Bescherming van gegevens

Na de geboorte van jouw kind, krijg je als ouders of verzorgers al snel te maken met onze medewerkers van Jeugdgezondheidszorg. Alle gegevens over je kind bewaren we in een digitaal kinddossier. Wij houden ons aan de regels in de wet om die gegevens goed te beschermen. En dat doen we niet alleen met een beveiligd computersysteem. We zijn ook streng als het gaat om wie de gegevens van jouw kind mag bekijken.

Digitaal kinddossier

Om ons werk zo goed mogelijk te kunnen doen, bewaren we alle belangrijke gezondheidsgegevens van jouw kind in een digitaal kinddossier. In dit dossier kunnen ook gegevens staan die zijn opgevraagd bij andere hulpverleners. Je kunt het digitale kinddossier vergelijken met het dossier dat de huisarts van je kind heeft. Alleen ouders met kinderen tot 12 jaar en een GGD-medewerker kunnen het dossier bekijken. We bewaren het digitale kinddossier tot je kind 38 jaar is. Daarna vernietigen we de gegevens.

Wat kun je met het digitale kinddossier doen?

Je kunt het digitale kinddossier bekijken en een kopie opvragen. Ook mag je ons als ouders vragen om gegevens te verbeteren, te verbergen of bijvoorbeeld te laten verwijderen. Als je kind 16 jaar is, mag hij of zij dit soort vragen zelf aan ons stellen.

Wat doet GGD Fryslân?

Ons team Jeugdgezondheidszorg werkt graag samen met andere experts die elke dag met jongeren werken.

Jij maar ook docenten of andere experts kunnen altijd met ons bellen als er vragen of zorgen over een jongere zijn. Als het nodig is maken we een afspraak.  

Bij al onze contacten houden we rekening met de privacyregels. Heb je hier vragen over? Bel ons gerust of zoek contact met ons team op school.

Samenwerking school

Samenwerking tussen ons en school kan een belangrijke bijdrage leveren aan een gezonde ontwikkeling van jouw kind. Daarom vragen wij docenten om informatie. Dit doen wij voor de geplande onderzoeken en gesprekken met jou en je kind. Een docent kan ook altijd contact met ons zoeken als er vragen of zorgen over een leerling zijn.  

Wat als school informatie over jouw kind met ons deelt? Dan gaan wij ervan uit dat de docent of de interne begeleider jou dit laat weten.

Toestemming nodig voor uitwisseling gegevens met RIVM

In Nederland werken de GGD (Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst) en het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) op verschillende gebieden samen. Ook in de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en in dit geval het Rijksvaccinatieprogramma. Dit betekent dat wij vaccinatiegegevens met persoonsgegevens (naam, adres, geboortedatum, geslacht en burgerservicenummer) van jongeren met elkaar uitwisselen. Wij hebben hiervoor vanaf 1 januari 2022 toestemming van jou of je kind nodig. Deze nieuwe wettelijke richtlijn heet 'Informed consent'. Je treft dus voortaan een toestemmingsformulier aan in de uitnodigingsbrief voor een vaccinatie. We leggen jouw toestemming en/of die van je kind vast in het digitale kinddossier. Jij of je kind kan de toestemming op ieder moment geven of intrekken.

Tot je kind 12 jaar oud is, doe je dit als ouder of verzorger. Is je kind ouder dan 12 jaar, dan geven jij en je kind beide toestemming. Boven de 16 jaar, geeft jouw kind zelf toestemming.

Het is belangrijk om de toestemming vast te leggen. Zo weet het RIVM namelijk precies wie welke prikken heeft gehad. Dit zorgt ervoor dat jouw kind geen onnodige herinneringen voor een vaccinatie krijgt.

Heb je nog vragen?

Neem gerust contact met ons op. Hoe? Dat bepaal jij zelf. Bekijk de verschillende manieren.

Op werkdagen bereikbaar van 08.00-17.00 uur.

Bekijk de contactmogelijkheden