Gezondheidsonderzoek Jeugd 12-18 jaar

GGD Fryslân doet onderzoek naar gezondheid jongeren

GGD Fryslân heeft de wettelijke taak om de gezondheid van inwoners van Fryslân in beeld te brengen. De Jeugdmonitor is één van de manieren om meer te weten te komen over de gezondheid en ontwikkeling van jongeren. Dit onderzoek wordt eens in de vier jaar uitgevoerd. GGD Fryslân gebruikt de uitkomsten van het onderzoek om gemeenten te adviseren bij het verbeteren van de gezondheid van jongeren in hun gemeente.

Gezondheidsmonitor Jeugd 2024

GGD Fryslân doet van 8 april tot en met 7 juli 2024 onderzoek naar de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren. In de vragenlijst komen verschillende onderwerpen aan bod, zoals lichamelijke en mentale gezondheid, leefstijl, middelengebruik, eenzaamheid en de impact van corona.

Naar Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024

Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 

In het najaar van 2023 vraagt GGD Fryslân jongeren naar hun gezondheid, de welzijn en leefstijl. In het onderzoek stellen we onder andere vragen over geluk, stress, alcoholgebruik en sport. De vragenlijsten worden uitgezet onder scholen bij scholieren in klas 2 en 4.

Naar Gezondheidsmonitor Jeugd 2023

Jeugdmonitor 2023  

In het voorjaar van 2023 vraagt GGD Fryslân jongeren naar hun gezondheid. In het onderzoek stellen we vragen over gezondheid, lengte en gewicht, vrije tijd, school, hoe je in je vel zit en leefgewoonten zoals roken, alcohol, voeding en bewegen. Naast gemeentelijke cijfers zijn er ook cijfers op gebiedsniveau uitgewerkt. 

Naar jeugdmonitor 2023

Corona gezondheidsmonitor jeugd 2021  

Met de Corona gezondheidsmonitor jeugd 2021 onderzoekt GGD Fryslân de gevolgen van corona op de gezondheid, leefstijl en het welzijn van jongeren. Dit doen wij in samenwerking met de middelbare scholen in de regio. De vragenlijst is tussen 20 september en 26 november 2021 onder ruim 10.000 jongeren uitgezet in klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs. 
 
De GGD’en voeren de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 uit in opdracht van het ZonMw-programma COVID-19. In dit onderzoek wordt samengewerkt met GGD GHOR Nederland, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. De GGD vraagt de Gezondheidsmonitor Jeugd normaliter één keer in de vier jaar uit. De Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 is een extra meting. De resultaten en meer informatie vind je op

www.monitorgezondheid.nl. 


Oudere onderzoeken

Resultaten 2016

In het voorjaar van 2016 heeft GGD Fryslân de jeugd gevraagd naar hun gezondheid. Jongeren van 12 tot en met 18 jaar hebben een online vragenlijst ingevuld. In het onderzoek GO Jeugd gaat het om thema’s als alcoholgebruik, roken, voeding, lichaamsbeweging, sport, pesten en internetgebruik. GGD Fryslân hield drie keer eerder een GO Jeugd. Sinds 2016 levert het GO Jeugd onderzoek naast gemeentelijke cijfers ook cijfers op gebiedsniveau op.

Atlas VZinfo

Dit onderzoek is onderdeel van een landelijk uitgevoerd onderzoek. Alle GGD’en samen hebben over de hele Nederlandse bevolking informatie verzameld. De resultaten daarvan staan in de Atlas VZinfo.


Vragen over de onderzoeksresultaten?

GGD Fryslân bespreekt met elke Friese gemeente de resultaten van de verschillende Gezondheidsmonitoren. Heb je vragen, neem contact op met team epidemiologie van GGD Fryslân. Ook de resultaten uit oudere onderzoeken kun je bij ons opvragen. Op de website staan alleen de meest recente onderzoeken gepubliceerd.

epidemiologie@ggdfryslan.nl