Bekijk het laatste nieuws op onze coronapagina, ontdek meer over vaccineren en lees meer info voor zorg- en onderwijsprofessionals.

Gezondheid & leefomgeving

In 2022 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Deze wet biedt kansen om de publieke gezondheid effectiever te beschermen en te bevorderen.

Het doel van de Omgevingswet is tweeledig:

  1. Een veilige en gezonde fysieke leefomgeving bereiken en in stand houden.
  2. De fysieke leefomgeving doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen om er maatschappelijke behoeften mee te vervullen.

In de Omgevingswet wordt een beperkt aantal normen opgenomen t.a.v. een gezonde leefomgeving. Voor het (lokaal) bestuur komt er veel afwegingsruimte om gezondheidsaspecten mee te wegen. Dit geeft kansen en mogelijkheden om gezondheidswinst te behalen met een optimaal ingerichte fysieke omgeving. GGD Fryslân kan met de Friese gemeenten meedenken en hen adviseren over gezondheid in de omgevingsvisie en het omgevingsplan, gezondheidsaspecten van ruimtelijke plannen en lokaal gezondheidsbeleid.

Download de brochure Gezonde Leefomgeving

 

Bouwsteen Gezondheid in Omgevingsvisies van Friese gemeenten

GGD Fryslân is aangesloten bij De Friese Aanpak: een samenwerking van provincie, gemeenten en waterschap in de voorbereiding van de omgevingsvisies. Voor een van deze omgevingslabs, namelijk het lab Gezondheid, zijn de belangrijkste uitdagingen op het gebied van de volksgezondheid in Fryslân op een rij gezet in de Friese Volksgezondheid Toekomst Verkenning.

In het Omgevingslab Gezondheid wordt vanuit verschillende beleidsdomeinen en belangen samenhangend gekeken naar kansen en ambities om gezondheid te bevorderen en te beschermen via de leefomgeving. De opbrengsten staan in de bouwsteen Omgevingslab Gezondheid.

Download de Friese Volksgezondheid Toekomst Verkenning

 

Download de Bouwsteen Gezondheid in Omgevingsvisie


GGD GHOR Kennisnet

Op GGD GHOR Kennisnet zijn dossiers te vinden over gezondheid in relatie tot de omgevingswet.

Gezondheidsraad

De Gezondheidsraad heeft in 2016 een advies uitgebracht over het meewegen van gezondheid in omgevingsbeleid.

Inspiratie: Brabantse Health Deal

Een inspirerend voorbeeld is de Brabantse Health Deal. Het doel daarvan is om gezondheid en welzijn een stevige plek geven bij het maken en uitvoeren van allerlei plannen in de openbare ruimte.

Inspiratie: Een groene gezonde wijk

In deze brochure 'Een groene gezonde wijk' voor gemeenten en GGD’en staat inspiratie om met groen de gezondheid van inwoners te bevorderen.


Contact

Vragen of meer informatie? Neem contact op met GGD Fryslân via het algemene telefoonnummer of bekijk de contactgegevens voor gemeenten.

Bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 - 17.00

Advies gezondheidsbeleid gemeenten