Advies & steun

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is het startpunt voor gezond en veilig opgroeien. De JGZ wil bijdrage leveren aan het gezond op te laten groeien van alle kinderen. Dat u als ouder opvoedvragen heeft, hoort bij het opvoeden. Als ouder krijgt u informatie, advies en ondersteuning van ons bij opvoedvragen, opvoedstress en lichte opvoedproblemen.Als het nodig is, geven we advies over hulpverlening of verwijzen we ouders door naar andere hulpverleners voor opvoedhulp.

Advies

Telefonisch zijn wij dagelijks bereikbaar voor opvoedvragen. Hiervoor is een jeugdverpleegkundige en een pedagoog beschikbaar via 088-22 99 444. U kunt zelf informatie zoeken op internet. Daarvoor hebben wij hieronder een aantal websites die voor u interessant zijn. Tijdens de contacten op het consultatiebureau en op school kunt u als ouders vragen stellen over opvoeden en het gedrag van uw kind. 

Steun

Soms gaat het opvoeden niet vanzelf en is opvoedondersteuning nodig. Dan is informatie of advies niet voldoende. Wilt u dat er een jeugdarts, jeugdverpleegkundige of pedagoog met u mee denkt of mee kijkt bij het opvoeden? De jeugdverpleegkundige kan bij u thuis langskomen. Zij werken met de methode positief opvoeden bij opvoedvragen en opvoedproblemen. Ook de pedagoog kan bij u thuis langs komen voor extra ondersteuning en begeleiding.

U kunt gebruik maken van het telefonisch- of inloop spreekuur. Een extra afspraak maken op het consultatiebureau of voor een extra onderzoek of gesprek is mogelijk. Neem contact op met de jeugdverpleegkundige of via 088 – 2299444 voor een afspraak.

Consultatiebureau Plus

Dit is een speciaal spreekuur voor kinderen van 0 tot 4 jaar. U bespreekt hier met verschillende deskundigen de ontwikkeling en het gedrag van uw kind. Ook observeren en onderzoeken wij uw kind. Hierna volgt advies over een volgende stap. Bijvoorbeeld een behandeling bij een logopedist, fysiotherapeut of verdere verwijzing naar een kinderarts.

Team Integrale Vroeghulp

Het team van Integrale Vroeghulp wordt gevormd door medewerkers vanuit verschillende instellingen die betrokken zijn bij de zorg voor jonge kinderen, waaronder een kinderarts en orthopedagoog.  Dit team staat voor het vroegtijdig onderkennen van ontwikkelingsproblematiek en/of gedragsproblematiek bij kinderen van 0-7 jaar en in een zo vroeg mogelijk stadium hulp verlenen aan kind en ouder(s)/verzorgers. Iedereen kan aanmelden, ook ouders. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Passende begeleiding
Het team van Integrale Vroeghulp bestaat uit specialisten van verschillende instellingen. Wij onderzoeken zo uw zorgen en geven advies, ondersteuning en begeleiding die past bij uw situatie en uw gezin. Maar ook denken we op deze manier mee bij alles wat nodig is en wat moet worden geregeld in uw specifieke situatie. http://www.integralevroeghulpfriesland.nl/web/

Websites

www.opvoeden.nl geeft antwoord op vragen over zwangerschap, opvoeden en opgroeien. De website biedt betrouwbare informatie en tips over allerlei onderwerpen die hiermee te maken hebben. De informatie van opvoeden.nl sluit aan op de informatie in de Groeigids. De Groeigids 0-4 jaar ontvangen ouders bij de geboorte van hun kind bij het eerste contact met de JGZ. De informatie van opvoeden.nl is samengesteld door de onafhankelijke Stichting Opvoeden.nl.

www.opvoedpunt.nl is de site over opvoeden voor de inwoners van de gemeente Leeuwarden. Het opvoedpunt heeft inlooppunten, geeft digitaal advies of komt bij u thuis.

www.positiefopvoeden.nl is een website over opvoeden vanuit de methode Triple P. JGZ werkt met deze methode. Triple P helpt je om het opvoeden makkelijker en plezieriger te maken. Opvoeden is leuk, maar het is wel fijn om tips achter de hand te hebben voor wanneer het even wat lastiger wordt. De site geeft tips, praktijkverhalen van andere ouders, filmpjes en een agenda met data waarop lezingen of workshops over positief opvoeden worden georganiseerd. Ook de Tipkrant die door de Friese Centra voor Jeugd en Gezin is uitgegeven staat op deze website.

Naar boven