School en kinderopvang

Basisschool

Als uw kind vier is geworden, komt u medewerkers van de Jeugdgezondheidszorg tegen op de basisschool.
Zo krijgen alle kinderen van 5 jaar met hun ouders een uitnodiging voor een gezondheidsonderzoek en gesprek. Bij 5 jarige kinderen kijken we vooral naar de lichamelijke ontwikkeling. Er wordt ook gesproken over de opvoeding, het gedrag en de gezondheid van uw kind.

Ook alle kinderen in groep zeven krijgen een uitnodiging voor een gezondheidsonderzoek. In groep 7 praten we vooral over de ontwikkeling en het gedrag van uw kind.

Voortgezet Onderwijs

Op het voortgezet onderwijs krijgen alle jongeren in de eerste klas van het vmbo een uitnodiging voor een gezondheidsonderzoek. Alle jongeren in de tweede klas havo/vwo, de derde klas vmbo en vierde klas havo/vwo krijgen een digitale vragenlijst. Naar aanleiding van de antwoorden op deze vragen nodigen we een aantal jongeren uit voor een gesprek. De kinderen worden in de eerste of tweede klas gemeten en gewogen.

Vaccinaties

Jeugdgezondheidszorg verzorgt de vaccinaties van het Rijks Vaccinatie Programma (RVP) voor alle Friese kinderen tot 18 jaar. De meeste vaccinaties krijgt een kind op het consultatiebureau. Daarna zijn er nog RVP vaccinaties voor 9-jarige kinderen en 13-jarige meisjes. Ook zijn er extra vaccinatiespreekuren voor inhalen van vaccinaties of bijzondere omstandigheden.

Advies en ondersteuning

Naast de vaste momenten waarop u en uw kind worden uitgenodigd bij de Jeugdgezondheidszorg kunt u ook bij ons terecht op andere momenten voor advies over gezondheid en opvoeden.

  • telefonisch spreekuur voor advies of het maken van een afspraak met een jeugdarts, jeugdverpleegkundige of pedagoog: 088 22 99 444
  • inloopspreekuur op consultatiebureau voor kinderen tot 12 jaar
  • inloopspreekuur op scholen voortgezet onderwijs
  • Opvoed en opgroei informatie op de site

Gezondheidsbevordering

Gezondheidsbevordering richt zich op de gezondheid van groepen mensen. Hierbij gaat het om thema’s zoals gezonde voeding, genotsmiddelengebruik zoals roken en alcohol, mondgezondheid, bewegen, seksualiteit, pesten, psychische gezondheid en opvoeding. Medewerkers van de JGZ kunnen scholen adviseren en ondersteunen bij educatie, lesprogramma's, lesmateriaal en ouderbijeenkomsten rond gezondheid.

Met "de gezonde school" aanpak werkt een school structureel aan gezondheid. Samen met ouders, leerlingen en school team kiest de school voor gezondheidsthema’s die voor de school belangrijk zijn. Het is een flexibele werkwijze waarmee de inzet van tijd en geld efficiënt en effectief is. De functionarissen gezondheidsbevordering ondersteunen en begeleiden scholen bij de "gezonde school" aanpak.

Bij het informatiecentrum van de GGD kunnen scholen lesmaterialen over gezondheidsthema's lenen.

 

 

Naar boven