Nieuwe werkwijze JGZ 12+ (2023/2024)

Hieronder lees je hoe de werkwijze van de Jeugdgezondheidszorg voor jongeren van 12+ eruitziet vanaf de herfstvakantie 2023.

Alle leerlingen van klas 1 worden uitgenodigd voor een onderzoek. 

  • Leerlingen vullen een digitale vragenlijst in. Deze vragenlijst wordt in principe thuis ingevuld. 
  • Elke leerling krijgt een uitnodiging voor een gesprek met de doktersassistente of jeugdverpleegkundige. Deze gesprekken vinden plaats op school. Tijdens dit gesprek worden ook lengte en gewicht bepaald en wordt de ingevulde vragenlijst besproken. Eventueel kunnen ouders meekomen bij deze afspraak. 
  • Op basis van de antwoorden op de vragenlijst kan er een vervolgafspraak gemaakt worden bij de verpleegkundige (arts, doktersassistente). 

Alle derde klassen worden bezocht door de jeugdverpleegkundige.  

  • In principe heeft de verpleegkundige een gesprek met de hele klas over een gezondheidsthema. Leerlingen kunnen altijd (anoniem) aangeven dat ze graag een persoonlijk gesprek willen met de verpleegkundige. 
  • In sommige gevallen is een klassikaal gesprek niet geschikt en vullen de leerlingen thuis of op school een digitale vragenlijst in.  
  • Op basis van de antwoorden op de vragenlijst kan er een vervolgafspraak gemaakt worden. Deze vervolggesprekken vinden plaats op school 

 

Op verzoek van de leerling (en ouders) of de school kan altijd een afspraak worden gemaakt met de jeugdverpleegkundige naast de reguliere onderzoeken 

De doktersassistente of jeugdverpleegkundige neemt contact op met de school over het plannen van de onderzoeken en gesprekken. We voeren deze onderzoeken bij voorkeur uit op de schoollocatie. Dit heeft onze voorkeur omdat school voor jongeren een bekende omgeving is. Kan het niet op de schoollocatie? Dan wijken we uit naar een GGD-locatie. 

Vaccinaties

Alle leerlingen ontvangen een uitnodiging voor een vaccinatie tegen meningococcen in het jaar dat ze 14 jaar worden. De vaccinaties worden gegeven op een GGD-locatie.

Delen van informatie

Het JGZ-team werkt graag samen met andere professionals die dagelijks met jongeren werken. Het uitwisselen van informatie over de ontwikkeling van jongeren kan belangrijk zijn voor het gezond en veilig opgroeien en opvoeden. Het JGZ-team is altijd te benaderen met vragen of zorgen over jongeren. Desgewenst nodigt het JGZ-team jongeren en /of ouders uit voor een gesprek of onderzoek. Bij al onze contacten houden we rekening met (privacy-) wetgeving.

Neem bij vragen contact op met ons via 088 22 99 444 of het lokale JGZ-team in van jouw school.