Consultatiebureau

Op het consultatiebureau kijken de medewerkers van de JGZ samen met u hoe uw kind groeit en zich ontwikkelt. Op het consultatiebureau kunt u alle vragen stellen over uw kindje. De naam ‘consultatiebureau’ gebruiken we voor de plek waar u met uw kind heen gaat voor adviezen, onderzoek en vaccinaties, tot kinderen kinderen naar de basisschool gaan.

Na het 4e jaar zet de JGZ de zorg voort op de school van het kind. Vaak kunt u ook na 4 jaar met vragen terecht op het consultatiebureau op het inloopspreekuur. De JGZ volgt de groei en ontwikkeling van uw kind vanaf de geboorte tot 18 jaar. Alle zorg en contact met de JGZ is op vrijwillige basis.

Medewerkers van consultatiebureau

Het team op het consultatiebureau bestaat uit een jeugdverpleegkundige, een jeugdarts en een consultatiebureau-assistente. De assistente ontvangt de ouders, meet en weegt de baby en maakt een afspraak voor het volgende bezoek. De jeugdarts doet lichamelijk onderzoek bij het kind en kijkt met ouders naar de ontwikkeling van het kind. Ook de jeugdverpleegkundige bespreekt met de ouders de ontwikkeling van het kind. Daarnaast geeft ze informatie over de voeding, verzorging, veiligheid en opvoeding. De jeugdarts en verpleegkundige verzorgen tijdens de consulten de vaccinaties. Bij vragen over opvoeding kunnen ouders ook terecht bij de pedagogen van het team.

Eerste contact na de geboorte

Enkele dagen na de geboorte van een baby wordt contact met de ouder(s) opgenomen om een afspraak te maken over het afnemen van de hielprik en de gehoorscreening. Tijdens het bezoek ontvangt u meer informatie over de JGZ. 

Wilt u in verband met de tijdigheid van de hielprik zélf een geboorte doorgeven, dan kan dat via planningscreenteam@ggdfryslan.nl

Kennismakingsbezoek

Rond de veertiende dag na de geboorte van uw kind komt de verpleegkundige bij u thuis. Voor het maken van deze afspraak nemen wij eerst contact met u op. 

Bezoek aan het consulatiebureau

Als de baby ongeveer een maand oud is, is de eerste afspraak op het consultatiebureau bij de jeugdarts. In het eerste jaar van de baby komt u geregeld op het consultatiebureau. Hoe vaak u komt en hoe lang de consulten duren, hangt af van uw situatie en de groei en ontwikkeling van de baby. Als leidraad hanteren wij een afsprakenschema. U kunt altijd een extra afspraak maken of tussendoor terecht op het inloopspreekuren als u eerder behoefte aan een consult.

Wanneer uw kind een jaar oud is, worden de bezoeken aan het consultatiebureau minder. In de peuterperiode kijken we net als in het eerste jaar naar de gezondheid en ontwikkeling van uw kind. Daarnaast is er veel aandacht voor de opvoeding van uw peuter. Onderwerpen als zindelijkheid, slapen, eten, aandacht vragen, luisteren, driftbuien, machtstrijd, schelden, schoppen of slaan staan hierbij centraal.

Extra ondersteuning

Naast de reguliere bezoeken aan het consultatiebureau kunt u ook langs komen op een inloopspreekuur. U kunt zelf informatie vinden in de groeigids of op de site van www.opvoeden.nl . Heeft u behoefte aan persoonlijk contact kunt voor advies bellen met de medewerkers van de JGZ. Kijk voor het juiste telefoonnummer in de groeigids.

Als een telefonisch advies niet voldoende is, kan een extra bezoek aan het consultatiebureau worden afgesproken. Ook kan de verpleegkundige of pedagoog bij thuis langs komen.  Daarnaast kunnen we vanuit de JGZ ook extra ondersteuning bieden bij zorgen over de ontwikkeling, de thuissituatie of bij de opvoeding van kinderen.  

Naar boven