Bekijk het laatste nieuws op onze coronapagina, ontdek meer over vaccineren en lees meer info voor professionals

Gezondheidsklachten na contact met natuurwater of modder

Meld gezondheidsklachten telefonisch aan de afdeling Infectieziektebestrijding via nummer 088 22 99 222. Afhankelijk van de situatie kan er verder onderzoek ingesteld worden samen met gemeenten, Provincie Fryslân of Wetterskip Fryslân. De gegevens worden ook gebruikt voor doorlopend onderzoek van het RIVM over de risico's rondom natuurwater. De GGD verstrekt hierover geen naar jou herleidbare gegevens aan derden.

Wat willen we graag weten?

  • Waar is gezwommen?
  • Wanneer is hier gezwommen?
  • Hoeveel personen hebben gezwommen?
  • Hoeveel personen zijn er ziek geworden?
  • Wat zijn de klachten?
  • Wanneer zijn de klachten begonnen?
  • Is er bezoek gebracht aan de huisarts?
  • Zijn er ook nog andere activiteiten rondom het water uitgevoerd? (Bijvoorbeeld iets te eten of te drinken gekocht).