Bekijk het laatste nieuws op onze coronapagina, ontdek meer over vaccineren en lees meer info voor professionals

Nieuwe werkwijze JGZ 0-12 jaar (2022/2023)

Voor het schooljaar 2022-2023 zijn er een aantal veranderingen in de werkwijze van de jeugdgezondheidszorg (JGZ).

Prenatale zorg

Zwangeren kunnen bij de Jeugdgezondheidszorg een afspraak maken voor de 22-wekenprik. 

De Jeugdgezondheidzorg biedt met de programma's Voorzorg en Stevig ouderschap zwangeren en hun gezin ondersteuning aan. Daarnaast kunnen zwangeren en hun gezin gebruik maken van een prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg.

Jeugdgezondheidszorg 0-4 jarigen

Jeugdverpleegkundigen en pedagogen van de Jeugdgezondheidszorg komen bij gezinnen thuis voor ondersteuning en onderzoeken. De screeners van het screenteam voeren in de thuissituatie bij pasgeborenen de hielprik en gehoortest uit.

Als een kind een maand oud is, nodigen we ouders voor de eerste keer uit op het consultatiebureau. Tot het kind 4 jaar is, volgen ongeveer veertien uitnodigingen voor een gezondheidsonderzoek. Dat stemmen we af op de situatie van het gezin. Ook bieden we in deze eerste vier jaar zes vaccinaties aan. De afspraken zijn op het consultatiebureau en worden op verzoek afgewisseld met (beeld)belcontacten.

Op het consultatiebureau volgen we de landelijke coronamaatregelen.

Jeugdgezondheidszorg 4-12 jarigen

 • In schooljaar 2022/2023 ontvangen alle kinderen geboren in 2017 een uitnodiging.
 • Alle 5-jarigen werden voorheen onderzocht door jeugdarts en doktersassistente, dat is nu een kortere screening met een mogelijk vervolg bij de jeugdarts of -verpleegkundige.
 • Ouders vullen vooraf een digitale vragenlijst in.
 • De screening voeren we uit op schoollocatie óf GGD-locatie.
 • In schooljaar 2022/2023 ontvangen alle kinderen geboren in 2013 een uitnodiging
 • 9-jarigen worden uitgenodigd bij de jeugdverpleegkundige. Tijdens het onderzoek kijkt de jeugdverpleegkundige naar de gezondheid, ontwikkeling en groei van het kind.
 • Ouders vullen samen met hun kind vooraf een digitale vragenlijst in.
 • Gesprekken en onderzoeken voeren we uit op schoollocatie óf GGD-locatie.

Daarnaast ontvangt kinderen geboren in 2013 een uitnodiging voor vaccinaties DTP en BMR op een GGD-locatie.

Kinderen geboren in 2012 ontvangen een uitnodiging voor een vaccinatie tegen HPV op een GGD-locatie.

 • Ouders vullen samen met hun kind een digitale vragenlijst in.
 • Er volgt soms een afspraak door jeugdarts of jeugdverpleegkundige naar aanleiding van vragenlijst. Als er geen bijzonderheden zijn of geen behoefte is aan een afspraak, volgt geen vervolgafspraak.

Andere veranderingen ten opzichte van voorgaande jaren (vóór corona)

 • Ouders en kinderen van groep 7 ontvangen geen uitnodiging voor een gesprek.
 • Voorheen werden alleen meisjes op 13-jarige leeftijd uitgenodigd voor een vaccinatie tegen HPV. Nu krijgen jongens en meisjes een uitnodiging rond de leeftijd van 10 jaar.
 • We werken met meer digitale en telefonische afspraken.

Delen van informatie

Het JGZ-team werkt graag samen met andere professionals die dagelijks met baby's en kinderen werken, zoals bijvoorbeeld verloskundigen, kraamverzorgenden en pedagogisch medewerkers van de kinderopvang. Het uitwisselen van informatie over de ontwikkeling van kinderen en baby's kan belangrijk zijn voor gezond en veilig opgroeien en opvoeden.

Het JGZ-team is altijd te benaderen met vragen of zorgen over baby's en kinderen. Desgewenst nodigt het JGZ-team ouders en/of hun kinderen uit voor een gesprek of onderzoek. Bij al onze contacten houden we rekening met (privacy-) wetgeving. Neem bij vragen contact op met ons via 088 22 99 444 of het lokale JGZ-team in jouw werkgebied.