Bekijk het laatste nieuws op onze coronapagina, ontdek meer over vaccineren en lees meer info voor professionals

Centrum Seksueel Geweld start landelijke campagne

02 november 2022

‘0800 0188. Dit is wat je belt bij seksueel geweld.’ Met deze slogan is het Centrum Seksueel Geweld (CSG) deze week een landelijke campagne gestart. Het doel: Nederlanders bewegen om het nummer in hun telefoon op te slaan. ‘Want: je weet maar nooit wanneer je het CSG nodig hebt, voor jezelf óf voor iemand anders.’ De campagne is te zien via diverse (online) kanalen en te beluisteren via de radio. Ook in Fryslân is er aandacht voor deze campagne.

Jaarlijks zoeken zo’n tienduizend slachtoffers hulp bij het Centrum Seksueel Geweld via het nummer 0800 0188, in Fryslân waren dat er vorig jaar zo’n 170. In ons land worden elk jaar 100.000 mensen slachtoffer van een vorm van (online) seksueel geweld.

'Gelukkig weten steeds meer slachtoffers ons te vinden', zegt Gerda de Groot, coördinator van Centrum Seksueel Geweld Friesland. Maar we weten ook dat we heel veel slachtoffers nog niet zien. Dat kan te maken hebben met gevoelens van schuld, schaamte en angst waardoor slachtoffers geen hulp willen of durven zoeken, maar ook omdat ze misschien nog onvoldoende bekend zijn met de mogelijkheden voor hulp. Bovendien: in een situatie van bijvoorbeeld een aanranding of verkrachting is er vaak paniek. Slachtoffers raken het overzicht kwijt en hebben geen idee wat ze moeten doen of waar ze terechtkunnen.’

Campagne voor landelijke telefoonnummer

'Met deze campagne willen we het landelijke telefoonnummer bij iedereen in Nederland in de telefoon krijgen. Zo heb je ons altijd bij de hand. Sla het nummer 0800 0188 op in je telefoon, want je weet maar nooit of je het nodig heb. Is het niet voor jezelf, dan misschien wel voor een vriend of vriendin, je zoon, dochter, of bijvoorbeeld een leerling. Door op het juiste moment het juiste nummer bij de hand te hebben en de juiste hulp in te schakelen, kun je het verschil maken in het leven van jezelf of iemand anders’, zegt Gerda de Groot.

De impact van seksueel geweld

‘De impact van het meemaken van seksueel geweld kan enorm zijn’, vertelt De Groot. De helft van de slachtoffers loopt zo ernstig vast dat een “normaal” leven onmogelijk wordt. Denk aan lichamelijke en mentale problemen, maar ook werkloosheid, schulden, relatieproblemen en verslaving. Daarnaast maakt de helft van de slachtoffers opnieuw seksueel geweld mee als het eerste misbruik onverwerkt blijft. De Groot: ‘Het is daarom van groot belang dat mensen weten dat je na het meemaken van een traumatische seksuele ervaring bij het Centrum Seksueel Geweld terechtkunt voor hulp en advies.’

Campagnepagina

Op de website van het Centrum Seksueel Geweld is een speciale campagnepagina ingericht. Via deze pagina is meer informatie over de campagne te vinden. De campagne is tot stand gekomen met steun van de Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving.

Over het Centrum Seksueel Geweld en de samenwerking met GGD

Het Centrum Seksueel Geweld is een plek waar slachtoffers van een nare seksuele ervaring hulp kunnen krijgen die ze nodig hebben: forensische, medische en psychische hulp. Binnen het Centrum Seksueel Geweld Friesland werken Fier en het Medisch Centrum Leeuwarden samen met diverse partijen, zoals politie, GGD, Slachtofferhulp en Veilig Thuis. Een team van artsen, verpleegkundigen, politie en andere hulpverleners werken samen om slachtoffers van een nare seksuele ervaring specialistische zorg te geven.

Meer weten?

Kijk op www.centrumseksueelgeweld.nl