Kansrijke Start

09 december 2019

Al veel gemeenten in Friesland zijn gestart met plannen rondom het Landelijke Actieprogramma Kansrijke Start. De Friese gemeenten hebben gezamenlijk besloten elkaar hierin te versterken en samen te werken. Daarvoor start per 1 januari 2020 de Friese coalitie Kansrijke Start en een Friese regisseur. Binnen deze coalitie gaan onder andere gemeenten, ziekenhuizen, Ros Friesland, Pharos en samenverwerkingsverbanden van verloskundigen, kraamzorg en gynaecologen werken aan:

  • Het versterken van initiatieven en deze verspreiden; 
  • Het versterken van samenwerking en samenhang in zorg, zowel op medisch als sociaal domein; 
  • Zorgen voor meer uniformiteit in aanpak: maakt niet uit bij welke verloskundige of ziekenhuis je komt of in welke gemeente je woont; 
  • Zorgen voor meer samenhang in het aanbod in het kader van het Friese Preventie Aanpak. 

Zo wordt gewerkt aan investeren in de eerste duizend dagen van een kindje vanaf zwangerschap tot en met 2 jaar en kinderen een eerlijke kans te geven op een goede start. Kansrijke Start richt zich op een lokale aanpak. Binnen gemeenten wordt op eigen manier invulling gegeven aan het actieprogramma. De Friese coalitie zorgt voor verbinding tussen de verschillende initiatieven en zorgt ervoor dat er kennis en ervaringen gedeeld worden. Daarnaast richt de coalitie zich op de uitdagingen die de gemeentegrenzen overschrijden.

Binnen de provinciale aanpak Kansrijke Start start per januari het project ‘Nu Niet Zwanger’. Alle Friese gemeenten werken in dit project samen om onbedoelde zwangerschappen te voorkomen. Binnen het project wordt gewerkt aan bewustwording bij hulpverleners en een netwerk van deskundigen zodat met zeer kwetsbaren, zoals bijvoorbeeld daklozen, verslaafden en ernstig psychisch patiënten structureel binnen de reguliere zorg een gesprek gevoerd wordt over hun kinderwens. Vaak blijkt dat deze groep vanuit eigen keuze behoefte heeft aan anticonceptie, maar moeite heeft dit te organiseren. ‘Nu Niet Zwanger’ voorziet hierin.  

Meer informatie over het actieprogramma Kansrijke Start

 

Bij wie kan ik terecht in mijn gemeente?

Is er een lokale coalitie Kansrijke Start in mijn gemeente? Deze vraag is te beantwoorden met de interactieve kaart geboortezorglandschap. Met de beschikbare contactgegevens kun je snel contact leggen met gemeenten, geboortezorgprofessionals en professionals uit het sociale domein. Natuurlijk met als doel om samen op te trekken en afspraken te maken om kwetsbare gezinnen effectief te ondersteunen. Ga naar de interactieve kaart geboortezorglandschap van Kennisnet geboortezorg.