Omgeving

In je omgeving en rond je huis kun je dingen tegenkomen waar je vragen over hebt omdat ze misschien niet goed zijn voor je gezondheid. Wij bespreken de meest voorkomende onderwerpen hier.

Wat doet GGD Fryslân?

Bodemvervuiling, hitte, veebedrijven, windmolens en zwemwater kunnen een risico vormen voor je gezondheid. GGD Fryslân werkt altijd aan het verder beschermen en verbeteren van de gezondheid van de inwoners van Fryslân. Lees op de website van GGD Leefomgeving wat jij kunt doen om gezondheidsproblemen te voorkomen.

GGDLeefomgeving is een samenwerking van de GGD regio’s: Amsterdam, Brabant-Zuidoost, Drenthe, Flevoland, Fryslân, Gelderland-Midden, Gelderland-Zuid, Gooi en Vechtstreek, Groningen, Haaglanden, Hart voor Brabant, Hollands Midden, IJsselland, Kennemerland, Limburg-Noord, Noord- en Oost-Gelderland, Regio Utrecht, Rotterdam-Rijnmond, Twente, West-Brabant, Zaanstreek-Waterland, Zeeland, Zuid-Holland Zuid en Zuid Limburg.

Heb je vragen?

Heb je vragen over gezondheid in jouw omgeving? Dan kun je ons gerust bellen of mailen.

Bereikbaar op werkdagen tussen 08.00-17.00 uur.