GGD Fryslân onderzoekt gezondheid van Friese jeugd

29 maart 2023

Vandaag start GGD Fryslân met een onderzoek naar hoe gezond de Friese jeugd is. Daarvoor nodigt zij jongeren die in Fryslân wonen uit om deel te nemen aan het onderzoek, genaamd de Jeugdmonitor.

Wat gebeurt er met de resultaten van het onderzoek?

De resultaten worden na de zomer verwacht en wordt op onderstaande pagina gepubliceerd en komt in het nieuwsoverzicht van GGD Fryslân te staan. Wij gebruiken de resultaten om gemeenten te adviseren. Met de inzichten uit dit onderzoek kan de gemeente gezondheidsbeleid maken dat beter aansluit op de situatie van Friese jongeren.

Wie doen mee aan dit onderzoek?

De onderzoekers van GGD Fryslân sturen een uitnodiging per post naar een willekeurige groep  van 28.500 jongeren van 12 tot en met 18 jaar uit de provincie Fryslân. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk jongeren de vragenlijst invullen. Zo krijgt de GGD en ook de gemeente een goed beeld van de gezondheid van de Friese jeugd.

Online vragenlijst

Alleen jongeren die een brief ontvangen van GGD Fryslân kunnen meedoen aan het onderzoek. De vragenlijst is online te openen via een unieke inlogcode. In de vragenlijst staan vragen over gezondheid, welzijn, leefstijl, vrije tijd en school.

Meer informatie

Meer informatie over het onderzoek staat op www.ggdfryslan.nl/jeugdmonitor.