Eenzaamheid

Eenzaamheid is een veel besproken, beschreven en bezongen onder­werp. Zeker in deze donkere dagen, van de herfst en winter. Eenzame mensen bevinden zich in een nare en vaak lastig op te lossen situatie. Wat is het, hoe ontstaat het en hoe kom je er vanaf?

Wat is eenzaamheid?

Eenzaamheid is een negatieve situatie die gekenmerkt wordt door een gevoel van gemis en teleurstelling. In Fryslân voelt ongeveer één op de drie mensen zich eenzaam. Onder 75+ ers ligt het percentage eenzaamheid zelfs op 48%. Eenzaamheid komt het meest voor onder werklozen en arbeidsongeschikten; bijna tweederde van hen voelt zich eenzaam. Eenzaam zijn is overigens niet hetzelfde als weinig sociale contacten hebben. Je kunt je ook veel sociale contacten hebben en je eenzaam voelen.

Wat zijn verschijnselen van eenzaamheid?

Eenzaamheid kan zich op veel verschillende manieren uiten. Iemand kan zich depressief, gespannen of "ver­veeld" voelen. Men kan een negatief zelfbeeld hebben of sterk op zichzelf gericht zijn. Eenzame mensen komen meestal ook minder goed voor zichzelf op.

Hoofdpijn, overmatig alcoholge­bruik en slapeloosheid kunnen eveneens tekenen van eenzaamheid zijn. Vaak is het moeilijk precies aan te geven of eenzaamheid de oorzaak of juist het gevolg van deze klachten is

Hoe ontstaat eenzaamheid?

Eenzaamheid kan voortkomen uit bepaalde gebeurtenissen, voorvallen of veranderingen in je leven, bijvoorbeeld een sterfgeval, scheiding of verhuizing. Door zo’n gebeurtenis veranderen vaak relaties met anderen of word je op jezelf terug geworpen. Persoonlijke kenmerken kunnen ook een rol spelen. De één kan nu eenmaal gemakkelijk contacten leggen, terwijl een ander daar moeite mee heeft.

Ook je woon- en leefsituatie kan eenzaamheid bevorderen. Denk bijvoorbeeld aan het op afstand wonen van geliefden of het gebrek aan sociale contactmogelijkheden in moderne woonwijken. Ook het gebrek aan voorzieningen in de buurt en onveiligheid op straat spelen een rol.

Kun je er iets tegen doen?

Eenzaamheid oplossen is niet gemakkelijk. Het is een maatschappelijk probleem en er ligt eigenlijk dan ook een taak voor iedereen in de samenleving. Voor professionele hulpverleners, buren, vrienden, familie en zeker ook voor degene die zich eenzaam voelt. Eenzaamheid moet worden herkend, erkend en worden doorbroken. Hulp daarbij van anderen is soms ondersteunend en uitnodigend. Hobby’s, sport en (vrijwilligers)werk kunnen ook een stimulerende rol spelen. 

Organisaties die iets voor u kunnen betekenen

Vind je het moeilijk om zelf contacten in de omgeving te leggen of te vinden? Vraag dan professionele of vrijwilligersorganisaties om daarbij te helpen. In veel gemeenten zijn momenteel initiatieven die mensen met elkaar in contact kunnen brengen. Door bijvoorbeeld samen te eten, te bewegen, koffie te drinken of een andere activiteit. Regelmatig bezoek van een vrijwilliger of een digitaal contact via de computer kan een fijne oplossing zijn wanneer je niet gemakkelijk meer de deur uit kunt

Neem voor meer informatie contact op met het WMO-loket van de Gemeente. Bij  welzijnsstichtingen zijn speciaal voor ouderen adviseurs werkzaam. En natuurlijk kan ook de huisarts een belangrijke rol spelen bij het herkennen en duiden van eenzaamheid

Meer informatie:

Naar boven