Friese scholen aan de slag met gezonde relaties en seksualiteit

02 maart 2020

De Gezonde School Adviseurs van GGD Fryslân gaan 42 Friese scholen ondersteunen bij hun plannen rond het thema relaties en seksualiteit. Scholen konden zelf aangeven gebruik te willen maken van de nieuwe ‘Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit’. De regeling komt voort uit de ambitie van het Kabinet om onbedoelde (tiener)zwangerschappen te voorkomen. Eén van de maatregelen hierbij is het stimuleren en ondersteunen van scholen die aandacht willen besteden aan gezonde relaties en seksualiteit. Dit geldt voor alle scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

De afgelopen periode is door een aantal partijen hard gewerkt aan de nieuwe ‘Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit’. Het programma heeft een looptijd van drie jaar met in totaal vijf rondes. Vanuit de eerste inschrijfronde mogen 42 scholen uit Fryslân mee doen, de interesse in het programma blijkt in Fryslân groot. De tweede ronde start in het voorjaar en ook hier is vanuit Friese scholen interesse voor.

Met het programma wordt gewerkt aan de doelstelling: ‘Meer scholen zijn structureel in staat om hun leerlingen en studenten te vormen tot burgers die verantwoordelijk en respectvol omgaan met hun eigen seksualiteit en die van de ander. De scholen dragen daarmee bij aan het voorkomen van onbedoelde (tiener)zwangerschappen.’

De stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit bestaat uit een geldbedrag van een maximaal besteedbaar bedrag van €8.000,- per schoollocatie. Scholen gebruiken het bedrag voor de erkende Gezonde School-activiteiten rondom het thema Relaties en Seksualiteit, zoals inzet van lesmethoden of trainingen. Daarnaast kunnen hiervan taakuren van leerkrachten vergoed worden. De scholen krijgen maximaal 20 uren advies en ondersteuning van een Gezonde School Adviseur van GGD Fryslân. GGD Fryslân biedt trainingen en gastlessen aan voor leerkrachten en docenten en heeft lesmateriaal te leen.

Meer informatie vindt u op de website van Gezonde School