Bekijk het laatste nieuws op onze coronapagina, ontdek meer over vaccineren en lees meer info voor zorg- en onderwijsprofessionals.

Verzoek tot het volledig invullen van laboratoriumformulieren bij testen op SARS-CoV-2 in instellingen

10 december 2020

Het team Infectieziektebestrijding van GGD Fryslân verzoekt huisartsen vriendelijk om, als zij zelf patiënten (ook in instellingen) bemonsteren voor SARS-CoV-2 PCR, het laboratoriumformulier volledig in te vullen.

De naam en het telefoonnummer van de cliënt en/of contactgegevens van de verantwoordelijk arts of verpleegkundige ontbreken soms, evenals de eerste ziektedag. Dit geeft vertraging bij inzet van bron- en contactonderzoek en van maatregelen met risico op verdere verspreiding van COVID-19.