Ga naar de inhoud

Onderzoek naar seksuele gezondheid van jongeren van start

10 oktober 2022

Het onderzoek Seks onder je 25e is van start gegaan: dit is een onderzoek naar de seksuele gezondheid van jongeren in Nederland. Tienduizenden jongeren vanaf 16 tot 25 jaar krijgen een uitnodiging thuisgestuurd om de online vragenlijst in te vullen. Op ruim honderd scholen in Nederland krijgen jongeren van 13 tot 16 jaar dit najaar de vragenlijst voorgelegd. In Fryslân gaat het om acht scholen.

Voorlichting en hulp up to date houden

Het onderzoek Seks onder je 25e is het vierde onderzoek na edities in 2005, 2012 en 2017. GGD Fryslân benadert jongeren om te onderzoeken wat er in de regio speelt. De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt om voorlichting en hulp voor jongeren te verbeteren. Eind 2023 worden de resultaten bekend.

Welke vragen krijgen jongeren?

Seks onder je 25e gaat over relaties, seksualiteit en gezondheid. Vragen gaan over de houding, de behoeftes en het gedrag van jongeren. Bijvoorbeeld: Ben je wel eens verliefd geweest? Tot wie voel je je seksueel aangetrokken? Met wie zou je praten als je een probleem had met seks? Gebruikte je wel eens een datingapp? Check jij altijd of de ander ook seks wil? Welk anticonceptiemiddel gebruik je? Deze en andere vragen krijgen jongeren die meedoen met Seks onder je 25e.

Wie voeren het onderzoek uit?

Soa Aids Nederland en Rutgers voeren het landelijk onderzoek uit in samenwerking met GGD’en en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), in opdracht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Deelnemers kunnen zich aanmelden voor het aanvullende onderzoek PECAN, waarmee het RIVM het vóórkomen van de soa’s chlamydia en gonorroe onder jongeren onderzoekt. De extra regionale data verzamelt GGD Fryslân.

Meer informatie is te lezen op www.seksonderje25e.nl. Vragen? Neem contact op met het landelijke onderzoeksteam via info@seksonderje25e.nl.

Vraag en antwoord

Wie kan meedoen met het onderzoek?
Alleen jongeren die een uitnodiging thuisgestuurd krijgen, kunnen de vragenlijst invullen.

Wat moet ik doen als ik mijn inlogcode kwijt ben?
Jongeren die de vragenlijst nog niet hebben ingevuld, krijgen een reminder thuisgestuurd met daarin opnieuw de inlogcode.

Mijn inlogcode werkt niet, wat nu?
De inlogcode bestaat uit een unieke combinatie van cijfers en hoofdletters. Werkt je code niet? Mail dan naar info@seksonderje25e.nl.

Wanneer worden de resultaten bekend?
De cijfers van Seks onder je 25e worden eind 2023 gepubliceerd.  

Waarom heb ik een uitnodiging ontvangen?
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft willekeurig enkele tienduizenden mensen in Nederland uitgekozen tussen 16 en 25 jaar. Deze mensen krijgen een brief thuisgestuurd van het CBS of van de GGD in hun regio.

Waarom zou ik meedoen?
Seks onder je 25e is het enige grote onderzoek naar seksuele gezondheid van jongeren in Nederland. Het onderzoek levert veel cijfers op. Die cijfers worden gebruikt om voorlichting en hulpverlening voor jongeren te verbeteren.

Zijn mijn gegevens veilig?
Ja, GGD Fryslân, Rutgers en CBS werken veilig met je gegevens. Dit moet van de wet om jouw privacy te beschermen.