Bekijk het laatste nieuws op onze coronapagina, ontdek meer over vaccineren en lees meer info voor professionals

Nieuwe werkwijze JGZ 12+ (2022/2023)

Voor het schooljaar 2022/2023 zijn er een aantal veranderingen in de werkwijze van de jeugdgezondheidszorg (JGZ).

Veranderingen ten opzichte van voorgaande jaren  

  • In de afgelopen twee jaren zijn er vanwege de coronacrisis aangepaste werkwijzen uitgevoerd. Daarnaast werden de leerlingen van het vmbo in de eerste klas uitgenodigd en de leerlingen van havo/vwo in de tweede klas. Vanaf dit schooljaar is dat gelijkgetrokken (alle leerlingen in klas 1 worden uitgenodigd) 
  • Het contactmoment in klas 3 bestond voorheen uit het invullen van vragenlijsten door leerlingen. Dit is vervangen door een gastles over een thema dat de jongeren aanspreekt. Het wordt uitgevoerd in samenwerking met de mentor. 
  • Voorheen kregen alleen meisjes een uitnodiging voor een vaccinatie tegen HPV rond hun 13e. Vanaf dit jaar krijgen standaard alle jongens en meisjes rond hun 10e jaar een uitnodiging. Gemiste vaccinaties alsnog gehaald worden. 

Hieronder lees je wat dit per klas betekent. 

Alle leerlingen van klas 1 vmbo worden uitgenodigd voor een onderzoek op school 

  • Leerlingen vullen thuis, eventueel samen met de ouders, van tevoren een digitale vragenlijst in.

De jeugdverpleegkundige: 

  • meet en weegt de leerlingen. 
  • voert een gesprek met de leerling waar wordt besproken hoe het gaat. 

Ouders zijn welkom om mee te komen naar de afspraak.

 

Alle leerlingen van klas 1 havo/vwo worden uitgenodigd voor een onderzoek op school 

  • Leerlingen vullen thuis, eventueel samen met de ouders, van tevoren een digitale vragenlijst in.

De doktersassistente: 

  • Meet en weegt de leerlingen.
  • Voert een gesprek met de leerling over de ingevulde vragenlijst.  
  • Bepaalt samen met de leerlingen of er aanleiding is voor een vervolggesprek bij de jeugdverpleegkundige of jeugdarts. In overleg kunnen de ouders aanwezig zijn bij dit gesprek. 

 

De jeugdverpleegkundige bezoekt de klassen voor een korte kennismaking. De jeugdverpleegkundige vertelt waarvoor de leerlingen bij de jeugdverpleegkundige terecht kunnen.

 

Een jeugdverpleegkundige geeft een gastles. Leerlingen kunnen een persoonlijke afspraak met de jeugdverpleegkundige maken.  

 

Vaccinaties

Alle jongeren geboren in 2004, 2006, 2009 en 2012 worden uitgenodigd voor een vaccinatie tegen HPV. Jongeren geboren in 2008 ontvangen een uitnodiging voor vaccinatie tegen HPV en meningococcenziekte. De vaccinaties worden op een GGD-locatie gegeven.

Delen van informatie

Het JGZ-team werkt graag samen met andere professionals die dagelijks met jongeren werken. Het uitwisselen van informatie over de ontwikkeling van jongeren kan belangrijk zijn voor het gezond en veilig opgroeien en opvoeden. Het JGZ-team is altijd te benaderen met vragen of zorgen over jongeren. Desgewenst nodigt het JGZ-team jongeren en /of ouders uit voor een gesprek of onderzoek. Bij al onze contacten houden we rekening met (privacy-) wetgeving.

Neem bij vragen contact op met ons via 088 22 99 444 of het lokale JGZ-team in van jouw school.