Vitale Regio

09 december 2019

Vitale Regio is een samenwerkingsprogramma van GGD Fryslân, De Friesland en acht Friese gemeenten. Bij Vitale Regio Fryslân wordt gezamenlijk gewerkt aan preventie, onderzoek en kennisdeling. Het uitgangspunt is dat een samenhangende aanpak effectiever en efficiënter is. Daardoor wordt de Friese bevolking op termijn vitaler en gezonder.

Hoe bereikt de Vitale Regio Fryslân haar doel?

GGD Fryslân, De Friesland en acht gemeenten in Friesland werken lokaal met elkaar samen in acht pilots. Binnen deze pilots wordt een preventieve aanpak uitgevoerd. Het onderzoek binnen Vitale Regio richt zich op effectiviteit van de aanpak, ervaringen en samenwerking binnen de pilot. Opgedane kennis wordt met elkaar gedeeld. Zo wordt gebouwd aan nieuwe kennis over preventie.

Welke gemeenten zijn aangesloten bij Vitale Regio Fryslân?

Met het toetreden van de laatste twee pilots in de gemeenten De Fryske Marren en Smallingerland is het programma op volle sterkte. Iedere gemeente werkt aan een specifiek vraagstuk in het kader van preventie. 

Gemeente Súdwest-Fryslân

Hoe kunnen we ons platteland zo dementievriendelijk mogelijk inrichten, zodat ouderen zo lang mogelijk met een goede kwaliteit van leven zelfstandig kunnen blijven wonen?

Gemeente Opsterland

Hoe kunnen we met een vernieuwende aanpak werken aan de relatie tussen armoede, schulden en gezondheid en investeren op stressreductie?

Gemeente Leeuwarden

Hoe kunnen we ouderen met een psychiatrische aandoening een zinvolle dagbesteding bieden, waardoor de kwaliteit van leven toeneemt en minder beroep wordt gedaan op de zorg?

Gemeente Tytsjerksteradiel

Hoe bereiken en stimuleren we onze meest kwetsbare inwoners op het gebied van beweging, voeding en gedragsverandering?

Gemeente Ooststellingwerf

Hoe geven we, samen met partners in het gezondheidscentrum, vorm aan een contextuele aanpak om de zorg beter te laten aansluiten bij een doelgroep met lage gezondheidsvaardigheden?

Gemeente Weststellingwerf

Hoe kunnen we in Noordwolde het (in)formeel pedagogisch klimaat versterken, zodat kinderen opgroeien in een gezondere leefomgeving zonder roken, alcohol, middelengebruik en ongezonde voeding?

Gemeente De Fryske Marren

Hoe kunnen we vanuit een integrale benadering het zorg- en ondersteuningsaanbod nog beter laten aansluiten op de behoeftes van onze inwoners?

Gemeente Smallingerland

Hoe kunnen we vroegtijdig bij aanstaande ouder(s) sociale, psychische, financiële en andere problemen achterhalen en deze ouder(s), in samenwerking met verschillende organisaties, zo goed mogelijk verder helpen?

De informatie over Vitale Regio is vanaf begin 2020 te vinden op de nieuwe website.