Minder Friezen voelen zich gezond

20 juni 2023

Het aantal mensen dat zich gezond voelt in Fryslân is aanzienlijk afgenomen. Dit blijkt uit de Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022. De resultaten zijn reden tot zorg: slechts 72% van de 18-plussers geeft aan zich (zeer) gezond te voelen, in tegenstelling tot het percentage van 81% in 2020. Met name degenen die moeite hebben met rondkomen, ervaren de grootste daling in hun ervaren gezondheid. Opvallend genoeg is de afname onder 65-plussers minder sterk. Toch voelen Friezen zich nog steeds vaker (zeer) gezond in vergelijking met het landelijk gemiddelde.

Meer mensen hebben moeite met rondkomen 

    De groep mensen die moeite heeft om rond te komen, merkt de sterkste daling in hun ervaren gezondheid. Dit is een verontrustende trend omdat dit onderzoek ook aantoont dat steeds meer mensen moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. In 2022 geeft maar liefst 16% aan moeite te hebben met rondkomen. Dit is meer dan de 11% uit 2020. Ondanks deze toename blijft het aantal mensen dat worstelt met financiële problemen lager dan het landelijk gemiddelde van 19%.   

Mentale gezondheid minder goed

    Naast de fysieke gezondheid is ook de mentale gezondheid van de Friezen verslechterd. Uit het onderzoek blijkt dat 12% van de respondenten zich in 2022 (zeer) eenzaam voelt, terwijl dit in 2020 nog 8% was. Bovendien hebben meer mensen een hoog risico op een angststoornis of depressie en ervaart 18% psychische klachten. Vooral jongvolwassenen (18 t/m 34 jaar) worden zwaar getroffen, met een toename van psychische klachten, eenzaamheid en stress.  

Hoe is deze monitor tot stand gekomen? 

    Deze resultaten zijn afkomstig uit een grootschalig vragenlijstonderzoek dat in het najaar van 2022 is uitgevoerd onder bijna 365.000 Nederlanders van 18 jaar en ouder in het kader van de coronapandemie. Lineke Kleefstra, Directeur Publieke Gezondheid bij GGD Fryslân concludeert: “Deze zorgwekkende cijfers benadrukken de dringende behoefte aan een integrale aanpak met gerichte maatregelen om de gezondheid en veerkracht van de inwoners van Fryslân te versterken. Vanuit de Friese Preventieaanpak zijn al verschillende initiatieven opgezet om een gezonde levensstijl gedurende alle levensfasen te verbeteren, met de hoop en verwachting dat deze inzet in de loop van de tijd positieve ontwikkelingen zal laten zien."