Coronavirus

Coronavirussen zorgen over het algemeen voor klachten aan de longen en luchtwegen. SARS en MERS zijn voorbeelden van coronavirussen.

Wat is het coronavirus?

Er bestaan verschillende coronavirussen. De meeste zorgen voor milde klachten zoals verkoudheid. Sommige coronavirussen kunnen ernstigere longklachten veroorzaken, zoals MERS en SARS. Het nu bekende coronavirus hoort bij die laatste groep. De ziekte die het virus veroorzaakt heeft de naam COVID-19. Voor meer informatie over het coronavirus kun je terecht op de website van het RIVM.

Hoe kun je het coronavirus krijgen?

Door onder andere hoesten, niezen of praten komt het virus uit neus, keel of longen naar buiten. Via kleine druppeltjes komt het virus zo in de lucht en kan het van mens op mens worden overgedragen.

Wat merk ik?

 • Verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn)
 • Hoesten
 • Benauwdheid
 • Verhoging of koorts
 • Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)

Heb je dergelijke klachten? Kijk op de website van thuisarts.nl wat je kunt doen.

Wat te doen bij klachten?

Klachten die veel voorkomen bij het coronavirus zijn koorts, luchtwegklachten zoals hoesten, verkoudheid, niezen en kortademigheid. Heb je dergelijke klachten? Volg de algemene adviezen bij luchtweginfecties:

 1. Blijf thuis als je ziek bent.
 2. Overleg bij lichte klachten met je werkgever of je thuis kunt werken.
 3. Vermijd bij klachten fysiek contact met mensen die ernstig ziek kunnen worden van een luchtweginfectie. Als fysiek contact toch nodig is (zoals bij mantelzorg), draag dan een mondkapje  (bij voorkeur type IIR).
 4. Hoest en nies in je elleboog en was vaak en goed je handen met water en zeep, ook als je geen klachten hebt.
 5. Zorg voor voldoende ventilatie van binnenruimtes.

Testen

Heb je klachten die passen bij het coronavirus? Dan hoef je niet meer te testen of je corona hebt. Als je dit wel wil, kun je natuurlijk nog steeds een zelftest doen. Dit is een antigeensneltest die je kunt krijgen bij apotheken, drogisterijen en supermarkten.

Coronaprik voor mensen met medisch hoog risico

Het is niet meer nodig dat iedereen in Nederland een coronaprik krijgt. Onder de bevolking is een brede bescherming tegen corona opgebouwd. Dit komt door vaccinaties, doorgemaakte coronabesmettingen of een combinatie van beide. Alleen als je door je medische achtergrond een grote kans hebt op een ernstig verloop van corona, dan is de coronaprik beschikbaar voor je.  Je kunt dan door je arts worden doorverwezen naar GGD Fryslân.

Coronaprik voor zwangeren

De coronaprik is veilig als je zwanger bent, maar is meestal niet nodig. Het risico op ernstige ziekte en complicaties door corona tijdens de zwangerschap is niet hoog meer en een vaccinatie levert je weinig gezondheidswinst op. Wanneer kun je als zwangere wél een coronaprik krijgen? De situatie is anders als de arts die jou behandelt of bij wie je onder controle staat, je adviseert om je wel te laten vaccineren. Bijvoorbeeld vanwege een ziekte of omdat je medicijnen gebruikt. Met een advies/doorverwijzing van je arts kun je bij ons het hele jaar een afspraak maken voor de coronaprik.

Een afspraak maken voor een coronaprik kan via onderstaande telefoonnummers.

 • Landelijke afsprakenlijn: 0800-7070 (op werkdagen tussen 09.00-17.00 uur)
 • GGD Fryslân: 088 22 99 222 (op werkdagen tussen 08.00–17.00 uur.

Voor de coronaprik met het Novavax-vaccin kun je terecht bij GGD Groningen. Hiervoor bel je met 050 367 4000 (op werkdagen van 08.30–17.00 uur)

Kun je door een ernstige ziekte of beperking niet zelfstandig of met hulp naar een GGD-priklocatie komen? Dan kijken we samen naar een oplossing. Misschien is het mogelijk een coronaprik thuis te krijgen. Let op: dit kan alleen als er geen andere oplossing mogelijk is.

Meer informatie over de vaccinatie lees je op onze pagina over de vaccinatie tegen het coronavirus.

Heb je nog vragen?

Neem gerust contact met ons op. Hoe? Dat bepaal jij zelf. Bekijk de verschillende manieren.

Op werkdagen bereikbaar van 08.30-17.00 uur