Bekijk het laatste nieuws op onze coronapagina, ontdek meer over vaccineren en lees meer info voor zorg- en onderwijsprofessionals.

Onderzoek en vaccinaties

We blijven de ontwikkeling en gezondheid van jouw kind volgen. Zodra je kind naar school gaat, kom je ons daar weer tegen.

Zwangeren kunnen een afspraak maken voor de 22-wekenprik tegen kinkhoest. Lees meer op onze pagina over kinkhoest-vaccinaties voor zwangeren.

Baby’s tot 1 maand

 • De hielprik-screening en gehoorscreening bij pasgeborenen bij gezinnen thuis gaan door.
 • Ongeveer 2 weken na de geboorte komt de jeugdverpleegkundige bij het gezin thuis voor een kennismaking.
 • Ongeveer 4 weken na de geboorte krijg je een uitnodiging op het consultatiebureau voor een afspraak bij de jeugdarts.

Baby’s tot 15 maanden

 • De afspraken met vaccinaties en screening voor kinderen tussen 1 en 15 maanden op het consultatiebureau gaan door.
 • In deze periode nodigen we ouders en hun kinderen ongeveer 10 keer uit voor een afspraak.

Peuters tot 4 jaar

 • In deze periode nodigen we ouders en kinderen ongeveer 4 keer uit voor een afspraak.
 • Een aantal afspraken worden vervangen door een telefonisch of beeldbel consult.
 • De afspraken met een vaccinatie of ogentest zijn op het consultatiebureau.

5 jaar oud

 • In schooljaar 2021-2022 nodigen we de kinderen geboren in 2016 uit voor een screening door de doktersassistente. Ouders ontvangen een uitnodiging op het huisadres. Wij vragen ouders vooraf een digitale vragenlijst in te vullen.
 • Tijdens de screening doen we een ogentest, gehoortest en bekijken we de groei van het kind. Daarnaast nemen we de vragenlijst door.
 • Eventueel volgt een vervolgafspraak bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige naar aanleiding van de screening, de vragenlijst of informatie van de school.

9 jaar oud

 • In het schooljaar 2021-2022 nodigen we de kinderen geboren in 2012 uit voor een onderzoek bij de jeugdverpleegkundige. Ouders ontvangen een uitnodiging op het huisadres.
 • Tijdens het onderzoek kijken we naar de gezondheid, ontwikkeling en groei van het kind.
 • Ouders vullen vooraf met hun kind een digitale vragenlijst in. Ouders kunnen zelf aangeven welke vragen ze willen bespreken, bijvoorbeeld over de opvoeding. 
 • Meer informatie over het gezondheidsonderzoek op het basisonderwijs is te lezen op de pagina gezondheidsonderzoek 0-12 jaar. Hier is ook een voorbeeld van de online vragenlijst te vinden.

Groep 7

Ouders ontvangen van ons een digitale nieuwsbrief over opvoeden en opgroeien.

Groep 8

 • Wij vragen ouders van kinderen in groep 8 een digitale vragenlijst in te vullen. De inloggegevens voor deze vragenlijst ontvangen ouders per brief op het huisadres.
 • Ouders vullen met hun kind de vragenlijst in.
 • Eventueel volgt een vervolgafspraak bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige naar aanleiding van de vragenlijst of informatie van de school.
 • Ouders ontvangen van ons een digitale nieuwsbrief over opvoeden en opgroeien.

Klas 1

Alle leerlingen van klas 1 worden uitgenodigd voor een onderzoek.

 • Leerlingen vullen een digitale vragenlijst in. Deze vragenlijst wordt op school ingevuld of leerlingen ontvangen vooraf inloggegevens thuis.
 • Elke leerling krijgt een uitnodiging voor een gesprek met de dokstersassistente of jeugdverpleegkundige
 • Op basis van de antwoorden op de vragenlijst, of door informatie van school, krijgen sommige leerlingen een uitnodiging voor een vervolgafspraak.

Klas 2 HAVO/VWO

Alle leerlingen die vorig jaar niet zijn uitgenodigd voor een onderzoek, krijgen dit jaar alsnog een uitnodiging.

Klas 3

Alle derde klassen worden bezocht door de jeugdverpleegkundige.

Vaccinaties

Alle meisjes geboren in 2009 (13 jarigen) ontvangen een uitnodiging voor de HPV-vaccinatie.

Alle jongeren geboren in 2008 (14-jarigen) ontvangen een uitnodiging voor de vaccinatie tegen de meningococcenziekte.

Alle ouders van kinderen in de eerste en tweede klas ontvangen een digitale nieuwsbrief over opvoeden en opgroeien.

Meer informatie over het gezondheidsonderzoek op het voortgezet onderwijs is te lezen op de pagina gezondheidsonderzoek 12+ jaar. Hier is ook een voorbeeld van de online vragenlijst te vinden.

Instroomonderzoek

Gaat je kind voor het eerst naar speciaal onderwijs? Dan nodigen we jullie uit voor een instroomonderzoek. Tijdens deze afspraak testen we de ogen en oren, wegen en meten we je kind en bekijken we de groei en ontwikkeling. Daarnaast hebben we het over onderwerpen als eten, slapen, sporten en tandenpoetsen.

5 jaar oud

Als je kind 5 jaar oud is, mogen jullie samen langs bij de jeugdarts en doktersassistente. We sturen je hiervoor een uitnodiging en vragenlijst naar je huisadres. Tijdens de afspraak kijken we naar de lichamelijke ontwikkeling van je kind. Zo doen we bijvoorbeeld een ogentest. Daarnaast praten we over de gezondheid, het gedrag en de opvoeding van je kind. Heb je vragen of advies nodig? Daar is deze afspraak gelijk een goed moment voor!

10 of 11 jaar oud

Psychische gezondheid, sociale ontwikkeling, gedrag en opvoeding
Als je kind 10 of 11 jaar oud is, komen we weer langs. We vragen jullie dan hoe het thuis en op school gaat. Maar we kijken ook hoe gezond je kind is. Tijdens dit bezoek praten we verder over onderwerpen als voeding, slapen, gedrag en opvoeding. Hebben jullie vragen over gezondheid of ontwikkeling? Stel ze vooral!

11- en 12-jarigen (groep 8) ontvangen een uitnodiging voor het invullen van een vragenlijst. Naar aanleiding van de uitkomst, ontvangen zij een uitnodiging voor een afspraak (digitaal, op school of op een GGD-locatie).

Eerste klas voortgezet speciaal onderwijs

We nodigen je kind weer uit voor een gezondheidsonderzoek als hij of zij in de eerste klas van het voortgezet speciaal onderwijs zit. Ook dan meten en wegen we jouw kind weer.

Alle meisjes geboren in 2009 (13 jarigen) ontvangen een uitnodiging voor de HPV-vaccinatie.

Alle jongeren geboren in 2008 (14-jarigen) ontvangen een uitnodiging voor de vaccinatie tegen de meningococcenziekte.

De meeste vaccinaties heeft je kind al bij het consultatiebureau gehad. Maar ook schoolgaande kinderen krijgen nog enkele vaccinaties. Voor deze vaccinaties krijgt je kind een aparte uitnodiging. De vaccinaties worden niet op school gegeven.

9 jaar: DTP- en BMR-vaccinatie

Als je kind 9 jaar is, krijgt hij of zij nog een DTP-vaccinatie (tegen difterie, tetanus en polio) en BMR-vaccinatie (tegen bof, mazelen en rodehond).

Meer over DTP- en BMR-vaccinatie

 

12-jarige meisjes: HPV-vaccinatie

Heb je een dochter? Dan krijgt zij, in het jaar dat ze 13 wordt, nog een HPV-vaccinatie (tegen baarmoederhalskanker). 

Meer over HPV-vaccinatie

 

14-jarigen: MenAWCY-vaccinatie

Meningokokkenziekte is een ziekte die je krijgt van een bacterie, de meningokok. Van deze bacterie bestaan meerdere typen. De typen A, B, C, W en Y zijn de bekendste. 

Meer over MenAWCY-vaccinatie

 

Extra vaccinatiespreekuren

Daarnaast bieden we extra vaccinatiespreekuren aan, als je een vaccinatie wilt inhalen of er bijzondere omstandigheden zijn.

Je kunt altijd - buiten de vaste afspraken om - bij ons terecht voor advies en ondersteuning als het om gezondheid en opvoeden gaat. Maak bijvoorbeeld gebruik van ons:

Inloopspreekuur voortgezet onderwijs

Heeft mijn kind een gameverslaving? Hoe ga ik om met het overgewicht van mijn zoon of dochter? Wat voor regels kan ik stellen als het gaat om alcohol, seks, drugs en roken? Voor al dit soort vragen, of alle andere gezondheids- en opvoedingsvragen, kun je terecht bij het inloopspreekuur op de school van je kind.

Inloopspreekuur kinderen tot 12 jaar

Heb je een vraag over bijvoorbeeld pesten, bedplassen, het rijksvaccinatieprogramma, hoofdluis, regels voor internetten en gamen, het gewicht van je kind? Of heb je een andere vraag over gezondheid en opvoeding? Kom dan langs bij het inloopspreekuur van jouw consultatiebureau, waar een verpleegkundige en (soms) een pedagoog voor je klaar zit. Wil je weten wanneer het inloopspreekuur op jouw consultatiebureau is? Neem telefonisch contact met ons op: 088 22 99 444.

Telefonisch spreekuur

Bel je liever, als je antwoord wilt op je gezondheids- of opvoedingsvraag over je kind? Maak dan gebruik van ons telefonisch spreekuur. Je krijgt dan advies van een jeugdarts, jeugdverpleegkundige of pedagoog. Voor meer informatie, bel: 088 22 99 444.


Contact

Heb je vragen over opvoeding of gezondheid van je kind? Wij bieden je informatie en advies. Neem contact met ons op.

Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8.00 uur tot 17:00 uur. Ook kan je iedere werkdag chatten met een jeugdverpleegkundige.

Chat met een jeugdverpleegkundige