Barometer meldingsplichtige infectieziekten in de provincie Friesland

25 september 2020

Bij GGD Fryslân worden alle meldingsplichtige infectieziekten uit de provincie gemeld. Middels deze barometer willen wij u de trends in de provincie Friesland laten zien. In tabel 1 vindt u de meldingsplichtige infectieziekten die bij GGD Fryslân zijn gemeld van 1 januari tot en met 12 september 2020.

Overzichtstabel Meldingsplichtige ziekten 2020

Toelichting

Het aantal meldingsplichtige ziekten is over het algemeen minder dan 2019. Door de landelijke maatregelen rondom COVID-19 (afstand houden, bij klachten thuisblijven en persoonlijke basishygi├źne toepassen) zien we dat de transmissie van andere infectieziekten ook afnemen.

COVID-19

In Tabel 1 is COVID-19 niet meegenomen. Naast het landelijke dashboard van de Rijksoverheid kunt u actuele cijfers onder andere ook terugvinden in het dashboard van GGData.

In Friesland zijn in augustus een aantal clusters van COVID-19 geweest. Deze waren voornamelijk gerelateerd aan uitgaansgelegenheden en (studenten)huisfeesten.

Legionella

In juli kreeg de GGD in een week vier meldingen van legionellose. Een gemeenschappelijke bron kon niet gevonden worden. Het is vaker beschreven dat een hogere legionellose incidentie geassocieerd is met warm weer en regenval. Hoewel de maand juli 2020 iets koeler en iets droger was dan gemiddeld, waren er grote plaatselijke verschillen in regenval, met lokaal flinke buien. Ook was er veel regenval met wateroverlast in de laatste 5 dagen van juni, wat invloed kan hebben gehad op het aantal meldingen in de maand juli.