorige week woensdag waren er 2 kinderen ziek met koorts en braken. Deze week inmiddels 8, waarvan 3 medewerkers en 5 kinderen met klachten van diarree en overgeven. 2 kinderen zijn ziek thuis, 1 is naar de huisarts geweest. Indien er meer mensen ziek zijn; heeft iedereen dezelfde klachten?
Als u het niet zeker weet, dan mag het een schatting zijn.