Vitale Regio Fryslân

16 oktober 2017

In 2017 hebben de gemeenten De Fryske Marren, Tytsjerksteradiel en Weststellingwerf een start gemaakt met Vitale Regio Fryslân. Binnen het programma Vitale Regio Fryslân werken Friese gemeenten, De Friesland Zorgverzekeraar en GGD Fryslân samen om de vitaliteit van de Friese burgers te bevorderen.

De gemeenten, De Friesland Zorgverzekeraar en GGD Fryslân dragen nu ook al bij aan vitaliteit en gezondheid, ieder afzonderlijk vanuit eigen kaders en financiering. Het bijzondere van het programma Vitale Regio Fryslân is echter dat in pilots de krachten worden gebundeld door samen te focussen op (een) bepaalde doelgroep(en) en problematiek. Hiertoe is per gemeente een ‘startfoto’ gemaakt, waarin zoveel mogelijk informatie over de gezondheidssituatie bijeen is gebracht. De pilotgemeenten stellen nu per gekozen gebied, een dorp of wijk, met lokale partijen een plan op, waarbij aandacht is voor de verschillende vormen van preventie. Deze plannen worden vervolgens uitgevoerd en gemonitord. Bij die monitoring gaat het om:

  • effecten op gezondheid, kwaliteit van leven
  • verschuiven/dalen van zorgkosten (o.a. wmo, zvw, wlz)
  • proces van samenwerking

Het programma kon worden gestart met extra subsidie van Stichting Achmea Gezondheidszorg (SAG) en Stichting De Friesland. Op 27 november is de kick-off van het programma Vitale Regio Fryslân. Dan is ook bekend, hoe en wanneer andere gemeenten kunnen aansluiten.