Bekijk het laatste nieuws op onze coronapagina, ontdek meer over vaccineren en lees meer info voor professionals

Kinkhoest

Kinkhoest is een besmettelijke ziekte. Mensen krijgen het door een bacterie. In Nederland worden kinderen ingeënt tegen kinkhoest. Toch komt kinkhoest regelmatig voor bij kinderen en volwassenen. Baby’s kunnen erg ziek worden van kinkhoest.

Wat zijn de klachten bij kinkhoest?

Kinkhoest kan beginnen met koorts, verkoudheid en hoesten. Na ongeveer twee weken worden de hoestbuien erger, vooral ’s nachts. Dat kan een opvallend blaffende hoest zijn. Tijdens de hoestbui kan iemand erg benauwd worden en gaan braken. Van de hoestbuien kan iemand erg moe worden. Na een paar weken wordt het hoesten langzaam minder. Bij volwassenen lijkt kinkhoest vaak op een zwarte verrkoudhied. Bij jonge baby's zijn de klachten soms anders, zoals slecht eten, moeite met ademen of het blauw aanlopen. De tijd tussen besmet raken en ziek worden is meestal zeven tot tien dagen.

Hoe kun je kinkhoest krijgen?

De kinkhoestdruppeltjes zit in de keel van iemand die besmet is. Door hoesten, niezen en praten komen kleine druppeltjes met de bacterie in de lucht. Mensen kunnen deze druppeltjes inademen en besmet raken. Kinkhoest is vooral besmettelijk aan het begin van de ziekte. Iemand weet dan vaak nog niet dat hij kinkhoest heeft. Iemand is besmettelijk tot drie weken na het begin van de erge hoestbuien. 

Wie kan kinkhoest krijgen?

Iedereen kan kinkhoest krijgen. Iemand die ingeënt is tegen kinkhoest kan het ook nog krijgen. Door de inentingen wordt iemand minder ziek. Als je kinkhoest hebt gehad, kun je het ook opnieuw krijgen. Vooral jonge baby’s kunnen erg ziek zijn door kinkhoest. Ook kinderen met ernstige ziekten van longen, hart of spieren kunnen erger ziek worden. Heb je kinkhoest en ben je zwanger? Overleg dan met je huisarts. Als zwangere vrouw kun je de baby besmetten direct na de geboorte. Heb je kinkhoest en ben je nog besmettelijk? Blijf dan uit de buurt van jonge baby’s en vrouwen die binnenkort gaan bevallen. Ben je wel in de buurt geweest van een baby of een zwangere vrouw? Vertel aan de ouders van de baby of de zwangere dat je kinkhoest hebt. Zij kunnen dan overleggen met hun huisarts.

Kinkhoestvaccinatie voor zwangeren

 

Meer informatie

Meer informatie over kinkhoest is te vinden op de website van het RIVM.


School of kinderopvang?

Voor docenten van scholen en medewerkers van kinderdagverblijven is er meer informatie beschikbaar over infectieziekten.

Infectieziekten op school of kinderopvang

Contact

Heb je vragen? Neem contact op met het team Infectieziektebestrijding.

Bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 - 17.00 uur