Barometer meldingsplichtige infectieziekten in de provincie Friesland

17 september 2018

Bij GGD Fryslân worden alle meldingsplichtige infectieziekten uit de provincie gemeld. Middels deze barometer willen wij u de trends in de provincie Friesland laten zien. In tabel 1 vindt u de meldingsplichtige infectieziekten die bij GGD Fryslân zijn gemeld van januari tot en met augustus 2018.

Tabel 1. Meldingsplichtige infectieziekten januari tot en met augustus 2018. Bron: GGD Fryslân

Tabel 2. Meldingsplichtige infectieziekten januari tot en met augustus 2017. Bron: GGD Fryslân

Opmerkingen

Als we de cijfers vergelijken met 2017, valt op dat er meer meldingen zijn van kinkhoest in de afgelopen maanden juni en juli (2 en 2 versus 9 en 16). Deels is dit te verklaren doordat er binnen een gezin meerdere geïnfecteerden zijn.

Daarnaast valt op dat er in de afgelopen maand augustus relatief meer meldingen zijn van STEC/EHEC (5 versus 10), waarvan een aantal serotype O157 zijn. Gezien de droogte van de afgelopen zomer en daarmee samenhangend de kwaliteit van het (zwem)water, wordt gedacht dat er wellicht een associatie is met oppervlaktewater. Ten slotte hadden we een bijzondere casus van psittacose wat bij nadere typering bleek te gaan om een Chlamydia caviae. Zie casus (link).

Actualiteiten

Er is sinds mei 2018 een aanhoudende uitbraak van hepatitis A, genotype IA binnen Europa. (https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/rapid-risk-assessment-multi-country-outbreak-hepatitis-virus-genotype-ia). Twee van onze meldingen van hepatitis A zijn van deze genotype IA.