Vijfde ziekte

Vijfde ziekte is een besmettelijke vlekjesziekte. Mensen krijgen het door een virus. Vijfde ziekte komt vooral voor bij kinderen. Zij zijn er meestal niet erg ziek door.

Op deze pagina lees je informatie over:

Wat is het?

Vijfde ziekte is een besmettelijke vlekjesziekte. Iedereen kan vijfde ziekte krijgen: 

 • Kinderen op de kinderopvang en op de basisschool hebben meer kans om vijfde ziekte te krijgen. Mensen met een minder goede afweer tegen ziekten kunnen er erger ziek door worden. 
 • Mensen die geen vijfde ziekte hebben gehad, kunnen besmet raken en ziek worden. 
 • Iemand die vijfde ziekte heeft gehad, krijgt de ziekte niet opnieuw. 
 • Veel volwassenen hebben de ziekte als kind al gehad. Iemand die vijfde ziekte heeft gehad, kan de ziekte niet opnieuw krijgen. 
 • De huisarts kan door bloedonderzoek zien of iemand besmet is met het virus. Dit kan bijvoorbeeld voor zwangere vrouwen belangrijk zijn om te weten. 
 • Krijgt een zwangere vrouw in de eerste helft van de zwangerschap de vijfde ziekte? Dan is er een klein risico op een miskraam. Bij de meeste vrouwen verloopt de zwangerschap normaal en zijn er voor de baby geen gevolgen. 

Wat merk ik?

Kinderen:  

 • Rode vlekjes in het gezicht 
 • Vuurrode wangen 
 • Koorts (soms) 

Volwassenen:  

 • Stijve handen en voeten 

Wat kan ik doen?

 • Het virus zit in de keel van iemand die besmet is. Door hoesten en niezen komen kleine druppeltjes met het virus in de lucht. Mensen kunnen deze druppeltjes inademen en besmet raken.  
 • Iemand met vijfde ziekte kan anderen besmetten vanaf één week voordat hij ziek wordt totdat de vlekjes verschijnen.  
 • Vijfde ziekte is vooral besmettelijk als je lange tijd dicht bij iemand met vijfde ziekte bent. Dit kan bijvoorbeeld zo zijn in een gezin, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of school. Niet iedereen die in de buurt is geweest van iemand met vijfde ziekte wordt ziek.  
 • De tijd tussen besmet raken en ziek worden is meestal één tot drie weken. 

Vijfde ziekte gaat vanzelf over. Denk je dat je de vijfde ziekte hebt? Bel dan de huisarts als je daar vragen over hebt. 

 • Voelt een kind zich goed? Dan kan het gewoon naar de kinderopvang of school. Vijfde ziekte is al besmettelijk voordat iemand de vlekjes heeft. Thuisblijven helpt niet om te voorkomen dat anderen ziek worden. 
 • Heeft je kind vijfde ziekte? Vertel het dan aan de leidster of de leerkracht. Zij kunnen in overleg met de GGD andere ouders informeren. Ouders kunnen dan letten op de klachten van vijfde ziekte bij hun kind. 
 • Een volwassene die vijfde ziekte heeft en zich goed voelt, kan gewoon werken. 

Er is geen inenting tegen vijfde ziekte. 

Bij hoesten en niezen:  

 • Gebruik een papieren zakdoek. Hebt je geen papieren zakdoek bij de hand? Hoest dan in de plooi van de elleboog. Gebruik een zakdoek maar één keer. Gooi de zakdoek na gebruik weg. Was hierna de handen. 
 • Het is niet nodig om bij iedereen die hoest of niest uit de buurt te blijven. Houd pasgeboren baby's wel uit de buurt van hoestende en niezende mensen. 
 • Was regelmatig de handen met water en zeep, zeker na hoesten, niezen en de neus snuiten. 

School of kinderopvang?

Voor docenten van scholen en medewerkers van kinderdagverblijven is meer informatie beschikbaar over infectieziekten en het melden daarvan.


Heb je nog vragen?

Neem contact op met het team Infectieziektebestrijding.

Op werkdagen bereikbaar van 08.30 - 17.00 uur