Huisartsen vrezen drukte vanwege vaccinatiecampagne najaar

03 augustus 2022

De op 29 juli door het ministerie van VWS aangekondigde vaccinatiecampagne vergroot de druk op de huisartsenpraktijken. De praktijken vrezen voor veel vragen over de naderende campagne.

“We begrijpen dat mensen vragen hebben over de vaccinatiecampagne die waarschijnlijk in de tweede helft van september begint. Natuurlijk proberen we iedereen zo goed mogelijk te helpen. Maar de praktijken zijn al erg druk vanwege de vakantieperiode en door de vele vragen neemt de druk steeds meer toe,” volgens Brent Bearda Bakker, huisarts. De huisartsenpraktijken kampen al langere tijd met grote werkdruk en door de vakantieperiode is de bezetting ook nog eens minder. “We willen daarom iedereen oproepen om met hun vragen te wachten totdat meer bekend is vanuit het ministerie van VWS over het concrete verloop van de vaccinatiecampagne.”

Naar verwachting wordt de komende weken duidelijker hoe de vaccinatiecampagne precies gaat verlopen en wat de definitieve startdatum is. Tot die tijd kunnen mensen met hun vragen terecht bij 0800-770 770 7 of www.vragenovercorona.nl. Dit is een landelijk informatienummer waar gespecialiseerde artsen en verpleegkundigen antwoord geven op corona gerelateerde vragen.