Programma Nu Niet Zwanger naar de tweede fase

03 maart 2021

In dit nieuwsbericht leest u in het kort waar Nu Niet Zwanger staat, wat er gebeurd is en wat er op de planning staat. Eind december werd fase 1 van het programma Nu Niet Zwanger (NNZ) afgerond en is het NNZ-team gestart met fase 2: begeleiding van de doelgroep.

Wat is er gebeurd?

Er zijn al mooie voorbeelden te noemen van samenwerking tussen Nu Niet Zwanger, ketenpartners en medici. Van reageren op een spoed-hulpvraag van een cliënt tot een zorgvuldig voorbereide aanmelding door bijvoorbeeld een verpleegkundige. Daarbij zien we een grote bereidwilligheid om bij te dragen aan Nu Niet Zwanger. Overal waar het NNZ-team presentaties geeft (bijvoorbeeld bij Verloskundig Samenwerkingsverband) herkent men de doelgroep en de meerwaarde die Nu Niet Zwanger deze groep biedt. De Friese resultaten worden aan het eind van deze fase uitgewerkt in een factsheet en per nieuwsbrief met u gedeeld.

Wat staat de komende periode op de planning?      

De komende tijd blijft het NNZ-team zich richten op het trainen van AandachtsFunctionarissen (AF’s). Het programma werd al enthousiast ontvangen bij diverse ketenpartners: Verslavingszorg, Leger des Heils, Fier, MEE, Friesland College etc. De eerste AandachtsFunctionarissen hebben inmiddels de veplichte intervisie gevolgd.

Daarnaast gaat de komende periode de voorbereiding van start voor het optimaal bereiken van alle wijk- en gebiedsteams, een zeer belangrijke vindplaats van de doelgroep. Voorafgaand aan dit proces worden de gemeentelijke beleidsadviseurs en managers wijk- en gebiedsteams betrokken.

Voornemen verlenging landelijke ondersteuning                                             

In de vierde voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer geeft staatsecretaris Paul Blokhuis aan dat het voornemen is om de aanpak structureel te borgen bij gemeenten. De inzet is om de landelijke ondersteuning nog minstens twee jaar voort te zetten en gemeenten deels tegemoet te komen in de kosten van de uitvoering van NNZ. Lees hier de vierde voortgangsrapportage

Maatschappelijke kosten en baten

Uit onderzoek van Society Impact naar de maatschappelijke kosten en baten van Nu Niet Zwanger blijktdat het programma 403 euro per deelnemer kost. Waar de maatschappelijke kosten voor het begeleiden van een vrouw gedurende de bevalling en het eerste jaar na de geboorte van het kind ligt tussen de € 7.000,- en € 55.000,- (afhankelijk van de mate van zelfstandig of begeleid wonen).

Bent u nieuwsgierig naar de achtergrond van deze informatie? Onderzoeken, factsheets en resultaten zijn ook te vinden op de landelijke NNZ website: Resultaten - GGD Nu Niet Zwanger

Heeft u vragen of een opmerking naar aanleiding van dit bericht?

Mail of bel Margreet van der Meijde via m.vandermeijde@ggdfryslan.nl of 06 21365404.