Bekijk het laatste nieuws op onze coronapagina, ontdek meer over vaccineren en lees meer info voor zorg- en onderwijsprofessionals.

Nieuwsberichten COVID-19

Week 15 - 12 april tot en met 18 april

Update: 12 april 2021 (13.00 uur): Vanaf eind april ook vaccinatielocatie in Appelscha

Op 29 april opent GGD Fryslân een vaccinatielocatie in het Racket & Health Centre in Appelscha. Het is de achtste plek in Fryslân waar de GGD mensen gaat vaccineren tegen het coronavirus.   

De priklocatie in Appelscha - aan de Nijesteegde 49A - zal toegankelijk zijn voor een brede doelgroep. Hoeveel mensen er terecht kunnen, hangt af van het aantal beschikbare vaccins en de vaccinatievolgorde van de Rijksoverheid. Uitgangspunt van  
de GGD is om vaccinaties op een laagdrempelige manier, dichtbij inwoners, aan te bieden. Er komen zes priklijnen.
 
Tot nu toe is vaccineren door GGD Fryslân mogelijk in Leeuwarden, Drachten, Sneek en Heerenveen. Vanochtend werd de eerste prik ook gezet op locatie Franeker. Komende woensdag openen de deuren van vaccinatielocatie Dokkum en 26 april die van Koudum. Met deze achtste locatie in Appelscha verwacht GGD Fryslân nu voldoende dekking te hebben voor de gehele provincie.  De uitbreiding met Appelscha is nodig om alle groepen waar de GGD verantwoordelijk voor is in de eigen woonomgeving te kunnen vaccineren: een groot deel van de mobiele 60-plussers, de groep van 18 tot 60 jaar en een deel van het zorgpersoneel.  

Week 14 - 5 april tot en met 11 april

Update: 9 april 2021 (12.00 uur): Weekbericht 2 april tot en met 9 april 2021

Minder coronabesmettingen, meer vaccin Pfizer beschikbaar

Het aantal nieuwe besmettingen in Fryslân daalde deze week met 7 procent (van 1650 naar 1529. Door de komst van extra vaccins – vooral van Pfizer - zal het aantal vaccinaties de komende weken flink omhoog gaan. GGD Fryslân roept mensen die een uitnodiging ontvingen op een afspraak te maken.

Het aantal besmettingen in verpleeg- en verzorgingshuizen en in de thuiszorg nam af. Er zijn nog maar enkele kleine clusters. In de ziekenhuizen waren wel meer besmettingen, 75 tegenover 61 een week eerder. Tegelijkertijd blijft het aantal mensen dat er wordt opgenomen met corona hoog.

In het onderwijs daalde het aantal besmettingen met een vijfde. Het aantal besmettingen in de leeftijdsgroep van 18 tot 30 jaar nam de afgelopen week af. De groei was juist sterk onder zestigers.. 

Meer vaccin

De afgelopen week hebben 9250 inwoners van Fryslân een vaccinatie gekregen bij de GGD. De komende weken krijgt de GGD duizenden extra doses Pfizer-vaccin. Daarom roept de GGD de inwoners die wanneer dan ook een uitnodiging hebben gekregen op afspraken te maken, er is volop ruimte, ondanks het wegvallen van een deel van de AstraZeneca-vaccinaties. Het aantal Friese vaccinaties komt in week 17 naar verwachting boven de 20.000 per week uit.

Doordat de leveringen op gang komen kan op de nieuwe locaties in Heerenveen, Franeker (per 12 april) en Dokkum (14 april) meteen flink worden geprikt. In totaal zijn er nu 89.329 prikken gezet door de GGD bij Friezen. Komende week krijgen de mensen van 69 en 70 jaar een uitnodiging van het RIVM om een prikafspraak te maken.

AstraZeneca

Landelijk is besloten mensen jonger dan zestig niet meer te vaccineren met AstraZeneca. Dit betekent dat zorgmedewerkers een ander vaccin krijgen. Welk vaccin en wanneer is nog niet bekend. De tweede prik, die vrijwel geen kans op ernstige bijwerkingen heeft, gaat wel door.

Het vaccineren door de huisartsen met Astra Zeneca was niet stopgezet en gaat gewoon door. Het betreft de groepen 60 tot 65 jaar, mensen met overgewicht en mensen met het syndroom van down. Overigens is de kans op ernstige bijwerkingen (trombose in combinatie met een tekort aan bloedplaatjes) voor alle leeftijdsgroepen zeer klein. De voordelen van vaccineren zijn vele malen groter dan de nadelen, stelde ook de EMA.

Roep om vaccinatie

Dagelijks benaderen mensen GGD Fryslân om een vaccinatie. Het gaat vaak om schrijnende gevallen, wat ons allen aan het hart gaat. Zolang hiervoor landelijk geen oplossing is, kan de GGD deze vaak wanhopige mensen helaas niet helpen.

Panelonderzoek

De inwoners van Fryslân zijn vaker bang voor bijwerkingen van AstraZeneca (44 procent is bevreesd) dan voor bijwerkingen van andere vaccins (Pfizer 23 procent, Moderna 27 procent). Dit blijkt uit het elfde panelonderzoek van GGD Fryslân in opdracht van het RIVM.

De meerderheid van de deelnemers is voor het openstellen van evenementen voor mensen met een vaccinatiebewijs (60 procent is voor) of een negatief testresultaat (63 procent is voor). Het aantal mensen met rug-, nek- en schouderklachten neemt toe. 52 procent heeft hier meer last van dan voorheen, 5 procent heeft juist minder last. Mensen bewegen wel iets meer. In eerdere onderzoeken zei ruim 40 procent minder te bewegen, nu is dit 35 procent.

Minder testen

Deze week hebben 15.237 Friezen zich bij de GGD laten testen op Covid-19. Dat zijn er minder dan de 17.075 van vorige week. Het vindpercentage (het aandeel positieve tests van het totaal aantal tests) steeg iets, naar 8,5 procent.

Cijfers 

Met de 1529 besmettingen van deze week zijn nu 34.536 inwoners van Fryslân positief getest op corona. Bij de GGD zijn 4 sterfgevallen gemeld, na vorige week (7) opnieuw het laagste aantal van dit jaar. Het aantal gemelde ziekenhuisopnames bedroeg 17 (vorig week 18).

Gemeenten  

De meeste besmettingen vinden nog altijd plaats in Súdwest-Fryslân, ook in verhouding tot het aantal inwoners (deze week 375 per 100.00 inwoners). Procentueel was de stijging het grootst op Terschelling en Ameland. In Tytsjerksteradiel, Dantuamdiel en Ooststellingwerf daalde het cijfer met 35 tot bijna 40 procent.

De gemeentelijke cijfers (tussen haakjes vorige week): Súdwest-Fryslân 337 (313), Leeuwarden 233 (247), De Fryske Marren 144 (156), Waadhoeke 126 (112), Noardeast-Fryslân 119 (155), Smallingerland 107 (129), Heerenveen 94 (97), Achtkarspelen 63 (56), Ooststellingwerf 60 (92),  Tytsjerksteradiel 55 (90), Weststellingwerf 54 (64), Opsterland 43 (46), Dantumadiel 37 (56),  Harlingen 31 (30), Terschelling 13 (5), Ameland 11 (1), Vlieland 2 (0) en Schiermonnikoog 0 (1). 

Update: 9 april 2021 (11.00 uur): Verder met AstraZeneca voor 60+

Mensen geboren in 1960 of eerder kunnen veilig een prik met AstraZeneca blijven krijgen. Mensen geboren in 1961 of later krijgen een ander vaccin. Het kabinet volgt hiermee het advies van de Gezondheidsraad.

De Gezondheidsraad adviseert ook dat wie al een eerste keer geprikt is met AstraZeneca, zoals gepland de tweede prik kan halen. Wereldwijd is geen enkel geval gemeld van ernstige bijwerkingen na een tweede prik met AstraZeneca. De gemelde zeer zeldzame bijwerkingen doen zich binnen twee weken na de eerste prik al voor

De personen voor wie de afspraak is afgezegd, krijgen via GGD GHOR een oproep per SMS voor het maken van een nieuwe afspraak. Bellen naar GGD Fryslân is niet nodig.

oor een aantal groepen betekent het advies van de Gezondheidsraad dat zij met een ander vaccin geprikt zullen worden. Komende week wordt door het RIVM per groep bepaald hoe verder.

Lees meer over de ontwikkelingen rondom AstraZeneca op de website van de Rijksoverheid. Staat het antwoord op jouw vraag er niet tussen? Bel dan met 0800-1351.

Update: 6 april 2021 (13:00 uur): Eerste prik in vaccinatielocatie Heerenveen

In een bedrijfspand aan de Uhlweg 1 in Heerenveen is dinsdagochtend 6 april de vierde vaccinatielocatie van GGD Fryslân geopend. Mevrouw Jannie Posthumus (76) kreeg om 8.00 uur de eerste prik in haar woonplaats. ,,Het ging goed hoor, je verneemt er niks van’’, reageerde ze.

De vier grootste plaatsen in de provincie hebben nu een priklocatie. Volgende week openen nummer vijf en zes in Franeker en Dokkum. Over enkele weken komen Koudum en Appelscha er ook nog bij, zodat iedereen zo veel mogelijk dicht bij huis gevaccineerd kan worden. ,,Onze capaciteit komt uiteindelijk op 10.000 prikken per dag’’, vertelde kwartiermaker Nils van Mourik van GGD Fryslân. 

""

In Heerenveen begint de GGD eerst met drie priklijnen en 375 prikken per dag. Zodra er voldoende vaccin is, worden alle zes lijnen in gebruik genomen, goed voor 750 prikken per dag. De locatie is ook bedoeld voor inwoners van omliggende gemeenten zoals Weststellingwerf en De Fryske Marren.

Burgemeester Tjeerd van der Zwan zei te hopen dat er snel meer vaccins komen. ,,En dat het uiteindelijk iedereen ook brengt wat we graag willen: dat er weer meer kan. We doen het niet alleen voor onszelf maar ook voor iedereen om ons heen immers!’’ Van Mourik gaf aan dat er grote hoeveelheden vaccin onderweg zijn: ,,Laat maar komen, wij zijn er klaar voor!’’

 

Update: 6 april 2021 (12:30 uur): Koudum krijgt zevende Friese vaccinatielocatie

Op 26 april opent GGD Fryslân een vaccinatielocatie in sportzaal De Klink te Koudum. Het is de zevende plaats in Fryslân waar de GGD mensen gaat inenten tegen het coronavirus. 

De Koudumer priklocatie zal toegankelijk zijn voor een brede doelgroep. Hoeveel mensen er terecht kunnen, hangt af van het aantal beschikbare vaccins en de vaccinatievolgorde van de Rijksoverheid. Uitgangspunt is om vaccinaties op een laagdrempelige manier, dichtbij inwoners, aan te bieden. Op deze locatie kunnen maximaal 475 personen per dag gevaccineerd worden.  
 
Tot nu toe is vaccineren door de GGD mogelijk in Leeuwarden, Drachten, Sneek en - sinds vandaag - Heerenveen. Op 12 april opent een vaccinatielocatie in Franeker en op 14 april in Dokkum. Appelscha is voor eind april in beeld als achtste en laatste priklocatie van GGD Fryslân.

De uitbreiding is nodig om alle groepen waar de GGD verantwoordelijk voor is in de eigen woonomgeving te kunnen prikken: de mobiele 60-plussers, het overgrote deel van de groep van 18 tot 60 jaar en een deel van het zorgpersoneel. 

Week 13 - 29 maart tot en met 4 april

Update: 2 april 2021 (12.00 uur): Weekbericht 26 maart tot en met 1 april 2021

Coronacijfers blijven hoog, meer vaccinafspraken mogelijk

De Friese coronacijfers laten net als een week eerder een stabiel beeld zien. Het aantal nieuwe besmettingen bleef met 1650 nagenoeg gelijk aan dat van een week eerder (1658). Wel waren er iets minder tests en vaccinaties. Dankzij het vaccineren van ouderen is het aantal sterfgevallen flink gedaald. Door het verkrijgen van extra vaccins zijn nu meer afspraken te maken. Testen en prikken gaat tijdens Pasen door.

In Fryslân vinden de meeste besmettingen plaats in de leeftijdsgroep van 18 tot 30 jaar. Deze groep laat zich ook het meest testen. De groep 12 tot 18 jaar groeide afgelopen week het sterkst, van 8 procent van het totaal aantal Friese besmettingen naar 11 procent. Ook bij dertigers en vijftigers was er een toename. Er waren veel minder besmettingen onder zestigers (van 10 procent naar 7 procent van alle besmettingen).

Het aantal besmettingen in ziekenhuizen en andere zorginstellingen bleef nagenoeg gelijk. In het voortgezet onderwijs waren 20 procent meer besmettingen (van 132 naar 158). Het aantal positieve tests bij basisschoolleerlingen steeg van 175 naar 186. Het vindpercentage (het aandeel positieve tests van het totaal aantal tests) bleef schommelen rond de 8 procent.

Minder overlijdens

Nu het vaccinatieprogramma enkele maanden loopt, is duidelijk merkbaar dat minder mensen overlijden door corona. In maart zijn bij GGD-Fryslân 53 overlijdens gemeld, in februari 130. Hier staat tegenover dat de druk op de ziekenhuizen onverminderd hoog blijft. Er waren deze week 18 nieuwe ziekenhuisopnames, tegen 11 een week eerder.

Testen en zelftesten

Deze week hebben 17.075 Friezen zich bij de GGD laten testen op Covid-19. Vorige week was dit een recordaantal van 18.482. Omgerekend naar één test per inwoner heeft nu de helft van de Friese bevolking zich sinds 1 juni een keer laten testen. Vanaf 1 juni vorig jaar was het voor iedereen mogelijk om zich in geval van klachten te laten testen.

Enkele apotheken bieden sinds kort coronazelftesten aan. Deze zijn minder betrouwbaar dan de gratis pcr-test van de GGD. Een zelftest is daarom niet bedoeld voor mensen die klachten hebben of die in de zorg werken. Wel kunnen deze antigeentesten de veiligheid vergroten als mensen zichzelf testen als zij naar school of naar het werk moeten. Bij een positieve test is het advies om alsnog een her-test bij de GGD te doen.

Meer vaccin

De afgelopen week hebben 10.160 inwoners van Fryslân een vaccinatie gekregen bij de GGD. De week ervoor waren dit 11.871 personen. De afname is te verklaren doordat er vorige week naast het vaccineren in de vaste locaties geprikt is op de eilanden. De komende weken krijgt de GGD duizenden extra doses Pfizer-vaccin. Hierdoor zijn in Leeuwarden meer afspraken te maken. Wie dit nog niet gedaan heeft en wel een uitnodiging heeft, kan hier gebruik van maken. In totaal zijn er nu 80.084 prikken gezet door de GGD bij Friezen, waarvan ruim 52.000 bij 75-plussers. Bijna 24.000 provinciegenoten hebben twee prikken gehad.

Bij wie in de afgelopen zes maanden corona is vastgesteld, volstaat voortaan één in plaats van twee om voldoende bescherming op te bouwen.

Komende week krijgen de 71- en 72-jarigen een uitnodiging van het RIVM om een afspraak te maken voor een vaccinatie. De week erna volgen de 69- en 70-jarigen. Ondertussen beginnen de huisartsen ook met het vaccineren van de nieuwe doelgroep van 60 tot 65 jaar. GGD-Fryslân stelt hiervoor priklijnen beschikbaar in de vaccinatielocaties. Diverse huisartsenpraktijken, vooral die in de grotere plaatsen, gaan hier gebruik van maken.

Paasdagen

De bestrijding van het coronavirus stopt niet tijdens Pasen. GGD Fryslân gaat door met vaccineren, testen en bron- en contactonderzoek. De advieslijn (088-2299333) blijft overdag bereikbaar.

Cijfers 

Met de 1650 besmettingen van deze week zijn nu 33.007 inwoners van Fryslân positief getest op corona. Bij de GGD zijn 7 sterfgevallen gemeld, het laagste aantal van dit jaar. Er zijn 18 ziekenhuisopnames doorgegeven (vorige week 11).

Gemeenten  

In acht gemeenten daalde deze week het aantal nieuwe coronabesmettingen. De daling was met bijna een kwart het sterkst in Dantumadiel. In Tytsjerksteradiel was de stijging het grootst; bijna de helft meer. Ooststellingwerf had nog niet eerder zoveel positieve tests als nu (92).

De gemeentelijke cijfers (tussen haakjes vorige week): Súdwest-Fryslân 313 (309), Leeuwarden 247 (222), De Fryske Marren 156 (186), Noardeast-Fryslân 155 (162), Smallingerland 129 (161), Waadhoeke 112 (128), Heerenveen 97 (75), Ooststellingwerf 92 (77),  Tytsjerksteradiel 90 (63), Weststellingwerf 64 (69), Dantumadiel 56 (72), Achtkarspelen 56 (41), Opsterland 46 (56), Harlingen 30 (30), Terschelling 5 (5), Schiermonnikoog 1 (2), Ameland 1 (0) en Vlieland 0 (0). 

Week 12 - 22 maart tot en met 28 maart

Update: 26 maart 2021 (12.00 uur): Weekbericht 19 tot en met 25 maart 2021 

Coronacijfers stabiel, vaccinatieafspraak voor 70-plussers

Zowel het aantal nieuwe coronabesmettingen als het aantal tests en vaccinaties is de afgelopen week in Fryslân licht gestegen ten opzichte van een week eerder. Vorige week nam het aantal besmettingen nog toe met 36 procent, nu was het 3 procent: van 1606 naar 1658. Het aantal tests ging voor de derde week op rij naar een nieuw record:  18.482. Mensen in de leeftijdsgroep van 70 tot 75 jaar krijgen vanaf volgende week een uitnodiging voor een vaccinatie.

De afgelopen week raakten minder mensen jong volwassen (tot 30 jaar) besmet. Landelijk stijgen de cijfers in deze groep juist. In Fryslân is wel een lichte toename zichtbaar bij dertigers en veertigers. Het aantal besmette leerlingen van basisscholen daalde van 215 naar 175. Bij die jongere groep nam het aantal tests nog wel toe, zodat daar het vindpercentage omlaag ging naar ruim 6 procent. Over de hele linie bleef het gehalte aan positieve uitslagen van het totaal aantal tests stabiel rond de 8 procent. Alle GGD’en maken het testen bij kinderen prettiger door het staafje minder ver in de neus te steken. Na een training van de medewerkers beginnen de GGD’en hier op 4 april mee.

De daling van het aantal besmettingen in verpleeg- en verzorgingshuizen zet door. In een week tijd waren er een kwart minder positieve testen. Het ging om 62 bewoners en medewerkers en 5 clusters van 3 of meer besmettingen. Tijdens de piek van begin februari waren er 282 besmettingen en 21 clusters. De sterke afname komt doordat de meeste bewoners inmiddels zijn gevaccineerd. In de thuiszorg waren deze week 27 besmettingen, een derde minder. In de ziekenhuizen daalde het aantal positieve tests van 74 naar 57.

Paasweekend

Gezien de hoge besmettingscijfers wijst GGD Fryslân erop om terughoudend te blijven met (familie)bezoekjes tijdens de Paasdagen. Nog steeds geldt uiteraard de regel van maximaal één bezoeker per dag. GGD Fryslân doet een beroep op het gezonde verstand van de inwoners van de provincie: ,,Was geregeld de handen, houd afstand en ontmoet elkaar bij voorkeur in de buitenlucht. Kinderen zijn uitgezonderd van de beperkte bezoekregeling, maar neem hen niet mee naar pake en beppe als ze een snottebel hebben en niet getest zijn.’’

Vaccinaties  

De afgelopen week heeft een recordaantal van 11.871 inwoners van Fryslân een vaccinatie gekregen bij de GGD. De week ervoor waren dit 11.401 personen. In totaal zijn er nu 69.924 prikken gezet door de GGD bij Friezen, waarvan bijna 45.000 bij 75-plussers. Ruim 21.000 provinciegenoten hebben twee prikken gehad. Sinds woensdag is het vaccin AstraZeneca weer in gebruik.

Vanaf komende week krijgt een nieuwe leeftijdsgroep een uitnodiging voor een vaccinatie. De 73- en 74-jarigen kunnen eerst een brief van het RIVM verwachten. Een week later de 71- en 72-jarigen. Daarna volgen de 70-jarigen. GGD Fryslân opent de komende weken drie nieuwe vaccinatielocaties. Heerenveen gaat 6 april open, Franeker 12 april en Dokkum 14 april.

Waddeneilanden

Op de Waddeneilanden komen deze week zo’n 3000 eilanders aan de beurt. Op Terschelling en Ameland was er voor de 65 tot 75 jarigen een eerste prik. Voor deze groep gaat in de week van 19 april een team voor de derde keer naar de eilanden, om de tweede prikken te zetten.

Cijfers 

Met de 1658 besmettingen van deze week zijn nu 31.357 inwoners van Fryslân positief getest op corona. Inmiddels zijn er meer dan 300.000 tests afgenomen in Fryslân. Bij de GGD zijn net als een week eerder 10 sterfgevallen gemeld. Er zijn 11 ziekenhuisopnames doorgegeven.

Gemeenten  

In 12 van de 18 Friese gemeenten steeg het aantal besmettingen. In De Fryske Marren en  Ooststellingwerf waren de cijfers nog niet eerder zo hoog. In de gemeenten met de hoogste aantallen (Súdwest-Fryslân en Leeuwarden) daalden de cijfers wel. Waadhoeke was de grootste daler deze week.

De gemeentelijke cijfers (tussen haakjes vorige week): Súdwest-Fryslân 309 (347), Leeuwarden 222 (264), De Fryske Marren 186 (142), Noardeast-Fryslân 162 (150), Smallingerland 161 (150), Waadhoeke 128 (176), Ooststellingwerf 77 (46), Heerenveen 75 (57), Dantumadiel 72 (36), Weststellingwerf 69 (61), Tytsjerksteradiel 63 (55), Opsterland 56 (50), Achtkarspelen 41 (35), Harlingen 30 (34), Terschelling 5 (2), Schiermonnikoog 2 (1), Vlieland 0 (0) en Ameland 0 (0). 

Week 11 - 15 maart tot en met 21 maart

Update: 19 maart 2021 (12.00 uur): Weekbericht 12 tot en met 18 maart 2021 

Duidelijke stijging besmettingen, recordaantal tests en vaccinaties  

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Fryslân is in een week tijd met ruim een derde toegenomen. Er waren 1606 positieve tests, tegenover 1173 een week eerder. Het aantal tests liep in bijna hetzelfde tempo op naar 18.067. Het aantal vaccinaties steeg nog harder en lag voor het eerst boven de 11.000 per week.

De besmettingscijfers stijgen na bijna twee maanden van stabiel hoge aantallen. Dit kan het begin zijn van een derde coronagolf. GGD Fryslân maakt zich daarover grote zorgen. Nu een deel van de coronamaatregelen is versoepeld, is het nog belangrijker de algemene maatregelen goed na te leven. Van afstand houden en regelmatig handen wassen tot testen en thuis blijven bij klachten.

Positief is dat steeds meer mensen zich laten testen. Er zijn nu 60 procent meer tests dan tijdens de piek van rond de jaarwisseling, toen de GGD ongeveer evenveel besmettingen meldde. Het gehalte aan positieve tests zakt onder de 8 procent. Hoe lager dit vindpercentage hoe beter de GGD het virus op het spoor is.

Basisscholen

Mensen van alle leeftijdsgroepen laten zich meer testen. Maar de kinderen van 4 tot 12 jaar springen er bovenuit. Waren er in de hele maand januari 800 tests bij kinderen, de afgelopen week waren het er 3000, evenveel als bij twintigers en dertigers.

Dit komt mede door het strenge testbeleid op scholen, wat landelijk een voorwaarde was om weer open te mogen gaan. Zodra een leerling in de lagere klassen positief test, blijft de hele klas thuis en is het advies iedereen te testen. De testbereidheid blijkt hoog en de ouders laten zich ook meer testen dan voorheen.

De afgelopen zeven dagen raakten in Fryslân 212 kinderen besmet met het coronavirus. De week ervoor waren dit 88. Van alle besmette personen is nu 12 procent basisschoolleerling. Een week eerder was dit 8 procent en half januari nog maar 2,3 procent. GGD en RIVM volgen deze ontwikkeling nauwlettend.

Het aantal besmettingen in de andere leeftijdscategorieën daalde licht, op de groep 18 tot 30 jaar na, die licht steeg. In de verpleeg- en verzorgingshuizen en in de thuiszorg bleef het aantal positieve testen ongeveer gelijk. In de Friese ziekenhuizen was sprake een toename van ruim 50 procent.

Extra ruimte voor testen

Nu de capaciteit van de testlocaties voller raakt, verruimt de GGD de openingstijden in Drachten. Vanaf volgende week is deze locatie tot 22.00 uur open (was 20.00 uur). Wie laat test kan daarvoor met het oog op de avondklok een verklaring krijgen, bij Rijksoverheid.nl. Mogelijk volgen ook op andere locaties langere openingstijden.

Op alle testlocaties is extra aandacht, ruimte en tijd voor kinderen. Hiervoor zijn bemonsteraars speciaal opgeleid. De aparte kindertestlijnen krijgen de komende weken een mooie aankleding met afbeeldingen van vrolijke dieren. In Leeuwarden is dit deze week al zo ingericht.

Vaccinaties  

De afgelopen week heeft de GGD 11.401 inwoners van Fryslân kunnen vaccineren. Een week eerder ging het om 6889 personen. In totaal zijn door de GGD nu 58.053 prikken gezet bij inwoners van Fryslân, van wie iets meer dan 34.000 bij 70plussers. Bijna 15.000 Friezen hebben twee prikken gehad. Het vaccineren met AstraZeneca is deze week gepauzeerd, maar gaat woensdag weer beginnen. Mensen van wie de afspraka niet doorging, krijgen dit weekend een sms en moeten zelf via het landelijke nummer een afspraak maken. GGD Fryslân verwacht in een week de 2800 uitgestelde afspraken in te halen.

Cijfers 

Met de 1606 besmettingen van deze week zijn nu 29.699 inwoners van Fryslân positief getest op corona. Bij de GGD zijn 9 ziekenhuisopnames gemeld en 10 sterfgevallen.

Datadiefstal

Eind januari was de GGD landelijk slachtoffer van datadiefstal. Enkele medewerkers hadden gegevens van personen die door de GGD getest zijn, mogelijk onrechtmatig ingezien, gekopieerd en doorverkocht. Media meldden dat het om persoonsgegevens van miljoenen burgers ging. Voorlopig politieonderzoek kan die omvang niet bevestigen. Bij de zeven aangehouden personen zijn gegevens van 1000 personen aangetroffen, onder wie een veertigtal uit Fryslân. Onbekend is hoeveel hiervan te koop zijn aangeboden. De gedupeerden ontvangen een excuusbrief van de GGD.

Gemeenten  

In de meeste Friese gemeenten steeg het aantal positieve tests. De toename in Súdwest-Fryslân was het grootst. Nooit eerder waren er zoveel nieuwe besmettingen (347). Hetzelfde geldt voor De Fryske Marren en Waadhoeke. In Achtkarspelen en in mindere mate in Heerenveen daalden de cijfers aanzienlijk. Op de vier Waddeneilanden samen zijn in een week slechts drie nieuwe besmettingen gemeld.

De gemeentelijke cijfers (tussen haakjes vorige week): Súdwest-Fryslân 347 (185), Leeuwarden 264 (242), Waadhoeke 176 (140), Smallingerland 150 (74), Noardeast-Fryslân 150 (94), De Fryske Marren 142 (90), Weststellingwerf 61 (29),  Heerenveen 57 (77), Tytsjerksteradiel 55 (42), Opsterland 50 (33), Ooststellingwerf 46 (27), Achtkarspelen 35 (66), Dantumadiel 36 (24), Harlingen 34 (38), Terschelling 2 (7), Schiermonnikoog 1 (3), Vlieland 0 (4) en Ameland 0 (2).

Update: 15 maart 2021 (11:00 uur): Vaccineren met AstraZeneca uit voorzorg gepauzeerd
De afspraken van ruim 1900 mensen die deze week in Fryslân van de GGD het AstaZeneca-vaccin tegen corona zouden krijgen, gaan niet door. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het toedienen van het vaccin uit voorzorg landelijk gepauzeerd. Ook volgende week is het prikken met AstraZeneca niet mogelijk en vervallen hierdoor in Fryslân bijna 1000 afspraken. Er zijn voorlopig geen afspraken voor dit vaccin te maken.

Het pauzeren gebeurt naar aanleiding van meldingen over bijwerkingen in Scandinavië. Hoewel die in Nederland niet gemeld zijn, wacht het ministerie eerst nader onderzoek af. Dit gebeurt na advies van de Nederlandse medicijnautoriteit CBG. Via de GGD kregen zorgmedewerkers tot 65 jaar het middel.

De 6600 afspraken voor het Pfizer-vaccin die deze week in de Friese vaccinatielocaties zijn gemaakt, gaan wel door. Dus ook voor de zorgmedewerkers vanaf 65 jaar.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Liever telefonisch contact? Bel dan met het publieksinformatienummer van het ministerie van VWS via 0800-1351.

Update: 15 maart 2021 (09:30): GGD Fryslân opnieuw naar de Wadden voor tweede vaccinatieronde 

GGD Fryslân opnieuw naar de Wadden voor tweede vaccinatieronde  

In de week van 22 maart is het vaccinatieteam van GGD Fryslân opnieuw aanwezig op de Friese Waddeneilanden voor het vaccineren van ouderen en zorgmedewerkers met het Pfizer vaccin. Voor deze groep is het de tweede vaccinatie tegen het coronavirus. De afspraken hiervoor zijn al vastgelegd bij het maken van de eerste prikafspraak. Men ontvangt een herinnering per mail of sms.

Daarnaast kunnen de inwoners die tijdens ronde één geen gehoor hebben gegeven aan de oproep tot vaccinatie, vanaf zaterdag 20 maart een afspraak maken via het telefoonnummer dat vermeld staat in de uitnodigingsbrief. Het nummer is ook op zondag
21 en maandag 22 maart bereikbaar voor het maken van een afspraak (van 9.00 en 17.00 uur). Op Terschelling en Ameland is nu ook de groep ouderen van 65 tot 75 jaar aan de beurt. Deze groep krijgt een uitnodiging voor de eerste prik. Op Vlieland en Schiermonnikoog kwamen tijdens de eerste ronde alle 60-plussers al in aanmerking. Deze nieuwe groep inwoners ontvangt in de week van 15 maart op hun huisadres een uitnodiging voor een vaccinatie. In de brief staat het telefoonnummer voor het maken van de afspraak.

Let op: men kan alleen met een persoonlijke uitnodiging een afspraak maken!

De GGD is 22 en 23 maart op Ameland, 24 maart op Vlieland en Schiermonnikoog en
25, 26 en 27 maart op Terschelling.

Of de overige groepen ook op de Wadden zelf worden gevaccineerd en wanneer, is op dit moment nog niet bekend.

 

Week 10 - 8 maart tot en met 14 maart

Update: 12 maart 2021 (12:00 uur): Weekbericht 5 tot en met 11 maart 2021 

Besmettingen stabiel, meer vaccinaties, recordaantal tests 

Het aantal coronabesmettingen in Fryslân is de afgelopen week nagenoeg gelijk gebleven. Er waren 1173 positieve tests tegenover 1159 een week eerder. Er is een recordaantal van 13.720 Friezen getest, zo’n 3000 meer dan een week eerder. Het aantal vaccinaties dat gezet is bij inwoners van Fryslân steeg flink.

Al zeven weken schommelt het aantal positieve testuitslagen dat erbij komt rond de 1200 per week. Het aantal tests steeg in die periode met meer dan de helft. Het is nog te vroeg om aan deze ontwikkeling – meer testen, niet meer vinden – conclusies te verbinden. De recente veranderingen in de maatregelen en het vaccineren hebben hier invloed op.

Dat de GGD meer test, komt doordat steeds meet groep de vraag krijgen om zich te laten testen, zoals scholieren. GGD Fryslân houdt zorg over het hoge aantal besmettingen, vooral nu er versoepelingen zijn ingegaan.

Ouderen

Al enkele weken raken minder ouderen besmet door het coronavirus. Doordat de oudste mensen als eerste gevaccineerd zijn, zijn daar de minste besmettingen. Het aantal besmette negentigplussers daalt voor de vijfde week op rij. In de leeftijdsgroep 80-90 jaar is de daling wat later ingezet.

In de verpleeg- en verzorgingshuizen waren de afgelopen week 69 besmettingen, tegen 65 een week eerder en 143 in de week daarvoor. Dat het aantal deze week niet daalde, kwam door uitbraken in tehuizen waar nog niet of nauwelijks is gevaccineerd. In de thuiszorg is sprake van een flinke daling.

Onder dertigers en zestigers nam het aantal positieve tests het meest toe. Bij basisschoolleerlingen waren iets meer besmettingen. Het aantal uitbraken op de werkvloer nam toe. Er zijn nu in Fryslân 48 clusters van drie of meer besmettingen. Vorige week waren dat er ruim de helft minder.

Vaccinaties  

De afgelopen week heeft de GGD 6889 inwoners van Fryslân kunnen vaccineren. Een week eerder ging het om 4156 personen. De verwachting is dat het aantal vaccinaties de komende weken blijft toenemen. In totaal zijn door de GGD nu 46.652 prikken gezet bij inwoners van Fryslân, van wie iets meer dan 25.000 bij 70plussers. Ruim 8200 Friezen hebben twee prikken gehad. Niet alleen de GGD prikt 70plussers, dit gebeurt in verpleeg- en verzorgingshuizen door zorgpersoneel en huisartsen. Het RIVM is begonnen met het uitnodigen van thuiswonende ouderen van 75 tot 80 jaar. 

Vaccinatie Waddeneilanden

In de week van 22 maart vaccineert GGD Fryslân weer op de Waddeneilanden. Ouderen en zorgmedewerkers krijgen hun tweede prik. Daarnaast zijn op Terschelling en Ameland ook de groep van 65 tot 75 jaar aan de beurt. Die krijgt een uitnodiging voor de eerste prik. Op Vlieland en Schiermonnikoog kwamen tijdens de eerste ronde alle 60-plussers al in aanmerking.

Door de extra vaccinaties blijven de teams van de GGD langer op de eilanden. Op Ameland duurt het prikken twee dagen (22 en 23 maart), op Terschelling drie dagen (25, 26 en 27 maart). Op 24 maart zijn Vlieland en Schiermonnikoog aan de beurt.

Cijfers 

Met de 1173 besmettingen van deze week zijn nu 28.093 inwoners van Fryslân positief getest op corona. Bij de GGD zijn 7 ziekenhuisopnames gemeld (8 minder dan vorige week) en 16 sterfgevallen (3 minder).

Gemeenten  

In veel gemeenten bleef het tal positieve tests ongeveer gelijk aan een week eerder. De aantallen stegen in Waadhoeke en Noardeast-Fryslân. In Oost- en Weststellingwerf en op Schiermonnikoog daalden de cijfers.

De gemeentelijke cijfers (tussen haakjes vorige week): Leeuwarden 242 (237), Súdwest-Fryslân 185 (196), Waadhoeke 140 (98), De Fryske Marren 90 (113), Heerenveen 77 (93), Smallingerland 74 (72), Noardeast-Fryslân 94 (65), Achtkarspelen 66 (52), Weststellingwerf 29 (49), Ooststellingwerf 27 (37), Harlingen 38 (36), Tytsjerksteradiel 42 (35), Opsterland 33 (34), Dantumadiel 24 (23),  Terschelling 7 (4), Vlieland 4 (2), Schiermonnikoog 3 (10) en Ameland 2 (3).  

Update: 10 maart 2021 (16:00 uur): Vanaf eerste helft april vaccinatielocatie in sporthal De Trije in Franeker

In de eerste helft van april opent GGD Fryslân een vaccinatielocatie in sporthal De Trije in Franeker. Het is de zesde plaats in Fryslân waar GGD Fryslân mensen gaat inenten tegen het coronavirus.

De Franeker priklocatie zal toegankelijk zijn voor een brede doelgroep, onder wie ouderen. Hoeveel mensen er terecht kunnen, hangt af van het aantal beschikbare vaccins en de vaccinatievolgorde van de Rijksoverheid. Uitgangspunt is om vaccinaties op een laagdrempelige manier, dichtbij inwoners, aan te bieden. 

Tot nu toe is vaccineren door de GGD mogelijk in Leeuwarden, Drachten en Sneek. Begin april krijgen Heerenveen en Dokkum ook een vaccinatielocatie. Uiteindelijk wil de GGD toe naar acht vaccinatielocaties. Later in het voorjaar komen mogelijk Koudum en Oosterwolde in beeld.

De uitbreiding is nodig om alle groepen waar de GGD verantwoordelijk voor is in de eigen woonomgeving te kunnen prikken: de mobiele 60-plussers, de groep van 18 tot 60 jaar en een deel van het zorgpersoneel. 

Update: 8 maart 2021 (8:30 uur): Vaccinatielocatie Sneek start met prik voor 82-jarige Bolswarder

Klaas Wijnia (82) uit Bolsward heeft maandagochtend de eerste inenting tegen het coronavirus gekregen op de nieuwe vaccinatielocatie in Sneek. Dat gebeurde in aanwezigheid van wethouder Gea Wielinga van Súdwest-Fryslân en Jeannette Provoost, projectleider vaccineren van GGD Fryslân. De Bolswarder kreeg de prik van Ciska Kuiper-Zwaagstra. Sneek is na Leeuwarden en Drachten de derde vaste locatie waar GGD Fryslân vaccineert. De gezondheidsdienst begint er deze week met zo’n 250 prikken per dag. Uiteindelijk kunnen er zo’n duizend mensen per dag terecht. De heer Wijnja vond de vaccinatie niet veel verschillen van de jaarlijkse griepprik. ,,Al was er nu wat meer belangstelling en zijn er aardig wat foto’s genomen.’’ 

Eerste vaccinatie gezet bij oudere man in Sneek

Week 9 - 1 maart tot en met 7 maart

Update: 5 maart 2021 (12.00 uur): Weekbericht 26 februari tot en met 4 maart 2021

Minder besmettingen, gevoel van eenzaamheid groter

Het aantal coronabesmettingen in Fryslân is de afgelopen week gedaald van 1346 naar 1159. Landelijk nam het aantal positieve testuitslagen iets toe. Vaccineren en meer testen blijkt hier te werken om besmettingen te verminderen. De gevoelens van eenzaamheid nemen toe in de provincie.

Dat vaccinatie vruchten afwerpt, blijkt uit de besmettingscijfers in de verpleeg- en verzorgingshuizen. Het aantal positieve coronatests halveerde er de afgelopen week. Er waren 65 besmettingen (onder wie 30 bewoners), tegen 143 een week eerder. Ook het aantal zeventigplussers met corona daalt. Dat geldt ook voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Bij tieners, vijftigers en zestigers lopen de percentages nog op.

Het vindpercentage (het deel van de getesten dat besmet blijkt te zijn) daalt al enkele weken en ligt nu rond de 9 procent. Dit is een positieve ontwikkeling. Aan de andere kant zijn de Friese coronacijfers al lange tijd hoog, met extra pieken als gevolg van wat grotere uitbraken. Zeker bij het loslaten van de lockdown of andere coronamaatregelen ligt een groei van het aantal zieken op de loer.

Naleving coronamaatregelen

Uit een recent panelonderzoek (half februari) van GGD Fryslân blijkt dat veel inwoners van de provincie nog steeds achter de coronamaatregelen staan en dat ze die doorgaans ook naleven. De meeste moeite hebben zij met de regel slechts één bezoeker per dag te ontvangen. Ruim driekwart  zegt zich hieraan nog wel te houden.

Van de ondervraagde panelleden voelen twee op de drie zich eenzaam. Tijdens de vorige peiling begin januari was dit iets meer dan de helft. Mensen tot veertig jaar hebben het meest last van eenzaamheid. Eén op twaalf ondervraagden heeft al een uitnodiging voor vaccinatie ontvangen. Van hen zegt driekwart zich te laten vaccineren, 14 procent is van plan een afspraak te maken.

Vaccinaties 

De afgelopen week zijn via de GGD 4156 inwoners van Fryslân gevaccineerd. Vorige week waren dat er 7509. De daling komt doordat AstraZeneca minder vaccin – bestemd voor zorgmedewerkers – beschikbaar stelde. Vanaf volgende week levert de farmaceut weer extra entstof. Eind maart komt meer vaccin van Pfizer beschikbaar.

In totaal zijn er in vijf weken via de GGD bijna 40.000 prikken gezet bij Friese tachtigplussers en zorgmedewerkers. Dit ligt boven het landelijk gemiddelde van de GGD’en. Vanaf volgende week krijgt de groep thuiswonende ouderen van 75 tot 80 jaar een uitnodiging van het RIVM. Dit is een week opgeschoven.

GGD Fryslân brengt alles in gereedheid om meer mensen dichter bij huis een vaccinatie te kunnen aanbieden. Afgelopen maandag opende de vaccinatielocatie in Drachten, komende maandag volgt die in Sneek. Uiteindelijk komen er acht vaste vaccinatielocaties.

Het vaccin van AstraZeneca blijkt na de eerste prik meer algemene bijwerkingen zoals koorts te hebben dan dat van Pfizer. Instellingen krijgen het advies medewerkers gespreid te vaccineren, zodat de zorgverlening niet in gevaar komt. Het lijkt erop dat de bijwerkingen van AstraZeneca na de tweede prik juist minder sterk zijn. Bij Pfizer zien we het omgekeerde beeld. De GGD verzoekt iedereen bijwerkingen te melden bij het bijwerkingencentrum Lareb.

Testen

Ook testen helpt om uit de crisis te komen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit cijfers over de gemeente Achtkarspelen. Die gingen na uitbraken in verpleeghuizen in zeven weken tijd van bijna 200 besmettingen in een week naar 50 per week. Twee keer zoveel mensen als elders in de provincie lieten zich testen, wat waarschijnlijk sterk heeft bijgedragen aan het indammen van het virus.

Deze week lieten 10.376 inwoners van Fryslân zich testen, iets minder dan vorige week. Er zijn 15 ziekenhuisopnames en 19 sterfgevallen doorgegeven aan de GGD.

Cijfers

Met de 1159 besmettingen van deze week zijn nu 26.916 inwoners van Fryslân positief getest op corona. Het aantal bij de GGD gemelde sterfgevallen van coronapatiënten lag afgelopen week op 21, 17 minder dan een week eerder. Van 13 besmette personen is doorgegeven dat ze in het ziekenhuis zijn opgenomen (vorige week 20). 

Gemeenten 

In 14 van de 18 Friese gemeenten daalde het aantal besmettingen. Alleen in Heerenveen, Opsterland, Waadhoeke en Harlingen was sprake van een stijging.

De gemeentelijke cijfers (tussen haakjes vorige week): Leeuwarden 237 (254), Súdwest-Fryslân 196 (234), De Fryske Marren 113 (129), Waadhoeke 98 (82), Heerenveen 93 (78), Smallingerland 72 (111), Noardeast-Fryslân 65 (79), Achtkarspelen 52 (84), Weststellingwerf 49 (65), Ooststellingwerf 37 (41), Harlingen 36 (32), Tytsjerksteradiel 35 (55), Opsterland 34 (30), Dantumadiel 23 (50), Schiermonnikoog 10 (12), Terschelling 4 (9), Ameland 3 (0) en Vlieland 2 (1).

Week 8 - 22 februari tot en met 28 februari

Update: 26 februari 2021 (12.00 uur): Weekbericht 19 tot en met 25 februari 2021

Zorgen nu ondanks meer besmettingen vrijheden toenemen

Het aantal coronabesmettingen in Fryslân steeg de afgelopen week met 19 procent, van 1128 naar 1346. Dit aantal is een maand lang niet zo hoog geweest. Bijna 11.000 inwoners lieten zich testen, tegen 8565 vorige week. De zorgen nemen toe nu ondanks de hogere cijfers de vrijheden in de samenleving toenemen. Het vaccineren start voor meer groepen.

GGD Fryslân blijft waakzaam vanwege de stijging van het aantal nieuwe besmettingen. Vooral nu vanaf volgende week er in het hele land meer bewegingen komen doordat meer activiteiten zijn toegestaan. Het is hierdoor extra van belang om de persoonlijke maatregelen na te leven, als afstand houden, testen bij klachten en het respecteren van de quarantaine.

Verpleeghuizen

Er zijn minder verpleeg- en verzorgingshuizen waar het coronavirus binnendringt en het totaal aantal nieuwe besmettingen neemt daar verder af. Net als het RIVM ziet GGD Fryslân hier de eerste tekenen dat vaccinatie effect heeft. Ook in de ziekenhuizen komt minder corona voor.

Tegenover de daling onder ouderen staan meer besmettingen onder kinderen en veertigers. Op basisscholen, die twee weken geleden weer open mochten, steeg het aantal besmettingen in een week van 41 naar 102. Het ging om 81 leerlingen en 21 medewerkers. De stijging is mede te wijten aan strenger testbeleid.

GGD Fryslân is ook extra alert op de situatie in bedrijven. Het aantal besmettingen blijft er hoog.

Vaccinaties 

Er zijn via de GGD 7509 inwoners van Fryslân in een week tijd gevaccineerd. Vorige week waren dat er 10.291. Dat hogere aantal kwam vooral doordat toen gevaccineerd is op de Friese Waddeneilanden. In totaal zijn er in een maand tijd via de GGD 35.506 prikken gezet bij Friese ouderen en zorgmedewerkers. Zorgmedewerkers die in nauw contact staan met bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen hebben aanstaande maandag allemaal hun tweede prik met het Pfizer-vaccin gehad. Hierdoor kunnen vanaf maandag meer ouderen een inenting krijgen (van 440 per dag naar 730 per dag).

Tot nu toe gaat het om de leeftijdsgroepen van 80 jaar en ouder. Vanaf 2 maart krijgt ook de groep thuiswonende ouderen van 75 tot 80 jaar een uitnodiging van het RIVM (de oudsten eerst). Een tweede nieuwe groep betreft medewerkers in de wijkverpleging die nauw contact hebben met cliënten. Zij krijgen binnenkort een uitnodigingsbrief via hun werkgever.

Maandag opent de vaccinatielocatie in Drachten. Die start met een of twee priklijnen met als doel vaccineren dichter bij huis mogelijk te maken. Doordat de hoeveelheid vaccin de eerste weken gelijk blijft, neemt het aantal prikken in WTC Expo in Leeuwarden eerst af.

GGD Fryslân blijft het aantal locaties uitbreiden. Zo is besloten dat in Dokkum het inenten gaat gebeuren in sporthal de Trimmer. Wanneer dit start, is nog niet duidelijk. Waarschijnlijk in april.

Cijfers

Met de 1346 besmettingen van deze week zijn nu 25.757 inwoners van Fryslân positief getest op corona. Het aantal bij de GGD gemelde sterfgevallen van coronapatiënten lag afgelopen week op 21, 17 minder dan een week eerder. Van 13 besmette personen is doorgegeven dat ze in het ziekenhuis zijn opgenomen (vorige week 20). 

Gemeenten 

In Leeuwarden, Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren testten de afgelopen week de meeste mensen positief. Procentueel steeg het aantal nieuwe besmettingen het meest in Waadhoeke en Ooststellingwerf en op Schiermonnikoog en Terschelling. Harlingen en Schiermonnikoog hadden nog niet eerder zoveel besmettingen in één week.

De gemeentelijke cijfers (tussen haakjes vorige week): Leeuwarden 254 (217), Súdwest-Fryslân 234 (180), De Fryske Marren 129 (89), Smallingerland 111 (97), Achtkarspelen 84 (82), Waadhoeke 82 (47), Noardeast-Fryslân 79 (78), Heerenveen 78 (55), Weststellingwerf 65 (52), Tytsjerksteradiel 55 (75), Dantumadiel 50 (48), Ooststellingwerf 41 (26), Harlingen 32 (26), Opsterland 30 (39), Schiermonnikoog 12 (4), Terschelling 9 (5), Vlieland 1 (2) en Ameland 0 (6). 

Update: 26 februari 2021 (12.00 uur): Dokkum krijgt vaccinatielocatie in sporthal De Trimmer

De eerste helft van april opent GGD Fryslân een vaccinatielocatie in sporthal De Trimmer in Dokkum. Het wordt de vijfde dagelijks geopende vaccinatielocatie van Fryslân.

De Dokkumer priklocatie wordt goed toegankelijk gemaakt voor een brede doelgroep, onder wie ouderen. Hoeveel mensen er uiteindelijk ingeënt kunnen worden, hangt af van het aantal beschikbare vaccins en de vaccinatievolgorde van de Rijksoverheid. Uitgangspunt is om vaccinaties op een laagdrempelige manier, dichtbij inwoners, aan te bieden.

Tot nu toe is vaccineren door de GGD alleen mogelijk in WTC Expo in Leeuwarden. Op 1 maart wordt in het Fries Congrescentrum in Drachten de tweede vaccinatielocatie geopend. Een week later volgt Sneek (Akkerwinde 1) en begin april is Heerenveen aan de beurt. Uiteindelijk wil de GGD toe naar acht vaccinatielocaties. Franeker, Koudum en Oosterwolde zijn voor later in het voorjaar in beeld. 

De uitbreiding is nodig om alle groepen waar de GGD verantwoordelijk voor is in de eigen woonomgeving te kunnen prikken: de mobiele 60-plussers, de groep van 18 tot 60 jaar en een deel van het zorgpersoneel.

Week 7 - 15 februari tot en met 21 februari

Update: 19 februari 2021 (12:00 uur): Weekbericht 12 tot en met 18 februari 2021

Lichte daling van besmettingen, Heerenveen krijgt vaccinatielocatie

Het aantal coronabesmettingen in Fryslân is in de afgelopen zeven dagen licht teruggelopen ten opzichte van vorige week. Ondanks het winterweer van de afgelopen week is er meer getest en gevaccineerd. Met de 1128 besmettingen van deze week schommelt het aantal positieve coronatests nu drie weken lang tussen de 1100 en 1200 per week. De komende weken opent GGD Fryslân behalve in Drachten en Sneek ook een vaccinatielocatie in Heerenveen.

Aangezien het aantal positieve tests niet substantieel daalt, blijft GGD Fryslân bezorgd over de situatie. Landelijk lopen de getallen weer iets op. Onder Friese 70plussers en in de verpleeg- en verzorgingshuizen loopt het aantal nieuwe besmettingen opnieuw iets terug. Bij jongvolwassenen zijn er juist meer positieve tests. In de basisschoolleeftijd is het aantal deze week met 73 nagenoeg gelijk aan vorige week (71).

Meer gevaccineerd

Er zijn via de GGD 10.291 inwoners van Fryslân in een week tijd gevaccineerd, aanzienlijk meer dan vorige week (4265). Het inenten gebeurde in WTC Expo en op de Friese Waddeneilanden. In totaal zijn er in een maand tijd via de GGD bijna 28.000 prikken gezet bij Friese ouderen en zorgmedewerkers. Een deel van de zorgmedewerkers heeft inmiddels een tweede prik gehad. Landelijk volgt dit weekeinde de miljoenste prik.

In Heerenveen zijn afspraken gemaakt om begin april te vaccineren in een bedrijfspand aan de Uhlweg 1. In Drachten start het inenten op 1 maart, Sneek volgt een week later. Daarnaast is de GGD bezig met locaties in of bij Franeker, Koudum, Dokkum en Oosterwolde.

Vandaag (vrijdag) is de laatste vaccinatiedag van de eerste ronde voor ouderen en zorgmedewerkers op de Friese Waddeneilanden.

Winterweer

Het aantal afgenomen tests is met 8565 zo’n 500 hoger dan vorige week, toen er sprake was van een lichte stijging. Ook deze week moesten de teststraten vanwege het winterweer even dicht, maar dat heeft niet tot een dip in het aantal tests geleid.

GGD Fryslân blijft mensen met klachten oproepen om zich te laten testen. Uit landelijk onderzoek van het RIVM blijkt dat onder personen die klachten hebben hiervoor nog steeds terughoudendheid is. In de meeste gevallen menen die mensen dat hun klachten niet op corona duiden. Dat kan een misverstand zijn, waardoor ze mogelijk toch besmet zijn en het virus kunnen verspreiden. De meest voorkomende symptomen zijn verkoudheid, hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts of reuk- of smaakverlies.

Hoewel de test met het wattenstaafje voor een vervelend gevoel kan zorgen, is dit vooruitzicht slechts voor een heel kleine groep een reden om zich niet te laten testen. Een nog kleiner deel stelt dat teststraten niet goed bereikbaar zijn, dat ze geen afspraak konden maken of dat ze te lang op de uitslag moeten wachten. Testen kan tegenwoordig vrijwel altijd op dezelfde dag, waarna de uitslag vrijwel altijd binnen twee etmalen volgt.

Met de 1128 besmettingen van deze week zijn nu 24.411 inwoners van Fryslân positief getest op corona. Het aantal bij de GGD gemelde sterfgevallen van coronapatiënten lag afgelopen week op 38, drie minder dan een week eerder. Van 20 besmette personen is doorgegeven dat ze in het ziekenhuis zijn opgenomen.

Gemeenten

Leeuwarden bleef afgelopen week aan kop wat betreft het aantal nieuwe besmettingen in Friese gemeenten. Na enkele weken van dalingen liepen de cijfers weer op Smallingerland. Ook Harlingen zag een forse toename.

De gemeentelijke cijfers (tussen haakjes vorige week): Leeuwarden 217 (242), Súdwest-Fryslân 180 (223), Smallingerland 97 (69), De Fryske Marren 89 (93), Achtkarspelen 82 (85), Noardeast-Fryslân 78 (85), Tytsjerksteradiel 75 (99), Heerenveen 55 (44), Weststellingwerf 52 (63), Dantumadiel 48 (54), Waadhoeke 47 (67), Opsterland 39 (44), Ooststellingwerf 26 (24), Harlingen 26 (11), Ameland 6 (0), Terschelling 5 (4), Schiermonnikoog 4 (0) en Vlieland 2 (0).

Update: 17 februari 2021 (17:00 uur): Vaccinatielocatie in Fries Congrescentrum Drachten

Maandag 1 maart opent GGD Fryslân een nieuwe vaccinatielocatie in het Fries Congrescentrum in Drachten. Het is na WTC Expo in Leeuwarden de tweede dagelijks geopende locatie van Fryslân.

De Drachtster priklocatie wordt goed toegankelijk gemaakt voor een brede doelgroep, onder wie ouderen. Hoeveel mensen er uiteindelijk ingeënt kunnen worden, hangt af van het aantal beschikbare vaccins en de vaccinatievolgorde van de Rijksoverheid. Uitgangspunt is om vaccinaties op een laagdrempelige manier, dichtbij inwoners, aan te bieden.

Tot nu toe is vaccineren door de GGD alleen mogelijk in WTC Expo in Leeuwarden. Daarnaast kunnen ouderen en zorgmedewerkers op de Waddeneilanden zich sinds deze week op hun eiland laten vaccineren.

Op het vasteland wil GGD Fryslân toe naar acht vaccinatielocaties. Binnenkort wordt die in Sneek geopend. Dokkum, Franeker, Heerenveen, Koudum en Oosterwolde zijn voor later in het voorjaar in beeld.

De uitbreiding is nodig om alle groepen waar de GGD verantwoordelijk voor is in de eigen woonomgeving te kunnen prikken: de mobiele 60-plussers, de groep van 18 tot 60 jaar en een deel van het zorgpersoneel.

Update: 17 februari 2021 (14.00 uur): Opkomst vaccineren eilanden hoog

Het vaccineren van ouderen en zorgmedewerkers op de Friese Wadden is vlot en plezierig verlopen.

De opkomst was hoog:

 • Ameland: 97 procent
 • Vlieland: 89 procent
 • Schiermonnikoog: 87 procent
 • Terschelling: 88 procent.

Onder de gevaccineerden waren ook zorgmedewerkers en huisartsen. Op Vlieland en Schiermonnikoog konden mensen met overgewicht ook al een prik krijgen. Vanwege laaghangende bewolking zijn de vaccins zowel dinsdag als woensdag niet per helikopter naar de eilanden gebracht, maar met een schip.

Update: 16 februari 2021 (9.00 uur): Vaccineren Waddeneiland gestart

GGD Fryslân is op dinsdag 16 februari gestart met het vaccineren van ouderen en zorgmedewerkers op de Friese Wadden. Om 07:15 uur kwamen de vaccins per boot aan op Ameland, waar gelijk om 8.00 uur gestart werd met vaccineren.

Aanvankelijk zouden de vaccins per helikopter worden vervoerd, maar door laaghangende bewolking kon dit niet doorgaan.

In totaal krijgen dinsdag 444 Amelanders een prik. Op Schiermonnikoog en Vlieland wordt op woensdag 17 februari geprikt waarna donderdag en vrijdag Terschelling als laatste eiland aan de beurt is.

Op verzoek van de eilanders is deze operatie opgestart en er is veel werk aan vooraf gegaan om het vaccineren op de Waddeneilanden mogelijk te maken. Één van de uitdagingen was om het BionTech/Pfizer vaccin in goede staat op de vaccinatielocaties te krijgen. Het vaccin moet bewaard worden bij een temperatuur tussen 2 en 8 graden en de lading mag niet te veel heen en weer bewegen.

Voor dit gecertificeerde vervoer onder toezicht van apothekers zijn ambulances en dus een schip ingezet. Het is de bedoeling vanaf woensdag wel een helikopter in te zetten. Die vervoert ook de vaccinatieploeg van eiland naar eiland.

De inwoners van 75 jaar en ouder en alle zorgmedewerkers worden op Ameland en Terschelling als eersten gevaccineerd.

Op elk eiland kunnen we minstens 300 mensen voorzien van een prik. Vandaar dat op Schiermonnikoog en Vlieland, vanwege het beperktere aantal inwoners, de leeftijdgrens is verlaagd naar 60 jaar en ouder.

Het vaccineren van de eilanders is mogelijk door een hechte samenwerking tussen gemeenten, huisartsen, instellingen, reders, KNRM, ANWB, Kijlstra Ambulancezorg en GGD Fryslân.

Week 6 - 8 februari tot en met 14 februari

Update: 12 februari 2021: Weekbericht 5 tot en met 11 februari 2021

Daling besmettingen gestopt, meer testen ondanks winterweer 

De daling van het aantal coronabesmettingen in Fryslân is na twee weken gestopt. Afgelopen week zijn 1207 inwoners van de provincie positief getest, net iets meer dan een week eerder. In de weken daarvoor was een duidelijke afname zichtbaar. Onder 70plussers loopt het aantal besmettingen wel terug. Het vaccineren breidt de komende week verder uit met activiteiten op de eilanden en via de huisarts.

Het aantal besmettingen onder 70plussers daalde met 20 procent, na een stijging in de vorige week met 40 procent. Onder dertigers en vijftigers was er sprake van een groei. Ook in de basisschoolleeftijd was er een toename, van 35 besmettingen vorige week naar 71 deze week. Dit lijkt vooral te komen doordat de drempel om kinderen te testen, is verlaagd. Het is nog te vroeg om een effect te zien van de basisscholen die deze week weer open gingen.

Winterweer

Vanwege het strenge winterweer waren de test- en vaccinatielocaties zondag gesloten. In de dagen daarna zijn de achterstanden die toen zijn opgelopen deels ingehaald. Het aantal tests nam de afgelopen week toe tot 8067. Dit waren 200 meer dan een week eerder.

Het is nog onduidelijk waardoor de daling van de Friese besmettingscijfers gestopt is, terwijl er maar een beperkte versoepeling van de maatregelen is. Mogelijk komt dit doordat GGD Fryslân geregeld uitgebreid onderzoek in zorginstellingen doet als er sprake is van een besmetting en daar grootschalig test. Meer testen in een omgeving waar het virus al is, leidt snel tot het vinden van meer besmettingen.

Vaccineren

In de afgelopen week zijn 4265 mensen gevaccineerd, van wie 2883 ouderen. Door het winterweer zijn dit minder dan gepland. De bedoeling is de achterstand snel in te lopen. In totaal zijn nu ruim 16.000 inentingen verricht. Inmiddels hebben 7391 ouderen een eerste prik gehad. Vandaag (vrijdag) staan bijna 1300 vaccinaties ingepland.

Dinsdag start het vaccineren van oudere inwoners en zorgmedewerkers van de Waddeneilanden. Komende week is voor het eerst ook het Oxford-vaccin van AstraZeneca beschikbaar. Dit is bestemd voor zorgmedewerkers die in de eerste ronde niet aan bod kwamen en op de wachtlijst stonden.

Deze week was landelijk in het nieuws dat het transport van vaccins naar zorginstellingen niet altijd goed verloopt. Dit zou een negatieve invloed op de kwaliteit van het vaccin kunnen hebben. Bij GGD Fryslân speelt dit niet. De priklocatie in Leeuwarden – en ook de zeven nieuwe locaties die er nog komen - krijgen de vaccins op correcte wijze rechtstreeks geleverd vanuit het depot in Oss. Om voor een stabiele overtocht naar de Wadden te zorgen en zo de kwaliteit van het virus te waarborgen zet de GGD een helikopter in die hiervoor gecertificeerd is.

Cijfers

Met de 1207 besmettingen van deze week erbij, is het coronavirus nu bij 23.238 inwoners van Fryslân aangetroffen. Aan de GGD is doorgegeven dat deze week 41 coronapatiënten zijn overleden. Er zijn 18 ziekenhuisopnames bij de GGD gemeld.

Gemeenten

Leeuwarden was de gemeente die met 242 de meeste besmettingen noteerde. Dit hangt samen met de uitbraak in het Medisch Centrum Leeuwarden. Vooral in Achtkarspelen, Smallingerland en Tytsjerksteradiel liepen dezelfde cijfers terug.

De cijfers van deze week, met vorige week tussen haakjes: Leeuwarden 242 (154), Súdwest-Fryslân 223 (217), Tytsjerksteradiel 99 (121), De Fryske Marren 93 (99), Achtkarspelen 85 (106), Noardeast-Fryslân 85 (85), Smallingerland 69 (98), Waadhoeke 67 (41), Weststellingwerf 63 (54), Dantumadiel 54 (50), Heerenveen 44 (57), Opsterland 44 (52), Ooststellingwerf 24 (30), Harlingen 11 (10), Terschelling 0 (4) en zowel Ameland, Schiermonnikoog als Vlieland 0 (0).

Update: 11 februari 2021 (15.30 uur): Vaccineren Friese Wadden start dinsdag op Ameland

Het vaccineren tegen het coronavirus van ouderen en zorgmedewerkers op de Waddeneilanden begint dinsdag 16 februari op Ameland. Onder leiding van de huisartsen gaan prikkers dan alle inwoners van 75 jaar en ouder en alle zorgmedewerkers die dat willen vaccineren. GGD Fryslân verzorgt de administratieve kant. Voor het maken van de afspraak krijgen bewoners een brief van de gemeente en zorgmedewerkers van hun werkgever. Zij kunnen vanaf zaterdag de afspraak inplannen via een belteam van GGD Fryslân. Het nummer staat in de brief.

Op woensdag 17 februari zijn Vlieland en Schiermonnikoog aan de beurt. Vanwege het beperktere aantal inwoners zijn daar alle 60plussers en zorgmedewerkers die dat willen aan de beurt. Op donderdag 18 en vrijdag 19 februari volgt Terschelling. Daar gaat het net als op Ameland weer om de 75plussers en de zorgmedewerkers. De werkwijze is verder op alle eilanden gelijk.

Het vaccineren van de eilanders is mogelijk door een hechte samenwerking tussen gemeenten, huisartsen, instellingen, reders, KNRM, ANWB, Kijlstra Ambulancezorg en GGD. Vervoer van het vaccin van, naar en tussen de eilanden gebeurt met de ambulancehelikopter van de ANWB. Ambulances verzorgen het vervoer op het eiland.

Voor het vaccineren op de eilanden is gekozen op uitdrukkelijk verzoek van de eilanders. Zij hoeven hiervoor niet naar de wal. Het prikken gebeurt met het vaccin van BioNTech/Pfizer. Na vijf weken volgt op dezelfde wijze de tweede ronde. Mensen die bellen, krijgen ook meteen een afspraak voor deze tweede prik.

Week 5 - 1 februari tot en met 7 februari

Update: 7 februari 2021 (18.25 uur): Vaccinatie- en testlocaties in Fryslân maandag 8 februari weer open

Het KNMI heeft voor maandag 8 februari 2021 code ‘oranje’ afgegeven. Dit betekent dat de vaccinatie- en testlocaties van GGD Fryslân weer open gaan. Alle afspraken voor een coronatest of een vaccinatie die ingepland staan, kunnen doorgaan.

Mocht er voor maandag alsnog code ‘rood’ worden afgegeven, dan sluiten de locaties en gaan de afspraken niet door. Dan wordt iedereen die een afspraak heeft gebeld.

Heb je morgen of de komende week een afspraak staan, maar wil je vanwege het winterse weer  toch liever niet de weg op, dan kun je een nieuwe afspraak maken voor een nieuwe coronatest of vaccinatie-afspraak.

Neem hiervoor géén contact op met GGD Fryslân, maar gebruik de volgende contactgegevens:

 • Bel 0800 - 1202 voor het maken van een testafspraak of ga naar www.coronatest.nl
 • Bel het telefoonnummer dat in de uitnodigingsbrief staat voor het opnieuw inplannen van je vaccinatieafspraak. Dit is hetzelfde nummer dat je hebt gebeld voor het maken van de afspraak.

Let op! Heb je klachten, maar kun je dus niet gelijk getest worden? Dan is het belangrijk dat je:

 • Thuisblijft en dus niet naar buiten gaat.
 • Geen bezoek ontvangt, behalve de huisarts.
 • Zo veel mogelijk afstand houdt van huisgenoten/gezinsleden.
 • Je handen vaak wast, in de elleboog niest of hoest en papieren zakdoekjes gebruikt.
 • Een testafspraak maakt zodra dit weer kan.

Iedereen in het gezin of huishouden blijft thuis als:

 • Je naast milde coronaklachten ook last hebt van koorts of benauwdheid.
 • Iemand in huis corona heeft.

Vragen? Bel met het landelijk informatienummer 0800 – 1351. Dit nummer is bereikbaar van 0800 – 20.00 uur.

Update: 6 februari 2021 (14.45 uur): Zondag 7 februari code ‘rood’: alle test- en vaccinatielocaties GGD Fryslân dicht

Het KNMI heeft voor zondag 7 februari 2021 code ‘rood’ afgegeven. Dit houdt in dat iedereen wordt verzocht om zoveel mogelijk binnen te blijven en niet de weg op te gaan. Om de veiligheid van onze bezoekers en onze medewerkers te waarborgen, zijn alle testlocaties in Fryslân en onze vaccinatielocatie in WTC Expo in Leeuwarden op zondag 7 februari gesloten. Alle afspraken voor een coronatest en een vaccinatie komen hiermee te vervallen. Dit geldt ook voor alle thuisbemonsteringsafspraken op zondag 7 februari.

Je wordt verzocht komende week zelf te bellen voor een nieuwe coronatest of vaccinatie-afspraak. Neem hiervoor géén contact op met GGD Fryslân, maar gebruik de volgende contactgegevens: 

 • Bel 0800 - 1202 voor het maken van een testafspraak of ga naar www.coronatest.nl
 • Bel het telefoonnummer dat in de uitnodigingsbrief staat voor het opnieuw inplannen van je vaccinatieafspraak. Dit is hetzelfde nummer dat je hebt gebeld voor het maken van de afspraak.

Let op! Heb je klachten, maar kun je dus niet gelijk getest worden? Dan is het belangrijk dat je:

 • Thuisblijft en dus niet naar buiten gaat.
 • Geen bezoek ontvangt, behalve de huisarts.
 • Zo veel mogelijk afstand houdt van huisgenoten/gezinsleden.
 • Je handen vaak wast, in de elleboog niest of hoest en papieren zakdoekjes gebruikt.
 • Een testafspraak maakt zodra dit weer kan.

Iedereen in het gezin of huishouden blijft thuis als:

 • Je naast milde coronaklachten ook last hebt van koorts of benauwdheid.
 • Iemand in huis corona heeft.
Update: 5 februari 2021 (13.00 uur): Testen en vaccineren tijdens het voorspelde winterweer

De voorspelde sneeuw en vorst voor de komende dagen hebben op voorhand geen invloed op de test- en vaccinatieafspraken. Die kunnen doorgaan. Het maken van nieuwe afspraken blijft mogelijk. Mocht dit door de weersomstandigheden alsnog veranderen, dan maakt GGD Fryslân dit zo snel mogelijk via deze pagina bekend.  

De openingstijden van de vaccinatielocatie blijven ongewijzigd. Wel zijn de openingstijden voor de testlocaties aangepast. Van zondag 7 februari tot en met woensdag 10 februari zijn alle testlocaties geopend van 10.40 tot 16.20 uur. De testafspraken die vóór 10.00 uur op deze dagen op de testlocaties staan, worden in overleg met de burger later op die dag opnieuw ingepland. Voor wie door de weersomstandigheden iets later op de plek van bestemming aankomt, vangen we (binnen de openingstijden van de locatie) alsnog op.  

Daarnaast is er extra aandacht voor sneeuw- en gladheidsbestrijding op alle locaties.  

Belangrijke telefoonnummers: 

 • Bel het landelijke telefoonnummer 0800 - 1202 voor het maken en wijzigen van een testafspraak
 • Bel het landelijke telefoonnummer dat in de uitnodigingsbrief staat voor het annuleren en verplaatsen van een vaccinatieafspraak. Dit is hetzelfde nummer dat je hebt gebeld voor het maken van de afspraak. 

 

 

Update: 5 februari 2021 (12.00 uur): Weekbericht 29 januari tot en met 4 februari 2021

Besmettingen dalen alleen niet bij ouderen, vaccinatie versneld

Het aantal coronabesmettingen in Fryslân is voor de tweede week op rij gedaald, van 1306 naar 1181. Wel raakten veel meer mensen van zeventig jaar en ouder besmet, wat GGD Fryslân grote zorgen baart. Het is daarom goed nieuws dat na voortvarend overleg met de huisartsen het vaccineren van deze kwetsbare groep is versneld.

Het aantal zeventigplussers dat deze week besmet raakte, steeg met bijna 40 procent. Vooral in verpleeg- en verzorgingshuizen nam het aantal nieuwe besmettingen toe. Hier liepen 154 bewoners het coronavirus op, tegen 85 een week eerder. 

Voor een deel komt dit waarschijnlijk doordat in verschillende tehuizen intensief en preventief is getest. Ook de opkomst van de Britse variant, die annex is met verschillende uitbraken, speelt een rol.

De afgelopen maanden is meermalen gebleken dat infecties overspringen van generatie op generatie. GGD Fryslân blijft benadrukken dat het daarom van belang is dat ook jongeren zich goed aan de maatregelen blijven houden.

Vaccinatie 80-plussers

De vaccinatie van ouderen is deze week versneld. Waar in de eerste week zo’n 2000 mensen een prik konden halen op de GGD-locatie in WTC Expo in Leeuwarden, gaat het aantal prikken volgende week naar meer dan 1000 per dag. De afgelopen week zijn 2275 zorgmedewerkers en 2485 thuiswonende 85-plussers gevaccineerd. Vorige week ging het om 2500 zorgmedewerkers en ruim 500 90-plussers. In totaal heeft GGD Fryslân nu zo’n 10.000 prikken gezet.

Komende week staan dagelijks 325 vaccinaties voor de verpleeghuiszorg op het programma en ruim 700 voor thuiswonende ouderen. Omdat veel 85-plussers nog geen afspraak hadden gemaakt, is er nu ook ruimte voor zelfstandig wonende mensen van 80 tot 85 jaar. Zij kunnen als enigen ook zonder uitnodigingsbrief van het RIVM een afspraak maken via 088- 22 99 300.

Proef met ademtest

In de testlocatie in Drachten start GGD Fryslân volgende week een proef met een blaastest voor corona. Deze ademapparatuur kan het virus als het ware ‘ruiken’; het detecteert kleine deeltjes in de lucht. De uitslag is binnen enkele minuten bekend. Testen met een wattenstaafje in mond- en keelholte is alleen nog nodig als de zogeheten SpiroNose-test geen uitsluitsel biedt.

In Amsterdam en Venray gebruiken ze de SpiroNose al. Uit de eerste onderzoeken blijkt dat de blaastest betrouwbaar genoeg is om in het hele land in te zetten. Wie zich laat testen mag in de acht uren ervoor geen alcohol nuttigen.

Sneeuw en ijs

De voorspelde sneeuw en vorst voor de komende dagen hebben op voorhand geen invloed op de test- en vaccinatieafspraken. Die kunnen doorgaan. Het maken van nieuwe afspraken blijft mogelijk. Mocht dit door de weersomstandigheden alsnog veranderen, dan maakt GGD Fryslân dit zo snel mogelijk bekend. Afzeggen en het inplannen van een nieuwe afspraak kan via het landelijke afsprakennummer.

De Friese burgemeesters hebben afgesproken dat onder voorwaarden de natuurijsbanen open mogen. Voor schaatsen op bevroren meren, sloten en ander buitenwater gelden dezelfde maatregelen als voor wandelingen en fietsen: hooguit in groepjes van twee. Tussen de groepjes afstand houden. Voorkom drukte.

Minder tests 

De afgelopen week zijn 7866 tests afgenomen, Zo’n 600 minder dan vorige week. Het vindpercentage (gehalte positieve tests van alle tests) was deze week 11 procent, een procent lager dan een week eerder.

Met de 1181 infecties van deze week erbij is het coronavirus inmiddels bij 22.076 inwoners van Fryslân aangetroffen. Deze week is van 30 mensen aan GGD Fryslân gemeld dat ze overleden zijn terwijl ze besmet waren, tegen vorige week 29. Er zijn 14 ziekenhuisopnames doorgegeven. Vorige week waren dat 12. 

Gemeenten

In vijf gemeenten steeg het aantal besmettingen de afgelopen week, met Tytsjerksteradiel als grootste stijger. Met name Leeuwarden, Achtkarspelen en Heerenveen zien de cijfers behoorlijk dalen.

Het aantal nieuwe positieve tests in de gemeenten in de afgelopen week, tussen haakjes de vorige week: Súdwest-Fryslân 217 (203), Leeuwarden 136 (178), Tytsjerksteradiel 121 (87), Achtkarspelen 106 (151), De Fryske Marren 99 (81), Smallingerland 98 (111), Noardeast-Fryslân 85 (89), Heerenveen 57 (95), Weststellingwerf 54 (51), Opsterland 52 (81), Dantumadiel 50 (61), Waadhoeke 41 (43), Ooststellingwerf 30 (45), Harlingen 10 (23), Vlieland 4 (5), Ameland 2 (0), Terschelling 1 (1) en Schiermonnikoog 0 (1). 

Update: 4 februari 2021 (12:00 uur): Ruimte voor vaccinatie thuiswonende 80-plussers

Op de vaccinatielocatie WTC Expo in Leeuwarden is vanaf morgen al plek voor 80-plussers om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Begin deze week begon de vaccinatie van 85-plussers. Omdat er ruimte overblijft, kan de iets jongere groep nu ook al een prik krijgen.

GGD Fryslân roept deze groep van 80 tot 85 jaar op om telefonisch contact op te nemen via 088 - 22 99 300. Dit is vooruitlopend op de uitnodigingsbrief van het RIVM die de 80-plussers vanaf 5 februari kunnen verwachten.

Landelijk ziet GGD GHOR dat er op de vaccinatielocaties geregeld ruimte over is. Tachtigplussers worden geïnformeerd via hun huisarts, maar kunnen ook zelf een afspraak maken via 088- 22 99 300 (zeven dagen per week bereikbaar van 08.00 - 20.00 uur).

Van belang is dat de 80-plussers bij het maken van de telefonische afspraak hun burgerservicenummer (BSN) bij de hand houden. De uitnodigingsbrief van het RIVM kan als niet verzonden worden beschouwd als er vóór 5 februari al een afspraak is gemaakt.

Meer vaccins

Door de beschikbaarheid van meer vaccins van Biontech/Pfizer kunnen sinds dinsdag per dag 700 mobiele ouderen worden gevaccineerd. Dit waren eerst 275 per dag. Samen met het prikken van medewerkers in de verpleeg- en verzorgingshuizen vinden in het WTC Expo nu 1045 vaccinaties per dag plaats. De locatie heeft tijdelijk vijf extra priklijnen geopend. GGD Fryslân roept iedereen op te arriveren op het tijdstip waarop de prik is gepland. Niet te vroeg en niet te laat dus. Dit om lange wachtrijen te voorkomen.

Waddeneilanden

Voor 80-plussers op de Friese Waddeneilanden geldt dat GGD Fryslân vanaf half februari naar de eilanden toe komt om te vaccineren.

 

Week 4 - 25 januari tot en met 31 januari

Update: 29 januari 2021 (13:00 uur): Datadiefstal uit landelijke GGD-systemen 

 Deze week zijn wij opgeschrikt door het bericht over het onzorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en het stelen van data uit de landelijke GGD-systemen. 

We kunnen er niet omheen. Door deze datadiefstal heeft het vertrouwen in onze organisatie een forse deuk opgelopen. We betreuren het dat dit kon gebeuren. We kunnen ons voorstellen dat de datadiefstal vragen oproept en mogelijk je vertrouwen in ons heeft geschaad. Je vraagt je – begrijpelijkerwijs – af of je zeer gevoelige en persoonlijke informatie bij ons wel in veilige handen is. Daar doen we nu ons uiterste best voor. Het heeft nu topprioriteit om die veiligheid te vergroten. 

 

De landelijke koepelorganisatie van alle GGD-en, GGD GHOR heeft een overzicht met veelgestelde vragen en antwoorden opgesteld. Dit overzicht wordt steeds aangevuld met nieuwe informatie. 

Update: 29 januari 2021 (12.00 uur): GGD Fryslân opent vaccinatielocaties in Drachten en Sneek

GGD Fryslân opent begin maart twee nieuwe locaties voor vaccineren tegen corona, in Sneek en in de omgeving van Drachten. In beide plaatsen kunnen dan 400 ouderen per dag een vaccinatie krijgen. Later in het voorjaar wil GGD Fryslân toe naar acht locaties, zodat zoveel mogelijk mensen boven de achttien dichtbij huis een prik kunnen halen.

Tot nu toe is vaccineren door de GGD alleen mogelijk in WTC Expo in Leeuwarden. In Sneek gaat het prikken gebeuren aan de Akkerwinde 1, vlak bij de houten brug Krúsrak. In de omgeving van Drachten lopen nog gesprekken over geschikte locaties.

Uiteindelijk wil de GGD toe naar acht vaccinatielocaties. Naast Leeuwarden, Drachten en Sneek zijn later in het voorjaar Dokkum, Franeker, Heerenveen, Koudum en Oosterwolde in beeld. De uitbreiding is nodig om alle groepen waar de GGD verantwoordelijk voor is, in hun eigen woonomgeving te kunnen prikken: de mobiele 60-plussers, de groep van 18 tot 60 jaar en een deel van het zorgpersoneel.

Tempo

Het tempo waarin deze locaties er komen, hangt af van wanneer GGD Fryslân vaccins krijgt en in welke hoeveelheden. GGD Fryslân heeft nu vaccin voor 500 prikken per dag. De planning is dat dit stapsgewijs omhoog gaat, afhankelijk van de landelijke vaccinatiestrategie.

Van de 650.000 inwoners die Fryslân telt, zitten 338.000 inwoners in de leeftijdsgroep 18 tot 60 jaar. Daarnaast zijn er 185.000 60-plussers, van wie op voorhand niet bekend is hoeveel van hen gelden als mobiel.

Eilanden

Voor de Waddeneilanden werkt de GGD samen met de huisartsen en gemeenten aan een aangepaste strategie. Vanaf volgende maand start het vaccineren van oudere eilandbewoners op de eilanden.

Update: 29 januari 2021 (12.00 uur): Weekbericht 22 tot en met 28 januari 2021

Minder besmettingen, vaccinatielocaties in Sneek en Drachten

Het aantal coronabesmettingen in Fryslân is de afgelopen week gedaald van 1594 naar 1306, het laagste weektotaal sinds 10 december. Het is aannemelijk dat een derde deel van de besmettingen de Britse variant betreft. GGD Fryslân opent binnenkort vaccinatielocaties in Sneek en Drachten of omgeving. Via een website en speciaal telefoonnummer is informatie te vinden over de diefstal uit de GGD-databanken.

In 13 van de 18 Friese gemeenten daalden de cijfers. Ook in Achtkarspelen, waar twee weken terug een uitbraak van de Britse virusvariant was, al zijn hier omgerekend naar inwonertal nog de meeste besmettingen. In verpleeg- en verzorgingshuizen raakten de afgelopen week 85 bewoners besmet, 17 minder dan de week ervoor. Provinciebreed raakten minder 70-plussers besmet.

Britse variant

Ongeveer een derde van de coronabesmettingen in Nederland betreft inmiddels de Britse variant, aldus het RIVM. Naar aanleiding van de corona-uitbraak in woonzorgcentrum ’t Suyderhuys in Surhuisterveen heeft GGD Fryslân hiernaar onderzoek laten doen. De eerste uitkomsten bevestigen dat het Friese beeld overeenkomt met het landelijke. Van de 26 monsters waarvan de uitslag bekend is, bleken 9 ‘Brits’. In totaal zijn 90 monsters opgestuurd naar het RIVM.

Extra maatregelen zijn niet nodig. Voor het tegengaan van de verspreiding van de Britse versie gelden dezelfde voorschriften als voor het normale ‘coronavirus’: afstand houden, bij klachten thuis blijven en je laten testen. Wel blijft GGD Fryslân zeer waakzaam. Als er bijvoorbeeld in een zorginstelling in korte tijd veel mensen besmet raken, kan de GGD iedereen testen om de verspreiding zo snel mogelijk compleet in beeld te krijgen.

Uit de resultaten die tot nu toe bekend zijn, blijkt dat in verpleeg- en verzorgingshuizen waar monsters van besmette personen zijn onderzocht, sprake is van zowel de Britse als de normale variant. Dit wijst erop dat het virus via diverse bronnen de tehuizen is binnengekomen.

Extra locaties voor vaccineren

GGD Fryslân opent in maart twee nieuwe locaties voor vaccineren, in Sneek en in de omgeving van Drachten. In beide plaatsen zijn dan 400 ouderen per dag te vaccineren. Later in het jaar wil GGD Fryslân toe naar acht locaties, zodat zoveel mogelijk volwassenen dichtbij huis een prik kunnen halen.

Deze week zijn bijna 2500 zorgmedewerkers en ruim 500 90-plussers op de GGD-locatie in WTC Expo in Leeuwarden gevaccineerd. Dat zijn er 700 meer dan vorige week.

Minder tests

Het aantal tests bedroeg de afgelopen week 8474, bijna 2400 minder dan een week eerder. Het is nog onduidelijk in hoeverre dit komt door de publiciteit over de datadiefstal van persoonlijke gegevens uit GGD-databanken. Hiervoor zijn twee GGD-medewerkers uit Noord- en Zuid-Holland aangehouden. De GGD heeft inmiddels landelijk maatregelen getroffen om de gegevens beter te beschermen. Op de meest voorkomende vragen, zijn op de website van GGDGHOR de antwoorden te vinden. Er is een speciaal telefoonnummer geopend: 085-1308226.

Met de 1306 infecties van deze week erbij is het coronavirus inmiddels bij 20.895 inwoners van Fryslân aangetroffen. Deze week is van 29 mensen aan GGD Fryslân gemeld dat ze overleden zijn terwijl ze besmet waren. In de weken hiervoor lag dit aantal steeds op of net onder de 20. Er zijn 12 ziekenhuisopnames doorgegeven tegen 14 vorige week.

Gemeenten

Het aantal nieuwe positieve tests in de gemeenten in de afgelopen week, tussen haakjes de vorige week: Súdwest-Fryslân 203 (232), Leeuwarden 178 (190), Achtkarspelen 151 (206), Smallingerland 111 (181), Heerenveen 95 (128), Noardeast-Fryslân 89 (115), Tytsjerksteradiel 87 (81), De Fryske Marren 81 (110), Opsterland 81 (95), Dantumadiel 61 (39), Weststellingwerf 51 (43), Ooststellingwerf 45 (58), Waadhoeke 43 (82), Harlingen 23 (18), Vlieland 5 (0) Terschelling 1 (10), Schiermonnikoog 1 (2) en Ameland 0 (4).

Update: 27 januari 2021 (15.30 uur) - Vaccinatie bewoners Friese Wadden op eilanden zelf

Het vaccineren van bewoners van de Friese Waddeneilanden tegen het coronavirus gebeurt op de eilanden zelf. Ze hoeven hiervoor niet naar de wal. GGD Fryslân is hierover in gesprek met de gemeenten, huisartsen en het RIVM. Afronding hiervan vindt komende week plaats. Het is de bedoeling dat het prikken van ouderen en zorgpersoneel half februari in samenwerking met de huisartsen start.

De GGD verwacht dat het vaccineren per eiland een dag tot enkele dagen vergt. Enkele weken later volgt op dezelfde manier de tweede ronde. GGD Fryslân gaat de komende periode vaker naar de eilanden om uiteindelijk iedereen die ouder is dan 18 te vaccineren. Dat de eilanders hiervoor niet naar de wal hoeven, was waar ze zelf om hebben gevraagd.

Momenteel treffen de betrokken partijen de voorbereidingen voor het vaccineren: het uitnodigen van de eilanders, de keuze voor de locaties en de planning. Zodra hierover meer bekend is, meldt GGD Fryslân dit. De huisartsen zijn hiervoor niet het aanspreekpunt. De eilanders krijgen via de GGD het Biotech/Pfizer-vaccin. De 85-plussers die een uitnodiging van het RIVM krijgen om zich aan de wal te laten prikken, kunnen die brief negeren.

Week 3 - 18 januari tot en met 24 januari

Update: 22 januari 2021 (12.00 uur): GGD Fryslân start met vaccineren thuiswonende 85-plussers

GGD Fryslân start volgende week met het vervroegd vaccineren van de doelgroep 85-plussers die nog zelfstandig wonen. Het kabinet besloot deze groep naar voren te halen in de vaccinatiestrategie en hoopt zo de druk op de zorg te verminderen.

Eerder een prik voor groep kwetsbare 85-plusser

Het vaccineren van 85-plussers kan komende week vervroegd starten. Landelijk is afgesproken hiervoor het Pfizer-vaccin te gebruiken. De groep zorgmedewerkers die nu nog geen afspraak heeft, krijgt het AstraZeneca-vaccin zodra dit beschikbaar is.

Speciale afsprakenlijn voor 85-plusser

Het prikken van de thuiswonende ouderen die mobiel zijn, gebeurt bij de GGD-vaccinatielocatie in WTC Expo in Leeuwarden. De tweede prik volgt niet na drie, maar na vijf weken. Tegen die tijd is naar verwachting weer voldoende Pfizer-vaccin beschikbaar. Het vervroegd starten van vaccineren is belangrijk voor het beschermen van kwetsbare groepen.

De groep van 85- tot 90-jarigen ontvangt volgende week een uitnodiging via het RIVM en kan voor het maken van een afspraak bellen met een speciaal landelijk nummer. Het prikken van de thuiswonende ouderen die mobiel zijn, gebeurt bij de GGD-vaccinatielocatie in het WTC Expo in Leeuwarden. Mobiele 90-plussers worden rechtstreeks uitgenodigd door de huisarts om via het landelijke callcenter een afspraak te maken. De huisarts beoordeelt de mobiliteit van zijn patiënten. Wie niet mobiel genoeg is om naar een centrale priklocatie te gaan, wordt op een later moment door de huisarts ingeënt.

De Rijksoverheid bepaalt de volgorde van vaccineren. Deze volgorde wordt continue geëvalueerd en zo nodig aangepast. De beschikbaarheid van vaccins is eveneens bepalend. 

Kijk voor meer informatie op onze coronavirus pagina en op de website van de Rijksoverheid

Update: 22 januari 2021 (12.00 uur): Weekbericht 15 tot en met 21 januari 2021

In Fryslân wel meer besmettingen, vaccineren ouderen versneld

Het aantal coronabesmettingen in Fryslân is de afgelopen week licht gestegen tot 1594. De daling die vorige week was ingezet, kreeg geen vervolg, waar dit in andere delen van het land wel gebeurde. Het is goed mogelijk dat de besmettelijker Britse variant van het virus hierbij een rol speelt. Komende week start GGD Fryslân met het vaccineren van thuiswonende 85-plussers.

De Britse variant dook op in de gemeente Achtkarspelen, bij een uitbraak in woonzorgcentrum ’t Suyderhuys in Surhuisterveen. In de gemeente waren 206 nieuwe besmettingen tegen vorig week 118, toen ook al een gemeenterecord.

Begin volgende week verwacht GGD Fryslân de uitslag van een steekproef die meer duidelijkheid kan geven over verspreiding van de Britse variant in Fryslân. Hiervoor zijn 60 besmette monsters in de hele provincie en 30 uit verzorgingshuizen in onderzoek. Daarnaast doet het RIVM wekelijks in heel Nederland onderzoek naar de Britse en andere varianten.

Landelijk zijn extra maatregelen getroffen om de groei van de Britse variant te beteugelen. Naast de avondklok is dat de maatregel om thuis maximaal één bezoeker per dag te ontvangen.

Eerder prik voor 85-plusser

Het vaccineren van 85-plussers kan komende week vervroegd starten. Landelijk is afgesproken hiervoor het Pfizier-vaccin te gebruiken dat voor zorgmedewerkers bedoeld was die nog geen afspraak hadden. Die groep krijgt het Astrazenica-vaccin, zodra dit beschikbaar is.   

Het prikken van de thuiswonende ouderen die mobiel zijn, gebeurt bij de GGD-vaccinatielocatie in Leeuwarden en geeft gelijk al enige bescherming tegen het coronavirus. De tweede prik krijgen zij niet na drie weken, maar na vijf weken. Tegen die tijd is naar verwachting weer nieuw Pfizer-vaccin beschikbaar. Hierdoor zijn zoveel mogelijk ouderen zo snel mogelijk te beschermen.

Thuiswerken lastig

Door de Britse variant is naleving van de bestaande regels belangrijker dan ooit, benadrukt GGD Fryslân. Niet alle Friezen doen dit, blijkt uit een enquête in opdracht van het RIVM. Eén op de drie Friezen houdt zich niet altijd aan de anderhalve meter afstand en één op drie blijft drukke plaatsen bezoeken. Vooral op visite bij vrienden of familie vindt ruim de helft van de mensen het lastig om afstand te houden. De meeste Friezen vinden dat mensen bij boodschappen doen hen te dicht naderen.

Bijna de helft van de ondervraagde Friezen zegt dat thuiswerken geen optie is voor hen. GGD Fryslân ziet dit terug in de cijfers: deze week waren er enkele grote uitbraken bij bedrijven.

Testlocatie verhuist

De GGD verplaatst binnen Leeuwarden de testcapaciteit van de locatie Bilgaard naar WTC Expo. Hierdoor kan die in Bilgaard op 1 februari sluiten. In WTC Expo biedt de GGD ook de snelle antigeentest aan. Met de andere locaties in Fryslân (IJlst, Drachten, Kollum en Heerenveen) blijft de totale testcapaciteit 5000 per dag.

Meer tests

In de eerste week dat GGD Fryslân aan het vaccineren is, hebben 2343 zorgmedewerkers een prik gekregen. Het aantal tests bedroeg de afgelopen week 10.843, bijna 1400 meer dan vorige week. Met de 1594 infecties van deze week erbij is het coronavirus inmiddels bij 19.589 inwoners van Fryslân aangetroffen. Deze week is van 20 mensen aan GGD Fryslân gemeld dat ze overleden zijn terwijl ze besmet waren. Er zijn 14 ziekenhuisopnames doorgegeven.

Gemeenten

Het aantal nieuwe positieve tests in de gemeenten in de afgelopen week, tussen haakjes de vorige week: Súdwest-Fryslân 232 (266), Achtkarspelen 206 (118), Leeuwarden 190 (179), Smallingerland 181 (164), Heerenveen 128 (123), Noardeast-Fryslân 115 (146), De Fryske Marren 110 (77), Opsterland 95 (75), Waadhoeke 82 (79), Tytsjerksteradiel 81 (115), Ooststellingwerf 58 (28), Weststellingwerf 43 (35), Dantumadiel 39 (82), Harlingen 18 (17), Terschelling 10 (14), Ameland 4 (4), Schiermonnikoog 2 (0) en Vlieland 0 (1).

Update: 20 januari (16.30 uur): Naleven maatregelen beste remedie tegen oprukken Britse variant

Vanwege het oplopen van de coronacijfers in vooral het noordoosten van de provincie, roept GGD Fryslân de inwoners op zich zo goed mogelijk aan de coronamaatregelen te houden. Dat is ook de beste remedie om verspreiding van de besmettelijker Britse variant tegen te gaan.

Bovenop de persoonlijke maatregelen als afstand houden, thuisblijven bij klachten en laten testen, is er een uitbreiding van de maatschappelijke maatregelen. Het thuisbezoek is beperkt tot één gast. Als de Tweede Kamer ermee instemt, komt er een avondklok van 20.30 tot 4.30 uur.

GGD Fryslân benadrukt dat het van belang blijft om de cijfers de komende tijd zo laag mogelijk te houden, totdat de aantallen dalen doordat steeds meer mensen gevaccineerd zijn. Bij onvoldoende naleving van de maatregelen kunnen de besmettingscijfers vanwege de ook in Fryslân aanwezige Britse variant van het virus in korte tijd zeer snel stijgen, met alle gevolgen van dien.

Noordoosten

In het noordoosten van de provincie blijft GGD Fryslân extra alert op de verspreiding van het virus. Via bron- en contactonderzoek gaat de GGD na hoe de verspreiding rond zorgcentrum ’t Suyderhuys in Surhuisterveen verloopt. Daar vond deze maand een grote uitbraak plaats en is de Britse variant aangetroffen. Waar nodig volgen extra testen. Grootschalig testen van hele bevolkingsgroepen is op dit moment niet aan de orde.

Update: 18 januari (13.30 uur): Grootschalig onderzoek levert beperkt aantal coronabesmettingen op

Het grootschalig onderzoek onder bewoners en personeel van ’t Suyderhuys in Surhuisterveen en daaraan gelinkte instellingen heeft dit weekend een beperkt aantal nieuwe coronabesmettingen opgeleverd. Van de ruim 400 personen bleken er 16 positief. Tot het extra onderzoek was besloten nadat bij enkele positief geteste bewoners van ’t Suyderhuys de besmettelijke Britse variant was aangetroffen

Het onderzoek geeft voorlopig geen aanleiding tot verder grootschalig onderzoek naar verspreiding van het coronavirus. GGD Fryslân gaat er vanuit dat de vier bewoners, acht personeelsleden en vier nauwe contacten die positief testten allen de Britse variant bij zich dragen. Hier doet GGD Fryslân geen vervolgonderzoek naar: voor het ziektebeeld en de behandeling is er geen verschil met het ‘normale’ coronavirus.

Liever richt GGD Fryslân de aandacht op waar de Britse variant nog meer kan zijn in de provincie, om zo de verdere verspreiding op het spoor te komen en in te dammen. Hiervoor laat de GGD deze week 30 monsters van positieve tests uit zorginstellingen onderzoeken en 60 monsters uit alle delen van de provincie.

Om de Britse variant van het virus tegen te gaan, roept GGD Fryslân op de bestaande maatregelen na te blijven leven: houd afstand, blijf thuis bij klachten en laat je testen.

In totaal is het coronavirus nu bij 49 bewoners en 63 medewerkers van ’t Suyderhuys aangetroffen. Helaas zijn 6 bewoners aan het virus overleden.

“We staan voor een grote uitdaging, maar krijgen hulp van collega-instellingen. Waar we enorm blij mee zijn. We zien een enorme drive bij onze medewerkers KwadrantGroep-breed en ook bij de collega-instellingen, om elkaar te helpen en bij te springen. Dat is enorm mooi om te zien”, aldus Jan Maarten Nuijens, voorzitter Raad van Bestuur van KwadrantGroep.

Saamhorigheid

Burgermeester Oebele Brouwer van Achtkarspelen prijst de saamhorigheid in de regio. Tegelijkertijd heeft hij ook een boodschap: “Laten we met elkaar de schouders eronder zetten in Surhuisterveen. Ik begrijp dat de onzekerheid, die deze tijd met zich mee brengt, vragen en soms zelfs angst oproept, maar laten we elkaar vooral steunen in deze moeilijke tijd. Dit is het moment om de medewerkers en hun naasten te steunen en met warmte tegemoet te treden in onze gemeenschap”.

Week 2 - 11 januari tot en met 17 januari

Update: 15 januari 2021 (17:00 uur): Maatregelen vanwege Brits virus in woonzorgcentrum Surhuisterveen

GGD Fryslân neemt sinds de Britse mutatie van het coronavirus opdook in woonzorgcentrum ’t Suyderhuys in Surhuisterveen (onderdeel van de Kwadrantgroep) de volgende maatregelen:

Extra testen

63 bewoners van ’t Suyderhuys die eerder negatief hebben getest zijn vandaag (vrijdag) aan huis opnieuw (preventief) getest.

Personeel wordt zaterdag getest op de testlocatie in Drachten. Het betreft 255 zorgmedewerkers die de afgelopen drie weken in contact zijn geweest met kwetsbare bewoners. Het betreft ook medewerkers van de Thuiszorg en losse medewerkers zoals artsen en fysiotherapeuten.

Tenslotte test de GGD ook preventief 147 andere zorgmedewerkers in de regio. Uit bron- en contactonderzoek is namelijk gebleken dat er een link is met het Suyderhuys.

Testen op Brits virus

Na intensief bron- en contactonderzoek wordt ook gericht gezocht naar de Britse variant van het virus. Vandaag (vrijdag) zijn 20 monsters van positief besmette mensen die een link hebben met ’t Suyderhuys geselecteerd voor onderzoek.

Meteen hierna onderzoekt de GGD Fryslân de verspreiding van de Britse variant in heel Fryslân. Hiervoor wordt een kleine representatieve steekproef gedaan met 60 monsters van onlangs besmette personen. Vanwege beperkte laboratoriumcapaciteit is een grootschaliger onderzoek niet mogelijk.

Vervolgstappen vanaf maandag

De uitslagen van deze testen zijn begin volgende week binnen. Aan de hand hiervan kan GGD Fryslân gerichte vervolgstappen zetten. Mocht bijvoorbeeld blijken dat de Britse variant bijna niet voorkomen, dan kan alle inzet op Surhuisterveen en omgeving worden gezet.

Bij dergelijke onderzoeken in Brabant en Gelderland bleek minder dan 1 procent van de besmette personen drager van de Britse variant. In de regio Rotterdam was dit 5 procent.

Voor vragen van inwoners en organisaties is de advieslijn beschikbaar: 088 – 2299333.

Bij het extra bron- en contactonderzoek krijgt GGD Fryslân de komende tijd hulp van GGD’en uit andere regio’s. Het kan dus zijn dat mensen worden gebeld door een anoniem nummer, of een telefoonnummer dat begint met netnummer 070. Het is voor het onderzoek van groot belang dat ze dit gesprek wel aannemen.

Update: 15 januari 2021 (16:00 uur): Verpleegkundige De Flecke als eerste zorgmedewerker gevaccineerd in Fryslân.

Vrijdagochtend 15 januari kreeg Bianca Jongsma (24), verpleegkundige bij Patyna in verpleeghuis De Flecke in Joure, om 7.45 uur als eerste medewerker in de ouderenzorg in Friesland het coronavaccin toegediend in het WTC Expo in Leeuwarden.

Doktersassistente Jolanda Veenstra zette het eerste prikje bij Bianca. Bianca werkt aan het bed en heeft tijdens de eerste golf een flinke uitbraak meegemaakt. “Het was een heftige periode. Als je ziet wat corona met vooral oude mensen doet… Daarom laat ik me vaccineren.”.

Kort na deze eerste prik kwamen de eerste zorgmedewerkers zich melden voor hun vaccinatie. In totaal is er in het WTC Expo ruimte voor 23 ‘priklijnen. Per priklijn kan elke vijf minuten iemand worden gevaccineerd.

GGD Fryslân is vrijdagochtend 15 januari gestart met het vaccineren van personeel van verpleeg- en verzorgingshuizen. De komende tijd prikt de GGD dagelijks 325 zorgmedewerkers. Dit aantal kan oplopen als er meer vaccin beschikbaar komt. In de priklocatie in WTC Expo in Leeuwarden is ruimte voor ruim 3000 vaccinaties per dag.

Meer weten over vaccineren? Kijk op www.coronavaccinatie.nl.

Update: 15 januari 2021 (12.00 uur): Weekbericht 8 tot en met 14 januari 2021

Besmettingen dalen, vaccinatie gestart, maar zorgen door Britse variant

Voor het eerst sinds half december is het aantal coronabesmettingen in Fryslân echt gedaald. De afgelopen week noteerde GGD Fryslân 1523 positieve tests, bijna 170 minder dan een week geleden. Samen met de start van het vaccineren door GGD Fryslân is dat goed nieuws. Toch blijft er reden voor ernstige zorgen nu de Britse variant ook elders in Fryslân is aangetroffen.

De teruggang van het aantal besmettingen is een gevolg van de lockdown die half december is aangescherpt. Dit effect is gedempt door feestjes die tijdens de jaarwisseling hebben plaatsgevonden. Niet alleen op Terschelling maar ook op andere plaatsen in de provincie kwamen jongvolwassenen bijeen die elkaar besmet hebben, blijkt uit bron- en contactonderzoek.

Het percentage jongvolwassenen (18 tot 30 jaar) dat geïnfecteerd is, blijft hierdoor hoog, zo’n kwart van de gevallen. Vooral in de oostelijke helft van de provincie kwamen er relatief veel positieve tests bij. Zowel Achtkarspelen, Dantumadiel, Tytsjerksteradiel, Heerenveen als Smallingerland noteerden hun hoogste weektotalen ooit. Onder 70-plussers was er provinciaal een duidelijk afname: van 235 vorige week, naar 178 deze week.

Britse variant

Ernstige zorgen zijn er over de Britse variant van het coronavirus. Na een eerdere vondst elders in de provincie, is deze woensdag aangetroffen in zorginstelling ’t Suyderhuys in Surhuisterveen (gemeente Achtkarspelen). Tot nu toe testten 45 bewoners en ruim 40 medewerkers positief op corona. Van twee bewoners en een contact van een medewerker staat vast dat het om de Britse variant gaat. Vervolgonderzoek moet duidelijk maken hoe het met de verdere verspreiding van de besmettelijker variant staat, ook buiten het zorgcentrum.

Ook elders in de provincie blijft GGD Fryslân extra alert op infecties met de Britse eigenschappen.

Vaccineren gestart

GGD Fryslân is vrijdagochtend 15 januari gestart met het vaccineren van personeel van verpleeg- en verzorgingshuizen. De komende tijd prikt de GGD dagelijks 325 zorgmedewerkers. Dit aantal kan oplopen als er meer vaccin beschikbaar komt. In de priklocatie in WTC Expo in Leeuwarden is ruimte voor ruim 3000 vaccinaties per dag.

‘Verloren’ monsters terecht

De 86 buisjes met testmateriaal die vorige week zoek waren geraakt, zijn weer terecht. Deze waren door de koerier op een andere plaats dan gebruikelijk afgeleverd in het laboratorium. Daar zijn ze deze week alsnog aangetroffen. De meeste personen hadden al opnieuw een test gedaan en hun uitslag gekregen. Voor een tiental mensen gold dit nog niet. Hun monsters zijn alsnog getest waardoor ook zij uitsluitsel kregen. GGD Fryslân betreurt de extra zorgen en overlast die dit bij betrokkenen veroorzaakt heeft.

Minder tests

Het aantal tests daalde de afgelopen week naar 9460. Dat is 15 procent minder dan vorige week. Met de 1523 infecties van deze week erbij is het coronavirus inmiddels bij 17.995 inwoners van Fryslân aangetroffen. Deze week is van 18 mensen aan GGD Fryslân gemeld dat ze overleden zijn terwijl ze besmet waren. Er zijn 12 ziekenhuisopnames doorgegeven.

Gemeenten

Het aantal nieuwe positieve tests in de gemeenten in de afgelopen week, tussen haakjes de vorige week: Súdwest-Fryslân 266 (310), Leeuwarden 179 (295), Smallingerland 164 (126) Noardeast-Fryslân 146 (129), Heerenveen 123 (113), Achtkarspelen 118 (92), Tytsjerksteradiel 115 (109), Dantumadiel 82 (75), Waadhoeke 79 (125), De Fryske Marren 77 (79), Opsterland 75 (81), Weststellingwerf 35 (50), Ooststellingwerf 28 (36), Harlingen 17 (26), Terschelling 14 (41), Ameland 4 (4), Vlieland 1 (5) en Schiermonnikoog 0 (0).

Update: 14 januari 2021 (16.00 uur): Britse mutatie coronavirus vastgesteld in ’t Suyderhuys in Surhuisterveen

Bij de corona-uitbraak in woonzorgcentrum ’t Suyderhuys van KwadrantGroep in Surhuisterveen is de Britse mutatie van het coronavirus opgedoken. Omdat dit virus veel besmettelijker is, worden extra maatregelen getroffen.

Tijdens een uitbraak, begin januari, bleken opvallend veel bewoners en medewerkers van ’t Suyderhuys besmet met het virus. Uit een steekproef blijkt dat twee bewoners het Britse virus bij zich dragen. Woensdag zijn 59 bewoners van ’t Suyderhuys getest. Hiervan testten 21 bewoners positief. Hoewel de virusmonsters nog niet zijn onderzocht op DNA-materiaal, gaat de GGD Fryslân er van uit dat ook hier waarschijnlijk sprake is van de Britse variant.

In totaal zijn nu 45 bewoners van ’t Suyderhuys positief op het coronavirus getest, twee daarvan zijn overleden. Bij meer dan 40 medewerkers van ’t Suyderhuys is ook het coronavirus vastgesteld.

In KSW ’t Wenplak bij ’t Suyderhuys zijn nog geen coronabesmettingen vastgesteld.

Extra maatregelen in ‘t Suyderhuys

In ’t Suyderhuys is momenteel geen bezoek mogelijk en de bewoners blijven op hun eigen appartement. Uit voorzorg werken onze zorgmedewerkers volledig beschermd bij alle bewoners, dus met een chirurgisch mondneusmasker, handschoenen, een spatbril en een schort met lange mouwen. Een vast deel van de medewerkers komt alleen bij bewoners die besmet zijn met het virus en een ander vast deel van de medewerkers komt alleen bij bewoners die niet besmet zijn met het virus en geen klachten hebben. De bewoners van ’t Suyderhuys zijn al vanaf 8 januari in quarantaine.

Grote schrik voor bewoners en medewerkers

Voorzitter Jan Maarten Nuijens van KwadrantGroep, waar ’t Suyderhuys onder valt, geeft aan dat de vaststelling van de Britse variant van het virus een grote schrik voor de bewoners, familie en de medewerkers is. “Het is een aannemelijke verklaring voor het grote aantal besmettingen in ’t Suyderhuys en een verdrietige vaststelling. We betreuren dit zeer.”

De zorgelijke situatie is vanochtend besproken in een gezamenlijk overleg van organisaties uit de ouderenzorg in Fryslân. In het overleg is afgesproken dat bezoek aan woonzorglocaties beperkt moet worden en dat preventief testen van cliënten en medewerkers geïntensiveerd moet worden. GGD Fryslân werkt voor het testen een plan uit.

Nieuws komt hard aan

“Het nieuws vanuit het ‘t Suyderhuys in Surhuisterveen komt hard aan”, zegt burgemeester Oebele Brouwer van Achtkarspelen. “Het raakt ook onze omgeving, het dorp en de familieleden. Als gemeente ondersteunen we waar mogelijk. Wat we nu met elkaar moeten doen is gezamenlijk optreden tegen het virus en onze verantwoording nemen. Dus heeft u klachten, doe dan een test en vermijd contact met anderen. We hebben al langere tijd te maken met corona, maar dit is van een andere orde”, aldus Brouwer.

Belangrijk om maatregelen te volgen

GGD Fryslân roept bewoners van Fryslân op zich vooral te houden aan alle maatregelen nu de Britse variant van het virus ook in Fryslân is vastgesteld. Deze mutatie is erg besmettelijk, dus voor iedereen geldt dat de anderhalve meter afstand, het dragen van een mondkapje en een goed handhygiëne en thuisblijven bij klachten van groot belang is. Voor vragen is de advieslijn van GGD Fryslân beschikbaar: 088 – 2299333.

Britse variant van het coronavirus

Meer informatie over de Britse variant van het coronavirus vind je op de pagina over het coronavirus.

Update: 11 januari 2021 (11.45 uur): Vaccinatielocatie GGD Fryslân voorlopig volgeboekt

De coronavaccinatielocatie van GGD Fryslân die vrijdag in Leeuwarden opent, is de komende zes weken volgeboekt. Vanuit het personeel uit verpleeg- en verzorgingshuizen hebben zich 6825 mensen aangemeld. Zij krijgen de komende tijd twee prikken. Daarmee zijn alle vaccins die voorlopig beschikbaar zijn, gereserveerd. 

Er zijn meer dan 7000 Friese zorgmedewerkers door hun werkgevers uitgenodigd om zich in WTC Expo in Leeuwarden door de GGD te laten vaccineren. In een tweede ronde komt nog eens zo’n groep uit verpleeg- en verzorgingshuizen aan de beurt. Daarna volgen 12.000 medewerkers in onder meer de thuiszorg, gehandicaptenzorg en WMO.

GGD Fryslân krijgt deze maand 325 vaccins per dag. De verwachting is dat er vanaf februari meer vaccins beschikbaar komen. Vrijdag meldden GGD’en uit andere regio’s al dat zij volgeboekt waren. Fryslân had toen nog ruimte over, maar die is dit weekeinde gereserveerd.

 

Week 1 - 4 tot en met 10 januari

Update: 8 januari 2021 (19:15 uur): In Fryslân nog plek voor vaccinatie zorgmedewerkers

In tegenstelling tot in veel regio’s elders in het land is in Fryslân op sommige dagen nog wel plek voor zorgmedewerkers om zich te laten vaccineren. De GGD Fryslân roept hen daarom op zo snel mogelijk een afspraak te maken als zij daarvoor een uitnodiging hebben gekregen. Het betreft medewerkers van verzorgings- en verpleeghuizen en van woonvormen voor ouderen.

Deze groep bestaat uit ongeveer 14.000 medewerkers. De helft hiervan (7000) heeft inmiddels een uitnodiging ontvangen om zich te laten inenten in WTCExpo in Leeuwarden. Dit hebben 3600 van hen inmiddels gedaan.

Vaccinatie is uiteraard een eigen keuze. Maar de kans bestaat dat er straks geen ruimte meer is voor de betreffende zorgmedewerkers doordat collega’s van buiten de provincie hun plaats innemen. Zij kunnen namelijk ook afspraken maken voor vaccinatie in Fryslân.

Als Friese medewerkers te horen krijgen dat er geen plek meer is, dan kunnen ze hun contactgegevens achterlaten. Zodra er dan weer ruimte is krijgen ze hiervan bericht.

Update: 8 januari 2021 (12.00) Weekbericht GGD Fryslân 1 tot en met 7 januari 2021

Besmettingen licht gestegen, grote animo voor vaccin    

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus is de afgelopen week licht gestegen. In de eerste week van het nieuwe jaar kwamen er 1696 nieuwe gevallen bij, net iets meer dan de 1658 van de laatste week van 2020. De verzwaarde lockdown heeft nog onvoldoende effect. Dit baart de GGD Fryslân zorgen. Liefst 3600 medewerkers uit verzorgings- en verpleeghuizen hebben zich al gemeld voor het vaccin.

Er raakten de afgelopen week bijna 400 mensen besmet in de leeftijd van 18 tot 30 jaar. Dat is ruim een derde meer dan een week eerder. De GGD Fryslân heeft duidelijke signalen dat de extra besmettingen een gevolg zijn van feestjes tijdens de jaarwisseling. Een opvallend groot deel hiervan betreft jongeren op Terschelling. Hier bleken de afgelopen week 41 besmet.

In deze week zijn 234 zeventigplussers getroffen door het virus, een stijging van 11 procent. In verpleeg- en verzorgingshuizen raakten 105 bewoners besmet, net iets meer dan in de weken ervoor. Het aandeel van de groepen tussen 40 en 60 jaar daalde.

De besmettelijker Britse variant van het virus die vorige week bij een inwoner van Fryslân is geconstateerd, is niet verder aangetroffen in de provincie. Het is nog onduidelijk hoe deze persoon besmet is geraakt.

Aanmeldingen voor vaccinatie

Waar de Friese ziekenhuizen deze week begonnen met het vaccineren van personeel, start GGD Fryslân op 15 januari in WTC Expo in Leeuwarden. Hier komen medewerkers van verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen, medewerkers gehandicaptenzorg en medewerkers wijkverpleging en WMO. Tot nu toe hebben zich ruim 3600 zorgmedewerkers gemeld voor een prik. Nog niet iedereen uit die groep is uitgenodigd door het RIVM. Inmiddels hebben 900 mensen aangegeven te willen helpen met het vaccinatieprogramma.

Het vaccineren is een belangrijke stap om gezond te blijven, het virus terug te dringen en daardoor meer bewegingsvrijheid te krijgen. Toch blijft het voor wie gevaccineerd is van belang om uit voorzorg afstand te houden en zich te laten testen bij klachten. Het is nog niet bekend in welke mate iemand na vaccinatie het virus alsnog kan oplopen en door kan geven zonder zelf ziek te worden. De komende tijd ontstaat hier meer helderheid over. Hoe meer mensen zijn gevaccineerd, hoe minder kansen het virus krijgt om te verspreiden en schade aan te richten.

Cijfers

Het aantal tests nam de afgelopen week weer toe. Bij de zes Friese GGD-locaties lieten 11.204 mensen zich controleren, zo’n 500 meer dan een week eerder. Deze week is het overlijden van 17 mensen met het virus gemeld bij de GGD. Er waren 8 nieuwe opnames in de Friese ziekenhuizen. Met de 1696 positieve tests van deze week zijn nu 16.472 inwoners van Fryslân besmet geraakt met het coronavirus.

Gemeenten

Behalve op Terschelling (van 9 naar 41 positieve tests) nam het aantal besmettingen ook in met name Opsterland en Tytsjerksteradiel fors toe. In vijf gemeenten was sprake van een afname.

Het aantal nieuwe positieve tests in de gemeenten in de afgelopen week (zeven dagen): Súdwest-Fryslân 310, Leeuwarden 295, Noardeast-Fryslân 129, Smallingerland 126, Waadhoeke 125, Heerenveen 113, Tytsjerksteradiel 109, Achtkarspelen 92, Opsterland 81, De Fryske Marren 79, Dantumadiel 75, Weststellingwerf 50, Terschelling 41, Ooststellingwerf 36, Harlingen 26, Vlieland 5, Ameland 4 en Schiermonnikoog 0.

2020

Week 53 - 28 december tot en met 3 januari

Update 3 januari 2021 (17.30 uur): 22 GGD’en starten eerder met vaccineren

De GGD’en starten eerder dan gepland met de vaccinatie van zorgmedewerkers. De aftrap in de eerste drie regio’s blijft ongewijzigd op vrijdag 8 januari.

“Vanaf het begin was ons uitgangspunt: zo snel mogelijk zorgvuldig starten. Iedereen werkte tijdens de feestdagen keihard door en we kunnen gelukkig nu verantwoord vervroegen”, aldus André Rouvoet, voorzitter van GGD GHOR Nederland, de koepel van alle GGD’en.

Startdatum per regio

 • 8 januari -> Hart voor Brabant, Rotterdam en Utrecht
 • 11 januari -> Amsterdam, Drenthe en Haaglanden
 • 15 januari -> Vaccinaties in heel Nederland, waaronder Fryslân

Drukte verwacht bij start afspraken maken voor vaccinatie

GGD GHOR Nederland hoopt en verwacht dat er vanaf maandag 4 januari veel zorgverleners, van de verpleeg- en verzorgingsinstellingen, bellen om een afspraak te maken voor de corona vaccinatie. Daarom zetten we gedurende de dag 2.000 mensen in om afspraken te maken. Desondanks kan het gebeuren dat er piekmomenten zijn waarop de wachttijden langer zijn. Is de wachttijd lang, of komt u er niet doorheen, dan adviseren wij het op een ander moment nogmaals te proberen. Rustigere moment zijn in de regel rondom lunch- en etenstijd of aan de randen van de dag. Het callcenter is zeven dagen per week van 08.00u tot 20.00u geopend, dus iedereen die een afspraak wil maken heeft daar ruimschoots de mogelijkheid toe.

Meer informatie over de vaccinaties in januari lees je in het bericht “Alle seinen op groen voor 8 januari” van GGD GHOR Nederland.

Update 1 januari 2021 (13.00 uur): Britse coronavirusvariant in Fryslan

In Fryslân is een besmetting van de Britse coronavirusvariant geconstateerd. Deze besmetting kwam aan het licht via een steekproef. Over deze Britse variant van het coronavirus is nog veel onzeker, waaronder of het virustype besmettelijker is dan de andere varianten, en of het bij kinderen meer infecties veroorzaakt. De variant lijkt mogelijk besmettelijker maar niet ziekmakender. Voor het bron- en contactonderzoek bij de betreffende persoon wordt specifiek gekeken naar een mogelijke link met de huidige besmettingen in Nederland en in het Verenigd Koninkrijk.

Update: 31 december 2020 (13.00 uur): Weekbericht - Recordaantal besmettingen, stijging minder

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in Fryslân is de afgelopen week gestegen tot een recordhoogte van 1861. Met 4 procent is de stijging veel minder hoog dan de afgelopen drie weken, toen de toename telkens 30 tot 40 procent was. De verzwaarde lockdown lijkt dus wel effect te hebben, maar zorgt nog niet voor een daling. Jongeren hebben moeite met de coronamaatregelen tijdens de jaarwisseling.

De afgelopen week kwamen er 1861 besmettingen bij, gemiddeld 266 per dag. Een week eerder was het daggemiddelde 256. Er raakten meer zeventigplussers besmet. Hun aandeel in het totaal steeg van 11 procent naar 13 procent. Ook het aandeel mensen tussen 50 en 60 jaar werd groter. In de leeftijdsgroep 12 tot 18 jaar liep het aantal besmettingen terug.

De besmettingsgraad in verpleeg- en verzorgingshuizen blijft stabiel hoog. De afgelopen week zijn weer ruim 100 mensen besmet geraakt. Tien nieuwe locaties werden getroffen door het coronavirus. Op 52 locaties zijn nu een of meer besmettingen (geweest). De Friese ziekenhuizen vangen meer covid-patiënten uit de eigen regio op.

Thuis tijdens de jaarwisseling

Uit het vorige week in het weekbericht al aangehaalde GGD-panelonderzoek onder 2282 inwoners blijkt dat het leeuwendeel van de Friezen (88 procent) er begrip voor heeft dat men tijdens de jaarwisseling maximaal twee gasten thuis mag ontvangen. Jongeren van 19 tot 25 jaar hebben meer problemen met de maatregel. Van hen zegt 23 procent zich er niet aan te  houden.

Van alle ondervraagde panelleden zegt 80 procent gewoon thuis te blijven met de jaarwisseling. De rest gaat naar vrienden (11 procent), naar familie (6 procent) of ergens anders naartoe (3 procent). Bijna driekwart staat achter het vuurwerkverbod om huisartsen en ziekenhuizen te ontlasten. 62 procent denkt dat het verbod tot minder overlast op straat zal leiden. Bij de leeftijdsgroepen 19 tot 25 jaar en 25 tot 35 jaar is dit 53 procent.

Jongeren

De regels tijdens oud en nieuw hebben heel veel impact op jongeren, zegt 38 procent van hen. Zij ervaren ook vaker psychische klachten en eenzaamheid dan andere leeftijdsgroepen.

De GGD Fryslân drukt jongeren op het hart zich toch aan de regels te houden. De groep zorgt nog steeds voor een aanzienlijk deel van de verspreiding van het virus. In een week testten 343 Friese jongeren van 19 tot 25 jaar positief (24 per dag). Dit is 10 procent van het totaal aantal besmette personen, terwijl de groep 7 procent van de Friese bevolking uitmaakt.

Bovendien wordt nogal eens vergeten dat ook jongeren door corona erg ziek kunnen worden. Er zijn verschillende voorbeelden van jonge sporters die na een half jaar nog steeds klachten hebben.

GGD Fryslân roept iedereen dan ook op de maatregelen te volgen. ,,Bedenk daarbij wat er wel kan op anderhalve meter. Het is een kwestie van je één keer aanpassen tijdens een jaarwisseling’’, zegt GGD-arts Everhard Hofstra. Vandaag op Oudejaarsdag is bijvoorbeeld carbidschieten in tweetallen mogelijk, zonder publiek of met voorbij lopend publiek. De gemeenten gaven hiervoor 370 vergunningen af. De regels kunnen per gemeente verschillen.

Verder zijn er speciale optredens van artiesten op tv en internet. In Leeuwarden worden #groots21 en ‘De grote #dankjewel2020 Aftelshow’ georganiseerd. Tijdens Groots21 verzorgen DJ’s uit Leeuwarden de hele avond en nacht een online muziekshow. De aftelshow belooft ,,bizarre presentatoren, een bingo met dikke prijzen en alles wat je wel en niet wilt weten over het afgelopen jaar’’. Landelijk is er de festivalstream Goodbye 2020 met 250 artiesten.

Aantal tests

Het aantal door GGD Fryslân afgenomen tests is de afgelopen week flink afgenomen. Dit komt voornamelijk doordat tijdens de beide kerstdagen veel minder mensen zich lieten testen. Het vermoeden bestaat dat mensen met klachten toen testen hebben uitgesteld of afgesteld.

Er werden in een week 10.719 tests afgenomen, gemiddeld 1531 per dag.  Een week eerder waren dit 1910 per dag.

Voor vandaag zijn nauwelijks meer dan 1000 mensen ingepland voor een test bij de GGD. Dat betekent dat het aantal vastgestelde besmettingen de komende dagen ook lager zal uitvallen. Dit geeft meer ruimte voor het bron- en contactonderzoek zodat er weer meer zicht op het virus komt.

Het aantal overleden COVID-patiënten en het aantal patiënten dat wordt opgenomen in het ziekenhuis stijgt. Deze week is het overlijden van 16 mensen met het virus gemeld bij de GGD. Alleen half november was dit aantal hoger (17 sterfgevallen). Er waren 10 nieuwe opnames in de Friese ziekenhuizen.

Gemeenten

Vier gemeenten hadden nog niet eerder zoveel besmettingen als deze week; Noardeast-Fryslân, Heerenveen, Smallingerland en Harlingen.

Het aantal nieuwe positieve tests in de gemeenten in de afgelopen week (zeven dagen): Leeuwarden 292, Súdwest-Fryslân 285, Noardeast-Fryslân 159, Waadhoeke 149, Smallingerland 141, Heerenveen 117, De Fryske Marren 111, Achtkarspelen 99, Dantumadiel 67, Weststellingwerf 60, Opsterland 52, Tytsjerksteradiel 51, Ooststellingwerf 37, Harlingen 24, Ameland 10, Terschelling 3, Schiermonnikoog 1 en Vlieland 0.

 

Week 52 - 21 december tot en met 27 december

Update: 24 december 2020 (12:00 uur): Weekbericht GGD Fryslân 18 tot en met 23 december 2020

Besmettingen stijgen iets minder snel, eenzaamheid neemt toe

De besmettingen met het coronavirus blijven in Fryslân flink stijgen, maar minder snel dan in de twee voorafgaande weken. Waar de toename toen wekelijks 40 procent hoger was, was dit deze week bijna 30 procent. De situatie blijft daarmee zeer ernstig. Het gevoel van eenzaamheid onder Friezen neemt toe, blijkt uit onderzoek. Driekwart van de Friezen viert Kerst thuis.

Vanwege Kerst brengt GGD Fryslân dit weekbericht een dag eerder uit dan gebruikelijk en beslaat het een periode van zes in plaats van zeven dagen. In de afgelopen zes dagen kwamen er 1533 besmettingen bij, gemiddeld 256 per dag. Een week eerder waren er 1387 infecties in zeven dagen. Dit was met 198 per dag ruim een kwart minder. De zwaardere lockdown waar Nederland nu in zit, is anderhalve week geleden afgekondigd. Het effect is hiervan in de cijfers pas na de Kerst te verwachten.

Opvallend is dat het aantal besmettingen onder ouderen sterker oploopt dan in andere leeftijdsgroepen. Dit geldt voor zowel vijftigers, zestigers als zeventigplussers. Voor het eerst in weken noteerde Leeuwarden meer besmettingen dan Súdwest-Fryslân.

Eenzaamheid

Iets meer dan de helft van de Friezen voelt zich eenzaam in deze coronaperiode. Dit blijkt uit panelonderzoek van GGD Fryslân onder 2282 inwoners. Dit is een aanmerkelijk groter deel van de bevolking dan in de eerste coronagolf. Toen voelde de helft van de jongeren zich eenzaam en bleef het percentage in andere leeftijdsgroepen lager. Jongeren tot 25 jaar ervaren vaker psychische klachten dan andere leeftijdsgroepen, zij voelen zich ook vaker eenzaam.

Ondanks de lastige tijd heeft 88% van de deelnemers begrip voor maximaal drie gasten thuis met Kerst, dit is wel minder hoog dan bij andere maatregelen. Een verklaring kan zijn dat deze beperking een beetje (32%) dan wel heel veel (25%) impact heeft op de deelnemers. Toch zegt 82% zich eraan te gaan houden. De meesten vieren kerst thuis (75%) of bij familie (20%), een klein deel viert het bij vrienden (1%) of doet iets anders (3%).

Met de Kerstdagen in zicht hebben de artsen infectieziektebestrijding van GGD Fryslân hun zorgen geuit over de verspreiding van het virus doordat mensen elkaar opzoeken. Zelfs binnen de beperkingen die het kabinet heeft opgelegd, kan het virus hiervoor voldoende gelegenheid krijgen.

Vaccineren

De voorbereidingen voor het vaccineren in WTC Expo in Leeuwarden gaan tijdens de kerstvakantie door. Het vaccineren van zorgmedewerkers start op 18 januari. De werving van medewerkers voor vaccinatiewerkzaamheden in het komende half jaar heeft onder personeel van zorginstellingen en Veiligheidsregio inmiddels 325 reacties opgeleverd. Uit dit aantal blijkt de grote bereidheid om hieraan een steentje bij te dragen. Het gaat naast ‘prikkers’ om onder anderen gastheren- en vrouwen, parkeerwachten en artsen. De externe werving van personeel is eveneens gestart.

Aantal tests

Voor de zesde week op rij is het aantal tests gestegen dat de GGD afnam. In de afgelopen zes dagen zijn er 11.460 gedaan, 1910 per dag. Vorige week waren dit er 13.157 in zeven dagen, 1880 per dag. In Heerenveen ging de zesde testlocatie van GGD Fryslân open.

Sinds begin maart zijn inmiddels meer dan een half miljoen inwoners van Noord-Nederland getest op corona, van wie ruim 170.000 uit Fryslân. Het betekent dat ruwweg één op de vier Friezen een keer getest is. Bij 12.862 inwoners van de provincie is het virus aangetroffen, zo’n 7,5 procent van de groep die gecontroleerd is. Deze week is het overlijden van drie mensen met het virus gemeld bij de GGD en kwamen er negen ziekenhuisopnames bij.

Gemeenten

Het aantal nieuwe positieve tests in de gemeenten in de afgelopen zes dagen: Leeuwarden 284, Súdwest-Fryslân 270, Waadhoeke 145, Noardeast-Fryslân 126, De Fryske Marren 116, Smallingerland 97, Achtkarspelen 89, Dantumadiel 78, Heerenveen 67, Weststellingwerf 66, Opsterland 51, Tytsjerksteradiel 51, Ooststellingwerf 44, Ameland 27, Harlingen 17, Terschelling 4, Vlieland 1 en Schiermonnikoog 0.

 

 

 

Update: 23 december 2020 (10:40 uur): Deel het kerstgevoel, niet het virus!

Familiebezoek kan ook binnen de huidige voorschriften tijdens de Kerst ongewild het coronavirus verder verspreiden. Als artsen infectieziektebestrijding maken we ons daar ernstig zorgen over. Vandaar dat we tien tips en aandachtspunten geven. Wie daar rekening mee houdt, deelt wel het kerstgevoel maar niet het virus.

Door het kabinet is aangegeven dat het tijdens de Kerstdagen is toegestaan om drie gasten van 13 jaar en ouder per dag in huis te ontvangen. Dit betekent voor velen dat Kerst soberder zal zijn dan in andere jaren.

In de afgelopen weken zijn de aantallen positief geteste mensen, ziekenhuis- en IC-opnames gestegen. De kans dat iemand in de omgeving besmettelijk is, neemt nog steeds toe.

Hierover maken wij ons grote zorgen.

Juist het op meerdere dagen achter elkaar ontmoeten van verschillende mensen maakt de kans op verspreiding groot. Familieleden die niet bij elkaar wonen, hebben uiteraard net zo’n grote kans om besmettelijk te zijn voor elkaar als niet-familieleden.

Ook ontvangen wij en andere GGD’en signalen dat sommigen toch van plan zijn om in grotere groepen samen te komen om kerst te vieren en vervolgens de dagen erna andere familieleden te bezoeken (1).

Dit kan voor ouders en grootouders en andere kwetsbare familieleden desastreuse gevolgen hebben. En dat is het niet waard!

Een opleving van het virus door Kerst en Oud&Nieuw zal leiden tot een hogere druk op de zorg en de GGD’en, waardoor de lockdown langer duurt, met alle gevolgen van dien voor iedereen.

Daarom willen wij iedereen op het hart drukken:

Vier Kerstmis in kleine kring, bij voorkeur in eigen gezin. Geef corona niet cadeau.

Naast de standaard adviezen van afstand houden, handenwassen en je bij (milde) klachten laten test, zijn dit extra tips voor Kerst:

 • Vier Kerst bij voorkeur in het eigen huishouden
 • Nodig niet meerdere dagen na elkaar verschillende gasten uit. Houd het zo beperkt mogelijk
 • Ga niet meerdere dagen na elkaar bij anderen op bezoek
 • Kies voor de woning met de meeste ruimte, zorg voor ventilatie
 • Maak een extra grote tafel (of aparte tafels), zodat ook écht afstand gehouden kan worden
 • Spreek van tevoren af dat je afstand houdt en dat je als je (milde) klachten hebt, niet komt
 • Woon je dicht bij elkaar: laat ieder een gang maken en bezorg deze bij elkaar. Dan eet iedereen toch hetzelfde diner
 • Via videobellen kun je op afstand samen zijn
 • Maak er een bijzondere Kerst van door filmpjes, gedichten of andere uitingen te delen of digitaal bordspelen of bingo te spelen
 • Zoek de buitenlucht op en sluit dan eventueel af met een kop koffie buiten in plaats van binnen samen te komen

Artsen infectieziektebestrijding van GGD Fryslân

(1) Bekijk ook de video op de website van Meldpunt.

Week 51 - 14 december tot en met 20 december

Update: 18 december 2020 (12:00 uur): Weekbericht GGD Fryslân 11 tot en met 17 december 2020

Recordaantal besmettingen en tests, zorgen over feestdagen

Fryslân telde de afgelopen week 1378 nieuwe coronabesmettingen, het hoogste aantal sinds de coronacrisis. Vorige week waren er 973 positieve tests. Voor de tweede week op rij is de stijging bijna 40 procent. Richting de feestdagen is dit een zorgelijk ontwikkeling. De boodschap van GGD Fryslân voor de Kerst luidt daarom: geef het virus niet door.

Het aantal tests bereikte de afgelopen week een recordaantal van 13.157, dat is 20 procent meer dan een week eerder. Het vele testen verklaart bij lange na niet de toename van het aantal besmettingen. De belangrijkste conclusie is: meer Friezen laten zich testen omdat meer Friezen klachten hebben. Het percentage positieve testuitslagen stijgt.

De afgelopen week raakten in de provincie 55 kinderen van 4 tot 12 jaar besmet. Met 4 procent van het totaal aantal besmettingen was hun aandeel nooit eerder zo hoog. Voorheen schommelde het percentage rond 1,5. Het aandeel 12 tot 18 jarigen daalde voor het eerst sinds in deze groep een maand geleden plotseling veel meer besmettingen ontstonden. Het ging afgelopen week terug van 18 naar 14 procent. Dat neemt niet weg dat het bijna 200 besmette pubers betreft.

Het aantal bewoners en medewerkers van de Friese verpleeg- en verzorgingshuizen dat positief is getest op corona daalt nog niet. De laatste weken zijn er rond 60 nieuwe besmettingen. Daarnaast laat de thuiszorg deze week een stijging zien (van 10 naar 15 besmette cliënten).

Om zoveel mogelijk zicht te houden op besmettingen in de zorg, schaalt GGD Fryslân ondanks de hoge aantallen het bron- en contactonderzoek niet helemaal af. Dit betekent dat de GGD vanwege drukte niet alle positief geteste personen meteen dezelfde dag kan bellen. Via mail of Digid kunnen zij wel op tijd hun uitslag inzien.

Feestdagen

Met het oog op de feestdagen dringt GGD Fryslân er bij iedereen op aan de maatregelen strikt na te leven. Vier Kerst en Oud en Nieuw in eigen gezin en beperk het bezoek. Op 24, 25 en 26 december zijn drie gasten per dag toegestaan, op andere dagen twee.

Dit geldt ook voor bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen, tenzij er bijvoorbeeld vanwege een coronauitbraak extra beperkingen zijn.

Wie tijdens de Kerst een oudere vanuit de zorginstelling mee naar huis neemt, dient vanaf het vertrek vanuit de woning of het appartement in het verpleeg- of verzorgingshuis een mondkapje te dragen, ook tijdens de autorit.

Geef het virus niet door, dat is de kerstboodschap van GGD Fryslân.

Vaccinatie zorgpersoneel 

GGD Fryslân heeft in WTC Expo in Leeuwarden een tweede hal afgehuurd. Hier kunnen naar verwachting vanaf half januari de vaccinaties voor zorgpersoneel beginnen. De ruimte voor vaccinaties is strikt gescheiden van de hal die de GGD deze week in gebruik heeft genomen voor grootschalig testen. Momenteel werft GGD Fryslân medewerkers voor alle werkzaamheden in het vaccinatiecentrum.

Maandag opent in Heerenveen de zesde coronatestlocatie van GGD Fryslân, in een gebouw dat in gebruik was bij het Friesland College.

Cijfers 

Met de 1378 positieve tests van afgelopen week zijn nu 11.329 inwoners van Fryslân besmet geraakt met het virus. De GGD kreeg deze week 6 meldingen van besmette mensen die zijn overleden. Vorige week waren dit er 4. Het officiële sterftecijfer in verband met corona staat nu op 148. Er zijn 7 ziekenhuisopnames doorgegeven tegen vorige week 10. 

Gemeenten  

De gemeente Súdwest-Fryslân telt nog steeds de meeste besmettingen (315 in een week), maar de groei was veel minder groot dan in de weken hiervoor. In Leeuwarden, Waadhoeke en Tytsjerksteradiel was sprake van een verdubbeling of meer. Met 24 besmettingen (tegen 4 vorige week) liet Ameland procentueel de grootste groei zien. In acht van de achttien gemeenten was de score nog nooit zo hoog als afgelopen week.

Het aantal nieuwe besmettingen van deze week (tussen haakjes vorige week): Súdwest-Fryslân 315 (291), Leeuwarden 229 (106), De Fryske Marren 111 (79), Noardeast-Fryslân 105 (111),  Waadhoeke 95 (45), Smallingerland 90 (65), Dantumadiel 75 (40),  Achtkarspelen 62 (36), Opsterland 62 (36), Heerenveen 57 (50), Tytsjerksteradiel 56 (28), Weststellingwerf 47 (32), Ooststellingwerf 36 (34), Ameland 24 (4),  Harlingen 10 (11), Terschelling 2 (4), Vlieland 1 (0) en Schiermonnikoog 1 (0). 

 

 

 

Update: 14 december 2020 (17:00 uur): Friese coronacampagne steekt jongeren een hart onder de riem

Wat kun je als jongere in deze coronatijd nog wél doen? De Friese coronacampagne DOchITgewoan, die dit weekend van start is gegaan, laat daar voorbeelden van zien. De campagne is bedoeld om jongeren een hart onder de riem te steken, te inspireren en om ervoor te zorgen dat iedereen zich aan de coronamaatregelen houdt.

Centraal in de campagne staan vijf jongeren die aangeven wat ze nu met hun extra vrije tijd doen. Doordat veel activiteiten voor hen wegvallen, hebben ze meer tijd om die aan hun hobby te besteden of aan de ontwikkeling van (nieuwe) talenten. De foto’s tonen een visser, voetbaltrainer, studente die haar kamer pimpt, trekkerrijder en een bakster. De campagneposters zijn de komende weken in het Friese straatbeeld te zien. De beelden, animaties en filmpjes verschijnen op social media, specifiek gericht op de jongvolwassenen. Ook is er de website www.dochitgewoan.frl waarop jongeren hun coronaverhalen en foto’s kwijt kunnen.

Positieve boodschap

Veiligheidsregio Fryslân komt met DOchITgewoan omdat ook voor veel Friese jongeren de coronacrisis best pittig is. In de campagne wordt  niet met een opgeheven vingertje gewezen en verteld wat allemaal niet kan, maar wordt een positieve boodschap gegeven. De slogan DOchITgewoan slaat op degene op de poster die zijn of haar talent ontwikkelt en is tevens een oproep om je aan de maatregelen te houden, zoals 1,5 meter afstand houden. Friese gemeenten, mbo- en hbo-instellingen, Friese jongeren en organisaties uit de zorgsector hebben meegedacht bij totstandkoming van de campagne en helpen mee bij het verspreiden van de campagne.

A3 Poster: Ik pak nu die snoek van 1,5 meter. A3 Poster: Ik heb nu mijn droompaleis. 
A3 Poster; Ik ben nu een tiki taka trainer. A3 Poster: Ik versier nu elke taart.

Week 50 - 7 december tot en met 13 december

Update: 11 december 2020 (12:00 uur): Weekbericht GGD Fryslân 4 tot en met 10 december 2020

Besmettingen stijgen met bijna 40 procent, recordaantal coronatests

Het aantal coronabesmettingen in Fryslân is deze week met bijna 40 procent gestegen, van 703 vorige week naar 973. Dat is de grootste toename sinds half oktober. Een duidelijke verklaring is niet te geven, aangezien er al wekenlang dezelfde maatregelen gelden. Maandag over een week opent GGD Fryslân in Heerenveen de zesde Friese coronatestlocatie.

De afgelopen week is een recordaantal van 11.061 tests afgenomen, 2300 meer dan een week eerder. Duidelijk is dat de dalende trend van het aantal besmettingen in Fryslân een maand geleden is gestopt. Dat komt overeen met het landelijke beeld. Na Drenthe kent Fryslân de minste infecties. Er zijn meer tieners positief getest.

In vijf gemeenten is het aantal nieuwe besmettingen deze week flink gestegen. In Dantumadiel is sprake van een verdubbeling. Ook in Noardeast-Fryslân, Heerenveen, Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren was de toename groot. Daarentegen halveerde het aantal besmettingen in Harlingen. Leeuwarden kende een marginale stijging

Quarantaineregels niet nageleefd

Gezien dit beeld ligt het niet voor de hand dat de stijging is veroorzaakt door Black Friday of Sinterklaasinkopen. Want dan zou de toename ook in Leeuwarden te zien zijn geweest. Het lijkt er eerder op dat niet iedereen de maatregelen goed naleeft.

Het RIVM meldde deze week dat bijna 18 procent van de positief geteste personen niet in thuisisolatie gaat. En ongeveer de helft van de mensen die in contact zijn geweest met positief getesten houdt zich niet aan de quarantaineregel.

De GGD ziet dit verontrustende beeld ook in Fryslân. Vooral als ergens het virus is opgedoken, zijn de cijfers dan moeilijk omlaag te krijgen.

Zesde testlocatie

De coronatestlocatie in Heerenveen komt in het voormalige Friesland College aan de Jousterweg 28. Vanaf maandag 21 december kunnen hier mensen met klachten of vanaf de vijfde quarantainedag terecht die een afspraak hebben gemaakt via 0800-1202 of coronatest.nl. Wie zich meldt, kan zich binnen een dag laten testen en heeft meestal de dag daarna de uitslag.

In Leeuwarden start de nieuwe grootschalige locatie in WTC EXPO dinsdag met het testen van mensen. Daar kunnen ze naast de PCR-test een snellere antigeentest afnemen. Met Heerenveen en WTC EXPO erbij komt Fryslân stapsgewijs op een capaciteit van 5000 tests per week.

Vaccinaties

GGD Fryslân bereidt zich voor om waarschijnlijk ook in WTC EXPO vaccinaties aan zorgpersoneel te gaan geven. Als er een goedgekeurd vaccin is, kan dit in de loop van januari starten.

Cijfers

Met de 973 positieve tests van afgelopen week zijn nu 9951 inwoners van Fryslân besmet geraakt met het virus. De GGD kreeg deze week 4 meldingen van besmette mensen die zijn overleden. Vorige week waren dit er 9. Het officiële sterftecijfer in verband met corona staat nu op 142. Er zijn 10 ziekenhuisopnames doorgegeven, vorige week 7.

Gemeenten    

Wat betreft het totaal aantal besmettingen is Súdwest-Fryslân (2065) deze week Leeuwarden (2030) gepasseerd. Voor het eerst in maanden heeft ook Noardeast-Fryslân in een week meer coronabesmettingen dan Leeuwarden.

Het aantal nieuwe besmettingen van deze week (tussen haakjes vorige week): Súdwest-Fryslân 291 (191), Noardeast-Fryslân 111 (64), Leeuwarden 106 (92), De Fryske Marren 79 (55), Smallingerland 65 (49), Heerenveen 50 (29), Waadhoeke 45 (33), Dantumadiel 40 (21), Opsterland 36 (35),  Achtkarspelen 36 (28), Ooststellingwerf 34 (30), Weststellingwerf 32 (29), Tytsjerksteradiel 28 (25), Harlingen 11 (21), Ameland 4 (1), Terschelling 4 (0), Vlieland 0 (0) en Schiermonnikoog 0 (0).

Update: 11 december 2020 (12:00 uur): GGD Fryslân opent zesde corona-testlocatie in Heerenveen

GGD Fryslân neemt vanaf maandag 21 december a.s. een nieuwe corona-testlocatie in gebruik in Heerenveen. De locatie bevindt zich in het pand van het voormalig Friesland College aan de Jousterweg 28, in Heerenveen. Het is de zesde testlocatie van de GGD
in Fryslân.  

GGD Fryslân heeft al testlocaties in Leeuwarden, Drachten, IJlst en Kollum. De GGD was langere tijd op zoek naar een geschikte locatie in Heerenveen. Directeur van GGD Fryslân, Margreet de Graaf is dan ook blij met de nieuwe vestiging in Heerenveen: “Dit is vooralsnog de laatste uitbreiding van de testlocaties. Hiermee kunnen we de komende tijd voldoende tests in Fryslân uitvoeren, ook als de drempel om je laten testen verder omlaaggaat. Dat we voldoende testruimte hebben, is van groot belang om het virus snel te kunnen opsporen.’' 

In Heerenveen kunnen zich maximaal 480 mensen per dag laten testen. Naast de nieuwe locatie in Heerenveen start GGD Fryslân dinsdag met het testen van personen in de grootschalige locatie in het WTC-Expo in Leeuwarden. Deze zogeheten L-locatie krijgt een capaciteit van 1275 snelle antigeentests per dag met daarnaast 425 gangbare PCR-tests. De GGD hecht aan een combinatie van beide, omdat een PCR-test nog altijd het betrouwbaarst is. Door de uitbreidingen krijgt Fryslân een testcapaciteit van 5000 personen per dag. 

De testlocatie in Heerenveen is alleen geopend op afspraak (via coronatest.nl, 0800-1202 of voor zorg- en onderwijsmedewerkers 0800-8101). Hoe lang de testlocatie nodig is, hangt af van de ontwikkelingen rondom het coronavirus.

Week 49 - 30 november tot en met 6 december

Update: 4 december 2020 (12:00 uur): Weekbericht GGD Fryslân 27 november tot en met 3 december 2020

Het aantal coronabesmettingen in Fryslân laat een stabiel beeld zien. Deze week kwamen er 703 bij, iets meer dan de 672 van vorige week. Op 15 december opent een grote teststraat in Leeuwarden, waar mensen met klachten voor een snelle antigeentest terecht kunnen.

Over de laatste maand bekeken, zijn er gemiddeld zo’n 95 positieve tests per dag. Dit is de helft minder dan de maand ervoor. Ondanks deze positieve ontwikkeling houdt GGD Fryslân zorg over de verspreiding van het virus.

Nog steeds is ongeveer een kwart van de besmette personen zestig jaar of ouder. Het aantal besmette bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen steeg van 47 naar 51. Ook zijn daar deze week 43 besmette medewerkers geteld.

Er zijn deze week relatief meer twintigers positief getest. Op basisscholen zijn zeven besmettingen gemeld. Op alle overige scholen samen (inclusief studenten van 18 jaar en ouder) 83, vergelijkbaar met vorige week.

Het aantal afgenomen tests op de vier Friese GGD-locaties bedroeg 8780, 800 meer dan de 7946 van vorige week. Dit is het hoogste aantal in zes weken. Sinds dinsdag kunnen mensen zonder klachten zich laten testen, vanaf de vijfde dag van hun door bron- en contactonderzoek of de coronamelderapp gestarte quarantaine.

Meer bron- en contactonderzoek

Het bron- en contactonderzoek is deze week geïntensiveerd. Dit is nodig om het virus verder op te sporen en in te dammen. Hieraan werken bij GGD Fryslân inmiddels zo’n 120 mensen. In combinatie met het naleven van de maatregelen die er zijn, kan dit helpen om verspreiding van het virus te beperken.

Bij meerdere besmettingen gelinkt aan een school verricht een speciaal onderwijsteam van bron- en contactonderzoekers van GGD Fryslân uitgebreid onderzoek. Hieruit blijkt dat leerlingen tot 18 jaar de besmetting meestal niet op school oplopen.

Het landelijke uitgangspunt is dat lessen zo veel mogelijk fysiek doorgaan. In enkele gevallen waarbij er binnen en/of buiten school zeer intensief contact is geweest met een positieve klasgenoot, adviseert de GGD aan deze nauwe contacten om in quarantaine te gaan. De scholen beslissen uiteindelijk zelf of zij een klas naar huis sturen en thuisonderwijs geven.

Grote teststraat in Leeuwarden

GGD Fryslân neemt op 15 december een grootschalige testlocatie in Leeuwarden in gebruik. Deze zogeheten L-testlocatie komt in WTC Expo. Stapsgewijs kunnen zich hier uiteindelijk rond de 1700 mensen per dag op het coronavirus laten testen, voornamelijk via de snellere antigeentest. Alle Friese testlocaties samen krijgen een testcapaciteit van 5000 personen per dag. Meer hierover in een apart persbericht.

Cijfers 

Met de 703 positieve tests van afgelopen week zijn nu 8978 inwoners van Fryslân besmet geraakt met het virus. De GGD kreeg deze week 9 meldingen van besmette mensen die zijn overleden. Vorige week waren dit er 13. Het officiële sterftecijfer in verband met corona staat nu op 138. Er zijn 7 ziekenhuisopnames doorgegeven, vorige week 6.

Gemeenten    

Súdwest-Fryslân is de gemeente met verreweg de meeste besmettingen (27 procent van het Friese totaal). Het aantal positieve testen steeg weer na een flinke daling in de week ervoor. Ook vijf andere gemeenten lieten de afgelopen week een forse stijging zien. In drie gemeenten was sprake van een grote daling.

Het aantal nieuwe besmettingen van deze week (tussen haakjes vorige week): Súdwest-Fryslân 191 (164), Leeuwarden 92 (128), Noardeast-Fryslân 64 (38), De Fryske Marren 55 (40), Smallingerland 49 (35), Opsterland 35 (25), Waadhoeke 33 (49), Ooststellingwerf 30 (55), Heerenveen 29 (43), Weststellingwerf 29 (23),  Achtkarspelen 28 (22), Tytsjerksteradiel 25 (23), Dantumadiel 21 (16), Harlingen 21 (7), Ameland 1 (0), Terschelling 0 (3), Vlieland 0 (0) en Schiermonnikoog 0 (0). 

 

Update: 4 december 2020 (12:00 uur): Grote sneltestlocatie GGD Fryslân in WTC Expo Leeuwarden

GGD Fryslân neemt op dinsdag 15 december een grootschalige testlocatie in Leeuwarden in gebruik. Deze zogeheten L-testlocatie komt in WTC Expo. Stapsgewijs kunnen zich hier uiteindelijk rond de 1700 mensen per dag op het coronavirus laten testen, voornamelijk via de snelle antigeentest.  

L-testlocatie

GGD Fryslân heeft nu al corona testlocaties in Leeuwarden, Drachten, IJlst en Kollum. De L-locatie 
in Leeuwarden krijgt stapsgewijs een capaciteit van 1275 snelle antigeentests per dag, plus 425 gangbare PCR-tests. De GGD hecht aan een combinatie van beide, omdat een PCR-test nog altijd het meest betrouwbaar is. Uiteindelijk krijgt Fryslân een testcapaciteit van 5000 personen per dag. 

Welke test iemand krijgt, hangt af van de persoon en de situatie. Dit komt aan de orde bij het maken van de testafspraak. Vanwege hun contact met kwetsbare personen krijgen zorgmedewerkers altijd een PCR-test. De analyse van een sneltest duurt korter, hierdoor is de uitslag via DigiD binnen een paar uur bekend.  

Momenteel test GGD Fryslân zo’n 1600 mensen per dag. Een uitbreiding van de capaciteit is nodig omdat de komende tijd de drempel voor het testen van mensen zonder klachten omhoog gaat. En om in geval van een mogelijke volgende golf, snel te kunnen te testen.  

Test aanvragen

Iedereen met klachten maakt nu en straks via de gebruikelijke route een afspraak voor een coronatest: online via www.coronatest.nl of telefonisch via 0800 - 1202. Zorgmedewerkers bellen met het landelijk prioriteitsnummer 0800 - 8101. De bezoekers van de L-testlocatie krijgen de uitslag niet ter plekke te horen. Mensen ontvangen de uitslag digitaal of, indien men niet over een DigiD beschikt, telefonisch. Met de inzet van de L-testlocatie en antigeen(snel)testen kan het bron- en contactonderzoek sneller starten.

Kijk voor meer informatie op: www.ggdfryslan.nl/coronavirus en op de website van de Rijksoverheid

Update: 1 december 2020 (7.00 uur): Twee wijzigingen per 1 december - testen zonder klachten en mondkapjes verplicht

Testen zonder klachten als nauw contact

Zit je in quarantaine omdat je in nauw contact bent geweest met iemand die positief is getest op het coronavirus? Dan kun je je vanaf 1 december als nauw contact ook laten testen op het virus als je géén klachten hebt. Je bent een nauw contact als je naar voren bent gekomen in het bron- en contactonderzoek of een melding hebt gekregen via de CoronaMelder-app. Voor testen zonder klachten geldt:

 • Je kunt je laten testen vanaf de vijfde dag ná je laatste contact met de corona-patiënt. Dat is dan ook gelijk dag vijf van je quarantaine.
 • Welke test je krijgt, hangt af van jouw situatie en van de beschikbaarheid op de locatie in jouw buurt. Je kunt niet zelf kiezen.
 • Omdat je een nauw contact bent, neemt een medewerker van de GGD contact met je op. In dit gesprek geven zij het telefoonnummer wat je kunt bellen vanaf de vijfde dag van je quarantaine.
 • Ben je getest en is je uitslag negatief? Dan hoef je in bepaalde gevallen niet langer in quarantaine. Blijf wel extra alert op je gezondheid en blijf de basisregels volgen. Krijg je alsnog (milde) klachten? Blijf dan thuis en maak een nieuwe testafspraak. 

LET OP: Ben je geen nauw contact en heb je ook geen melding gekregen van de CoronaMelder? Dan is het nu nog niet mogelijk je te laten testen zonder klachten. 

Meer informatie over testen op het coronavirus lees je op de site van de Rijksoverheid.

Mondkapje verplicht

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is het dragen van een mondkapje in onder andere winkels, musea, restaurants en theaters vanaf 1 december verplicht. De mondkapjesplicht geldt ook voor het onderwijs (met uitzondering van basisscholen) en contactberoepen. Hier geldt de regel zowel voor de klant als de professional, zoals je kapper of de rij-instructeur. In het openbaar vervoer was een mondkapje al verplicht, maar voortaan is dit ook het geval in stations en bij bus- en tramhaltes. De mondkapjesplicht geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder. Leef je de regel niet na, dan riskeer je een boete van 95 euro.

Een mondkapje moet de neus en mond volledig bedekken en moet ontworpen zijn om verspreiding van virussen tegen te gaan. Medische mondneusmaskers zijn bedoeld voor de zorg; mondkapjes zijn geschikt voor gebruik in winkels, op school, in het OV en bij de kapper.

Je koopt een geschikt mondkapje bij de drogist of de supermarkt. Een spatscherm (faceshield) bedekt de neus en mond niet volledig en mag daarom niet worden gebruikt als alternatief voor een mondkapje. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld een sjaal of bandana.

Meer informatie over mondkapjes in relatie tot het coronavirus lees je op de site van de Rijksoverheid.

Week 48 - 23 november tot en met 29 november

Update: 27 november 2020 (12:00 uur): Weekbericht GGD Fryslân 20 tot en met 26 november 2020

Aantal besmettingen stabiel, drukte in winkelstraten verwacht

Het aantal nieuwe besmettingen in Fryslân lijkt net als landelijk te stabiliseren. GGD Fryslân registreerde de afgelopen week 672 positief geteste personen. Vorige week steeg het aantal van 561 naar 720. De Veiligheidsregio en GGD Fryslân waarschuwen voor overvolle winkelstraten.

Het aantal besmettingen onder zeventigplussers blijft zorgelijk hoog, maar stijgt niet meer. Er waren de afgelopen week 87 besmettingen, tegen de week ervoor 104. Het aantal besmette bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen daalde van 65 naar 47.

Er zijn 94 kinderen in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar positief getest. Vorige week verdubbelde dit aantal (van 47 naar 101).

Het aantal afgenomen tests op de vier Friese GGD-locaties bedroeg 7946, iets meer dan de 7585 van vorige week.

Winkelen voor de feestdagen

Met het oog op de feestdagen maken de Veiligheidsregio en GGD Fryslân zich zorgen over grote stromen winkelend publiek dat onvoldoende afstand kan houden. De verwachting is dat dit jaar veel mensen cadeaus gaan kopen.

,,We beseffen dat de mensen in deze tijd toch al beperkt zijn in de mogelijkheden om leuke dingen te doen en dat ze thuis Sinterklaas of Kerstmis willen vieren en willen uitpakken met cadeautjes’’, zegt directeur Wim Kleinhuis van de Veiligheidsregio. ,,Maar dat betekent wel dat het druk kan worden in de winkelstraten. We roepen iedereen daarom op te kiezen voor de rustige momenten of in rustiger plaatsen. Je kunt bijvoorbeeld in de ochtend winkelen in plaats van in de middag.’’

Testen zonder klachten

Vanaf komende dinsdag 1 december kunnen twee groepen mensen zich ook zonder gezondheidsklachten laten testen bij de GGD. Het gaat om mensen die naar voren komen als contact uit het bron- en contactonderzoek en om mensen die een waarschuwing kregen op de Coronamelder-app dat zij in nauw contact zijn geweest met een besmette persoon.

Zij kunnen zich laten testen vanaf de vijfde dag dat hun quarantaine geldt. Gewoonlijk volgt dan een dag later de uitslag. Wie dan negatief test, mag meteen uit quarantaine. Wel moeten zij tot 10 dagen nadat de quarantaine inging contact met kwetsbare personen vermijden.

1 december is ook de datum dat de landelijke mondkapjesplicht voor publieke gebouwen ingaat.

Cijfers 

Met de 672 positieve tests van afgelopen week zijn nu 8275 inwoners van Fryslân besmet geraakt met het virus. De GGD kreeg deze week 13 meldingen van besmette mensen die zijn overleden. Vorige week waren dit er 17. Het officiële sterftecijfer in verband met corona staat nu op 129. Er zijn 6 ziekenhuisopnames doorgegeven, vorige week 12.

Gemeenten    

Súdwest-Fryslân blijft de gemeente met de meeste nieuwe besmettingen, maar het aantal positieve testen daalde de afgelopen week wel flink. In totaal zes gemeenten hadden deze week meer besmettingen dan een week eerder, met de grootste stijging in Heerenveen en Ooststellingwerf.

Het aantal nieuwe besmettingen van deze week (tussen haakjes vorige week): Súdwest-Fryslân 164 (211), Leeuwarden 128 (137), Ooststellingwerf 55 (33), Waadhoeke 49 (45), Heerenveen 43 (28), De Fryske Marren 40 (39), Noardeast-Fryslân 38 (54), Smallingerland 35 (40), Opsterland 25 (23), Weststellingwerf 23 (29), Tytsjerksteradiel 23 (24), Achtkarspelen 22 (29), Dantumadiel 16 (18), Harlingen 7 (8), Terschelling 3 (2), Vlieland 1 (0), Ameland 0 (0) en Schiermonnikoog 0 (0).

Week 47 - 16 november tot en met 22 november

Update: 20 november 2020 (12.00 uur): Weekbericht GGD Fryslân - 13 tot en met 20 november 2020

Na een maand van dalingen stijgt het aantal coronabesmettingen in Fryslân weer. De afgelopen week zijn 720 inwoners van de provincie besmet geraakt, een kwart meer dan een week eerder. Toen waren het er 561, de week daarvoor 839. De toename is verspreid over de provincie en in alle leeftijdsgroepen. Onder tieners was er sprake van een verdubbeling.

Landelijk daalde het aantal coronabesmettingen de afgelopen week met 8 procent. Alleen in Fryslân, Groningen, Zeeland en Flevoland kwamen er meer besmettingen bij.

Het is onduidelijk waaraan de stijging te wijten is. Het is nog te vroeg om te concluderen of de dalende trend van de afgelopen weken gekeerd is. Besmettingen vinden nog altijd op allerlei plekken plaats, waarbij de huiselijke kring de belangrijkste besmettingsbron is.

Meer 70-plussers en tieners besmet

Na een lichte daling in de afgelopen weken raakten de afgelopen week weer meer 70-plussers besmet: 104 personen, tegen 69 vorige week. Het aantal besmette bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen steeg van 36 in een week naar 65. Hiervan wonen 29 mensen in tehuizen in Súdwest-Fryslân.

In Weststellingwerf vonden de afgelopen week veel besmettingen onder ouderen plaats. Meer dan 70 procent van de positief getesten was 60 jaar of ouder en meer dan 40 procent was 70-plus.

Onder de groep van 12 tot en met 17-jarigen verdubbelde het aantal besmettingen in een week tijd: van 47 naar 101. Het is niet duidelijk waar dit aan te wijten is. Op een beperkt aantal scholen komen nu meerdere besmettingen voor. Verspreiding in de klas lijkt weinig voor te komen. Bij het bron- en contactonderzoek is extra aandacht voor deze leeftijdsgroep.

Na twee weken van daling is het aantal afgenomen tests op de vier Friese GGD-locaties weer gestegen: 7585 mensen met klachten lieten zich testen, 1000 meer dan vorige week.

Locatie voor sneltesten

In opdracht van minister Hugo de Jonge opent de GGD Fryslân nog voor Kerstmis een vijfde testlocatie en een grote sneltestlocatie. De vijfde locatie komt in Heerenveen. Waar de sneltestlocatie komt en of bezoekers hier met auto’s doorheen kunnen, is nog niet bepaald.

De sneltestlocatie krijgt een capaciteit van 1225 sneltests per dag, plus daarnaast 475 gangbare PCR-tests. De GGD hecht aan een combinatie van beide, omdat een PCR-test nog altijd het meest betrouwbaar is. Als bijvoorbeeld een zorgmedewerker die in contact staat met kwetsbare groepen negatief test, krijgt deze voor de zekerheid een PCR-hertest. Dit kan dan straks meteen en op dezelfde locatie.

Op dit moment kan GGD Fryslân 2400 mensen per dag testen. Met de nieuwe testmogelijkheden verdubbelt dit aantal.

Cijfers 

Met de 720 positieve tests van afgelopen week zijn nu 7603 inwoners van Fryslân besmet geraakt met het virus. De GGD kreeg deze week 17 meldingen van besmette mensen die zijn overleden. Vorige week waren dit er 6. Het officiële sterftecijfer in verband met corona staat nu op 116. Er zijn 12 ziekenhuisopnames doorgegeven, vorige week 4.

Gemeenten    

Het aantal positief geteste personen in Súdwest-Fryslân blijft onverminderd hoog. Na de daling van vorig week is de gemeente met 211 nieuwe besmettingen weer terug op het niveau van twee weken geleden. In absolute aantallen was de stijging ook flink in Leeuwarden, Waadhoeke en Achtkarspelen. Heerenveen liet de grootste daling zien (van 58 naar 28 besmettingen).

Het aantal nieuwe besmettingen van deze week (tussen haakjes vorige week): Súdwest-Fryslân 211 (133), Leeuwarden 137 (73), Noardeast-Fryslân 54 (45), Waadhoeke 45 (22), Smallingerland 40 (48), De Fryske Marren 39 (38), Ooststellingwerf 33 (36), Achtkarspelen 29 (16), Weststellingwerf 29 (29), Heerenveen 28 (58),  Tytsjerksteradiel 24 (20), Opsterland 23 (18), Dantumadiel 18 (20), Harlingen 8 (4),  Terschelling 2 (0), Vlieland 0 (1), Ameland 0 (0) en Schiermonnikoog 0 (0).   

Update: 18 november 2020 (14.30 uur): Melding positieve testuitslagen SARS-CoV-2 / COVID-19 buiten de GGD-teststraten

Iedere organisatie die personen test op COVID-19 is verplicht een positieve uitslag direct te melden bij de regionale GGD. Deze meldplicht is vastgelegd in de Wet publieke gezondheid (Wpg). Het melden kan eenvoudig en snel. Het meldformulier kun je op deze pagina downloaden. Op deze pagina vind je meer informatie over het melden.

Waarom melden?

  Waarom is het melden van een positieve uitslag zo belangrijk? De GGD weet dan hoeveel mensen COVID-19 hebben. Wij kunnen deze mensen informeren over de noodzakelijke maatregelen en het bron- en contactonderzoek starten. Ook kunnen landelijke maatregelen opgesteld worden aan de hand van deze informatie. Alleen zo kunnen wij het coronavirus op een goede manier de kop indrukken.

Kwaliteitseisen

Alle testen op COVID-19 moeten aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Welke dat zijn, hebben het ministerie van VWS, het RIVM, de GGD’en en de Inspectie voor de Gezondheid en Jeugd (IGJ) vastgelegd in deze uitgangspunten. Wel goed om te weten: de GGD is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de testen en de werkwijze van de commerciële aanbieders. De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd houdt hier toezicht op.

Hoe melden?

Het melden van een positieve test op SARS-CoV-2 / COVID-19 kan eenvoudig en snel.

Vragen?

Heb je vragen over melden? Bel ons dan gerust op 088 - 22 99 336.

Veel dank voor je medewerking!

Week 46 - 9 november tot en met 15 november

Update: 13 november 2020 (12:00 uur): Weekbericht GGD Fryslân 6 tot en met 12 november 2020 

Flinke daling besmettingen, voorbereiden op vaccineren start 

Het aantal coronabesmettingen in Fryslân is in een week tijd flink gedaald. Er kwamen 561 positieve tests bij, een derde minder dan de 839 van vorige week. Het aantal mensen met klachten dat zich liet testen, bleef nagenoeg gelijk. De voorbereidingen voor het vaccineren zijn gestart.

Voor de tweede week op rij raakten minder zeventigplussers besmet, zowel in werkelijke aantallen als in percentages. Het aandeel is nu 10 procent van het totaal (was op zijn hoogst 15 procent). In vier gemeenten zijn juist nog wel veel mensen uit deze kwetsbare leeftijdsgroep besmet geraakt: Súdwest-Fryslân (23 procent 70 jaar of ouder), Noardeast-Fryslân en Oost- en Weststellingwerf (rond 20 procent).  

Mogelijk komt dit doordat deze gemeenten vrij veel verpleeg- en verzorgingshuizen kennen. In de tehuizen blijft het aantal besmettingen een punt van zorg. Die cijfers dalen nog niet. De afgelopen week raakten 36 bewoners besmet. In de thuiszorg is de besmettingsgraad wel gedaald. 

Vaccin

Inmiddels starten de voorbereidingen voor het vaccineren tegen corona. GGD Fryslân heeft hiervoor de draaiboeken uit de kast gehaald en maakt zich op voor een vaccinatiecampagne. De GGD heeft de nodige ervaring met vaccineren en het aangaan van het gesprek daarover en verwacht die kennis te kunnen inzetten, zodra duidelijk is wanneer het vaccineren gaat starten. Het is aan het ministerie van Volksgezondheid en het RIVM om dit in gang te zetten.

Zicht op commerciële testen 

De GGD werkt eraan meer zicht te krijgen op commerciële testlocaties en bedrijven die hun eigen personeel testen. De minder gevoelige sneltesten leveren nogal eens verkeerde uitslagen op. Mensen zijn dan ten onrechte gerustgesteld of uit quarantaine gehaald, terwijl ze toch positief zijn. Het omgekeerde komt ook voor. GGD Fryslân biedt commercieel positief geteste personen een her-test aan. Hiervan bleek de afgelopen twee weken een kwart toch negatief. Het betrof vooral mensen zonder klachten. Er is contact opgenomen met commerciële testlocaties om hen te wijzen op verantwoordlijkheden en verplichtingen. Zo moet altijd een geregistreerde arts betrokken zijn bij testen. 

De oproep aan iedereen met klachten blijft om naar de vier GGD-testlocaties te gaan. Deze zijn betrouwbaar en gratis en er is geen wachttijd. 

Bron- en contactonderzoek 

Het teruglopend aantal besmettingen en het feit dat door de gedeeltelijke lockdown mensen minder contacten hebben dan normaal, geven meer ruimte voor bron- en contactonderzoek. Dit is van belang om het virus verder in beeld te krijgen. Het onderzoek richt zich vooral op kwetsbare mensen, werknemers in zorg en onderwijs en contactberoepen zoals kappers.

Cijfers

Met de 561 positieve tests van afgelopen week zijn nu 6883 inwoners van Fryslân besmet met het virus. Deze week kreeg de GGD 6 meldingen van besmette mensen die overleden zijn. Vorige week waren dit 8. Het officiële sterftecijfer in verband met corona staat nu op 99. Bij de GGD zijn 4 ziekenhuisopnames doorgegeven, vorige week 7. Er lieten zich 6570 mensen met klachten testen, tegen 6982 een week eerder. 

Gemeenten   

Súdwest-Fryslân blijft de gemeente met veruit de meeste besmettingen, al daalt het aantal nu wel. Van 212 naar 133 in de afgelopen week. Veel gemeenten laten flinke dalingen zien. Op de Waddeneilanden zijn al ruim een week vrijwel geen nieuwe meldingen meer. 

Het aantal nieuwe besmettingen van deze week per gemeente met tussen haakjes het aantal van vorige week: Súdwest-Fryslân 133 (212), Leeuwarden 73 (129), Heerenveen 58 (68), Smallingerland 48 (52), Noardeast-Fryslân 45 (42), De Fryske Marren 38 (79), Ooststellingwerf 36 (25), Weststellingwerf 29 (45), Waadhoeke 22 (49), Tytsjerksteradiel 20 (33), Dantumadiel 20 (19), Opsterland 18 (16), Achtkarspelen 16 (31), Harlingen 4 (20), Vlieland 1 (1), Ameland 0 (9), Terschelling 0 (6) en Schiermonnikoog 0 (1). 

Week 45 - 2 november tot en met 8 november

Update: 6 november 2020 (12:00 uur): Weekbericht GGD Fryslân 30 oktober tot en met 5 november 2020

Daling aantal besmettingen zet door, meer ruimte voor contactonderzoek

Het aantal coronabesmettingen in Fryslân blijft dalen. Ook de vraag naar tests daalt. Door de verminderde vraag is er weer ruimte om meer bron- en contactonderzoek te doen. Toch blijft alertheid geboden. Het aantal ouderen dat besmet raakt, is nog steeds substantieel.

De afgelopen week noteerde GGD Fryslân 839 besmettingen onder inwoners van de provincie. De weken ervoor ging dit al omlaag van 1158 naar 1051 en naar 925 vorige week. De GGD stelt vast dat hiermee een dalende trend is ingezet. De landelijke beperkingen die sinds 13 oktober gelden, hebben effect gehad.

Besmettingen in verzorg- en verpleeghuizen

Het percentage ouderen dat besmet raakt, blijft iets stijgen. Van de besmette personen was de afgelopen week meer dan een kwart zestig jaar of ouder. Het aantal verzorgings- en verpleeghuizen waar bewoners of medewerkers positief zijn getest op het virus neemt toe. De GGD houdt zorgen over deze leeftijdsgroep, ook gezien de druk op de zorgsector en de ziekenhuizen.

Deze week kreeg de GGD 8 meldingen van besmette mensen die overleden zijn. Vorige week waren dit er 9 en in de week daarvoor 4. Het officiële sterftecijfer in verband met corona staat nu op 93. Er zijn bij de GGD 7 ziekenhuisopnames doorgegeven. Vorige week waren het er 2 en in de week daarvoor 14.

Meer bron- en contactonderzoek

Door het afnemende aantal besmettingen is het de komende tijd mogelijk om weer meer zicht te krijgen op waar iemand het virus heeft gekregen en met wie hij in contact was. Tijdens de piek van de afgelopen drie weken was dit door de drukte minder goed mogelijk. Besmette personen moesten zelf hun nauwe contacten inlichten. Als de daling doorzet, kan GGD Fryslân dit weer oppakken.

Het aantal coronatests is opnieuw gedaald. Er kwamen 6982 mensen met klachten naar de vier testlocaties. Een week eerder waren dit nog 7925 en de week daarvoor 10.117. De wachttijd voor een test is door het verhoogde aanbod en de lagere vraag verdwenen. Wie klachten heeft en zich op tijd meldt, kan op dezelfde dag nog terecht.

Commerciële teststraten

Er komen steeds meer commerciële teststraten en bedrijven die hun eigen personeel testen. Bedrijven geven niet altijd de juiste adviezen. Het RIVM is daarom gevraagd richtlijnen voor teststraten op te stellen. Zo moet er een arts op de juiste manier betrokken zijn bij de test en moeten ze positieve testresultaten melden bij de regionale GGD.

Net als het ministerie van Volksgezondheid roept de GGD Fryslân iedereen met klachten op zoveel mogelijk gebruik te blijven maken van de bestaande basis-testinfrastructuur, oftewel de GGD-testlocaties. Deze zijn betrouwbaar en gratis.

Gemeenten

Súdwest-Fryslân telt momenteel veruit de meeste besmettingen. Het ging afgelopen week om 212 gevallen, 37 meer dan vorige week. Ook in Heerenveen en op Ameland was nog sprake van een stijging. In andere gemeenten bleef het nagenoeg gelijk of gingen de cijfers omlaag.

Het aantal nieuwe besmettingen van deze week per gemeente met tussen haakjes het aantal van vorige week: Súdwest-Fryslân 212 (175), Leeuwarden 129 (157), De Fryske Marren 79 (82), Heerenveen 68 (44), Smallingerland 52 (87), Waadhoeke 49 (69), Weststellingwerf 45 (65), Noardeast-Fryslân 42 (55), Tytsjerksteradiel 33 (34), Achtkarspelen 31 (30), Ooststellingwerf 25 (49), Harlingen 20 (18), Dantumadiel 19 (17), Opsterland 16 (24), Ameland 9 (5), Terschelling 6 (10), Vlieland 1 (2) en Schiermonnikoog 1 (2).

Week 44 - 26 oktober tot en met 1 november

Update: 30 oktober 2020 (12:00 uur): Weekbericht GGD Fryslân 23 tot en met 29 oktober 2020

Weer lichte daling besmettingen, zorgen over ouderen

Voor de tweede week op rij is het aantal coronabesmettingen in Fryslân gedaald. Daar staat tegenover dat het percentage besmettingen onder ouderen en in verzorgings- en verpleeghuizen oploopt. Reden voor GGD Fryslân om te waken voor optimisme over de dalende trend. Naar coronatests was veel minder vraag.

De afgelopen week noteerde GGD Fryslân 925 besmettingen onder inwoners van de provincie. Vorige week waren dit er 1051, de week daarvoor 1158. Het lijkt erop dat de landelijke beperkingen werken die sinds 13 oktober gelden voor bijvoorbeeld horeca en sportverenigingen. Het is nog te vroeg om dat definitief te concluderen.

Van de besmette personen was bijna een kwart zestig jaar of ouder. Dit percentage is de afgelopen weken geleidelijk gestegen. Dit geldt ook voor het aantal verzorgings- en verpleeghuizen waar bewoners of medewerkers positief zijn getest op het virus. Vanwege de druk die er al is op de zorgsector en de ziekenhuizen maakt de GGD zich zorgen over deze ontwikkeling in de kwetsbare leeftijdsgroep. Jongeren krijgen nadrukkelijk het verzoek om bewust om te gaan met bezoek aan ouders en grootouders. Ga alleen als je fit bent en houd dan voldoende afstand.

Wachttijd weg

Het aantal coronatests is voor het eerst sinds een maand gedaald. Er kwamen 7925 mensen met klachten naar de vier testlocaties. Een week eerder waren dit nog 10.117. De testcapaciteit is door de opening van de locatie woensdag in Kollum verhoogd naar minstens 1800 personen met klachten per dag. Hiervan blijft een derde nu ongebruikt. De wachttijd voor een test is door het verhoogde aanbod en de lagere vraag verdwenen. Wie klachten heeft en zich op tijd meldt, kan op dezelfde dag nog terecht.

Deze week kreeg de GGD 9 meldingen van besmette mensen die overleden zijn. Vorige week waren dit er 4. Het officiële sterftecijfer in verband met corona staat nu op 85. Het aantal bij de GGD doorgegeven ziekenhuisopnames is in een week tijd gedaald van 14 naar 2.

Gemeenten

Súdwest-Fryslân blijft de gemeente waar met 175 de meeste besmettingen opdoken, al waren het er minder dan vorige week (214). In zeven gemeenten steeg het aantal dat er deze week bijkwam, twee toonden het zelfde getal en de andere negen daalden.

Het aantal nieuwe besmettingen van deze week per gemeente met tussen haakjes het aantal van vorige week: Súdwest-Fryslân 175 (214), Leeuwarden 157 (198), Smallingerland 87 (79), De Fryske Marren 82 (104), Waadhoeke 69 (87), Weststellingwerf 65 (51), Noardeast-Fryslân 55 (46), Ooststellingwerf 49 (39), Heerenveen 44 (58), Tytsjerksteradiel 34 (35), Achtkarspelen 30 (30),Opsterland 24 (51), Harlingen 18 (18), Dantumadiel 17 (11), Terschelling 10 (16), Ameland 5 (10), Vlieland 2 (3) en Schiermonnikoog 2 (1).

Update: 28 oktober 2020 (12.00 uur): Capaciteit GGD omhoog, negatieve test betekent niet einde quarantaine

Wie klachten heeft en zich snel op corona wil laten testen, kan vanaf vandaag terecht op vier locaties van de GGD in Fryslân. Het vierde testcentrum opende vandaag in Kollum zijn deuren. Door deze uitbreiding kan GGD Fryslân nu zo’n 2000 mensen per dag ontvangen voor een betrouwbare en gratis test. Dat is ruim meer dan de vraag van de afgelopen twee weken. Toen meldden zich dagelijks zo’n 1200 mensen met klachten voor een test. Hierdoor is de wachttijd voor een test verdwenen.

Na weken van een toenemende vraag naar tests, neemt deze sinds een paar weken af. Terwijl het aantal coronabesmettingen nog wel hoog ligt. Mogelijk komt dit door de opkomst van commerciële teststraten. Daar kunnen mensen tegen betaling soms zonder afspraak terecht. Ook al gebruiken die niet allemaal tests die goedgekeurd zijn en is de uitslag niet altijd betrouwbaar.

Quarantaine

Het blijkt dat mensen soms een sneltest bij een commerciële teststraat doen op verzoek van hun werkgever als ze in quarantaine zitten. De werkgever redeneert dan dat bij een negatieve uitslag de quarantaine niet meer nodig is en ze weer naar het werk kunnen. GGD Fryslân wijst er nadrukkelijk op dat dit niet het geval is. Bij iemand die in quarantaine zit, kan tijdens de volledige periode van tien dagen het virus opduiken. Een negatieve test op de ene dag zegt niets over de uitslag op een volgende dag.

GGD Fryslân vindt dergelijke sociale druk vanuit de werkgever zeer ongewenst en verzoekt de quarantaine-adviezen te respecteren. Als werknemers het virus meenemen naar kantoor dan kan dit door een verdere verspreiding verstrekkende gevolgen hebben.

De testlocatie in Kollum is gevestigd in een voormalig schoolgebouw aan de Johannes Bogermanstraat 25. De andere GGD-teststraten zijn in Drachten, Leeuwarden en IJlst. Binnenkort komt er in of bij Heerenveen nog een vijfde locatie bij. Wie via 0800-1202 of coronatest.nl een afspraak maakt, kan vaak al op dezelfde dag terecht.

Update: 27 oktober 2020 (12.00 uur): Testmachine priotesten weer werkend.

Werk je in de zorg of in het onderwijs? Vanaf donderdag 29 oktober kun je weer met voorrang getest worden. Bel het landelijk prioriteitsnummer 0800-8101 om een afspraak te maken. De testmachine in het lab van Izore is gerepareerd, waardoor je de uitslag binnen 24 uur binnen hebt.

In verband met de defecte machine bij het lab van Izore waren de prioriteitstesten voor zorg- en onderwijsmedewerkers dinsdag en woensdag vertraagd.

Week 43 - 19 oktober tot en met 25 oktober

Update: 23 oktober 2020 (12:00 uur): Weekbericht GGD Fryslân 16 tot en met 22 oktober 2020

Aantal besmettingen daalt licht, wachttijd testen verdwenen

Het aantal coronabesmettingen in Fryslân is deze week voor het eerst sinds begin september gedaald vergeleken met een week eerder. Er kwamen er 1051 bij, tegen 1158 vorige week. Mogelijk is dit een eerste signaal dat de maatregelen van de afgelopen weken effect hebben. Wie klachten heeft en zich voor een test meldt, kan binnen een etmaal op één van de testlocaties terecht.

Aan de GGD is deze week gemeld dat er 4 mensen zijn overleden bij wie corona is vastgesteld. Dat is sinds april het hoogste aantal in een week tijd. In totaal zijn er in Fryslân officieel 76 mensen met corona overleden, van wie 7 sinds de zomer. Bij de GGD zijn deze week 14 ziekenhuisopnames gemeld, het hoogste weekaantal sinds eind maart.

Meeste besmettingen in Súdwest-Fryslân

De meeste besmettingen zijn de afgelopen week vastgesteld in de gemeente Súdwest-Fryslân (214). Dat is voor het eerst in tijden meer dan in Leeuwarden (198). In 8 van de 18 gemeenten stijgt het aantal besmettingen nog. Relatief grote stijgingen zijn er in De Fryske Marren, Waadhoeke, Weststellingwerf en Opsterland. Alleen in Weststellingwerf was nog bijna sprake van een verdubbeling. Heerenveen liet een forse daling zien. Schiermonnikoog is voor de eerste keer getroffen door het coronavirus.  

Wat betreft het aantal besmette personen is het Friese beeld gunstiger dan de landelijke cijfers. Het RIVM meldde dinsdag dat de nationale weektotalen nog wel oplopen, al is de stijging minder fors dan eerder. Landelijk bezien heeft Fryslân op Zeeland na de laagste besmettingscijfers.

Testen van groot belang

Toch blijft ook in Fryslân de situatie zorgelijk. Met deze aantallen is normaal bron- en contactonderzoek nog niet mogelijk. Vandaar dat het zaak blijft om de maatregelen goed na te leven. Het testen bij klachten blijft van groot belang en kan nu sneller, doordat er vrijwel geen wachttijd is bij de teststraten. Wie zich voor een test meldt, kan binnen een etmaal terecht op de testlocaties in Drachten, Leeuwarden of IJlst.

Er is deze week een recordaantal van 10.117 testen afgenomen. Dat waren er 749 meer dan vorige week. Voor de tweede week op rij had GGD Fryslân meer mensen kunnen testen dan zich aandienden. Komende woensdag opent de vierde testlocatie in Kollum. GGD Fryslân wil binnenkort nog een vijfde locatie openen in Heerenveen of omgeving.

Cijfers per gemeente 

In totaal is nu bij 4558 inwoners van de provincie het coronavirus aangetroffen. Hieronder het aantal nieuwe besmettingen van deze week per gemeente met tussen haakjes het aantal van vorige week.

Súdwest-Fryslân 214 (182), Leeuwarden 198 (303), De Fryske Marren 104 (92), Waadhoeke 87 (75), Smallingerland 79 (99), Heerenveen 58 (83), Opsterland 51 (30), Weststellingwerf 51 (28), Noardeast-Fryslân 46 (33), Ooststellingwerf 39 (43), Tytsjerksteradiel 35 (53), Achtkarspelen 30 (58), Harlingen 18 (22), Terschelling 16 (22), Dantumadiel 11 (23), Ameland 10 (8), Vlieland 3 (4) en Schiermonnikoog 1 (0).

Update: 20 oktober 2020 (14:00 uur): GGD Fryslân opent vierde corona-testlocatie in Kollum

GGD Fryslân neemt vanaf woensdag 28 oktober a.s. een nieuwe corona-testlocatie in gebruik in Kollum, onderdeel van de gemeente Noardeast-Fryslân. De locatie bevindt zich in een gedeelte van het pand van het voormalige Lauwerscollege aan de Johannes Bogermanstraat in Kollum. Het is de vierde testlocatie van de GGD in Fryslân. 

GGD Fryslân heeft nu al testlocaties in Leeuwarden, Drachten en IJlst en was al langere tijd op zoek naar een geschikte locatie in Noardeast-Fryslân. De vraag naar testen neemt nog steeds toe. Bovendien wil GGD Fryslân voor inwoners van de provincie graag een goede spreiding van de testlocaties, zodat de reistijd voor iedereen redelijk beperkt blijft.

Met de opening van deze vierde locatie verwacht GGD Fryslân aan beide vragen tegemoet te komen. GGD Fryslân kan op de drie huidige locaties inmiddels zo’n 1700 personen per dag testen. De wachttijd is inmiddels teruggebracht tot een etmaal. Kollum voegt er 360 tests per dag aan toe en breidt waarschijnlijk snel uit naar 480 per dag. 

De testlocatie in Kollum is alleen geopend op afspraak (via www.coronatest.nl, 0800-1202 of voor zorgverleners en leraren 0800-8101). Hoelang de testlocatie nodig is, hangt af van de ontwikkelingen rondom het coronavirus.  

Week 42 - 6 oktober tot en met 18 oktober

Update: 16 oktober 2020 (12:00 uur): Weekbericht GGD Fryslân 9 tot 16 oktober 2020

Het aantal coronabesmettingen in Fryslân blijft oplopen. In een week tijd zijn 1158 mensen positief getest, veel meer dan het recordaantal van 665 van een week eerder. Er is geen sprake van een verdubbeling in een week. Maar in zeven gemeenten is de toename wel verdubbeld of zelfs verdriedubbeld. Naar verhouding raken meer ouderen besmet.

In absolute aantallen zijn de meeste besmettingen van 9 oktober tot 16 oktober vastgesteld in de gemeenten Leeuwarden (303), Súdwest-Fryslân (182) Smallingerland (99), Heerenveen (83) en Waadhoeke (75). Procentueel is de stijging het grootst op Terschelling en in Harlingen en Ooststellingwerf.

Er raakten meer ouderen in de kwetsbare groep boven de zestig jaar besmet. Het aandeel jongeren tussen 18 en 30 jaar daalt licht, in studentenstad Leeuwarden van 31 procent naar 25 procent. De GGD Fryslân kreeg deze week melding van 2 besmette personen die zijn overleden tegen vorige week 1. Er waren 10 ziekenhuisopnames (vorige week 5). 

Bron- en contactonderzoek opgeschaald

De GGD Fryslân heeft het bron- en contactonderzoek deze week verder opgeschaald. Er worden nog steeds extra medewerkers aangenomen en positief getesten worden ook in de avonduren gebeld. Doel is om mensen sneller in te lichten dat ze besmet zijn met het virus.

De werkwijze is zo ingericht dat de GGD tot 400 besmette personen per dag nog persoonlijk kan spreken. Deze mensen krijgen daarnaast een mail - met het dwingende quarantaineadvies van 10 dagen - die ze moeten doorsturen naar alle personen met wie zij in de besmettelijke periode in nauw contact zijn geweest. De GGD belt deze contacten niet meer, maar de verstrekte informatie blijft gelijk.

De nieuwe aanpak betekent wel dat er veel minder zicht is op de besmettingsbronnen. Het is daarom zaak dat het aantal nieuwe besmettingen snel terugloopt. Pas dan komt er weer ruimte voor de medewerkers van de GGD om in elk geval de kwetsbare contacten ook te bellen. De nieuwe werkwijze geldt voorlopig voor twee weken.

CoronaMelder in Fryslân

Ondertussen is in Fryslân de CoronaMelder-app actief. De eerste besmette personen hebben van de GGD een code gekregen die ze in de app invoeren. Als iemand ongeveer een kwartier bij deze persoon in de buurt is geweest, wordt hij of zij door de app anoniem gewaarschuwd. De CoronaMelder is een aanvulling op de maatregelen om de verspreiding van het virus te beperken.

Meer getest

Deze week zijn 9368 testen afgenomen. Dat zijn 242 meer dan een week eerder. De wachttijd was desondanks aanzienlijk korter. De meeste mensen konden op dezelfde dag of een dag later worden getest.

Achterstand weggewerkt

Het aantal besmettingen liet op maandag (294) een grote piek zien, maar dit gaf een vertekend beeld. Door de grote drukte had het bron- en contactonderzoek achterstand opgelopen. Die werd op zondag ingehaald. Dat neemt niet weg dat per saldo de trend nog steeds opwaarts is.

Cijfers per gemeente 

In totaal is nu bij 3507 inwoners van de provincie het coronavirus aangetroffen. Hieronder het aantal nieuwe besmettingen van deze week per gemeente met tussen haakjes het aantal van vorige week.

Leeuwarden 303 (219), Súdwest-Fryslân 182 (78), De Fryske Marren 92 (47), Smallingerland 99 (34), Heerenveen 83 (45), Waadhoeke 75 (46), Achtkarspelen 58 (22), Ooststellingwerf 43 (14), Tytsjerksteradiel 53 (44), Noardeast-Fryslân 33 (27), Opsterland 30 (23), Weststellingwerf 28 (15), Dantumadiel 23 (23), Harlingen 22 (7), Terschelling 22 (5), Ameland 8 (12) en Vlieland 4 (4). 

Week 41 - 5 oktober tot en met 11 oktober

Update: 9 oktober 2020 (12:00 uur): Besmetting stijgt in minder snel tempo, contactonderzoek gericht op zorg

Het aantal coronabesmettingen in Fryslân is opnieuw flink gestegen. In een week tijd is een recordaantal van 665 mensen positief getest, tegen 513 een week eerder. Toch was er voor het eerst na drie weken geen verdubbeling meer van de wekelijkse toename. De forse stijging van de afgelopen tijd zorgt ervoor dat GGD Fryslân bij het bron- en contactonderzoek efficiënt te werk moet gaan en de aandacht concentreert op kwetsbare groepen.

Het percentage jongeren tussen de 18 en 30 jaar bij wie de besmetting is vastgesteld, was deze week lager dan de afgelopen weken. Zo’n 30 procent van de 665 positief getesten behoorde tot deze categorie. Terwijl dit in de voorbije weken bijna de helft was. In de kwetsbare groep boven de 70 jaar verdubbelden de besmettingen van 25 naar zo’n 50.

Vanuit sport- en andere verenigingen zijn er de afgelopen week nauwelijks besmettingen bijgekomen. Het is nog te vroeg om te kunnen concluderen of dit komt door de landelijke beperkingen die op 29 september zijn ingegaan. Aangezien het coronavirus een besmettingsperiode heeft van twee weken, is dit effect pas komende week te verwachten.

Bron- en contactonderzoek

Wat betreft het bron- en contactonderzoek spreekt GGD Fryslân ondanks het groot aantal besmettingen nog met iedereen die positief getest is. Daarbij wil de GGD vooral weten of die personen in contact zijn geweest met verpleeg- en verzorgingshuizen of de thuiszorg. Als dat zo is, volgt er verder onderzoek om verspreiding van het virus onder kwetsbaren tegen te gaan. Is die relatie niet te leggen, dan krijgt een besmet persoon instructie hoe hij zijn nauwe contacten kan informeren dat voor hen het quarantaineadvies van tien dagen geldt.

Zodra GGD Fryslân het aantal bron- en contactonderzoekers verder heeft uitgebreid of als het aantal besmettingen afneemt, kan de GGD ook bij personen buiten de zorg weer meer onderzoek doen.

Herfstvakantie

Het vieren van de herfstvakantie brengt in deze coronatijd de nodige beperkingen met zich mee. Wie naar het buitenland gaat, kan daar al snel met speciale richtlijnen te maken krijgen. Informatie hierover staat op www.nederlandwereldwijd.nl.

In eigen land blijft het van belang de hier geldende richtlijnen na te leven: afstand houden, handen wassen, in de publieke ruimte een mondkapje dragen en bij klachten thuis blijven en je laten testen. Anders dan in de mei- en zomervakantie duikt het virus nu in vrijwel alle delen van de provincie op.

Coronamelder

Vanaf zaterdag is de app coronamelder in het hele land in gebruik. Mensen die de app gebruiken en in de buurt zijn geweest van iemand die daarna positief is getest, krijgen daarvan een berichtje met het verzoek tien dagen in quarantaine te gaan. Het kan de verspreiding van het virus beperken.

Het aantal tests is de afgelopen week toegenomen tot 9126. Dat zijn er ruim 2000 meer dan vorige week. Voor het eerst sinds begin juni was er weer een melding bij GGD Fryslân van een besmet iemand die overleden is. Er waren deze week vijf ziekenhuisopnames.

In een aantal zorginstellingen, scholen en bedrijven zijn meerdere besmettingen geconstateerd en overlegt de GGD hoe verdere verspreiding te voorkomen is. In thuissituaties vindt nog steeds veel overdracht van het virus plaats.

Cijfers

In totaal is nu bij 2349 inwoners van de provincie het virus aangetroffen. Leeuwarden kende de afgelopen week een toename van 219 mensen die het virus bij zich dragen. Dat waren er 12 minder dan een week eerder. Súdwest-Fryslân kende 78 nieuwe gevallen, tegen 54 vorige week. De Fryske Marren telde 47 besmettingen, Waadhoeke 46, Heerenveen 45, Tytsjerksteradiel 44, Smallingerland 34, Noardeast-Fryslân 27, Dantumadiel en Opsterland beide 23, Achtkarspelen 22, Weststellingwerf 15, Ooststellingwerf 14, Ameland 12, Harlingen 7, Terschelling 5 en Vlieland 4.

Week 40 - 28 september tot en met 4 oktober

Update: 2 oktober 2020 (12:00 uur): Weekbericht GGD Fryslân 25 september tot en met 1 oktober 2020

 

Aantal besmettingen blijft snel stijgen, testcapaciteit verder omhoog

Voor de derde week op rij in Fryslân is het aantal aangetoonde coronabesmettingen dat er wekelijks bij komt meer dan verdubbeld. In de afgelopen week testten 513 inwoners van de provincie positief op het virus, tegen 209 vorige week. De gemeente Leeuwarden kende 231 gevallen. Bijna de helft van de Friese besmettingen gebeurde in de leeftijdsgroep van 18 tot en met 29 jaar. De testcapaciteit van GGD Fryslân is verder verhoogd.

De verwachting is dat het risiconiveau van Fryslân binnenkort opschuift van waakzaam naar zorgelijk. Aangezien er sinds dinsdag al landelijke maatregelen gelden om het virus terug te dringen, zorgt de nieuwe status niet automatisch voor meer beperkingen. Wel blijft GGD Fryslân alert om extra ingrepen te adviseren als die kunnen helpen verspreiding van corona te voorkomen. De meeste overdracht vindt plaats in thuissituaties. Daar gelden sinds dinsdag al meer restricties: er zijn in een woning maximaal drie gasten tegelijk welkom.

De toename met 513 geïnfecteerden betekent dat het totaal aantal besmettingen in Fryslân sinds begin maart in een week tijd met bijna de helft is toegenomen. In totaal is nu bij 1684 Friezen het virus geconstateerd. In Leeuwarden zijn relatief veel studenten besmet. GGD Fryslân heeft zowel contact met de betrokken studentenverenigingen als met de scholen.

Testcapaciteit

Door de uitbreiding van de capaciteit bij de laboratoria is in Fryslân deze week een recordaantal van 7087 mensen in de drie GGD-locaties getest. Vorige week waren dit er 5490. De testcapaciteit is gisteren verhoogd van 1000 naar 1100 personen per dag en gaat stapsgewijs verder omhoog naar 1600 per dag op maandag 12 oktober. Dit is mogelijk door afspraken die gemaakt zijn met laboratoria.

Aan de drie testlocaties in Drachten, Leeuwarden en IJlst voegt GGD Fryslân deze maand een locatie toe. Gesprekken hierover zijn gaande.

Zorginstellingen

De afgelopen week is in een tiental zorginstellingen het virus aangetroffen. Geregeld was dit bij een enkele bewoner die waarschijnlijk besmet is door iemand die van buiten de instelling kwam. Van verdere verspreiding was in de meeste gevallen geen sprake. Waar dit nodig was, is extra getest. In heel Fryslân zijn deze week 25 70-plussers positief bevonden.

Ook op een tiental scholen zijn besmette leerlingen gemeld en was er per school vrijwel geen verdere verspreiding.

Van zes mensen die positief getest zijn is bij de GGD gemeld dat ze in het ziekenhuis zijn opgenomen. Er zijn bij GGD Fryslân geen coronagerelateerde overlijdens gemeld.

Gemeenten

Op Schiermonnikoog na trof het virus inwoners van alle Friese gemeenten, vaak met meer dan tien of twintig gevallen. Na Leeuwarden waren Súdwest-Fryslân met 54 besmettingen en De Fryske Marren met 36 uitschieters. Negen bewoners van de Waddeneilanden zijn positief getest: van Terschelling 4, Vlieland 3 en Ameland 2. Voor Vlieland en Ameland waren dit de eerste besmettingen onder inwoners.

Tytsjerksteradiel en Waadhoeke telden beide 24 positieve testen, Noardeast-Fryslân 23, Heerenveen 22, Weststellingwerf 20, Dantumadiel en Opsterland beide 16, Smallingerland 13, Achtkarspelen 12, Ooststellingwerf 9 en Harlingen 4.

Week 39 - 21 september tot en met 27 september

Update 25 september (12:00 uur): Weekbericht GGD Fryslân 18 tot en met 24 september 2020

Weer verdubbeling coronabesmettingen, sporadisch in zorginstellingen

Voor de tweede week op rij is het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in Fryslân meer dan verdubbeld. Sinds vorige week vrijdag kwamen er 209 positieve testen bij. Een week eerder waren dit er 93. De besmettingen duiken rondom in Fryslân op. Hoewel de toename verontrustend is, adviseert GGD Fryslân nog geen nieuwe beperkende maatregelen. De testcapaciteit van GGD Fryslân in inmiddels verhoogd.

Sinds een week zijn er ook weer bewoners van zorginstellingen positief getest op het virus. De inzet van GGD Fryslân is er met name op gericht die kwetsbare groep te ontzien. Nu het virus daar eerder in beeld is, is verspreiding te voorkomen door meer te testen en zo nodig verdere maatregelen te treffen. De afgelopen tijd hebben de zorgsector en GGD Fryslân zich hier gezamenlijk op voorbereid.

Scholen

Op scholen duikt het virus op en is de verspreiding binnen de gebouwen beperkt. Dit kan komen doordat scholen er goed op voorbereid zijn. Tegelijk bevestigt dit het beeld dat jongeren het virus minder snel doorgeven. Zolang er sprake is van een besmetting van enkele leerlingen of een leerkracht adviseert GGD Fryslân om de lessen gewoon door te laten gaan. Niet alle scholen nemen dit advies over, waardoor ze klassen soms naar huis sturen of helemaal dichtgaan.

Een groot deel van de besmettingen vindt plaats bij mensen thuis en in mindere mate in de horeca of rond het sportveld. GGD Fryslân blijft benadrukken dat een verdere verspreiding tegen te gaan is door af te zien van deelname aan feestjes, alerter te zijn op klachten en de richtlijnen over afstand houden en handen wassen na te leven. 

Testcapaciteit

Om het virus sneller te kunnen opsporen en de wachttijd voor het testen te verlagen, is de testcapaciteit op de drie locaties van GGD Fryslân (Drachten, Leeuwarden en IJlst) opgevoerd. Dit was mogelijk doordat er extra ruimte in laboratoria beschikbaar kwam. Er kunnen nu 1000 mensen met klachten per dag terecht, dat waren er 800. De wachttijd voor een test is momenteel minder dan 48 uur.

Een derde deel van de mensen die deze week positief testten was tussen de 18 en 29 jaar. Daarmee was dit de grootste groep. Een tiental personen was boven de zeventig jaar en een tiental was twaalf jaar of jonger.

Cijfers

In totaal testte de GGD afgelopen week 5490 personen. Dat waren er 51 minder vergeleken met vorige week. Van twee besmette personen is bij de GGD gemeld dat deze zijn opgenomen in het ziekenhuis. Er zijn geen sterfgevallen van mensen met corona doorgegeven. Met de 209 besmettingen van deze week zijn er nu 1171 inwoners van Fryslân positief getest op corona.

De meeste besmettingen waren deze week in de gemeente Leeuwarden (83), Fryske Marren (29), Súdwest-Fryslân (18), Waadhoeke (13) en Dantumadiel, Heerenveen, Smallingerland en Tytsjerksteradiel (alle 11). De andere positieve gevallen waren in Noardeast-Fryslân (7), Weststellingwerf (6), Opsterland (4), Achtkarspelen (3) en Harlingen (2).

 

Update: 24 september (14.30 uur): GGD Fryslân verhoogt testcapaciteit en verkort wachttijd

GGD Fryslân kan vanaf vrijdag 25 september meer mensen met klachten testen op het coronavirus. De capaciteit gaat omhoog van 800 naar 1000 personen per dag doordat laboratoria meer tests kunnen verwerken. Door de uitbreiding kan GGD Fryslân het virus sneller opsporen en de wachttijd voor een test bekorten.

De afgelopen weken liep de wachttijd geregeld op tot meerdere dagen. GGD Fryslân streeft ernaar dat mensen met klachten zich binnen 24 uur kunnen laten testen. Na deze uitbreiding blijft de GGD kijken naar verdere mogelijkheden om de capaciteit op korte termijn te vergroten.

Voor het afnemen van monsters bij mensen met klachten heeft GGD Fryslân drie testlocaties in gebruik: in Drachten, Leeuwarden en IJlst. Op de iets langere termijn wil de GGD nog één of twee testlocaties in de provincie openen.

Het maken van een afspraak gaat via de landelijke nummers: 0800-8101 voor leraren of zorgverleners met klachten, 0800-1202 voor anderen met klachten.

Update: 21 september (15.00 uur): Aanvragen coronatest voor onderwijs- en zorgpersoneel via nieuw prioriteitsnummer

Zorgmedewerkers en leraren kunnen vanaf 21 september 7 dagen per week tussen 7.30 en 20.00 uur bellen met het coronatest prioriteitsnummer 0800-8101 om een testafspraak te maken.

Het is belangrijk dat alleen de mensen die in aanmerking komen gebruik gaan maken van dit telefoonnummer. Daarom vindt er op twee momenten controle plaats: telefonisch én op de testlocatie. We zijn gevraagd om erop toe te zien dat er niet onnodig gebruik wordt gemaakt van deze regeling, om te voorkomen dat ook de voorrangstestlocaties te snel vollopen.

Week 38 - 14 september tot en met 20 september

Update: 18 september (14:00 uur): Vanaf maandag 21 september ook leraren met voorrang getest

Leraren met (milde) klachten kunnen zich vanaf maandag 21 september met voorrang laten testen. Zij worden zoveel mogelijk in de ochtend getest, zodat zij ‘s avonds de testuitslag kunnen krijgen. Deze regeling is van tijdelijke aard. Zodra de laboratoriumcapaciteit weer voldoet aan de testvraag is het niet meer nodig om groepen met prioriteit te testen. 

GGD Fryslân test al sinds 9 september jl. zorgpersoneel met voorrang. Zorgmedewerkers in heel Nederland krijgen vanaf komende maandag ook voorrang bij het testen. Door deze maatregel is eerder duidelijk of zorgpersoneel en leraren het virus bij zich dragen en kunnen ze bij een negatieve uitslag snel weer aan het werk. Voor de continuïteit in zowel het onderwijs als de zorg, is dit van groot belang. Door de huidige wachttijden – op zowel de testafspraak als het wachten op de testuitslag - dreigt de zorg en het onderwijs in de knel te komen. 

Aanvragen coronatest voor onderwijs- en zorgpersoneel via nieuw prioriteitsnummer 
Zorgmedewerkers en leraren kunnen vanaf 21 september 7 dagen per week tussen 07.30 en 20.00 uur bellen met het coronatest prioriteitsnummer 0800-8101 om een testafspraak te maken.
 
Het is belangrijk dat alleen de mensen die in aanmerking komen gebruik gaan maken van dit telefoonnummer. Daarom vindt er op twee momenten controle plaats: telefonisch én op de testlocatie. We zijn gevraagd om erop toe te zien dat er niet onnodig gebruik wordt gemaakt van deze regeling, om te voorkomen dat ook de voorrangstestlocaties te snel vollopen.
 
Meer informatie over het aanvragen van een test met prioriteit en de bijbehorende voorwaarden is te vinden op de site van de Rijksoverheid.  

Update: 18 september 2020 (12:00 uur): Weekbericht GGD Fryslân 11 tot en met 17 september 2020

Besmettingen lopen op, alerter bij bezoek aan sport en horeca

Het aantal coronabesmettingen in Fryslân is in een week tijd flink toegenomen. Sinds vorige week vrijdag zijn er 93 mensen bijgekomen bij wie het virus is vastgesteld. Dit is meer dan het dubbele van de 37 van een week eerder en het hoogste weektotaal sinds iedereen met klachten zich vanaf 1 juni kan laten testen. GGD Fryslân concludeert dat er meer alertheid nodig is bij bezoek aan sportwedstrijden en de horeca.

Leeuwarden kent 40 nieuwe besmettingen, vooral onder studenten. Súdwest-Fryslân (12), Dantumadiel (7) en Weststellingwerf (6) laten eveneens relatief hoge cijfers zien.

Meer dan de helft van de besmette personen is tussen de 16 en 30 jaar. Er zijn geen positieven onder de zestien. Zes personen zijn zeventig jaar of ouder. Het virus lijkt in belangrijke mate te zijn overgedragen in de horeca, huisfeestjes, vriendenkring en bij studentenverenigingen, waarbij de mensen te weinig afstand houden. Bij sportverenigingen valt op dat mensen langs de lijn, tijdens vervoer of in de kantine en kleedkamer onvoldoende afstand houden, met risico op besmetting.

Extra alert

Bij het bron- en contactonderzoek komt geregeld bij contacten van een besmet persoon naar voren dat ze zich dan pas realiseren dat ze klachten hebben en ermee zijn blijven rondlopen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om keelpijn, loopneus, benauwdheid of reuk- of smaakverlies. Ze kunnen dan al voor verdere verspreiding van het virus gezorgd hebben. Het blijft daarom belangrijk om extra alert te zijn op de eigen gezondheid. Bij milde klachten geldt: blijf thuis en laat je testen.

Klantenregistratie

Bezoekers van de horeca houden onvoldoende afstand in restaurants en cafés. Daarmee vergroten ze niet alleen de kans op verspreiding van corona maar brengen ze ook de ondernemers in problemen. Reden voor GGD Fryslân om de klanten te verzoeken de richtlijnen in de horeca beter na te leven. Door bezoekerslijsten op zichtbaarder plaatsen in de kroegen en restaurants te leggen, is de registratie van klanten te verbeteren. Dit kan het bron- en contactonderzoek helpen.

In de GGD-testlocaties in Drachten, Leeuwarden en IJlst hebben deze week 5541 personen zich op het virus laten controleren. Dit waren zo’n 600 meer dan vorige week (4965). De druk op de teststraten blijft hoog, waardoor de wachttijden nog altijd meer dan 24 uur zijn. De verwachting is niet dat dit de komende week verandert. Vanaf maandag geldt er behalve voor zorgverleners ook voor leraren voorrang bij het testen. Maandagochtend is bekend via welk telefoonnummer zij zich hiervoor kunnen aanmelden.

Het totaal aantal besmettingen in Fryslân is opgelopen naar 962. Er is bij de GGD één patiënt gemeld die in het ziekenhuis is opgenomen en positief testte op corona. Het aantal gemelde overledenen met corona is nog altijd 69.

Gemeenten

Naast de al genoemde gemeenten zijn er deze week besmettingen in Heerenveen (7), Achtkarspelen (4), Noardeast-Fryslân, Smallingerland en Tytsjerksteradiel (alle 3), De Fryske Marren, Harlingen en Opsterland (alle 2), Ooststellingwerf en Terschelling (beide 1).

Week 37 - 7 september tot en met 13 september

Update: 11 september 2020 (12:00 uur): Weekbericht 4 september tot en met 10 september

Aantal besmettingen stijgt, zorgmedewerkers profiteren van voorrang

Na twee weken met een dalend aantal coronabesmettingen, is het virus de afgelopen week weer bij meer inwoners van Fryslân vastgesteld. Sinds vorige week vrijdag testten 37 mensen positief. Vorige week waren dit er 28. De stijging is minder fors dan landelijk het geval is. De druk op de teststraten in Drachten, Leeuwarden en IJlst blijft onverminderd groot. Deze kan pas afnemen als er meer ruimte in laboratoria komt.

De afgelopen week is een recordaantal van 4965 bezoekers bij de teststraten geweest. Dit zijn er 731 meer dan vorige week (4234). Sinds woensdag krijgen zorgmedewerkers voorrang bij een coronatest. Hier hebben in de eerste twee dagen al tientallen medewerkers gebruik van gemaakt. Zij kunnen via hun werkgever sneller een testafspraak krijgen. GGD Fryslân wil ervoor zorgen dat ze binnen 24 uur hun uitslag hebben, zodat ze dan weten of ze aan het werk kunnen blijven.

Kinderen

Vanuit scholen en ouders zijn de afgelopen tijd veel vragen aan de GGD gesteld wanneer kinderen tot en met 12 jaar naar school kunnen of beter thuis kunnen blijven. Hiervoor zijn landelijke beslisbomen gemaakt. Wie die vragen langs loopt, ziet met welke klachten kinderen wel en niet naar school of de opvang kunnen. De vraag of de verkoudheidsklachten voortkomen uit astma of hooikoorts is daar bijvoorbeeld één van. De checklist voor kinderen van 0 tot en met 6 jaar en 7 tot en met 12 jaar staan op de website van GGD Fryslân.

Sporten

Nu het sportseizoen op gang komt, is er soms bij verenigingen de vraag wat er nog kan als één of meerdere leden het coronavirus blijken te hebben. De inzet van de GGD is dat het sporten op verantwoorde wijze zoveel mogelijk doorgaat, aangezien sporten de gezondheid bevordert. Als de situatie daar om vraagt, gaat GGD Fryslân hierover in gesprek met de clubs.

Cijfers

Met de 37 besmettingen van deze week zijn nu 869 inwoners van Fryslân positief getest op het coronavirus. Het aantal ziekenhuisopnames bleef op 131 staan, het aantal overledenen op 69.

De meeste besmettingen afgelopen week waren in de gemeente Leeuwarden met 12 personen. In Heerenveen waren er 6, in Súdwest-Fryslân 5, Opsterland, Smallingerland en Waadhoeke alle 3, De Fryske Marren en Noardeast-Fryslân 2 en Weststellingwerf 1. Leeuwarden (totaal 134) passeerde Súdwest-Fryslân (130) als gemeente met de meeste besmettingen in Fryslân.

Week 36 - 31 augustus tot en met 6 september

Update: 4 september 2020 (12:00 uur): Weekbericht 28 augustus tot en met 3 september 2020

Weer minder besmettingen erbij, druk op teststraten blijft groot

Het coronavirus lijkt verder af te nemen in Fryslân. Het aantal nieuwe besmettingen in Fryslân is voor de tweede week op rij aanzienlijk minder dan een week eerder. Deze week is het coronavirus bij 28 inwoners van de provincie aangetroffen. Dat is negen lager dan vorige week en minder dan de helft van de totalen uit de twee weken daarvoor. Wel is het aantal besmettingen nog aanzienlijk hoger dan in juni en juli, toen het onder de tien per week lag. De wachttijd voor een coronatest blijft door krapte bij de laboratoria langer dan gewenst.

Op de drie Friese testlocaties zijn deze week 4234 mensen langs geweest. Vorige week waren dit er 4094. Dit betekent dat de aanmeldingen voor de drie vaste testlocaties opnieuw zijn gestegen.

Wachttijd

Inmiddels heeft het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport overeenkomsten met internationale laboratoria gesloten om meer monsters te kunnen laten testen. Dit kan er voor zorgen dat GGD Fryslân de testcapaciteit binnen enkele weken mag vergroten, waardoor de wachttijd voor een test omlaag kan.

GGD Fryslân merkt dat de langere wachttijd tot frustraties leidt. Toch doet ze een beroep op iedereen om de richtlijnen te blijven naleven. Maak bij milde klachten een testafspraak en wacht de uitslag thuis af, ook al vraagt dit het nodige geduld. Dit is de enige manier om het virus snel te kunnen opsporen en in te dammen en daarmee erger te voorkomen. Vandaar dat GGD Fryslân er ook bij gebaat is dat de wachttijden snel afnemen.

Wie geen klachten heeft, krijgt het dringende verzoek zich niet te melden voor een test, hoe goed de reden voor een test ook kan zijn. Dit kan de druk op de testlocaties verminderen. Testen zonder klachten heeft zeer weinig zin.

Zorgsector

Het kabinet heeft deze week aangegeven dat in ieder geval de zorg zo volledig mogelijk moet kunnen doorwerken om een tweede coronagolf te kunnen opvangen. Ziekenhuizen en enkele instellingen kennen al hun eigen testbeleid en -mogelijkheden. De zorgsector organiseert nu samen met GGD Fryslân ook zo’n voorziening voor zorgmedewerkers buiten de ziekenhuizen. Hierdoor kan het werk in verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg zo veel mogelijk blijven doorgaan. Deze aanpak sluit aan op een motie die in de Tweede Kamer is aangenomen.

Voor het eerst in drie maanden meldden de ziekenhuizen deze week bij GGD Fryslân dat er weer iemand in een ziekenhuis was opgenomen die positief was getest op corona. Dit was de 131e persoon uit Fryslân die sinds begin maart met het virus in een ziekenhuisbed belandde. Het aantal overledenen met corona dat bij de GGD gemeld is, staat sinds begin juni op 69. In totaal zijn nu 832 inwoners van Fryslân positief getest op corona.

In de verpleeg- en verzorgingssector is de afgelopen twee weken bij geen enkele bewoner het virus aangetroffen.

Gemeentecijfers

Waar Leeuwarden vorige week 23 positieve gevallen kende, zijn dit er deze week 7.

Heerenveen en Súdwest-Fryslân tellen er beide 5, Tytsjerksteradiel 3, Ooststellingwerf en Waadhoeke 2 en Dantumadiel, Harlingen, Opsterland en Smallingerland alle 1.

 

Week 35 - 24 augustus tot en met 30 augustus

Update: 28 augustus 2020 (12.00 uur): Weekbericht 21 tot en met 27 augustus 2020

Aantal besmettingen stijgt minder snel, testbehoefte blijft groot

In Fryslân zijn er deze week 37 coronabesmettingen bijgekomen. Dit zijn er duidelijk minder dan de 57 van vorige week en de 59 van de week daarvoor. Daarmee volgt Fryslân het landelijk beeld dat deze week eveneens een minder forse toename liet zien. Wel blijft het aantal testaanvragen groot. De testcapaciteit is opnieuw uitgebreid om de wachttijd te beperken.

De 37 mensen bij wie in de afgelopen week het coronavirus is aangetroffen, wonen verspreid over de provincie. De gemeente Leeuwarden kende met 23 positieve gevallen de meeste besmettingen. Zij zijn niet allemaal aan elkaar te linken, zodat GGD Fryslân ze niet beschouwt als één cluster van besmettingen. De andere 14 waren in Súdwest-Fryslân (6), Tytsjerksteradiel (2) en in de Fryske Marren, Harlingen, Heerenveen, Noardeast-Fryslân, Smallingerland en Waadhoeke alle 1.

Record

De afgelopen week hebben 4094 mensen zich bij de GGD-locaties in Fryslân laten testen. Dat zijn er iets minder dan vorige week. Toen waren van de 4203 tests er 824 afgenomen van jongeren op Terschelling. Zij kwamen veelal van buiten de provincie. Als Terschelling buiten beschouwing blijft, is het aantal tests in Fryslân de afgelopen week met 20 procent gestegen.

Het is de derde week op rij dat bij de drie vaste GGD-testlocaties de animo flink is toegenomen. Mensen met klachten kunnen zich via 0800-1202 en coronatest.nl laten testen in Drachten, Leeuwarden of IJlst.

De krapte op de testlocaties en bij de laboratoria kwam deze week landelijk en regionaal aan de orde. Er geldt geen voorrangsbeleid voor bepaalde beroepsgroepen. Binnen de zorgsector bestaan plannen voor een eigen testmogelijkheid voor zorgmedewerkers, zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen die nu al hebben. GGD Fryslân gaat over zo’n testfaciliteit met de zorgsector om tafel.

Centraal in de huidige aanpak staat het opsporen van het virus, wie het ook treft. Dit is nodig om verdere verspreiding te voorkomen. Een korte wachttijd voor een test en uitslag is daarom niet alleen in het belang van degene die klachten heeft en voor zijn thuisfront en werkomgeving, maar ook voor de GGD. Hoe eerder er duidelijkheid is, hoe eerder er maatregelen te treffen zijn en het virus is in te dammen.

Solidariteit

Vandaar dat GGD Fryslân vooral inzet op solidariteit onder de testaanvragers. Wie geen klachten heeft, krijgt het nadrukkelijke verzoek zich niet te laten testen, welke redenen daar ook voor zijn. Ze zorgen voor vertraging voor het testen van mensen die wel klachten hebben. Bovendien heeft testen zonder klachten geen zin.

Ook deze week is bij de GGD niemand gemeld die met corona in het ziekenhuis is opgenomen. Het aantal overledenen met corona staat al sinds begin op 69.

Update: 26 augustus 2020 (14.00 uur): Coronatestlocatie Sneek verhuist naar IJlst

De coronatestlocatie van GGD Fryslân in het zuidwesten van de provincie verhuist van Sneek naar IJlst. Komende vrijdag 28 augustus opent GGD Fryslân deze voorziening in het voormalige gemeentehuis aan de Stadslaan 75 in IJlst.

Voor deze locatie is gekozen omdat die goed bereikbaar is en voldoende parkeergelegenheid biedt. Het station ligt voor het oude gemeentehuis. In Sneek was de sportzaal van de Spil als testlocatie beschikbaar tot het nieuwe zaalsportseizoen weer zou beginnen. Vandaar dat er behoefte was aan een andere testcentrum.

Naast de locatie in IJlst heeft GGD Fryslân testcentra in Leeuwarden (Brandemeer 9) en Drachten (Eikesingel 62). Het aanvragen van een test kan via 0800-1202 of via coronatest.nl. Bij de aanmelding komt aan de orde in welke plaats iemand zich kan laten testen. Op de Waddeneilanden verloopt de aanvraag voor de test en de monsterafname via de huisarts.

Vanwege de verhuizing is de testlocatie in Sneek donderdag gesloten.

 

Week 34 - 17 augustus tot en met 23 augustus

Update: 21 augustus 2020 (12.00 uur): Weekbericht 14 tot en met 20 augustus 2020

Toename Friese coronagevallen stabiliseert, 500 sollicitanten voor GGD

Na twee weken met een verdrievoudiging van het aantal coronagevallen in Fryslân, is de toename de afgelopen week nagenoeg gelijk gebleven aan de zeven dagen daarvoor. Een recordaantal van meer dan vierduizend tests leverde 57 inwoners op bij wie het virus is aangetroffen. Een week eerder waren dit er 59.

Van de bijna 120 Friese besmettingen die er tot nu toe zijn in augustus, heeft bijna een kwart het virus waarschijnlijk gekregen tijdens een vakantie in het buitenland, blijkt uit een analyse van GGD Fryslân. De dertig besmette provinciegenoten verbleven in twaalf Europese landen, de meeste in Frankrijk (9). De toename maakt duidelijk dat reizen een belangrijke risicofactor is. Vandaar dat GGD Fryslân mensen die de afgelopen weken in het buitenland geweest zijn, oproept om extra alert te zijn op klachten. Zelfs als ze in redelijk veilig geacht geel gebied vakantie vierden.

Dokkum

De afgelopen dagen zijn er in het noordoosten van de provincie geen nieuwe gevallen meer bijgekomen die te linken zijn aan het zogeheten coronacluster Dokkum. Het is nog even afwachten of dit zo blijft. Dit cluster omvat zo’n vijftig besmettingen die met elkaar verbonden zijn.

Deze besmettingen zijn terug te voeren op meerdere bronnen, waarbij de overdracht veelal heeft plaatsgevonden in kleine gezelschappen in huiselijke kring of op de werkvloer. Er is te weinig afstand gehouden en mensen zijn met klachten blijven doorlopen.

Ze passen in het beeld dat de Minister-President deze week schetste als voornaamste oorzaak van de stijgende cijfers. Vandaar dat GGD Fryslân de oproep steunt om de gezelschappen thuis klein te houden, afstand te bewaren, bij klachten via 0800-1202 of coronatest.nl te laten testen en de quarantaineregels na te leven. De quarantaineduur is teruggebracht van 14 naar 10 dagen.

Terschelling

Dinsdag sloot de tijdelijke coronatestlocatie op Terschelling. Daar zijn in zes dagen 824 mensen met klachten geweest om zich te laten testen, voornamelijk jongeren van camping Appelhof. Twee van hen bleken positief te zijn. In andere delen van het land blijft de teller van met corona besmette Appelhofgangers op 12 staan. Waardoor uiteindelijk bij 14 jongeren die de camping bezochten het virus is vastgesteld.

Tests

Het aantal tests dat GGD Fryslân deze week heeft gedaan, is opgelopen naar 4203. Dit zijn er 1338 meer dan vorige week, toen er ook al sprake was van een recordaantal. Ook zonder de cijfers van Terschelling heeft GGD Fryslân meer getest dan in andere weken. Enkele tientallen van deze tests doet de GGD – net als in de afgelopen maanden - via huisbezoek bij mensen die niet naar de testlocatie kunnen komen.

Sollicitanten

GGD Fryslân blijft de komende tijd de testcapaciteit verhogen om een verdere toename van de vraag aan te kunnen en de wachttijd te beperken. Ook komen er meer bron- en contactonderzoekers en triageverpleegkundigen. Op de ongeveer honderd functies die hiervoor vacant zijn, zijn zo’n vijfhonderd sollicitanten afgekomen. GGD Fryslân gaat de komende tijd met kandidaten in gesprek om de functies te vervullen.

Met de 57 nieuwe gevallen van deze week is het virus sinds begin maart nu bij 767 inwoners van Fryslân aangetroffen. In verpleeg- en verzorgingshuizen is ook deze week geen bewoner positief getest.

Voor het eerst in tien weken zijn er weer mensen die mogelijk corona hebben, opgenomen in het ziekenhuis, meldt het Regionaal Orgaan Acute Zorg (ROAZ). Pas als bevestigd is dat het om corona gaat en de ziekenhuizen dit doorgeven aan de GGD duiken ze op in de GGD-cijfers. Dit is nu nog niet het geval. Het aantal overledenen blijft sinds begin juni onveranderd op 69 staan.

Update: 19 augustus 2020 (09.30 uur): Quarantaine van 14 naar 10 dagen

Het kabinet kondigde in de persconferentie aan dat de quarantainetijd wijzigt van 14 naar 10 dagen. Dit betekent voor veel mensen dat ze eerder uit quarantaine kunnen.

Ben je eerder gebeld door GGD Fryslân (bijvoorbeeld omdat je een nauw contact bent van een positief getest persoon), dan hoef je niet te wachten op een telefoontje met de mededeling dat jouw quarantainetijd voorbij is. Onderstaand vind je meer informatie over wat de wijziging eventueel voor jou betekent. Heb je nog vragen? Bel dan met het speciale corona-informatienummer van GGD Fryslân: 088 22 99 333. Ben je gebeld door een medewerker van bron- en contactonderzoek en heb je een brief gekregen? Kijk dan in de brief voor contactgegevens.

Ben je zelf positief getest?

Als je positief getest bent, ga je in isolatie totdat je 24 uur klachtenvrij bent en het minimaal 7 dagen geleden is dat je ziek werd. Dit verandert niet. Isolatie is net een beetje anders dan quarantaine. Ook bij isolatie moet je natuurlijk thuisblijven. Daarnaast is het belangrijk om je ook zoveel mogelijk af te zonderen van anderen en bijvoorbeeld apart te slapen.

Ben je een huisgenoot van iemand die positief is getest?

Je gaat 10 dagen in quarantaine (was 14 dagen). De quarantaineperiode gaat in op de dag nadat je huisgenoot klachtenvrij is. Als het lukt om voldoende afstand te houden tot je positief geteste huisgenoot, dan mag je ook tellen vanaf het moment dat je voor het laatst direct contact had (minder dan 1,5 meter).

Ben je een nauw contact van iemand die positief is getest?

Als nauw contact moet je 10 dagen in quarantaine (was 14 dagen). Als je al 10 dagen of langer in quarantaine zit, dan is de quarantaineperiode nu voorbij (je hoeft niet te wachten op het telefoontje van de GGD hierover). Je telt vanaf de dag nadat je voor het laatst contact had met de positief geteste persoon. Je bent een nauw contact als je langer dan een kwartier contact had op minder dan 1,5 meter met een positief getest persoon. Of als je korter dan een kwartier contact had, maar met een hoog risico (denk aan zoenen of in het gezicht hoesten).

Ben je teruggekeerd uit een oranje of rood gebied in het buitenland?

Je gaat 10 dagen in quarantaine (was 14 dagen). Je telt vanaf het moment nadat je weer voet op Nederlandse bodem zet.

 

Week 33 - 10 augustus tot en met 16 augustus

Update: 16 augustus 2020 (15:30 uur): Teller aantal positief geteste personen camping Appelhof op 14

Het aantal personen dat op camping Appelhof op Terschelling is geweest en positief is getest, is met vier toegenomen. Deze vier personen hebben zich niet op het eiland laten testen, maar waren alweer thuis. En hebben zich - nadat zij klachten kregen - alsnog laten testen. In totaal zijn nu 14 personen die op de camping zijn geweest positief getest op COVID-19.

Testlocatie Terschelling
Opnieuw lieten 157 personen zich vanmiddag testen op de locatie ET-10 op Terschelling. De uitslag van die testen wordt in de loop van maandag verwacht. Dan is de testlocatie geopend van 09.00 tot 11.30 uur voor iedereen met (milde) klachten. Na maandag wordt bekeken of de locatie openblijft en voor hoe lang.

Alleen updates bij bijzonderheden

De komende dagen brengen we geen extra updates speciaal over Terschelling uit. Iedere vrijdag verschijnt er, zoals gebruikelijk, een online weekoverzicht van het beeld in Fryslân. Mocht er tussentijds aanleiding zijn, bijvoorbeeld bij een opvallend hoog aantal positieve tests, dan pakken we de extra berichtgeving weer op.  

 

Update: 16 augustus 2020 (10.30 uur): Eén positief getest persoon op Vlieland

Op Vlieland is één persoon positief getest op COVID-19. Deze persoon, die als toerist met het eigen gezin op Vlieland verbleef, heeft inmiddels met speciaal vervoer het eiland verlaten om thuis in isolatie te gaan. De GGD is op dit moment bezig met het bron- en contactonderzoek.

“Nu het virus in heel Nederland weer oplaait was het te verwachten dat het ook ons eiland zou raken,” reageert Tineke Schokker, burgemeester van Vlieland. “Het was niet de vraag óf het op Vlieland zou komen, maar wannéér. Al is het toch schrikken als het dan daadwerkelijk hier is. Zeker voor de persoon zelf.” Samen met GGD Fryslân volgt de gemeente nauwgezet de geldende richtlijnen. “Denk dan aan speciaal vervoer en het grondig schoonmaken van de verblijfslocatie,” vertelt Schokker. “We nemen daarmee geen risico’s. Daarnaast blijft het ontzettend belangrijk dat iedereen op het eiland zich aan de maatregelen houdt. Vermijd drukte, houd afstand en laat je testen bij klachten. Oók hier op Vlieland!”

Ook op Vlieland kunnen mensen met (milde) klachten zich laten testen. Dit wordt gedaan door de Vlielander huisartsen. Hiervoor kan een afspraak worden gemaakt tussen 08.30-10.30 uur. De testen worden ’s ochtends afgenomen in verband met transport naar de wal. Mensen die aan wal zijn kunnen een testafspraak maken via 0800-1202 of op coronatest.nl.

 

Update: 15 augustus 2020 (21.45 uur): Eén positieve testuitslag op derde testdag Terschelling

Op de derde testdag op Terschelling is één persoon positief getest op COVID-19. Deze persoon heeft het eiland inmiddels via speciaal vervoer verlaten. Alle andere binnengekomen testuitslagen van vandaag zijn negatief. De meeste personen hebben inmiddels de uitslag gekregen.; enkelen waren telefonisch onbereikbaar.

Openingstijden testlocatie ET-10 op zondag en maandag

GGD Fryslân heeft tijdelijk een extra testlocatie ingericht in kerkgebouw ET-10 op Terschelling (Midsland). Deze is geopend voor inwoners en toeristen met milde klachten. Zij kunnen zich rechtstreeks melden bij de testlocatie. In verband met een kerkdienst is de testlocatie op zondag 16 augustus open van 13.00 - 15.00 uur. De uitslagen van deze testen zijn op zijn vroegst op maandag bekend. Op maandag 17 augustus is de testlocatie geopend van 09.00-11.30 uur. Wie geen klachten heeft, hoeft zich niet te laten testen.

Update: 15 augustus 2020 (14.30 uur): Tot nu toe nog geen nieuwe besmettingen op Terschelling

GGD Fryslan heeft op Terschelling de afgelopen week intensief getest. Op Terschelling opende GGD Fryslân een extra testlocatie. Tot nu toe zijn er geen nieuwe positief geteste personen op Terschelling. Wij melden vanavond de nieuwe uitslagen.

Zondag: aangepaste openingstijden testlocatie Terschelling

GGD Fryslân heeft deze week een extra testlocatie op het eiland geopend. Nadat acht jongeren die op jongerencamping Appelhof verbleven bij thuiskomst positief testten op corona. Ook op zondag 14 augustus is de eilandtestlocatie ET-10 geopend voor iedereen op Terschelling die milde klachten heeft. In verband met een kerkdienst heeft GGD Fryslan de openingstijden van zondag verplaatst naar de middag: 13.00-15.00 uur.

Camping sluit maandag 17 augustus

Na goed overleg tussen de eigenaar, betrokken gemeente en Veiligheidsregio Fryslân is besloten om maandag de deuren van de camping te sluiten. Via de website van de Veiligheidsregio vind je hierover meer informatie. 

Inwoners en toeristen op Terschelling kunnen zich nog steeds rechtstreeks melden bij de testlocatie op het eiland: zij hoeven geen afspraak te maken. 

Update: 15 augustus 2020 (12.00 uur): Aantal besmettingen in Dokkum loopt op

Het aantal positief geteste personen dat in verband staat met het cluster in Dokkum neemt nog steeds verder toe. Op dit moment staat het aantal op 45. Een week geleden waren dit er nog 18. Elke dag komen er 2 tot 6 besmettingen bij.

De verspreiding van het virus verloopt nu vooral via kleine groepen en 1-op-1 situaties. Denk aan privé-bijeenkomsten zoals een BBQ, game-avond, familiebezoek, lunch op het werk en het met elkaar reizen in de auto. Omdat het om bekenden gaat, wanen veel mensen zich veilig en houden ze onvoldoende afstand. Ook knuffelen mensen elkaar weer vaker of schudden ze elkaars hand.

Positief getesten hebben veelal milde klachten

Uit bron- en contactonderzoek blijkt verder dat mensen vaak milde klachten hebben. Denk bijvoorbeeld aan keelpijn, snotterig zijn of zich niet zo lekker voelen. Dat weerhoudt mensen soms om zich te laten testen. Pas als ze horen dat een bekende met wie ze contact hebben gehad een positieve uitslag krijgt, maken ze een testafspraak. Vaak hebben ze het virus dan zelf al verder verspreid.

Alerter zijn, meer afstand houden

Volgens burgemeester Johannes Kramer is Dokkum nog niet van het coronavirus af. “Je wilt zo’n brandhaard natuurlijk zo snel mogelijk uitdoven, maar dat is nog niet gelukt. Als je elkaar kent, ga je misschien al snel losser met elkaar om. Maar juist nu is dat gevaarlijk. We zullen echt alerter moeten zijn en meer afstand moeten houden. Spreek iemand er ook gewoon op aan als diegene te dichtbij komt.”

Laat je testen, ook bij milde klachten

GGD Fryslân benadrukt dat mensen met klachten zich zo snel mogelijk laten testen, ook als ze milde klachten hebben. Wie met klachten rond blijft lopen en niet thuisblijft, heeft een grote kans anderen te besmetten. Als je vervolgens positief test, moeten door de veelheid aan contacten veel mensen in quarantaine of zelfs ondernemingen tijdelijk sluiten.

Online afspraak maken voor een test

Sinds deze week kunnen mensen ook online een testafspraak maken via www.Rijksoverheid.nl/coronatest. Ook de uitslag van de test is dan online in te zien.

Update: 14 augustus 2020 (21.30 uur): Geen positieve testuitslagen op tweede testdag

De tweede testdag op Terschelling, op vrijdag 14 augustus, heeft tot nu toe geen positieve testuitslagen opgeleverd. Er zijn inmiddels 169 testuitslagen binnen, die allemaal negatief zijn. De meeste personen hebben inmiddels de uitslag gekregen; enkelen waren telefonisch onbereikbaar.

Deel van de uitslagen volgt morgen

131 personen die vandaag zijn getest, krijgen morgen telefonisch de testuitslag. Daarnaast kunnen zij op www.coronatest.nl bekijken of de testuitslag er al is.

Zaterdag testlocatie opnieuw geopend

GGD Fryslân heeft momenteel een extra testlocatie op het eiland, nadat acht jongeren die op jongerencamping Appelhof verbleven bij thuiskomst positief testten op corona. Op zaterdag 14 augustus van 09.00 tot 11.30 uur is de testlocatie ET-10 opnieuw geopend voor iedereen met milde klachten op Terschelling. Wie geen klachten heeft, hoeft zich niet te laten testen.

Update: 14 augustus 2020 (20.00 uur): Extra boot vaart niet vanwege het weer, toch ruimte op veerboot

Update 14/08 - 20.00 uur

Vanwege het weer vaart er vanavond toch geen extra boot voor die mensen die nog wachten op hun testuitslag. Het KNMI heeft code geel gegeven voor het Waddengebied vanwege kans op onweer, hagel en neerslag. De extra boot die vanavond zou varen is een open boot, waarbij de passagiers niet binnen kunnen zitten. Dit is bij onweer geen veilig vervoersmiddel.

De veerboot van Doeksen, waarbij passagiers wel binnen kunnen zitten, vaart vanavond wel om 20.40 uur. Mensen die nog wachten op hun testuitslag en wel vandaag naar huis willen, kunnen daarom toch mee met de veerboot. Op de boot wordt toezicht gehouden op het dragen van mondneuskapjes en het houden van 1,5 meter afstand.

Originele bericht

Op dit moment worden de eerste personen gebeld die vandaag zijn getest op Terschelling. GGD Fryslân belt de testuitslag eerst telefonisch door aan de betrokkenen voordat de totaalcijfers bekend worden gemaakt.

Heb je een negatieve uitslag?

 • Dan mag je naar huis, als je dat wilt. Dit kan via de reguliere dienstregeling van de veerdienst. Vandaag is de laatste afvaart van Doeksen om 20.40 uur.

Krijg je een positieve testuitslag?

 • Dan krijg je meteen concrete instructies van GGD Fryslân voor de vervolgstappen, waaronder isolatie, beschermingsmiddelen en vervoer naar huis.

Heb je op dit moment nog geen uitslag?

 • Nog niet alle uitslagen zijn binnen. Dat je nog niet bent gebeld zegt niets over de uitslag.
 • Heb je voor 20.00 uur geen testuitslag, maar wil je vandaag graag van het eiland af omdat je geen verblijfplek meer hebt? Dan kun je mee met een speciale boot die om 20.40 uur uit de haven vertrekt. Let op: dit is een andere boot dan die van Doeksen die ook om 20.40 uur vertrekt. Ga niet met het openbaar vervoer, maar zorg dat je eigen vervoer hebt geregeld in Harlingen. Je komt daar ongeveer 22.30 uur aan.

Aantal uitslagen morgen bekend

In totaal zijn vandaag zo’n 300 personen getest op corona. Omdat GGD Fryslân ook vandaag langer heeft door getest, konden niet alle monsters aan het eind van de ochtend mee richting vasteland. De uitslagen van deze testen komen morgen binnen.

Zaterdag testlocatie opnieuw geopend

Op zaterdag 14 augustus van 09.00 tot 11.30 uur is de testlocatie ET-10 opnieuw geopend voor iedereen met milde klachten op Terschelling. Wie geen klachten heeft, hoeft zich niet te laten testen.

Update: 14 augustus 2020 (17.00 uur): Mails over testafspraak op Terschelling

Een aantal mensen die zich vanochtend op Terschelling heeft laten testen, heeft vandaag per abuis via de e-mail ook nog een uitnodiging ontvangen voor een test. Diegenen die zo’n bericht hebben ontvangen nadat zij zich vanochtend hebben laten testen, kunnen deze e-mail verwijderen. Zij hoeven zich niet nogmaals te laten testen.

Wanneer mensen zich via het landelijke telefoonnummer of via de website aanmelden voor een coronatest, dan krijgen zij automatisch via de mail een uitnodiging voor de gemaakte testafspraak. De mensen die zich vanochtend op Terschelling hebben laten testen hoefden zich niet vooraf aan te melden voor de test. Hun gegevens zijn later alsnog ingevoerd in het systeem. Per abuis hebben zij daarbij een (overbodige) uitnodiging gekregen voor een testafspraak. Iedereen die vanochtend al getest is op Terschelling kan deze e-mail verwijderen en hoeft niet nogmaals te komen.

Update: 14 augustus 2020 (15.00 uur): Ongeveer 300 mensen vandaag getest op Terschelling

Ook op de tweede testdag hebben weer veel mensen zich op Terschelling laten testen op COVID-19. In totaal meldden zo’n 300 mensen zich op de tijdelijke testlocatie. Dit waren net als gister vooral jongeren.

Testuitslagen

Een groot deel van de vandaag geteste groep krijgt vanavond de uitslag te horen. Van een aantal geteste personen konden de monsters gisteren niet meer op tijd mee met de boot naar Leeuwarden. Ook zij krijgen vandaag de uitslag. GGD Fryslân heeft vandaag langer doorgetest, tot 13.30 uur, om zoveel mogelijk mensen te testen. Niet iedereen van deze geteste groep krijgt vandaag de uitslag. Personen die een negatieve testuitslag krijgen en vandaag nog het eiland willen verlaten kunnen mee met de laatste afvaart van vandaag om 20.40 uur. GGD Fryslân adviseert iedereen die nog geen testuitslag heeft gekregen om zolang op het eiland te blijven. Positief geteste mensen gaan via een aparte vervoersstroom onder begeleiding naar de wal, waarna ze thuis in isolatie kunnen.

Zaterdag weer mogelijkheid voor testen

Zaterdagochtend gaat de testlocatie ET-10 in Midsland tussen in elk geval 09.00-11.30 uur weer open voor jongeren van de camping, Terschellingers en andere toeristen met klachten die zich willen laten testen. Zij krijgen zo mogelijk dezelfde dag nog de uitslag. Gisteren testte 1 persoon positief. Wie geen klachten heeft, hoeft zich niet te laten testen.

 

Update: 14 augustus 2020 (14.00 uur): Weekoverzicht 7 augustus tot en met 13 augustus

Weektotaal coronabesmettingen in Fryslân fors hoger

Het aantal inwoners van Fryslân dat deze week positief is getest op aanwezigheid van het coronavirus is meer dan verdriedubbeld. Er zijn sinds vorige week vrijdag 59 nieuwe besmettingen bijgekomen, tegen 17 vorige week. De cijfers van Terschelling tellen niet mee in Fryslân. Alle 9 jongeren bij wie corona is vastgesteld op Terschelling tellen mee bij de aantallen in hun woongemeente.

Er zijn geen ziekenhuisopnamen bijgekomen, het aantal overledenen met corona blijft staan op 69. Het aantal afgenomen testen was deze week 2865 tegen 2152 vorige week. De meeste besmettingen waren in Noardeast-Fryslân en Leeuwarden.

Update: 14 augustus 2020 12.30: GGD Fryslân test vandaag langer door op Terschelling

Net als gister willen vandaag veel mensen op Terschelling zich laten testen op COVID-19. Daarom testen we vandaag, zolang er nog voldoende belangstelling is, tot 13.30 uur door. Niet alle mensen die zich laten testen krijgen vandaag de uitslag: de uitslagen van testen die eind van de ochtend en in de middag zijn afgenomen komen morgen pas binnen. De andere uitslagen worden zoveel mogelijk vandaag nog bekend.

Update: 13 augustus 2020 (21.45 uur): Eerste coronatestdag Terschelling levert één besmetting op

De eerste coronatestdag op Terschelling heeft één positieve testuitslag opgeleverd. Bij negen personen is de testuitslag nog niet bekend. De overige 133 testuitslagen zijn negatief. Zo’n 60 mensen die later vandaag zijn getest krijgen morgen de uitslag. GGD Fryslân heeft momenteel een extra testlocatie op het eiland, nadat acht jongeren die op jongerencamping Appelhof verbleven bij thuiskomst positief testten op corona.

Negen testuitslagen nog niet bekend

Bij negen personen is de testuitslag nog niet bekend; deze wordt morgen bekend. Dit komt vaker voor en zegt niets over de uitslag: die kan zowel positief als negatief zijn. De personen aan wie nog geen testuitslag kon worden gegeven zijn hierover gebeld.

Extra boot

Voor de jongeren die donderdag negatief zijn getest en dezelfde dag nog naar huis wilden, is donderdagavond om 20.00 uur een extra boot geregeld. Zo’n 8-10 jongeren hebben hier gebruik van gemaakt. Omdat dit zo’n kleine groep was, is in plaats van een grote boot gebruik gemaakt van een watertaxi. Alle passagiers op deze watertaxi zijn negatief getest op corona.

Vrijdag opnieuw testmogelijkheid

Vrijdagochtend gaat de testlocatie ET-10 in Midsland van 09.00-11.30 uur weer open voor jongeren van de camping, Terschellingers en andere toeristen met klachten die zich willen laten testen. Zij krijgen dezelfde dag de uitslag, net als de ca. zeventig jongeren die donderdag na de beoogde sluitingstijd van de testlocatie nog getest zijn.

Klachten na thuiskomst? Laat je testen!

Voor alle jongeren die afgelopen weken op jongerencamping Appelhof waren en na thuiskomst klachten krijgen blijft de oproep gelden: blijf thuis en laat je testen.

Update: 13 augustus 2020 (18.45 uur): Update Terschelling: extra boot voor mensen die negatief zijn getest

Op dit moment komen de eerste testuitslagen van Terschelling binnen. De personen die zich hebben laten testen worden hierover als eerste telefonisch geïnformeerd. Daarna maakt GGD Fryslân bekend of het virus is aangetroffen en zo ja, hoeveel personen in totaal positief zijn getest. Dit zal in de loop van de avond van 13 augustus zijn.

Heb je een negatieve uitslag?

 • Dan mag je naar huis, als je dat wilt. Dit kan via de reguliere dienstregeling van de veerdienst. Vandaag is de laatste afvaart om 19.15 uur.

Krijg je een positieve testuitslag?

 • Dan krijg je meteen concrete instructies van GGD Fryslân voor de vervolgstappen, waaronder isolatie, beschermingsmiddelen en vervoer naar huis.
 • Je wordt vanavond onder begeleiding via een speciale watertaxi naar Harlingen gebracht.
 • Vanaf Harlingen kun je met eigen vervoer naar huis. Je kunt niet met het openbaar vervoer reizen.
 • Moet je in Harlingen nog even wachten op je eigen vervoer? Dan is hiervoor een speciale wachtruimte ingericht. Ook hier is begeleiding aanwezig.
 • Kun je niet naar huis? Dan word je met speciaal vervoer naar een alternatieve quarantainelocatie gebracht.

Heb je op dit moment nog geen uitslag?

 • Dat kan kloppen; nog niet alle uitslagen zijn binnen. Dat je nog niet bent gebeld zegt niets over de uitslag.
 • Heb je om 19.15 uur (de laatste afvaart van Doeksen) nog geen testuitslag? Stap dan niet op de boot, maar wacht tot je de uitslag binnen hebt. Als je een negatieve uitslag kun je om 20.00 uur met een extra boot van het eiland vertrekken.

Benodigde faciliteiten

De Friese crisisorganisatie, GGD Fryslân en de gemeenten Terschelling en Harlingen (waar de watertaxi aanmeert) zorgen met elkaar voor de nodige faciliteiten en maatregelen. Op camping Appelhof zijn vrijdag weer medewerkers van GGD Fryslân aanwezig om vragen van jongeren te beantwoorden.

Aantal uitslagen morgen bekend

In totaal zijn vanochtend zo’n 200 personen getest op corona. Omdat GGD Fryslân vanochtend langer heeft door getest, konden niet alle monsters direct mee op de boot richting vasteland. De uitslagen van deze testen komen morgen binnen. Alle personen van wie de uitslag morgen pas bekend wordt, zijn hierover meteen geïnformeerd toen zij werden getest.  

Vrijdag testlocatie opnieuw geopend

Op vrijdag 14 augustus van 09.00 tot 11.30 uur is de testlocatie ET-10 opnieuw geopend. Jongeren die op camping Appelhof verblijven, maar ook Terschellingers en andere toeristen met milde klachten kunnen zich dan laten testen. Wie geen klachten heeft, hoeft zich niet te laten testen.

Update: 13 augustus 2020 (13.30 uur): Tweehonderd jongeren laten zich testen op corona op Terschelling

Op de eerste testdag op Terschelling hebben zo’n tweehonderd jongeren zich laten testen op corona. Het overgrote deel verblijft op camping Appelhof of was daar op bezoek geweest. Later deze donderdag krijgt het grootste deel de uitslag te horen. GGD Fryslân had op zo’n honderd jongeren gerekend, maar de animo bleek het dubbele te zijn.

Voor de groep die negatief test en naar huis wil, komt donderdagavond een extra afvaart. Voor wie positief test volgt een apart protocol. Jongeren gaan dan via een aparte vervoersstroom onder begeleiding naar de wal waar ze thuis in isolatie kunnen. Wie geen klachten heeft, hoeft zich niet te laten testen en kan de vakantie voortzetten.

Deze week bleek dat acht jongeren die op jongerencamping Appelhof verbleven positief zijn getest op corona. Dat was reden om alle jongeren die op de camping verblijven of er de afgelopen tijd geweest zijn, op te roepen zich te laten testen als ze milde klachten hebben. Die oproep geldt nog steeds.

Om de drempel voor de jongeren die nu op de camping zijn te verlagen, is de testlocatie in Midland geopend. Die gaat vrijdag weer open. Personeel van de camping en de nabijgelegen Jumbo hebben veelvuldig contact met jongeren, vandaar dat de GGD hen ook test.

Daarnaast kunnen Terschellingers en andere toeristen met milde klachten zich laten testen in testlocatie ET-10. Dat kan zonder afspraak. De testlocatie is vrijdagochtend open van 9.00 tot 11.30 uur. Donderdag ging het testen iets langer door, maar jongeren die zich na half twaalf lieten testen, krijgen hun uitslag morgen pas.

Update: 12 augustus 2020 (16.45 uur): Coronatestcentrum GGD Fryslân opent donderdag in Midsland

GGD Fryslân opent donderdagochtend op Terschelling een coronatestcentrum in kerkgebouw ET-10 in Midsland. Hier kunnen de jongeren met milde coronaklachten terecht die verblijven op camping Appelhof. Hiervoor hoeven ze geen afspraak te maken. Dit geldt ook voor Terschellingers en andere toeristen die klachten hebben en een coronatest willen ondergaan.

Het testcentrum is morgen geopend van 9.00 tot 11.30 uur. GGD Fryslân kan er zo’n honderd mensen testen. In samenwerking met het laboratorium van Izore verwacht GGD Fryslân de uitslagen nog dezelfde dag te hebben.

De verwachting is dat de testlocatie in ieder geval een week actief zal zijn. Voor de locatie in Midsland is gekozen omdat deze in de nabijheid van de camping is.

Het aantal jongeren dat op de camping verbleef en positief getest is op corona is opgelopen naar acht jongeren. Ze komen uit verschillende delen van het land.

Alle jongeren die de afgelopen tijd op de camping zijn geweest hebben inmiddels een bericht gekregen met daarin het verzoek om zich in eigen omgeving te laten testen op corona als ze milde klachten hebben.

Update: 12 augustus 2020 (08.30 uur): Extra coronatestcapaciteit op Terschelling

Op jongerencamping Appelhof op Terschelling zijn afgelopen week twee Noord-Hollandse jongeren geweest die na thuiskomst positief testten op corona. Het is mogelijk dat ze op de camping besmet zijn geraakt of anderen hebben besmet in de eerste week van augustus. Dit betekent dat ook andere bezoekers op de camping corona kunnen hebben opgelopen. Vandaar dat GGD Fryslân jongeren oproept die vorige week op camping Appelhof waren en nu weer thuis zijn, om zich bij milde klachten te laten testen.

Uit voorzorg vergroot GGD Fryslân morgen de testcapaciteit op het eiland, zodat iedereen met klachten zich snel kan laten testen. Dit is in eerste instantie voornamelijk gericht op camping Appelhof waar de jongeren verbleven.

Uit bron- en contactonderzoek heeft GGD Fryslân niet de indruk dat de jongeren op het eiland contact hebben gehad met ouderen of kwetsbaren of dat ze zich buiten de omgeving van de Appelhof intensief hebben gemengd in andere gezelschappen.

Ook voor inwoners en toeristen op Terschelling blijft het advies gelden om afstand te houden, geregeld handen te wassen en drukke plekken te mijden. Wie verder geen klachten heeft, kan het verblijf op het eiland gewoon voortzetten. Wie wel klachten heeft, kan morgen direct naar de testlocatie om zich te laten testen. Wie getest is, kan daarna de uitslag in de eigen accommodatie op Terschelling afwachten. Nadere bijzonderheden over de testlocatie volgen nog.

 

Update: 10 augustus 2020 (16.30 uur): Geen nieuwe besmetting in Dokkum, wel alert op meer coronagevallen

De teller van het aantal mensen die positief zijn getest op corona en deel uitmaken van de uitbraak in Dokkum blijft voorlopig staan op achttien. Maandag zijn er geen nieuwe gevallen bijgekomen. Toch houdt GGD Fryslân er rekening mee dat het aantal Dokkumers dat een positieve uitslag krijgt de komende dagen nog toeneemt.

Duidelijk is in ieder geval dat deze maand enkele van de positief geteste personen met klachten zijn blijven doorlopen. Ze hebben de uitslag van de test niet thuis afgewacht of zich niet aan de quarantainevoorschriften gehouden. Een beeld dat helaas herkenbaar is voor GGD Fryslân en ook voor andere GGD’s in Nederland.

Waar GGD Fryslân dergelijk gedrag ten stelligste afkeurt, is dit niet strafbaar. De huidige quarantainemaatregelen gebeuren op vrijwillige basis. Verplichte quarantaine op grond van de wet vereist veel meer stappen en gebeurt momenteel niet.

De afgelopen dagen zijn er veel vragen binnengekomen over de zaterdag geuite veronderstelling van GGD Fryslân dat het virus in Dokkum op een terras kan zijn overgedragen. GGD Fryslân kan niet met 100 procent zekerheid vaststellen dat dit zo is gebeurd, maar vindt het wel zeer aannemelijk. De betrokken jongeren hielden op een terras te weinig afstand tot elkaar. Er was nauwelijks wind. Daardoor is het voor GGD Fryslân even goed mogelijk dat het virus op een terras is doorgegeven als in de kroeg waar zij ook kwamen. Vanuit volksgezondheidsoogpunt vond GGD Fryslân het van belang deze informatie dit weekend publiekelijk te maken.

De oproep blijft om voldoende afstand te houden, ook in de buitenlucht en om bij klachten een test te laten afnemen en de uitslag thuis af te wachten.

Week 32 - 3 augustus tot en met 9 augustus

Update: 9 augustus 2020 (16.00 uur): Nog vier coronabesmettingen in Dokkum

Het aantal positief op corona geteste personen dat betrokken is bij de uitbraak in Dokkum is gestegen naar achttien. Zondag zijn vier jongeren positief bevonden. Ze zijn te linken aan de vriendengroep waarbinnen de uitbraak begon. Mogelijk loopt het aantal de komende dagen nog verder op. GGD Fryslân merkt dat een aantal mensen met klachten uit de regio zich de komende dagen laat testen.

GGD Fryslân adviseert eens te meer dat iedereen met klachten zich via 0800-1202 laat testen en de uitslag thuis afwacht. Gisteren is al gemeld dat bron- en contactonderzoek heeft duidelijk gemaakt dat zeer waarschijnlijk verspreiding van het virus op een terras in de buitenlucht plaatsvond. Daarbij is te weinig afstand gehouden. Vandaar dat GGD Fryslân oproept om de anderhalve meter afstand na te leven, ook in de buitenlucht.

Update: 8 augustus 2020 (12.30): Coronabesmettingen in Dokkum ook in de buitenlucht

Het aantal met corona besmette personen dat terug te voeren is op één persoon in Dokkum is gestegen naar veertien. Aan de negen personen die dit zogenoemde coronacluster vrijdag telde, zijn zaterdag vijf mensen toegevoegd die positief op het virus getest zijn. GGD Fryslân gaat verder met het bron- en contactonderzoek, al is de verwachting dat de meeste betrokkenen nu wel in beeld en getest zijn. Ook zijn er de afgelopen dagen al maatregelen getroffen om verspreiding te voorkomen doordat mensen in quarantaine zijn gegaan.

De rondgang van het virus begon vorige maand op een feestje in huiselijke kring waar één persoon aanwezig was die corona bij zich droeg. Uit onderzoek blijkt dat het virus zich daarna voornamelijk op een terras in de buitenlucht lijkt te hebben verspreid. Zoals het er nu naar uit ziet, kenden de meeste jongeren die erbij betrokkenen zijn elkaar.

GGD Fryslân benadrukt dat Dokkum duidelijk maakt dat het van groot belang blijft om ook in de buitenlucht voldoende afstand te houden. De cijfers zijn in Fryslân alleen laag te houden als iedereen de maatregelen en richtlijnen naleeft. Voor wie klachten heeft, geldt het algemene advies om thuis te blijven, zich via 0800-1202 te laten testen en thuis de uitslag af te wachten.

Update: 7 augustus 2020 (12.00 uur): Weekoverzicht 31 juli tot en met 6 augustus

Zorg over oplopende Friese coronacijfers, GGD zoekt bron- en contactonderzoekers

De Friese coronacijfers zijn deze week hoger dan de afgelopen weken. De afgelopen week is bij 17 inwoners van Fryslân het coronavirus gevonden. Dit is het hoogste aantal sinds 1 juni, toen iedereen met klachten zich kon laten testen. Vorige week waren er slechts 4 nieuwe gevallen. De drukte bij GGD Fryslân neemt toe, reden om nu te starten met de werving van tachtig nieuwe medewerkers, voornamelijk bron- en contactonderzoekers.

GGD Fryslân en de Veiligheidsregio maken zich zorgen om de verspreiding van het virus, vooral onder jongeren. Uit de positieve gevallen en bron- en contactonderzoeken blijkt dat jongeren geregeld aan het feestvieren zijn. Dit zien we bijvoorbeeld in Dokkum, waar het virus na een feestje als een lopend vuurtje verder is gegaan.

Jongeren lijken zich onvoldoende bewust te zijn van het feit dat ze het virus in de kroeg en op feestjes kunnen oplopen. Ze blijven soms doorlopen met klachten. Daarmee kunnen ze bijdragen aan een versnelde terugkeer van het virus. Vandaar dat GGD Fryslân en de Veiligheidsregio benadrukken dat we de cijfers vooral laag houden als jong en oud de maatregelen en richtlijnen weer volgen.

Werving

De nieuwe medewerkers die GGD Fryslân nu zoekt, zijn nodig om bij een stijging in Fryslân het virus te kunnen indammen. Maar ook omdat GGD Fryslân momenteel deze onderzoeken doet voor Rotterdam. Daar is grote drukte vanwege de snelle stijging. Vandaar dat de werving hiervoor gestart is. Op korte termijn zoekt GGD Fryslân zo’n zestig nieuwe collega’s voor bron- en contactonderzoek. Ook is er behoefte aan nog eens tien mensen die in testcentra coronamonsters bij mensen met klachten kunnen afnemen en aan tien triageverpleegkundigen.

Dat Fryslân met bron- en contactonderzoek nu andere regio’s ondersteunt, is onderdeel van de landelijke afspraken die hierover gemaakt zijn. Vergelijkbaar met hoe eerder noordelijke ziekenhuizen coronapatiënten uit het zuiden opvingen.

Cijfers

In Fryslân zijn deze week 2152 mensen op corona getest. Dit zijn er 264 minder vergeleken met vorige week. In totaal zijn nu 667 inwoners van Fryslân positief getest op corona. Ook deze week zijn er geen meldingen bij de GGD geweest van ziekenhuisopnames of overlijdens van personen met corona. Dit laatste cijfer staat al sinds begin juni op 69. Onder de nieuwe positief getest personen zijn geen bewoners uit verpleeg- en verzorgingshuizen.

Wie klachten heeft, kan zich voor een test melden via 0800-1202 en op de Waddeneilanden bij de huisartsen. Zolang de uitslag van de test niet binnen is, geldt het advies om deze thuis af te wachten, zelfs als dit door de drukte langer duurt dan aangekondigd.

Week 31 - 24 juli tot en met 30 juli

Update: 31 juli 2020 (12.00 uur): Weekoverzicht 24 tot en met 30 juli 2020

Friese cijfers blijven stabiel 

De afgelopen week hebben 2416 mensen zich in Fryslân laten testen op één van de locaties in Leeuwarden, Sneek of Drachten. Weer meer dan vorige week, toen 2252 mensen zich lieten testen. Bij 5 inwoners van Fryslân werd het coronavirus aangetroffen. Hiermee komt het totaalaantal inwoners dat positief testte nu op 650.  

Het beeld in Fryslân is nog steeds erg rustig, maar landelijk gezien neemt het aantal besmettingen nog steeds toe. Dat laat zich ook terugzien in het reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het virus zich verspreidt. Tot twee weken terug lag dit cijfer lange tijd onder de één, waardoor de verspreiding van het virus juist afnam. Afgelopen week steeg het cijfer van 1,29 naar 1,4 (elke positief geteste persoon besmet gemiddeld 1,4 andere personen) 

Het aantal overleden personen dat bij GGD Fryslân is gemeld, blijft staan op 69. Ook het totaal aantal ziekenhuisopnames staat ongewijzigd op 130 personen. 

Mondkapjesplicht voorlopig van de baan 

Er komt voorlopig geen landelijke mondkapjesplicht. Dat is de belangrijkste boodschap die het Veiligheidsberaad afgelopen woensdag deelde tijdens een persconferentie. Het bewijs voor het medisch nut van het dragen van een niet-medisch mondkapje ontbreekt nog altijd. Wel blijven de overige maatregelen onverminderd van kracht, die wel bewezen effectief zijn gebleken: houd 1,5 meter afstand (en vermijd dus drukte en mensenmassa’s), hoest en nies in de elleboog en was met grote regelmatig en grondig je handen. 

Reis bewust! 

Het is volop vakantie in Fryslân, Nederland én Europa. Voor de mensen die nog op vakantie gaan, blijft het van belang zich goed op de reis voor te bereiden. Zeker nu bepaalde gebieden en steden inmiddels van kleurcode zijn gewijzigd van geel (let op, veiligheidsrisico's) naar oranje (alleen noodzakelijke reizen). De kleurcode van een land kan gecheckt worden op Nederland wereldwijd. Wees dus eenmaal in het buitenland ook extra alert en houdt de media met regelmaat goed in de gaten. De situatie kan tijdens een verblijf in het buitenland vrij plots veranderen. 

Keer je juist terug uit zo’n oranje-gebied of land? Blijf dan twee weken lang in quarantaine. Dit geldt voor alle personen vanaf 13 jaar. Ontwikkel je in die periode klachten? Laat je dan gelijk testen, ook als je klachten mild zijn.  

Week 30 - 17 juli tot en met 23 juli

Update: 17 juli 2020 (12.30 uur): Weekoverzicht 17 tot en met 23 juli 2020

Friese cijfers stabiel

Deze week zijn drie inwoners van Fryslân positief getest op het coronavirus. Het totaalaantal inwoners bij wie het virus is aangetroffen staat nu op 645. Er vond een correctie plaats op het totaal van -2, omdat twee geteste personen geen Friese inwoners waren. In de verpleeg- en verzorgingshuizen is de afgelopen week niemand positief getest.

De landelijke verdubbeling van het aantal positief getesten is niet terug te zien in de cijfers in Fryslân. Vorige week waren er vijf positief getesten. Het aantal blijft dus stabiel. Ook waren er geen corona-uitbraken in Fryslân de afgelopen week.

Het aantal overleden personen dat bij de GGD is gemeld, blijft staan op 69. Ook het totaalaantal ziekenhuisopnames staat ongewijzigd op 130 personen.

Veel cijfers zijn terug te vinden via het dashboard van GGD Nederland: GGData. De link naar dit dashboard is gewijzigd: het dashboard staat nu hier. De cijfers in het dashboard zijn te specificeren naar regio.

Testlocaties drukker bezocht

De afgelopen week hebben 2252 mensen zich in Fryslân laten testen. Fors meer dan vorige week, toen waren het er 1879. Dit beeld is ook landelijk terug te zien.

In Friesland ligt de totale testcapaciteit op dit moment rond de 9.500 testen per week. GGD Fryslân kan snel opschalen om aan de toenemende vraag te voldoen. Toch kan het voorkomen dat iemand die een test aanvraagt, niet meteen op de dichtstbijzijnde testlocatie terecht kan. Opschalen lukt niet altijd op hele korte termijn omdat er bijvoorbeeld ook extra medewerkers moeten worden ingepland. Ook kunnen er toevallig veel mensen op dezelfde dag een testafspraak willen maken. Zo’n piek is niet helemaal te voorzien.

Momenteel is het erg druk bij het landelijke afsprakennummer 0800-1202 waar mensen terecht kunnen voor het maken van een testafspraak. Hierdoor kan het langer duren voordat je een afspraak hebt of de uitslag krijgt. Er wordt hard gewerkt aan een uitbreiding van de capaciteit.

In Leeuwarden werd deze week de nieuwe testlocatie in gebruik genomen aan de Brandemeer 9. Deze locatie in de wijk Bilgaard vervangt de tent bij Izore aan de Jelsumerstraat. De tent is inmiddels weggehaald. De nieuwe locatie is gevestigd in een voormalige gymzaal van de nabijgelegen school. Het gebouw heeft een eigen ingang en parkeerterrein. 

Opvolgen van de maatregelen blijft belangrijk

Nu landelijk de cijfers weer stijgen, wordt het extra belangrijk dat iedereen zich aan de maatregelen houdt zoals afstand houden en handen wassen. Dat geldt ook voor het thuisblijven en testen bij klachten; ook als deze mild zijn.

Ook is het belangrijk dat mensen op vakantie in het buitenland extra alert zijn. De situatie kan tijdens een verblijf in het buitenland veranderen. Deze week nam bijvoorbeeld de besmettingsgraad in Kroatië toe en werd de kleurcode van het land veranderd van geel (er zijn veiligheidsrisico’s) naar oranje (alleen noodzakelijke reizen). De kleurcode van een land kan gecheckt worden op Nederland wereldwijd.

Week 29 - 13 juli tot en met 19 juli

Update: 17 juli 2020 (12.00 uur): Weekoverzicht 10 tot en met 16 juli 2020

Nieuwe testlocatie Leeuwarden 

Op dinsdag 21 juli wordt een nieuwe testlocatie in gebruik genomen in de wijk Bilgaard in Leeuwarden. Deze locatie vervangt de tent bij Izore aan de Jelsumerstraat. De nieuwe locatie aan de Brandemeer is gevestigd in een voormalige gymzaal van de nabijgelegen school. Het gebouw heeft een eigen ingang en parkeerterrein.   
Het gebouw biedt niet zozeer meer mogelijkheden, maar is groter en comfortabeler dan de tent. Ook zijn er meer mogelijkheden om de testlocatie uit te breiden, mocht dit noodzakelijk worden. Ook gezien de mogelijk lange periode waarmee we te maken hebben met COVID-19. 

Testen ook vanaf je vakantieadres 

Testen, traceren en isoleren blijft van wezenlijk belang om greep op het virus te houden. Nu veel maatregelen zijn versoepeld, het overal drukker wordt en veel mensen hebben besloten in eigen land vakantie te vieren, is het afwachten of hier straks ook gevolgen uit voortvloeien. Daarom blijft het advies onverminderd: Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen!  
 
Ook als je tijdens je vakantie in Nederland klachten krijgt die passen bij het coronavirus, laat je dan testen. Hiervoor hoef je niet naar huis. Men wordt verzocht op het vakantieadres te blijven en zoveel mogelijk drukte en andere mensen te vermijden. Voor het maken van een testafspraak in de buurt van het vakantieadres bel je met nummer 0800-1202. Een uitzondering hierop zijn de Waddeneilanden. Diegenen die hier verblijven melden zich bij de plaatselijke huisarts voor een test. Mensen die in het buitenland verblijven en ter plekke klachten ontwikkelen, worden verzocht zich te melden bij de medische hulpverlening ter plaatse. Volg daarbij altijd de adviezen op van de lokale diensten en laat je testen indien mogelijk. 

Gedragsonderzoek

Het RIVM, GGD-GHOR en de gezamenlijke GGD’en doen regelmatig onderzoek naar de impact van het virus op mensen. Het gedrag van mensen, wat ze vinden van de maatregelen van de overheid en hoe het fysiek, mentaal en sociaal met ze gaat in dit coronatijdperk. 
De laatste onderzoeksresultaten laten zien dat een grote meerderheid van de deelnemers nog steeds – ondanks een lichte daling – achter de coronamaatregelen staat: vermijd drukte, houd 1,5 meter afstand en werk zoveel mogelijk thuis. Dat is een uitdaging, want mensen gaan steeds vaker naar buiten en spreken vaker met groepjes af. Daarbij wordt afstand houden lastiger. Het theater en de horeca blijken locaties waar afstand houden nog het beste lukt.  

Landelijk dashboard corona-cijfers online 

Sinds kort is het dashboard GGData online met een overzicht van de actuele, landelijke coronacijfers en de mogelijkheid deze te specificeren naar provincie. Het geeft onder meer een cijferoverzicht van positief geteste personen, ziekenhuisopnames en overleden personen ten gevolge van corona weer. Het dashboard is tot stand gekomen door een samenwerking tussen data-analisten van alle GGD ’en 
Noot voor de situatie Fryslân: het dashboard maakt gebruik van een dataset van het RIVM naar gemeente. Er kunnen kleine verschillen in aantallen ontstaan doordat er bij de persoonsgegevens een gemeente of postcode ontbreekt. 

Actuele cijfers 

Deze week zijn vijf inwoners van Fryslân positief getest op het coronavirus. Daarmee komt het aantal inwoners bij wie het virus is aangetroffen op 643. In de verpleeg- en verzorgingshuizen is de afgelopen week niemand positief getest. Het aantal overledenen dat bij de GGD is gemeld, blijft staan op 69. Het aantal ziekenhuisopnames is onveranderd 130 personen, hier zijn ook deze week geen opnames aan toegevoegd. De afgelopen week hebben 1879 mensen zich laten testen. Vorige week waren dit er 1634. 

Vanaf het moment dat iedereen met klachten zich mag laten testen (sinds 1 juni jl.) hebben ruim 10.000 Friezen hier gebruik van gemaakt. Hiervan testte ca. 0,35% positief. 

Week 28 - 6 juli tot en met 12 juli

Update: 10 juli 2020 (12.30): Weekoverzicht 3 juli tot en met 9 juli 2020

Coronacijfer verhoogd door buiten Fryslân geteste inwoners mee te tellen

Drie inwoners van Fryslân zijn de afgelopen week positief getest op corona. Dit is hetzelfde aantal als vorige week. Toch is het totaal aantal inwoners van Fryslân bij wie het virus is vastgesteld deze week met 22 verhoogd tot 638. Deze bijstelling komt vooral doordat vanaf nu negentien bewoners meetellen die in maart en april buiten Fryslân positief zijn getest.

Bij deze groep zitten bijvoorbeeld zorgmedewerkers die in Fryslân wonen maar in een instelling in een andere provincie werken en daar voor een test in aanmerking kwamen. Ze waren toen wel doorgegeven aan de plaatselijke GGD en daardoor ook aan het RIVM maar niet aan GGD Fryslân. De cijfers van GGD Fryslân en het RIVM komen na deze aanpassing nu weer met elkaar overeen. 

In de verpleeg- en verzorgingshuizen is de afgelopen week niemand positief getest, na twee weken waarin dit wel gebeurde. Het aantal overledenen met corona dat bij de GGD is gemeld, blijft onveranderd op 69 staan. Het laatste sterfgeval en de laatste ziekenhuisopname die aan GGD Fryslân zijn doorgegeven dateren van ruim vijf weken geleden. 

In de afgelopen week hebben 1634 inwoners van Fryslân zich op corona laten testen. Vorige week waren dit er 1681.

Piek

Het is vandaag exact vier maanden geleden dat de eerste besmetting met corona in Fryslân gemeld is. Terugkijkend lag de coronapiek in Fryslân overduidelijk in de maanden maart en april, zoals blijkt uit onderstaand overzicht:

Periode

Aantal positief getesten

Aantal gemelde overledenen

10 maart tot en met 9 april

298

25

10 april tot en met 9 mei

274

38

10 mei tot en met 9 juni

46

6

10 juni tot en met 9 juli

20

0

Totaal

638

69

Dat er af en toe nieuwe gevallen opduiken, geeft aan dat het virus nog steeds aanwezig is in Fryslân. Dit kan toenemen als het verkoudheids- en griepseizoen in het najaar start. Vandaar dat GGD Fryslân samen met zorginstellingen en Zorgkantoor Friesland voorbereidingen treft om een tweede golf zo goed mogelijk op te vangen. Bovendien blijft het advies: handen wassen, afstand houden en bij klachten thuis blijven en via 0800-1202 een afspraak maken voor een virustest.

Week 27 - 29 juni tot en met 5 juli

Update: 3 juli 2020 (12.00 uur): Weekoverzicht 26 juni tot en met 2 juli 2020

Cijfers blijven laag, ga coronabewust op vakantie

De coronacijfers in Fryslân blijven verder dalen. In de afgelopen week is het virus bij drie inwoners van de provincie aangetroffen. Alle andere tests leverden geen treffer op. Daarmee zijn de cijfers van deze week lager dan die van vorige week, toen er vier positieve meldingen waren.

Het is al meer dan een maand geleden dat er iemand uit Fryslân is overleden bij wie corona was vastgesteld. Ook deze week zijn er geen meldingen bij de GGD gedaan van ziekenhuisopnames in verband met het virus.

De lage cijfers zijn geen garantie dat corona Fryslân verlaten heeft. De afgelopen weken laten zien dat corona ook zo weer de kop kan opsteken, op onverwachte plaatsen. Sinds 1 juni hebben ruim 5000 Friezen met milde klachten zich op corona laten testen. Ongeveer een half procent was positief.

Vakantie

Vandaag begint in Noord-Nederland de zomervakantieperiode. Volgens GGD Fryslân zijn de coronacijfers in de meeste landen zo laag dat mensen prima op vakantie kunnen gaan. Van belang is wel dat vakantiegangers rekening houden met de adviezen die er voor hun bestemming gelden en de maatregelen die daar van kracht zijn, zoals bijvoorbeeld het dragen van mondkapjes. Deze zijn te vinden op Rijksoverheid of www.nederlandwereldwijd.nl

Daarnaast is het verstandig om in het buitenland de Nederlandse maatregelen te blijven toepassen: houd afstand, was je handen en laat je in geval van klachten testen, als dat mogelijk is. Mocht je in het buitenland positief testen, volg dan de maatregelen die daar gelden. Neem ook alvast contact op met de GGD van de eigen woonplaats in Nederland.

Wie in Nederland op vakantie gaat en klachten krijgt, kan zich overal in Nederland laten testen, via het landelijk nummer 0800-1202.

Totaalcijfers

Na een kleine correctie komt het aantal inwoners van Fryslân bij wie het virus is aangetroffen op 616. Het aantal overledenen dat bij de GGD is gemeld, blijft staan op 69. Het aantal ziekenhuisopnames is onveranderd 130 personen. De afgelopen week hebben 1681 mensen zich laten testen. Vorige week waren dit er 1480.

In de verpleeg- en verzorgingshuizen is één bewoner positief getest. Dit betrof vorige week vrijdag een bewoner van Meckama State in Kollum, toen al gemeld door zorginstelling Noorderbreedte.

Week 26 - 22 juni tot en met 28 juni

Update: 26 juni 2020 (12.00 uur): Na zomer extra coronascholing voor Friese zorginstellingen

Om voorbereid te zijn op een eventuele terugkeer van het coronavirus in het najaar, komen er na de zomervakantie extra scholingen voor managers en medewerkers van zorginstellingen. Ze kunnen dan leren van de ervaringen die sinds maart zijn opgedaan met het virus en de bestrijding ervan.

Zorgmedewerkers kunnen na de zomer de tweedaagse training COVID-19-COACH volgen. Op het programma staan onderwerpen als: basishygiëne, vroegsignalering, omgaan met een uitbraak en maatschappelijke impact. Het is de bedoeling dat deelnemers hun kennis vervolgens overbrengen op hun eigen collega’s.

Expertiseteam

De extra scholing komt voort uit het nieuwe Expertiseteam Corona Friesland. Hierin werken de Friese zorginstellingen, Zorgkantoor Friesland en GGD Fryslân samen. Het doel is om van elkaar te leren en om elkaar te helpen om zo nog beter in staat te zijn om het virus verder in te dammen en verspreiding te voorkomen. De extra ondersteuning geldt voor Friese verpleeghuizen, verzorgingshuizen, de thuiszorg en instellingen op het gebied van gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg (VVT, GZ en GGZ).

Het Expertiseteam Corona Friesland organiseert verschillende activiteiten. Zo fungeert het team als een centraal informatiepunt waar de instellingen terecht kunnen voor protocollen of ‘best practices’. Ook dient het expertiseteam als provinciale vraagbaak en kunnen organisaties er terecht om te sparren.

Samenwerking

Jantine Slippens, eigenaar van Thuiszorg Slippens in Sneek, is blij met de regionale samenwerking: “In Friesland weten we elkaar altijd goed te vinden. Of je nu een grote of kleine organisatie bent dat maakt niet uit, we helpen en vertrouwen elkaar. Dat moeten we ook zeker in deze coronatijd doen. Juist nu er veel onzekerheden zijn, is samenwerking extra belangrijk”.

Update: 26 juni 2020 (12.00 uur): Week 19 tot en met 25 juni - Lage coronacijfers, wel weer besmettingen in woonzorgcentra

Voor het eerst in zes weken is een bewoner van een Fries woonzorgcentrum positief getest op corona. Een medewerker in een ander verpleeg- en verzorgingshuis bleek eveneens het virus te hebben. Waar verder alle cijfers laag bleven, vielen deze ontwikkelingen de afgelopen week op.

Bij de beide Friese woonzorgcentra in Lemmer en Kollum is het contactonderzoek gaande. Dit heeft nog geen andere positieve tests opgeleverd.

Over de hele linie beleefde Fryslân de rustigste coronaweek sinds iedereen met klachten zich vanaf 1 juni kon laten testen. Er waren vier mensen bij wie het virus is vastgesteld. Vorige week waren dit er nog 9.

De afgelopen week zijn in Leeuwarden, Drachten en Sneek 1480 mensen op corona getest (vorige week 1369). Minder dan een half procent bleek het virus te dragen. Met het warme weer liep de temperatuur in de testtent in Leeuwarden te hoog op. Vandaar dat een deel van de tests is verplaatst naar Drachten.

Het laatste sterfgeval van iemand met corona dat bij de GGD is gemeld, dateert van 2 juni. In totaal zijn er in Fryslân 69 mensen overleden aan corona. Bij 614 inwoners van Fryslân is het virus aangetroffen. Er waren deze week geen ziekenhuisopnames.

Scholing

Van de versoepelingen van de laatste weken is geen effect terug te vinden in de testcijfers. Dat geeft nog geen garantie voor de komende periode. Een nieuwe coronagolf is niet uit te sluiten. Om daar goed op voorbereid te zijn, treft de GGD een aantal voorzorgsmaatregelen. Zo komt er extra scholing voor leidinggevenden en medewerkers in de verpleeg- en verzorgingshuizen. De ervaringen van de afgelopen periode komen hierbij aan de orde.

Verder blijft het van belang om afstand te houden, handen te wassen en bij klachten thuis te blijven en via 0800-1202 een test aan te vragen.

Week 25 - 15 juni tot en met 21 juni

Update: 19 juni 2020 (14:00 uur): Week 12 – 18 juni 2020: Coronavirus duikt spaarzaam op, maar ook daar waar het al tijden rustig is

Hoewel het coronavirus spaarzaam opduikt in Fryslân gebeurt dit ook in gemeenten waar dit al weken niet het geval was. In Dantumadiel en Tytsjerksteradiel is voor het eerst in twee maanden weer iemand positief getest. Het laat zien dat de verspreiding van het virus nog altijd gebeurt en onvoorspelbaar is.

In de afgelopen week zijn er 9 positieve gevallen gemeld. Dit is nagenoeg gelijk aan vorige week (10), al speelde toen de uitbraak in het Medisch Centrum Leeuwarden. Zonder die uitbraak is er vergeleken met de afgelopen weken een lichte stijging te zien. Dat is te verklaren doordat de GGD sinds 1 juni meer test nu iedereen met milde klachten zich via 0800-1202 kan aanmelden. De afgelopen week zijn er 1369 monsters afgenomen (vorige week 1563). Nog niet van alle testen zijn de resultaten binnen.

In de eerste drie weken van het nieuwe testbeleid komen er dagelijks tussen de 200 tot 300 aangemelde mensen bij de teststraten. Dat ligt ruim onder de capaciteit van zo’n 1100 testen per dag. Vandaar dat de GGD de capaciteit iets terugbrengt naar zo’n 800 testen ter dag. De locatie in Leeuwarden blijft zes dagen open, die in Drachten vijf en in Sneek drie. In de regio rond Sneek is de vraag momenteel het laagst.

Er zijn deze week bij de GGD geen meldingen gedaan van positief geteste mensen die overleden zijn (vorige week één). Ook is er niemand bij de GGD gemeld met corona die in het ziekenhuis is opgenomen (vorige week één). Het aantal overledenen blijft staan op 69. In totaal zijn nu 613 inwoners van Fryslân positief bevonden.

Vindpercentage

Vergeleken met de landelijke cijfers blijven die in Fryslân laag. Het RIVM maakt deze week bekend dat van de eerste 113.800 tests die landelijk na 1 juni in de teststraten zijn afgenomen 1,7 procent positief testte. In Fryslân was dit minder dan 1 procent. Met name in Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel is het vindpercentage hoger: tussen de 2 en 4 procent.

Gezien het lage vindpercentage in Fryslân is er ondanks de lichte stijging geen reden tot zorg. De versoepelingen in de maatschappij zijn vrijwel niet terug te vinden in de testcijfers. Wel blijft het zaak de voorgeschreven maatregelen te respecteren als afstand houden, handen wassen, thuis blijven bij milde klachten en je laten testen. Dat is de beste manier om de cijfers laag te houden.

Snotneus

Wat betreft de milde klachten geldt een uitzondering voor kinderen tot en met zes jaar. Deze week heeft het RIVM laten weten dat zij gewoon naar opvang en school kunnen, ook al hebben ze een snotneus. Dit geldt niet als ze koorts hebben of als een huisgenoot COVID-19 achtige klachten heeft, of als ze een contact zijn van iemand die positief getest is. In Fryslân is het virus bij jonge kinderen nauwelijks aangetoond, onder de 4 jaar zelfs bij geen enkel kind.

In Ooststellingwerf, Opsterland en Terschelling is voor het laatst in april een inwoner positief getest. In Achtkarspelen en Harlingen is dit sinds een maand niet meer gebeurd. Op Ameland, Schiermonnikoog en Vlieland is geen enkele inwoner positief getest op corona.

In verpleeg- en verzorgingshuizen is voor de vijfde week op rij niemand positief getest.

Week 24 - 8 juni tot en met 14 juni

Update: 12 juni 2020 (12:00 uur): Week 5 – 11 juni 2020: MCL zorgt voor bescheiden opleving van coronacijfers

De melding dat bij vijf medewerkers en één patiënt van het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) COVID-19 is vastgesteld, zorgt deze week voor een bescheiden opleving van de coronacijfers in Fryslân.

Met de MCL-cijfers erbij komt het aantal positieve tests deze week uit op tien. Het is voor het eerst in drie weken dat het aantal coronabesmettingen weer in de dubbele cijfers belandt. Als de uitbraken bij zowel het MCL als begin mei bij het asielzoekerscentrum in Sneek buiten beschouwing blijven, laat Fryslân al ruim zeven weken een zeer beperkte toename van het aantal positieve testen zien. Versoepelingen van het testbeleid hebben in die periode niet tot stijgingen geleid.

Vier positieve testen onder ruim 1.500 geteste personen

Bij GGD Fryslân zijn deze week telefoontjes binnengekomen van mensen die de afgelopen tijd in het MCL zijn geweest en zich afvragen of ze zich nu moeten laten testen. Voor hen geldt, net als voor iedereen: wie milde klachten heeft die kunnen wijzen op corona (hoesten, neusverkoudheid) krijgt het advies zich te laten testen. Dit kan via het landelijke nummer 0800-1202.

Via dat nummer zijn deze week op de drie Friese testlocaties door de GGD 1563 mensen langs geweest. Dat is het dubbele van vorige week. Van de personen die de uitslag inmiddels te horen hebben gekregen, bleken slechts vier het virus te hebben. Dit komt overeen met het beeld van vorige week.

Virus blijft actief

Hoewel er nauwelijks nieuwe gevallen opduiken, is het virus nog steeds actief, zoals ook de uitbraak in het MCL laat zien. Het blijft daarom zaak het virus snel op te sporen en in te dammen. Alleen dan is de versoepeling van de overheidsmaatregelen verder door te voeren. De adviezen om handen te wassen, afstand te houden en bij klachten thuis te blijven en dan een test aan te vragen, blijven onverkort van kracht.

Actuele cijfers

Deze week is er net als vorige week één overledene bij de GGD gemeld bij wie corona was vastgesteld. Er is één ziekenhuisopname doorgegeven. Voor de vierde week op rij is er geen nieuwe coronabesmetting in verpleeg- en verzorgingshuizen aangetroffen.

Het aantal mensen in Fryslân bij wie corona is geconstateerd staat nu op 604 (naast de tien van deze week is er nog één iemand gemeld die al in april positief was getest). Er zijn 69 overledenen bij de GGD gemeld bij wie het virus was aangetroffen.

Update: 10 juni 2020 (15.00 uur): Nep-sms over testen in omloop

Er wordt op dit moment een nep-sms rondgestuurd over het coronavirus. In de sms wordt gevraagd om je te melden bij GGD Fryslân. 

Het sms-je lijkt afkomstig van GGD Fryslân, maar dit is niet het geval. In de sms staat dat je in contact bent geweest met iemand met het coronavirus en dat je je moet melden bij de GGD.

Het sms-je is nep en klopt niet. Je hoeft je dan ook niet te melden bij GGD Fryslân. Als uit bron- en contactonderzoek blijkt dat je in contact bent geweest met een positief getest persoon dan benaderen wij je op een andere manier. In de meeste gevallen bellen wij je dan op.

Voorbeeld van het nep-smsje dat op dit moment wordt rondgestuurd:

______

COVID-19 MELDING: Geachte meneer XXXXX, uit kontaktonderzoek is gebleken dat u in direct kontakt bent geweest met een persoon die besmet is met COVID-19 in postcodegebied XXXXXX. U bent verplicht zich te melden op basis van artikel 26 ´Wet Publieke Gezondheid’ bij - GGD Harlingertrekweg 58 te LEEUWARDEN - op : 11-06-20 om 09.50.


Gelieve volgende code te tonen aan de GGD medewerker < PAH428-B >.
________

Week 23 - 1 juni tot en met 7 juni

Update: 5 juni 2020: Cijfers week 23 t/m 4 juni > veel meer tests, bijna geen besmettingen

Honderden Friezen met milde klachten die eerder niet voor een test in aanmerking kwamen, hebben zich sinds maandag op corona laten testen. Bij hen is het virus nauwelijks aangetroffen. Waar er tot nu gemiddeld een kleine 100 tests per dag waren, is dat na maandag flink opgelopen.

Aantal testen

Sinds 1 juni kan iedereen met (milde) klachten zich laten testen. Het aanmelden, via het landelijke nummer 0800 - 1202, moest even op gang komen. Maandag werden er in Fryslân 24 tests via dat nummer ingepland, dinsdag 130, woensdag een recordaantal van 293 en donderdag 225. Daar zitten zo’n 200 mensen bij uit de zorg en andere beroepsgroepen die al onder het oude testbeleid vielen.

Van een deel van de mensen die woensdag kwamen en van iedereen die er donderdag was, zijn de testresultaten nog niet bekend. Zo’n 350 personen die op de eerste drie dagen verschenen, kregen al wel een uitslag te horen: vier waren positief.

Uitbreiding testcapaciteit én testlocaties 

Voor het grootschaliger testen zijn drie vaste locaties in gebruik: de bestaande testlocatie in Leeuwarden en sinds deze week nieuwe locaties in Drachten en Sneek. Op de Waddeneilanden verzorgen de huisartsen de tests. Mensen met milde klachten kunnen zich alleen op afspraak via het landelijke nummer laten testen. Men krijgt binnen 48 uur na de test de uitslag.

Meer testen nu van cruciaal belang

Nu de maatschappij verder opengaat, is de mogelijkheid om iedereen met milde klachten te kunnen testen van cruciaal belang. Het is in combinatie met bron- en contactonderzoek dé manier om het virus op te sporen. In de vorige fase - tijdens de intelligente lockdown - werden alleen specifieke doelgroepen zoals zorgmedewerkers, mensen met zware klachten of uit de risicogroep getest.

Actuele cijfers

In totaal is sinds vorige week vrijdag bij zes Friezen corona vastgesteld. Een week eerder was bij slechtst vier personen het virus gevonden, het laagste aantal sinds corona begin maart in Fryslân is aangetroffen. Gemiddeld zijn er de afgelopen drie maanden bijna 50 positieve tests per week geweest.

Bij de GGD is deze week één overledene gemeld bij wie corona was vastgesteld, één minder dan vorige week. Er zijn geen ziekenhuisopnames doorgegeven en in verpleeg- en verzorgingshuizen is voor de derde week op rij niemand positief getest op COVID-19.

In totaal zijn nu 593 personen in Fryslân positief getest op corona. Van de mensen bij wie het virus is aangetroffen, zijn 68 overleden.

Week 22 - 25 mei tot en met 31 mei

Update: Cijfers week 22 t/m 28 mei: rustigste coronaweek tot nu toe

Fryslân heeft in deze coronaperiode cijfermatig de rustigste week beleefd sinds het virus begin maart opdook in deze provincie. Het aantal mensen bij wie corona is vastgesteld bleef met vier nieuwe positieve tests in een week tijd voor het eerst onder de tien.

Belangrijkste cijfers

Op 24, 25 en 26 mei is er helemaal niemand positief getest. Het is voor het eerst dat dit meerdere dagen achter elkaar het geval was.

De afgelopen week is bij de GGD gemeld dat twee personen zijn overleden bij wie corona was aangetroffen. Dat is één meer dan vorige week. Aan de GGD is doorgegeven dat één persoon in het ziekenhuis is opgenomen. In de verpleeg- en verzorgingshuizen is er voor de tweede week op rij niemand bijgekomen die positief getest is.

Aantal testen

Het versoepelen van maatregelen heeft nog niet tot zichtbare effecten in het aantal positieve meldingen geleid. Ook het verruimde testbeleid heeft geen grote toename van het aantal positieve gevallen tot gevolg. In de groepen dienstverlening, mantelzorger, onderwijs en opvang, openbaar vervoer, huishoudelijke hulp, sport/verenigingsleven, uiterlijke verzorging en veiligheidsketen zijn deze week 61 mensen door de GGD getest. Hiervan was één positief. In totaal voerde de GGD deze week 228 tests uit.

Cijfers per gemeente

In tien gemeenten is sinds 11 mei geen enkele nieuwe positieve melding gedaan. Het gaat om Achtkarspelen, Dantumadiel, Harlingen, Ooststellingwerf, Tytsjerksteradiel, Weststellingwerf en de Waddeneilanden. In de overige gemeenten is de laatste weken nog wel minstens één melding geweest. De Fryske Marren, Heerenveen, en Waadhoeke hebben elk vier tot zeven gevallen in de laatste drie weken. Noardeast-Fryslân, Opsterland en Súdwest Fryslân hadden sinds 11 mei elk één, Leeuwarden en Smallingerland twee.

In de meeste gemeenten lijkt verspreiding van de epidemie, voor zover we dat met positieve testuitslagen inzichtelijk hebben, daarmee tot stilstand te zijn gekomen. Wanneer vanaf 1 juni iedereen met klachten zich kan laten testen, blijkt of dit ook echt zo is.

 

Update: 27 mei 2020 (17.00 uur): Extra coronatestlocaties vanaf maandag 1 juni in Drachten en Sneek

GGD Fryslân breidt het aantal plaatsen uit waar mensen met klachten terecht kunnen voor een coronatest. Vanaf maandag 1 juni zijn hiervoor twee nieuwe locaties in Drachten en Sneek beschikbaar. In Leeuwarden staat sinds begin april een testlocatie.

Meer dan 1.000 testen per dag

In totaal zijn er op de drie locaties per dag meer dan 1.000 coronatesten af te nemen. Mensen kunnen zich alleen laten testen als ze klachten hebben en vooraf een afspraak hebben gemaakt. Met deze uitbreiding verwacht GGD Fryslân iedere Fries die klachten heeft tijdig te kunnen testen. De gebouwen die de GGD mag gebruiken, zijn een leegstaande school in Drachten van het Gomarus College aan de Eikensingel en sporthal De Spil aan de Molenkrite in Sneek. Op elke locatie zijn drie teststraten beschikbaar. Om de reisafstanden te beperken en te grote drukte op een locatie te voorkomen, is voor spreiding in de provincie gezorgd. De GGD overlegt nog met de Waddeneilanden wat de beste oplossing is voor de bewoners daar.

Vooraf afspraak maken

Wie klachten heeft en zich wil laten testen moet hiervoor een landelijk telefoonnummer bellen. De landelijke GGD maakt maandagochtend 1 juni bekend welk nummer dit is. In het telefoongesprek volgt de beoordeling of testen inderdaad zinvol is. Alleen als dat zo is, volgt een afspraak en kan iemand terecht op een testlocatie. De bedoeling is dat iedereen die zich mag laten testen binnen 48 uur in een testlocatie terecht kan. Er is voor spreiding in de provincie gezorgd om de reisafstanden te beperken en te grote drukte op een locatie te voorkomen. De GGD overlegt nog met de Waddeneilanden wat de beste oplossing is voor de bewoners daar.

 

Week 21 - 18 mei tot en met 24 mei

Update: 22 mei 2020 (12.00 uur): Cijfers week 14 t/m 20 mei

De afgelopen week, gemeten van donderdag 14 t/m woensdag 20 mei, zijn er in totaal 14 positief op corona geteste personen bijgekomen. Net als vorige week is er deze week één overledene bij wie corona was vastgesteld.

Positief getest

Vorige week waren er 39 positief getesten (22 uit het asielzoekerscentrum in Sneek en 17 overig). Deze week zijn er 14 positief getesten. Dat is minder dan vorige week, terwijl mensen met klachten uit steeds meer groepen in aanmerking komen voor een test. Waar vorige week medewerkers uit onderwijs, kinderopvang en contactberoepen zijn toegevoegd, gold dit deze week voor mantelzorgers.

Sinds 11 mei zijn basisscholen, kinderopvang en kappers weer open gegaan. Eventuele effecten hiervan, en van het versoepelen van maatregelen, zijn naar verwachting niet zichtbaar voor 25 mei.

Alle nieuwe positief geteste personen van de afgelopen week wonen in postcodegebieden waar al eerder besmettingen zijn gemeld. In totaal zijn 585 inwoners van Fryslân positief getest op het virus.

Aantal tests

Het aantal afgeronde tests van 716 lag deze week lager dan de 1.209 van vorige week. Dit komt omdat er vorige week grootschalig is getest in het asielzoekerscentrum in Sneek. Kijken we over de gehele coronaperiode, dan is het aantal tests deze week in lijn met het gemiddelde.

Ziekenhuisopnames en overledenen

De afgelopen week zijn er geen ziekenhuisopnames gemeld. Dat is voor het eerst. Er is één overledene. De datum van overlijden was 15 mei. In totaal zijn 65 mensen uit Fryslân overleden bij wie COVID-19 was vastgesteld.

Week 20 - 11 mei tot en met 17 mei

Update: 15 mei 2020 (16.45 uur): GGD’en klaar voor uitbreiding capaciteit

In juni kunnen alle mensen met klachten getest worden op corona. Iedereen die positief test, krijgt te maken met bron- en contactonderzoek door de GGD. Dit onderzoek kost veel tijd.

De GGD’en hebben nu samen een plan gemaakt dat ervoor zorgt dat zij in juni klaar zijn om landelijk tot 2.400 bron- en contactonderzoeken per dag te kunnen doen. Deze getallen zijn gebaseerd op berekeningen van het RIVM.

Fors meer capaciteit

Margreet de Graaf, directeur van GGD Fryslân is ook de landelijke portefeuillehouder voor bron- en contactonderzoek bij GGD GHOR Nederland. Margreet: “We hebben als GGD’en veel ervaring met bron- en contactonderzoek, want we doen dit ook voor andere infectieziekten. Maar de omvang is nu wel veel groter. Dat maakt dat dit ook voor ons een enorme klus is”.

De capaciteit voor het bron- en contactonderzoek wordt op twee manieren uitgebreid. Alle regionale GGD’en zorgen voor extra opschaling door eigen medewerkers bij te scholen en extra mensen te werven. Daarnaast komt er een landelijke faciliteit voor het doen van bron- en contactonderzoek. Hier kunnen de GGD’en een beroep op doen als ze extra capaciteit nodig hebben in hun regio.

Belangrijke rol bij opsporing

Het bron- en contactonderzoek speelt een belangrijk rol om het virus in te dammen. Langzaamaan worden de overheidsmaatregelen steeds meer versoepeld. Voorwaarde voor deze nieuwe vrijheid is dat we besmette personen zo snel mogelijk opsporen en proberen te voorkomen dat zij anderen besmetten. Ook is het van belang dat mensen de richtlijnen goed opvolgen als ze positief getest zijn en bijvoorbeeld thuis blijven.

Meer info staat op de website van GGD GHOR Nederland.

 

Update: 14 mei 2020 (08.45 uur): Positief geteste bewoners azc Sneek verhuisd naar corona-quarantainelocatie Zoutkamp

De met corona positief geteste bewoners van het asielzoekerscentrum (azc) Sneek zijn woensdag 13 mei 2020 aan het begin van de avond met hun gezinsleden en huisgenoten naar de corona-quarantainelocatie in Zoutkamp verhuisd. Daar gaan zij de komende periode in quarantaine.

Aparte groepen

De betreffende bewoners van azc Sneek en hun gezinsleden en huisgenoten (in totaal ongeveer 60 personen) zijn in vier bussen en een taxi van Sneek naar Zoutkamp vervoerd. Een gezin in wier geledingen als één van de eerste positief is getest op het coronavirus, is in azc Sneek achtergebleven, om daar de isolatieperiode te volmaken die voor hen bijna afgelopen is. De vrijheidsbeperking die hiermee gepaard gaat is geen gemakkelijke opgave. Maar men is opgelucht dat nu duidelijk is waar men aan toe is. In de corona-quarantainelocatie in Zoutkamp is het mogelijk om personen die niet positief getest zijn op het virus, die geen deel uitmaken van een gezin met een positief getest persoon, gescheiden te huisvesten – iets wat in het azc in Sneek niet lukte.

Noodopvang bewoners azc Sneek

De Willem Lodewijk van Nassaukazerne in Zoutkamp is na het vertrek, gisteren, van de vluchtelingen die daar in de noodonderdaklocatie verbleven, geschikt gemaakt voor de opvang van de bewoners van het azc Sneek. Deze asielzoekers mogen hun woonruimte in de quarantaine-/isolatieperiode niet verlaten. Ze worden bij die ruimte voorzien van maaltijden en drinken, en alles wat voor de eerste levensbehoeften nodig is. Op de locatie is medische zorg beschikbaar. Tot nu toe hebben de positief geteste bewoners van azc Sneek milde tot geen gezondheidsklachten.

Tot en met 25 mei

Tot uiterlijk 25 mei 2020 kan het COA gebruik maken van de Willem Lodewijk van Nassaukazerne. Hierna wordt het voor de azc-bewoners gebruikte deel van de kazerne weer teruggeven aan het ministerie van Defensie. De mensen van wie de quarantaine/isolatie kan worden opgeheven, kunnen terugkeren naar azc Sneek. Voor de mensen die 25 mei niet uit quarantaine/isolatie kunnen, wordt een passende plek gezocht. Of dat azc Sneek is of elders wordt dan nader bekeken.

Azc Sneek

De overige bewoners van azc Sneek zijn blij dat de rust nu kan terugkeren op de locatie. Voor hen gelden weer dezelfde regels als voor iedereen in Nederland: anderhalve meter afstand houden, handhygiëne enzovoorts. De azc-bewoners zijn zich door de afgelopen corona-uitbraak extra bewust dat het belangrijk is deze regels na te leven.

Update: 11 mei 2020 (17.30 uur): Uitkomst testen bewoners en medewerkers azc Sneek

Bij het nader testen van bewoners van azc Sneek zijn het afgelopen weekend nog zes personen positief bevonden op het coronavirus. Dit brengt het totaal van besmette bewoners op 28.

Ook een veertigtal medewerkers heeft het afgelopen weekend een test ondergaan, alle uitslagen daarvan waren negatief. Vorige week was bij één beveiliger van het azc besmetting met het coronavirus vastgesteld.

Gevolgen voor azc-bewoners

Locatiemanager Benny Schonewille van azc Sneek: “Naar aanleiding van deze uitslagen is in afstemming tussen GGD Fryslân, Veiligheidsregio Fryslân en het COA besloten om besmette personen, hun gezinsleden en degenen die tot hun wooneenheid behoren over te plaatsen. Op de locatie(s) waar zij heen gaan zullen zij verder in isolatie blijven tot duidelijk is dat er geen verdere besmetting kan plaatsvinden. Voor de overige bewoners van het azc wordt vanmiddag om zes uur de isolatie opgeheven.”
De bewoners die het afgelopen weekend negatief getest hebben is gevraagd om alert te blijven op klachten.

“Een aantal bewoners is niet getest, omdat zij niet op de locatie aanwezig waren. Zij verblijven elders, ruim vóór een eerste azc-bewoner met het coronavirus besmet bleek te zijn. Sinds 16 maart is de wekelijkse meldplicht in het azc opgeschort en zijn de scholen gesloten; verschillende bewoners zijn hierdoor naar familie of vrienden buiten het azc gegaan.”

Schonewille: “Voor de azc-bewoners is het een spannend weekend geweest. Op enkele incidenten na was de sfeer desondanks erg goed, mensen begrepen het belang van de isolatie. Daar ben ik erg trots op. Ook op alle medewerkers; er is een prestatie van niveau neergezet. Nu is men erg opgelucht dat helder is wat er aan de hand is.”
De mensen die naar een andere locatie gaan zullen na de noodzakelijke isolatieperiode terugkeren naar het azc in Sneek.

GGD
Margreet de Graaf, directeur GGD Fryslân: “Het compliment van Benny Schonewille aan de azc-bewoners deel ik. Ze hebben heel goed meegewerkt. Daardoor hebben we op tijd alle resultaten binnen. Die resultaten stellen ons gerust. Er is corona aangetroffen, maar in mindere mate dan we eind vorige week dachten.”

“Het is voor het eerst geweest dat we op zo’n wijze in deze coronatijd getest hebben. Het landelijke testbeleid is vorige week woensdag gewijzigd. Als we willen, kunnen we nu ook mensen met klachten testen die in contact zijn geweest met iemand bij wie corona is vastgesteld. Dat was hier nodig. Het is lastig om in een asielzoekerscentrum afstand te houden, vooral als je bepaalde voorzieningen deelt. De enige manier om in beeld te krijgen hoe het virus zich heeft verspreid, was zo’n grootschalige test. Hoe ingrijpend dat ook is voor zo’n gemeenschap.”

“Vergeleken met de resultaten die we vrijdag hadden, is er veel meer getest maar zijn er veel minder positieve tests bijgekomen. Vrijdag hadden we 22 positieve tests, nu 29, onder wie één medewerker. Met de verspreiding van het virus valt het daardoor mee. Dit kan ook geruststellend werken voor de omgeving, die het afgelopen weekend over het algemeen keurig heeft gereageerd.”

Gemeente
Burgemeester Jannewietske de Vries van gemeente Sudwest-Fryslân merkt op dat ze na vrijdagmiddag rekening hield met meer besmettingen. “Nu de cijfers van de testen in het azc bekend zijn, slechts 6 nieuwe besmettingen, bovenop de 23 van vrijdag, ben ik opgelucht. Het valt mee.
Ook geruststellend is dat het COA en de GGD de situatie onder controle hebben. Daarnaast zie ik dat de bewoners van zowel het azc als de wijk er vrij rustig onder zijn gebleven.”

“Natuurlijk zijn er mensen die zich ongerust maken, en daar heb ik ook alle begrip voor, maar er is hier - in onze regio - geen reden om ons extra zorgen te maken. Azc-bewoners die niet besmet zijn, kunnen en mogen zich iets vrijer bewegen, net als iedereen in de rest van Nederland.”

De burgemeester wijst erop, dat het uiteraard belangrijk blijft om ons allemaal aan de afspraken te houden. Dus: zoveel mogelijk thuis werken, met klachten thuisblijven, drukte vermijden. En: anderhalve meter afstand houden.
“De coronacrisis is nog niet voorbij. Dat is geen leuke boodschap, maar alleen als we ons aan de afspraken houden, kunnen we stapje voor stapje tot een ‘open-up’ komen. Verstandig en verantwoordelijk.”

Week 19 - 4 mei tot en met 10 mei

Week 18 - 27 april tot en met 3 mei

Update: 1 mei 2020 (12.00 uur): Aantal patiënten in zorginstellingen

Naast het aantal positief geteste coronapatiënten in Fryslân gaat GGD Fryslân vanaf nu ook wekelijks delen hoeveel van deze coronapatiënten bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen in Fryslân zijn. Daarmee willen GGD Fryslân en de Friese verpleeg- en verzorgingshuizen meer inzicht geven in de situatie in de Friese zorginstellingen.

De actuele cijfers zijn te vinden op de GGD-website bij de cijfers over de actuele situatie in Fryslân. Elke vrijdag om 12.00u worden de cijfers over bewoners van Friese verpleeg- en verzorgingshuizen geactualiseerd.

Wat zeggen deze cijfers nu precies? Als de cijfers over bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen naast de totale cijfers van Fryslân worden gelegd, kan het lijken alsof het coronavirus vooral in zorginstellingen aanwezig is. Die conclusie kan echter niet zomaar worden getrokken. Omdat niet elke inwoner van Fryslân met klachten een test ondergaat, zijn de totale cijfers en de cijfers over bewoners van zorginstellingen niet goed met elkaar te vergelijken.

Heb je vragen over de situatie in de verzorgings- en verpleeghuizen? Kijk dan op onze website bij de vraag en antwoord pagina.

Update: 27 april 2020 (12.00 uur): Blijf ook op K(W)oningsdag zoveel mogelijk thuis en meer kans op (hevige) corona-infectie bij rokers

Struinen over de vrijmarkt, een oranjetompouce op het terras en beelden van de Koninklijke familie op tv. Dit is allemaal niet aan de orde dit jaar vanwege de corona-maatregelen die van kracht zijn. K(W)oningsdag 2020 vieren we dit jaar thuis! Hoe mooi het weer ook is, blijf ook op deze feestelijke dag zoveel mogelijk in en rondom je woning. De maatregelen ten aanzien van kinderen en jongeren worden versoepeld, de overige maatregelen blijven echter overeind en deze moeten we gaan beschouwen als ‘het nieuwe normaal’. Alleen samen krijgen we corona onder controle.

Meer kans op (hevige) corona-infectie bij rokers

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat mensen die het coronavirus (COVID-19) hebben en roken, meer kans hebben op ernstige complicaties en overlijden. Het coronavirus onder de leden hebben, kan voor iedereen gevaarlijk zijn. Alleen de afweer in de longen van mensen die roken werkt minder goed. Om deze reden hebben mensen die roken meer kans op virusinfecties. Daarnaast is de infectiekans mogelijk groter bij rokers omdat zij vaker met hun vingers in contact komen met hun mond.

Klachten kunnen erger zijn
Mensen die roken kunnen ergere klachten krijgen als ze ziek worden van het virus. Deze ernstige klachten kunnen gevaarlijk zijn. Rokers hebben bijvoorbeeld meer kans dat zij beademing nodig hebben, wanneer zij behandeld worden in het ziekenhuis.

Heeft het zin om nu te stoppen met roken?
Als je stopt met roken, verbetert je gezondheid direct. Je lichaam kan dan beter op het virus reageren.

Meer informatie
Wil je meer weten over roken en het coronavirus? Ga dan naar de website die het Trimbos Instituut ontwikkelde: ikstopnu.nl. Wil je tips over stoppen met roken en wil je graag het stoppen met roken volhouden? Ga dan direct naar het stappenplan via ikstopnu.nl/stappenplan.

Infographic stoppen met roken tijdens de corona pandemie

Hoe zit het met de cijfers 

Dat leggen we hier uit: 

 

Week 17 - 20 april tot en met 26 april

Update: 26 april 2020 (12.00 uur): Met ingang van 28 april: frequentie van onze dagelijkse nieuwsupdate verandert en actuele cijfers in Fryslân actualiseren we elke werkdag om 12.00 uur.

Frequentie van onze dagelijkse nieuwsupdate verandert

Afgelopen weken hebben we iedere dag, zeven dagen per week, stipt om 12 uur nieuwsberichten over het coronavirus (COVID-19) op deze pagina geplaatst. Vanaf 28 april 2020 verandert dit vaste dagelijkse moment in onze berichtgeving. Uiteraard melden we nog steeds belangrijk GGD-nieuws over dit virus op deze plek. Dat zal dan alleen wel minder vaak en op onregelmatige tijden gaan plaatsvinden.

Actuele cijfers iedere werkdag om 12 uur

Via deze pagina actualiseren wij iedere dag nog wel de cijfers om 12 uur als het gaat om het totaal aantal positief geteste personen en overleden personen. Het aantal ziekenhuisopnames worden iedere maandag, woensdag en vrijdag geactualiseerd. 

Cijfers in Fryslân

Hoe zit het met de cijfers? Dat leggen we hier uit:

 

Update: 25 april 2020 (12.00 uur): Testlocatie voor zorgmedewerkers op K(W)oningsdag en 5 mei gesloten, GGD-team beschikbaar voor noodgevallen en advies.

De testlocatie voor zorgmedewerkers op het terrein van medisch microbiologisch laboratorium Izore en Pathologie Friesland is op K(W)oningsdag (27 april) en Bevrijdingsdag (5 mei) gesloten. Ondanks deze sluiting gaat het afnemen van monsters en het testen wel door. 

Dankzij de inzet van verschillende professionals, van huisartsen tot specialisten ouderengeneeskunde en GGD-verpleegkundigen, gaat het afnemen van monsters ook op feestdagen door. We kunnen in Fryslân op deze dagen wel aan de testvraag blijven voldoen. Op de twee feestdagen staat er een GGD-team klaar. Zij nemen monsters af bij mensen in hun thuisomgeving. Eventueel kunnen specialisten ouderengeneeskunde of huisartsen in verzorgings- en verpleeghuizen zelf monsters afnemen.

GGD Fryslân test op de locatie bij Izore en Pathologie Friesland sinds 6 april zorgmedewerkers met coronagerelateerde klachten. Deze professionals werken met kwetsbare patiënten en zijn onmisbaar in de verpleeghuizen, thuiszorg, jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg, gehandicapten- en ouderenzorg. Daarnaast hebben wij ook mobiele testteams. Zij gaan langs bij mensen die te ziek of te kwetsbaar zijn om naar de teststraat te komen. Vaak gaat het om mensen die in een verpleeghuis of verzorgingshuis wonen. Daarnaast heeft GGD Fryslân in de afgelopen weken veel professionals geleerd hoe zij zelf bij cliënten monsters kunnen afnemen.

Cijfers in Fryslân

Hoe zit het met de cijfers? Dat leggen we hier uit:

 

Update: 24 april 2020 (12.00 uur): Ook op onze GGD-locaties geldt, alleen samen krijgen wij corona onder controle en de actuele situatie in Fryslân.

Door het coronavirus is de dienstverlening voor jongeren en kinderen aangepast. Gesprekken voeren wij telefonisch of via chat. Maar voor bepaalde afspraken moet je toch écht een van onze locaties bezoeken. Bijvoorbeeld voor de 22-weken-prik als je zwanger bent of een meningokokkenvaccinatie krijgt. Ook de afspraken met screenings en vaccinaties van kinderen tot 15 maanden en van 4 jaar hebben prioriteit. De afspraken voor kinderen tussen 15 maanden en 3 jaar zijn telefonisch.

Vanwege het coronavirus hebben we een aantal maatregelen getroffen. Het is nog steeds van levensbelang dat ze worden nageleefd. Alleen zo kunnen we verspreiding van het virus voorkomen, kwetsbare mensen beschermen én bijdragen aan de gezondheid van kinderen en jongeren.

Deze maatregelen gelden op onze GGD-locaties:

 • Zwangeren, volwassenen en liefst ook jongeren komen alleen. Alleen degene die een afspraak heeft mag naar binnen.
 • Bij kinderen mag er maximaal 1 volwassene als begeleider mee. Kom alleen met het kind voor wie je de afspraak hebt en houd ook andere kinderen thuis.
 • Houd het bezoek zo kort mogelijk.
 • Kom alleen als je een afspraak hebt. Alle inloopspreekuren zijn voorlopig gesloten.
 • Bel 088 22 99 444 om een nieuwe afspraak te maken als jij of je kind klachten van verkoudheid, keelpijn of hoesten hebben of als een van je gezinsleden koorts heeft.
 • Heb je vragen of zorgen over je kind? Of heb je vragen over de 22-weken-prik of de meningokokkenvaccinatie? Bel ons dan op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur via 088 22 99 444. Ouders van jonge kinderen kunnen op deze tijden ook met ons chatten via ggdfryslan.nl/chat. Jongeren kunnen anoniem met ons chatten via jouwggd.nl.

Afspraak op een GGD-locatie, houd je aan de maatregelen

Cijfers in Fryslân

Hoe zit het met de cijfers? Dat leggen we hier uit:

 

Update: 23 april 2020 (12.00 uur): Onderzoek impact coronacrisis op de Friese samenleving

Wat is de maatschappelijke impact van de coronacrisis op Fryslân? Dit onderzoekt het Fries Sociaal Planbureau de komende maanden samen met Veiligheidsregio Fryslân, waarvan GGD Fryslân een onderdeel is. Met de informatie uit het onderzoek kunnen wij inspelen op de gevolgen van het coronavirus (COVID-19). De eerste resultaten verwachten wij begin juni 2020.

Beleving

Het coronavirus heeft gevolgen voor alle inwoners van Fryslân en vraagt veel van mensen, gezinnen en gemeenschappen. Het gedrag en de houding van mensen kan daardoor veranderen. Zij kunnen bijvoorbeeld angstiger zijn over hoe het hen zal vergaan. Of eenzamer doordat zij minder sociale contacten hebben. De crisis kan ook zorgen voor een grotere saamhorigheid. Hoe beleven mensen deze crisistijd en wat doet dit met hen? Is er nog vertrouwen in de zorg en hoe gaat het met de mantelzorgers? Hoe staat het met het vertrouwen in de overheid? Met dit onderzoek brengen wij dit in kaart.

Fries Sociaal Planbureau

Het Fries Sociaal Planbureau (FSP) helpt de crisisorganisatie van Veiligheidsregio Fryslân bij het in kaart én bij elkaar brengen van alle relevante informatie voor een veerkrachtig Fryslân. Daarnaast zet het FSP haar burgerpanel in, Panel Fryslân. Panel Fryslân bestaat uit een representatieve groep inwoners van Fryslân en heeft op dit moment ongeveer 6.000 leden. Het FSP brengt trends en ontwikkelingen binnen Fryslân in kaart en analyseert en duidt dit. Op 22 april 2020 hebben de leden van Panel Fryslân een extra vragenlijst ontvangen om veranderingen in gedrag en houding onder de huidige crisis in kaart te brengen.

DataFryslân en andere informatiebronnen

Ook DataFryslân ondersteunt de Friese crisisorganisatie bij het onderzoek. DataFryslân is een samenwerking tussen Friese organisaties en het CBS. Bij het onderzoek wordt ook gebruik gemaakt van andere informatiebronnen, zoals de vragenlijstonderzoeken van GGD Fryslân en de informatie die Veiligheidsregio Fryslân zelf al heeft verzameld over de coronacrisis in Fryslân. Daarnaast is het mogelijk dat andere samenwerkingspartners van de Friese crisisorganisatie aansluiten bij het onderzoek

Cijfers in Fryslân

Hoe zit het met de cijfers? Via onderstaande link krijg je een beeld van de actuele situatie in Fryslân.

 

Update: 22 april 2020 (12.00 uur): Maatregelen corona verlengd en drie redenen waarom het coronavirus Fryslân tot nu toe minder treft

De persconferentie in het kort: basisscholen en opvang (deels) open, zomerevenementen afgelast

Gisteren kondigde minister-president Rutte aan dat de basisscholen opengaan, waarbij kinderen ongeveer 50% van de tijd naar school gaan. Het speciaal onderwijs in de basisschoolleeftijd en kinderopvang openen de deuren volledig. Een samenvatting van alle maatregelen kun je lezen via ons nieuwsbericht lezen. Check deze link.

Drie redenen waarom het coronavirus Fryslân tot nu toe minder treft

1. De timing van de voorjaarsvakantie
Allereerst speelt de afgelopen voorjaarsvakantie een belangrijke rol. Deze vond in regio Noord één week eerder plaats dan in midden en Zuid-Nederland. Op het moment dat mensen uit Groningen, Fryslân en Drenthe in Italië en Oostenrijk op vakantie gingen, was het coronavirus (COVID-19) daar minder wijdverspreid en kwamen er relatief weinig mensen met het virus terug. Een week later, toen het midden en zuiden van Nederland op wintersport ging naar dezelfde gebieden, had het virus in Italië en Oostenrijk inmiddels flink om zich heen gegrepen. Daardoor kwamen meer mensen uit Midden- en Zuid-Nederland met het virus onder de leden terug naar huis. 

2. Minder grote en langdurige feesten, dus minder intensief contact
Ook carnaval gaf het virus, vooral in Noord-Brabant, de kans om om zich heen te grijpen. Het Noorden is geen carnavalsregio en er waren ook weinig andere grootschalige gelegenheden in Fryslân met intensief contact. Kortom: het virus kreeg in het Noorden daardoor minder kans om zich te verspreiden. 

Door twee bovenstaande factoren staat Fryslân, samen met Groningen en Drenthe, er relatief goed voor. Gelukkig is het mogelijk ook echt iets belangrijks bij te dragen door deze positie: De noordelijke ziekenhuizen hebben ruimte om patiënten uit zwaar getroffen regio’s op te vangen en zo elders zorgmedewerkers te ontlasten.

3. Alle Friezen oproepen om zich ondanks alles aan de maatregelen te houden
Ondanks onze relatief goede positie in de coronacrisis houdt onze provincie zich aan de landelijke maatregelen. GGD Fryslân en Veiligheidsregio Fryslân roepen alle inwoners en ondernemers op om dit vol te blijven houden. Zoals afstand bewaren tot anderen, zoveel mogelijk thuis werken én leven. Er wordt al een aantal weken een groot beroep gedaan op de loyaliteit van de Friezen met kwetsbare mensen én de zwaar getroffen regio’s. Daar geeft iedereen goed gehoor aan. Daarnaast krijgen wij, net als de andere GGD’en in Nederland, ook de ruimte om meer mensen, vooral zorgmedewerkers, te testen en zo verdere verspreiding te voorkomen. 

Wat is de invloed van de schone lucht in het noorden op het coronavirus? 

Hier wordt veel over gespeculeerd. Er liggen twee omvangrijke studies, één Amerikaanse en één binnen 66 Europese landen, waarin de onderzoekers concluderen dat er een verband is. Wie last heeft van luchtvervuiling zou misschien ernstiger ziek kunnen worden. Deskundigen hebben hierover gezegd dat deze twee studies onvolledig zijn én de correlatie nog onvoldoende aantonen. Het RIVM heeft in het onderzoeksprogramma Zembla gezegd misschien binnenkort zelf onderzoek te gaan doen. Ook wil het RIVM onderzoeken of het weer en klimaat invloed hebben op het ontstaan, de ernst en het verloop van het virus.

Cijfers in Fryslân

Hoe zit het met de cijfers? Via onderstaande link krijg je een beeld van de actuele situatie in Fryslân.

 

Update: 21 april 2020 (12.00 uur): GGD Fryslân voert onderzoek uit naar het gedrag van mensen bij de bestrijding van het coronavirus

De overheid roept ons op om ons te blijven houden aan de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) tegen te gaan. Doen we dit ook? En hoe ervaren we dat? Daarover gaan de vragen in het onderzoek dat GGD Fryslân, samen met andere GGD’en, uitvoert in opdracht van het RIVM en GGD GHOR Nederland.

Wil je deelnemen?

Wil je aan dit onderzoek deelnemen? Het onderzoek vind je hier. Dit kan nog tot en met vrijdag 24 april a.s. Meer informatie over het onderzoek vind je hieronder of via de website van het RIVM.

Waarom doen wij dit onderzoek?

Het doel van dit onderzoek is dat we willen weten wat mensen vinden van de maatregelen, wat hun drijfveren zijn om zich hieraan te houden en wat de impact op hen is. Ook willen we graag achterhalen hoe het fysiek, mentaal en sociaal met iedereen gaat in dit coronatijdperk. Het onderzoek gaat dus over ons gedrag en wat we vinden van de maatregelen. Wil je meer weten, kijk dan op de website van het RIVM.

Alleen samen krijgen we corona onder controle

Met de antwoorden uit het onderzoek weten wij wat het effect van de maatregelen is op gezondheid en welzijn van iedereen. We willen met elkaar de verspreiding van het coronavirus verder beperken. Hoe meer we weten, des te beter we in Nederland met elkaar het virus onder controle kunnen houden.

Verwachting resultaten

Het onderzoek wordt, naast onze website en socialmediakanalen, ook uitgezet bij panels van verschillende GGD’en. Het RIVM verwacht de eerste uitkomsten in mei. Meer informatie over het gedragsonderzoek vind je hier.

Cijfers in Fryslân

Hoe zit het met de cijfers? Via onderstaande link krijg je een beeld van de actuele situatie in Fryslân.

 

Update: 20 april 2020 (12.00 uur): Sterftecijfer corona hoger, hoe zit dat?

Het RIVM en GGD Fryslân delen dagelijks informatie over het aantal personen dat is overleden als gevolg van het corona-virus; resp. voor Nederland en de situatie in Fryslân. Er zijn echter kanttekeningen bij deze cijfers. Instanties als ziekenhuizen, verzorg- en verpleegtehuizen en huisartsenpraktijken melden het overlijden van deze mensen aan GGD Fryslân en deze aantallen worden vervolgens verwerkt in onze cijfers.

Voor al deze instanties en organisaties geldt echter geen meldplicht aan de GGD. Daarnaast overlijden er ook mensen in hun thuisomgeving of in een tehuis van wie het vermoeden bestaat dat ze het coronavirus onder de leden hadden, maar die niet zijn getest op de aanwezigheid van COVID-19. Al deze sterfgevallen komen daardoor niet in de officiële cijfers terecht. Het werkelijke aantal overleden personen is dus hoger dan het daadwerkelijke aantal dat nu bekend is.

NOS op 3 legt in de onderstaande video uit hoe huisartsen patiënten registreren die vermoedelijk aan het coronavirus zijn overleden. En wat we uit de sterftecijfers van het CBS kunnen afleiden om meer te leren over COVID-19.

Cijfers in Fryslân

Hoe zit het met de cijfers? Via onderstaande link krijg je een beeld van de actuele situatie in Fryslân.

 

Week 16 - 13 april tot en met 19 april

Update: 19 april 2020 (12.00 uur): Het is lekker weer, maar blijf toch thuis als je er niet uit hoeft + de actuele situatie in Fryslân

Het is lekker weer, maar blijf toch thuis als je er niet uit hoeft.

Chillen met je vrienden: hoe doe je dat in coronatijd? Vooral als je jong bent, is het best lastig om je vrienden zo lang niet te zien en je aan de regels te houden. Zo moet je, als je naar buiten gaat, altijd minimaal op 1,5 meter afstand van elkaar blijven. Dus moeten we creatief zijn. Want slimmer chillen = corona killen.

Meer informatie over slimmer chillen

 

Cijfers in Fryslân

Hoe zit het met de cijfers? Via onderstaande link krijg je een beeld van de actuele situatie in Fryslân.

 

Update: 18 april 2020 (12.00 uur): Houd de corona-maatregelen vol, blijf vooral thuis en de actuele situatie in Fryslân

Het is al weken prachtig weer, ook in Fryslân. De zon schijnt volop en nodigt uit om veel buiten te zijn. Dat kan ook prima, maar beperk het buiten zijn zoveel mogelijk rondom je woning en blijf zoveel mogelijk thuis.

Komende dinsdag staat de eerstvolgende persconferentie van het kabinet op de agenda en er wordt volop gespeculeerd over een mogelijke versoepeling van de getroffen corona-maatregelen. Het kabinet heeft aangegeven dit uiterst zorgvuldig te willen bewerkstelligen: “Er zal maatwerk nodig zijn om aan de 1,5 meter-samenleving te voldoen”, aldus minister-president Rutte.

Voorwaarden versoepeling maatregelen

Versoepeling van de corona-maatregelen zal afhankelijk zijn van de verminderde druk op de zorg, voldoende bescherming van ouderen en kwetsbaren en of er voldoende inzicht is in de verspreiding van het virus. Om te voldoen aan de laatste voorwaarde wordt gewerkt aan een app die de gebruiker waarschuwt op het moment dat hij of zij in contact is geweest met een persoon die positief is getest met COVID-19. Dit weekend organiseert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een digitaal evenement, een zogenoemde appathon, om de werking van nieuwe corona-apps te kunnen testen en verbeteren.

Of we al toe zijn aan een versoepeling van maatregelen moeten we dus afwachten. Tot die tijd blijven de huidige maatregelen van kracht. Houd vol en blijf zoveel mogelijk thuis en ga alleen op pad als het écht nodig is. Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle.

Cijfers in Fryslân 

Hoe zit het met de cijfers? Via onderstaande link krijg je een beeld van de actuele situatie in Fryslân.

 

Update: 17 april 2020 (13.00 uur): Vijf vragen over de meningokokkenvaccinatie en de actuele situatie in Fryslân

Friese jongeren krijgen van GGD Fryslân individueel een uitnodiging voor een meningokokkenvaccinatie. Waarom is het belangrijk om deze prik te halen en hoe kunnen we dat in deze tijd veilig doen? Vijf vragen en antwoorden over meningokokken.

De andere vaccinaties voor oudere kinderen zijn afgelast, waarom gaat deze door?


Een bacterie, de meningokok, veroorzaakt de meningokokkenziekte. Je kunt hier zonder vaccinatie zo ziek van worden, dat je overlijdt. De kans is relatief klein dat je ziek wordt, maar we zien het aantal jongeren in Nederland dat er ziek van wordt, wél toenemen. Ook ben je als je meningokokkenziekte hebt, kwetsbaar. Bijvoorbeeld voor het coronavirus. Daarom heeft de Minister van VWS besloten om de inenting tegen de meningokokkenziekte door te laten gaan en niet uit te stellen.

Hoe zorgt GGD Fryslân ervoor dat de vaccinaties door kunnen gaan?

Voordat de maatregelen van kracht werden om de verspreiding van het coronavirus te stoppen, vaccineerden wij alle kinderen vanaf 4 jaar in groepen. Bijvoorbeeld in een sporthal. Dat geldt dus ook voor de jongeren die in aanmerking komen voor de meningokokkenprik. Een deel van de kinderen in Fryslân die dit jaar veertien wordt, heeft de vaccinatie tegen meningokokkenziekte dus ook al op deze manier gekregen.

Door het coronavirus kan de groepsgewijze vaccinatie niet meer doorgaan. Daarom vaccineren wij nu alle kinderen die nog een meningokokkenprik moeten krijgen, in mei en juni individueel. Dat doen wij op onze consultatiebureaus en één voor één. Alle kinderen die in aanmerking komen, krijgen een brief of hebben deze al gekregen. Daarop staat een datum, tijdstip, locatie en bij de brief zit een flyer met uitleg.

Is vaccineren nu wel veilig?

Op de consultatiebureaus, waar wij ook de jongere kinderen vaccineren, hanteren wij strikte hygiënemaatregelen:

 • Wij zorgen er met elkaar voor dat iedereen het bezoek zo kort mogelijk houdt en voorkomen groepsvorming.
 • Bij elke uitnodiging krijgen de jongeren instructies die ervoor zorgen dat de vaccinatie snel en veilig kan gebeuren.
 • In alle gevallen houden wij 1,5 meter afstand. Er is één uitzondering: dat is het moment van prikken. Op dat moment vragen wij de jongeren om hun hoofd af te wenden.
 • Er is een looproute gemaakt, waardoor de kinderen elkaar niet tegenkomen of moeten passeren.
 • We vragen de jongeren alleen naar de afspraak te komen.
 • Alle GGD-medewerkers zijn fit en hebben geen klachten. Bij twijfel blijven zij thuis en neemt een andere medewerker het werk over.
 • Alle contactpunten maken wij zo vaak als mogelijk schoon.
 • De prik heeft geen effect op de weerstand. Je bent door de prik dus niet meer vatbaar dan anders voor virussen, zoals het coronavirus.

Mochten er op basis van landelijke richtlijnen nog aanvullende hygiënemaatregelen nodig zijn, dan nemen wij deze direct.

Kan iemand naar de afspraak komen als hij of zij niet fit is?

Hierbij geldt de landelijke richtlijn: blijf thuis bij verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten en/of verhoging tot 38 graden of koorts. Deze maatregelen treffen wij om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. Je hoeft niet af te bellen, je krijgt van ons vanzelf een nieuwe uitnodiging. 

Algemene informatie vind je via www.rijksvaccinatieprogramma.nl. Voor specifieke vragen aan GGD Fryslân kun je op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur bellen via 088 22 99 444.

Speciaal voor jongeren is er ook de chatmogelijkheid via jouwggd.nl. Zij kunnen hier anoniem chatten met een deskundige.

Hoe zit het met de cijfers omtrent het coronavirus in Fryslân?

Dat leggen wij hieronder uit: 

 

Update: 16 april 2020 (12.00 uur): Hoeveel mensen zijn er getest, hoe worden de mondkapjes verdeeld en de actuele situatie in Fryslân

Hoeveel mensen zijn in Fryslân getest op het coronavirus?

Hoeveel Friese inwoners er precies zijn getest op het coronavirus (COVID-19) is niet bekend. Naast GGD Fryslân zijn er ook andere behandelaars, zoals medisch specialisten uit ziekenhuizen, specialisten ouderengeneeskunde, huisartsen, GGZ-artsen en de revalidatieartsen, die monsters aanleveren bij laboratoria. In het laboratorium worden deze afgenomen monsters vervolgens getest op de aanwezigheid van het coronavirus. Alleen de positieve uitslagen van Friese inwoners komen bij GGD Fryslân. Alle positieve, maar ook negatieve uitslagen gaan naar de betreffende behandelende arts. Deze arts informeert de geteste persoon. GGD Fryslân registreert de positieve uitslagen. Deze uitslagen worden dagelijks bijgewerkt en zijn te zien op deze pagina.

Hoe worden de mondkapjes verdeeld?

Minister Martin van Rijn (Medische Zorg) heeft eind vorige week besloten om mondmaskers te verdelen op basis van besmettingsrisico’s voor zorgverleners. Het gaat om zorgverleners die in het ziekenhuis, verpleeghuis, verzorgingshuis of op andere plekken werken waar coronapatiënten intensief worden behandeld. Alle deze zorgmedewerkers moeten erop kunnen rekenen dat zij hun werk veilig kunnen doen. Dat betekent dat er voldoende beschermingsmiddelen moeten zijn. Samen met het bedrijfsleven en partijen uit de zorg werkt het kabinet met man en macht aan om zoveel mogelijk beschermingsmiddelen in te kopen. Grote hoeveelheden beschermingsmiddelen zijn besteld. Ook wordt er volop ingezet op eigen productie. Als er nieuwe mondkapjes beschikbaar komen uit inkoop of eigen productie gaan die naar plekken waar ze het meest nodig zijn.

Hoe werkt dit voor Noord-Nederland?

Het ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorgketen) houdt zich bezig met de zorgcapaciteit in Noord-Nederland en het verdelen van middelen. ROAZ houdt in dit verband nauw contact met GGD GHOR, waaronder ook GGD Fryslân, collega-GGD’en en collega-veiligheidsregio’s. Ook is er nauw overleg met organisaties als het RONAZ (Regionaal Overleg Niet Acute Zorg), ziekenhuizen, de verpleeg- en thuiszorginstellingen, verzorgingshuizen, dokterswachten, huisartsen, GGZ om zo zorg te dragen voor de verdeling en inventarisatie van persoonlijke beschermingsmiddelen in Noord-Nederland.

Hoe zit het met de cijfers?

Dat leggen we hier uit:

Update: 15 april 2020 (12.00 uur): Het totaal aantal sterfgevallen en hoeveel mensen genezen van het coronavirus

Het aantal sterfgevallen door het coronavirus in Fryslân

Veel mensen vragen ons geregeld hoeveel mensen er in totaal zijn overleden aan het coronavirus (COVID-19) in Fryslân. Op dit moment zijn er 34 Friese inwoners overleden die tevens positief getest zijn op het virus. Ongetwijfeld ligt het aantal sterfgevallen veel hoger. Er zijn mogelijk mensen aan het coronavirus overleden van wie niet bekend is dat dit virus de oorzaak van het overlijden is geweest. Ziekenhuizen, verzorgingshuizen en huisartsenpraktijken hebben bovendien geen meldplicht om het aantal positief geteste overledenen te melden bij GGD Fryslân. In de praktijk wordt GGD Fryslân overigens wel zoveel mogelijk door instanties ingelicht. Echter kan het voorkomen dat niet alle sterfgevallen gemeld worden. Tot slot kan er een verschil zijn in het tijdstip van overlijden en het melden van deze overleden persoon aan GGD Fryslân.

Hoeveel mensen zijn in Fryslân genezen van het coronavirus?

Hoeveel Friese inwoners het coronavirus (COVID-19) hebben gehad en nu zijn genezen, is niet bekend. Dat komt omdat niet iedereen met coronaverschijnselen getest wordt. GGD Fryslân volgt het testbeleid vanuit het RIVM. Dat betekent dat alleen kwetsbare mensen met corona gerelateerde klachten die zorg nodig hebben, worden getest. Dat geldt ook voor zorgmedewerkers die met deze kwetsbare patiënten werken. Het gaat dan om medewerkers van verpleeghuizen, thuiszorg, jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg, gehandicapten- en ouderenzorg. Het testen geldt dus niet voor iedereen. Dat betekent dat we ook niet weten hoeveel mensen er exact zijn genezen van dit virus.

Hoe zit het met de cijfers in Fryslân?

Dat leggen we hieronder uit:

 

Update: 14 april 2020 (12.00 uur): Het beeld na één week testen op nieuwe testlocatie en de actuele situatie in Fryslân.

Het beeld na één week testen op nieuwe testlocatie

Op 6 april 2020 startte GGD Fryslân met de uitbreiding van de testcapaciteit voor zorgmedewerkers. Hiervoor is een nieuwe testlocatie ingericht. Op deze locatie worden alleen doorverwezen zorgmedewerkers met corona gerelateerde klachten getest. Het gaat om zorgmedewerkers die werken met kwetsbare patiënten en/of onmisbaar zijn in de zorg.

Door deze testuitbreiding is het aantal positieve geteste personen verdubbeld naar gemiddeld acht tot tien per dag. Er worden ongeveer 70 tot 80 zorgmedewerkers met corona gerelateerde klachten per dag getest. Met andere woorden: ongeveer één op de acht medewerkers heeft daadwerkelijk het coronavirus en zeven hebben het virus niet onder de leden. Dit betekent concreet dat de positief geteste zorgmedewerker thuisblijft om verspreiding te voorkomen. De andere zorgmedewerkers leveren geen gevaar op voor de verspreiding van het virus en kunnen hun werk blijven doen.

Hoe zit het met de cijfers in Fryslân?

Dat leggen we hieronder uit:

 

Update: 13 april 2020 (12.00 uur): Geen verband tussen 5G-masten en het coronavirus

5G-masten verspreiden niet het coronavirus

Een klein aantal mensen denkt dat 5G-masten het coronavirus (COVID-19) kunnen verspreiden. Volgens het Kennisplatform Elektromagnetische Velden is er geen verband tussen 5G en het coronavirus. 5G is een nieuwe techniek voor mobiele communicatie. Deze techniek maakt het mogelijk om heel gericht signalen te verzenden. Daarnaast kost het verzenden van signalen minder energie. Deze twee kenmerken zorgen ervoor dat er een minder groot elektromagnetisch veld geproduceerd wordt bij het zenden en ontvangen van signalen. Er wordt dus minder straling geproduceerd. Daarnaast staat vast dat wanneer 5G wordt uitgerold, de totale sterkte van elektromagnetische velden onder de blootstellingslimieten moet blijven. Hiermee is de gezondheid beschermd.

Hoe zit het met de cijfers?

Dat leggen we hier uit:

Bekijk de actuele cijfers over het coronavirus in Fryslân

 

Week 15 - 6 april tot en met 12 april

Update: 12 april 2020 (12.00) uur: Verzorging- en verpleeghuizen in Fryslân meer positief geteste bewoners en zorgprofessionals?

Veel mensen vragen zich af of er in verzorging- en verpleeghuizen in Fryslân meer op het coronavirus (COVID-19) positief geteste bewoners en zorgprofessionals zijn dan in Groningen of Drenthe. Ondanks dat de cijfers binnen deze provincies lastig met elkaar te vergelijken zijn, blijken er nauwelijks opvallende verschillen qua aantal instellingen met positief geteste mensen te zijn. Wel kan het aantal gecommuniceerde positief geteste bewoners en zorgprofessionals tot verwarring leiden. De cijfers onderling zijn namelijk niet goed met elkaar te vergelijken. Dat heeft te maken met de verschillen in de omvang van de verzorging- en verpleeghuizen (aantal bewoners en zorgprofessionals) en of er wordt doorgetest als het virus op de afdeling al is aangetoond. Vanuit deze drie noordelijke GGD’en worden zorgprofessionals continu voorzien van relevante informatie over het coronavirus en worden zij via uitgebreidere testmogelijkheden zo goed mogelijk ondersteund. Alleen samen krijgen we corona onder controle.

Hoe zit het met de cijfers?

Dat leggen we hier uit:

 

Update: 11 april 2020 (12.00) uur: GGD Fryslân bundelt informatie over het coronavirus voor zorgprofessionals op websitepagina, oproep aan jongeren: ‘slimmer chillen = corona killen’
  Wat moet je als zorgverlener doen als je een cliënt thuis met klachten aantreft? Welke procedures moet je doorlopen als een cliënt in het verzorgingshuis of verpleeghuis waar je werkt verschijnselen van corona heeft? Wat betekent het nieuwe testbeleid dat op 6 april inging voor jou, je zorgcollega’s en cliënten? GGD Fryslân heeft een pagina ingericht die antwoorden geeft op vragen van zorgprofessionals in Fryslân.
  De zorgverleners vinden op deze pagina’s ook een hygiënetoolkit die beschrijft wat je kunt doen om verspreiding van het virus te voorkomen. Via onderstaande link vind je alle informatie. De informatie is ook eenvoudig te printen.


Vragen? Bel of mail ons

Heb je vragen, opmerkingen en aanvullingen? Dan kun je bellen naar 088 22 99 333. Het telefoonnummer is vandaag bereikbaar van 10.00 uur tot 12.30 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur. Op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur. Met Pasen is het telefoonnummer gesloten.

Slimmer chillen is corona killen

De komende tijd stimuleren we jongeren nog meer om de landelijke maatregelen op te volgen. Natuurlijk wil je als jongere contact houden met je vrienden. Dat kan ook op leuke, creatieve en originele manieren. De landelijke campagne ‘Slimmer chillen is corona killen’ stimuleert jongeren elkaar te inspireren en steunen.

Hoe zit het met de cijfers?

Dat leggen we hier uit:

 

Update: 10 april 2020 (12.00 uur): Uitkomst GGD Fryslân panelonderzoek: Friese jongeren voelen zich eenzaam door coronamaatregelen en aangepaste openingstijden telefoonnummer GGD Fryslân

Uitkomst GGD Fryslân panelonderzoek onder inwoners in Fryslân: Friese jongeren voelen zich eenzaam door coronamaatregelen

Vooral jongeren geven aan dat zij zich door de coronamaatregelen eenzaam voelen. Ook missen zij de sociale activiteiten met vrienden of familie veruit het vaakst. Dit blijkt uit een peiling die GGD Fryslân hield onder ruim 5.500 Friese inwoners over de periode van12 tot en met 26 maart 2020.

Jongeren eenzamer dan ouderen?

In deze tijd gaat de aandacht vaak uit naar ouderen die door hun kwetsbaarheid meer dan ooit hun dierbaren moeten missen. Vooral sinds verzorgings- en verpleeghuizen nagenoeg zijn afgesloten van de buitenwereld. De boodschap aan jongeren luidt vooral: ‘Wees loyaal aan kwetsbare mensen, neem je verantwoordelijkheid, houd je aan de maatregelen.’ Nu blijkt uit de peiling van GGD Fryslân dat vooral jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 24 jaar aangeven zich de laatste tijd eenzaam te voelen. Wat niet is onderzocht, maar wat volgens de onderzoekers een verklaring zou kunnen zijn: zij missen het verenigingsleven, sociale contacten op school en uitgaan. Ook zou de coronacrisis een grotere impact kunnen hebben op jongeren dan op andere leeftijdsgroepen.

cijfers corona % dat zich eenzaam voelde naar leeftijd

Afstand houden lukt minder goed

Uit de peiling komt ook naar voren dat het jongeren minder vaak lukt om in de buitenomgeving 1,5 meter afstand te houden. Hier ligt, vooral omdat jongeren aangeven zich eenzaam te voelen, een uitdaging. GGD Fryslân brengt deze signalen uit het onderzoek onder de aandacht bij haar ketenpartners. Dat zijn bijvoorbeeld de maatschappelijk werkers en jongerenwerkers.

Waar kunnen jongeren en hun ouders terecht?

Jongeren die zich eenzaam voelen of vragen hebben, kunnen nu al anoniem chatten met een jeugdverpleegkundige van JouwGGD.nl. Een jongere kan ook contact opnemen met de jeugdverpleegkundige van GGD Fryslân die zij kennen via school. De pedagogen van GGD Fryslân kunnen ouders ondersteunen bij vragen. Daarnaast staat op de website mentaalvitaal.nl voor jong en oud meer informatie.

Over het GGD Gezondheidspanel

GGD Fryslân vraagt een groot panel van Friezen geregeld hoe zij aankijken tegen bijvoorbeeld hun gezondheid, de zorg en hun gevoel van veiligheid. Dat doen wij via een vragenlijst per e-mail. De resultaten helpen GGD Fryslân om de Friezen zo goed mogelijk te ondersteunen.

Openingstijden informatienummer GGD Fryslân

Tijdens Pasen is het informatienummer van GGD Fryslân over het coronavirus gesloten.
Op zaterdag 11 april zijn wij geopend van 10.00 uur tot 12.30 uur en van 13.00 uur en 16.00 uur. Op werkdagen kun je ons van 9.00 tot 17.00 uur bereiken.

Heb je op de dagen dat wij niet bereikbaar zijn vragen? Dan kun je terecht bij het landelijke informatienummer 0800 1351. Dit telefoonnummer kun je dagelijks van 8.00 uur tot 20.00 uur bereiken.

Hoe zit het met de cijfers?

Dat leggen we hier uit:

Bekijk de actuele cijfers over het coronavirus in Fryslân

 

 

Update: 9 april 2020 (12.00 uur): Hoe we ook met Pasen met elkaar de maatregelen moeten volhouden en de actuele situatie in Fryslân.

Hoe we ook met Pasen met elkaar de maatregelen moeten volhouden

Mensen willen met hun boot het water op, families worstelen met de vraag of zij elkaar met Pasen wel of niet kunnen zien en jongeren vragen “kunnen we écht niet even afspreken met elkaar?”. Er blijkt veel draagvlak voor de landelijke maatregelen en de meeste mensen houden zich eraan. Toch roepen deze maatregelen, vooral met mooi weer en vrije dagen op komst, vragen op.

Hoewel het aantal ziekenhuisopnames landelijk en ook in het Noorden van Nederland afneemt, is ook het paasweekend niet het moment om er op uit te gaan en familie te ontmoeten. Het motto blijft: blijf thuis!

Met de boot het water op, kan dat?

Vraag je je af of je dit weekend met je boot het water op kunt? Realiseer je dan dat alle maatregelen die van kracht zijn op het land, ook op het water gelden. Bovendien zijn nagenoeg alle faciliteiten voor watersporters en mensen die op het water willen verblijven, gesloten. Dan moet je denken aan toilet- en douchegebouwen en horecabedrijven aan het water. Daarnaast kan de recreatievaart in Fryslân tot en met 28 april zeer beperkt gebruik maken van bruggen en sluizen. De Friese gemeenten en de provincie hanteren in deze periode voor de bediening van bruggen en sluizen het winterregime. Zie onderstaande korte film van de waterpolitie hierover.

Als je alle landelijke maatregelen nog even wilt nalezen

Ben je na een aantal weken naleven van alle maatregelen weer even op zoek naar achtergrondinformatie? Wil je je kinderen uitleggen hoe het ook alweer zit en waarom wij moeten doen wat we doen? De landelijk overheid heeft op deze pagina alle informatie over de aanpak van het coronavirus in Nederland voor je op een rij gezet.

Hoe zit het met de cijfers?

Dat leggen we hier uit:

 

Update: 8 april 2020 (12.00 uur): Live vragenuur voor kinderen op Facebook en meer dan 40.000 deelnemers corona-onderzoek

Het RIVM organiseert een live vragenuur voor kinderen op Facebook

Het RIVM organiseert vandaag een live vragenuur op Facebook voor kinderen van 8 tot en met 14 jaar. Twee wetenschappers geven antwoord op de vragen van de kinderen over het #coronavirus. De kinderen kunnen hun vragen alvast stellen via het evenement op Facebook. Via deze link is vandaag om 14.00 uur ook de live uitzending te bekijken.

Meer dan 40.000 deelnemers voor corona-onderzoek

Het onderzoekprogramma ‘Lifelines’, waarbij onderzoek wordt gedaan naar de gezondheid van mensen in Noord-Nederland, richt zich nu ook op het coronavirus. Binnen de reeds bestaande onderzoeksgroep werken veel inwoners mee aan dit onderzoek. Meer dan 40.000 mensen hebben inmiddels de vragenlijst ingevuld. Uit de resultaten zal blijken wat de risicofactoren zijn. Ook willen de onderzoekers achterhalen of er een verschil zit in het type klachten dat mensen krijgen door het coronavirus en waar dat verschil dan door komt.

Hoe zit het met de cijfers?

  Dat leggen we hier uit:

 

Update: 7 april 2020 (12.00 uur): Meer mensen in de zorg getest, aangepaste openingstijden informatienummer en de actuele situatie in Fryslân

GGD Fryslân heeft gisteren een veertigtal zorgmedewerkers getest vanaf het gezamenlijke parkeerterrein van medisch microbiologisch laboratorium Izore en Pathologie Friesland. Izore is op dit moment een belangrijke samenwerkingspartner van GGD Fryslân.  

Meer mensen in de zorg getest

Dankzij uitgebreidere testlocatie kunnen GGD Fryslân en Izore meer mensen in zorgfuncties duidelijkheid geven over of zij wel of niet weer aan het werk kunnen. Het gaat om zorgmedewerkers (met corona-gerelateerde klachten) die werken met kwetsbare patiënten en onmisbaar zijn in de zorg. Het gaat om medewerkers van verpleeghuizen, thuiszorg, jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg, gehandicapten- en ouderenzorg. Cliënten van verzorgingshuizen testen wij op verzoek van de (huis)arts nog steeds thuis.  

Wie maakt de inschatting of iemand moet worden getest? 

De bedrijfsarts bepaalt of de zorgmedewerker in aanmerking komt voor een test. Zelfstandigen zonder bedrijfsarts (zoals bijvoorbeeld een huisarts of zzp’ers die werken in de zorg) overleggen met de arts infectieziektebestrijding van de GGD. Mensen kunnen zich dus niet rechtstreeks melden bij de testlocatie. 

Aangepaste openingstijden informatienummer GGD Fryslân 

Vragen over het coronavirus? Bel dan naar 088 22 99 333. Dit telefoonnummer voor Friese inwoners en zorgprofessionals heeft aangepaste openingstijden. Het belteam merkte de afgelopen week dat het aantal telefoontjes van mensen die vragen hebben of zich zorgen maken over het virus, afneemt. De vragen gaan op dit moment vaker over de gevolgen van de maatregelen om het coronavirus te stoppen. Zo zijn er ondernemers die willen weten waar zij zich kunnen melden voor de compensatieregelingen. Of gezinnen die willen weten waar zij nu terecht kunnen voor zorg en extra hulp in hun gezin. GGD Fryslân zorgt er voor dat alle mensen met vragen zo goed mogelijk worden doorverwezen.  

De nieuwe openingstijden van het informatienummer van GGD Fryslân

Op werkdagen: 9.00 uur - 17.00 uur. 
Zaterdag 11 april 2020: 10.00 uur - 12.30 uur en 13.00 uur - 16.00 uur. 
Gesloten met Pasen (zondag 12 en maandag 13 april 2020). 
 

Wil je buiten deze tijden informatie over het coronavirus? 

Dan kun je terecht bij het landelijke informatienummer 0800 1351. Dit telefoonnummer kun je van 8.00 uur tot 20.00 uur bereiken. 

Ben je binnen jouw gemeente op zoek naar hulp en ondersteuning?

Dan kun je binnen de openingstijden van jouw gemeente altijd bellen met vragen. Via de website Sociaal Domein Fryslan kun je zien waar je terecht kunt met bijvoorbeeld vragen over de Wet Maatschappelijke ondersteuning.

 

Update: 6 april 2020 (12.00): Nieuwe testlocatie van start en de actuele situatie in Fryslân

Nieuwe testlocatie van start

GGD Fryslân start vanaf vandaag met de uitbreiding van de testcapaciteit op het gezamenlijke parkeerterrein van medisch microbiologisch laboratorium Izore en Pathologie Friesland. Hiervoor is een nieuwe testlocatie ingericht die kan voldoen aan de opdracht van het kabinet om met ingang van vandaag meer mensen te bemonsteren en te testen. Izore is op dit moment een belangrijke samenwerkingspartner van GGD Fryslân.

Door dit aangescherpte testbeleid kunnen meer zorgmedewerkers worden getest. Het gaat om zorgmedewerkers (met corona-gerelateerde klachten) die werken met kwetsbare patiënten en/of onmisbaar zijn in de zorg.

Wie worden er getest?

Naast ziekenhuispersoneel worden ook medewerkers van verpleeghuizen, thuiszorg, jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg, gehandicapten- en ouderenzorg getest. Het nieuwe testbeleid is landelijk vastgesteld door het RIVM. In ziekenhuizen blijft het testbeleid ongewijzigd. De bedrijfsarts bepaalt of de zorgmedewerker in aanmerking komt voor een test. Zelfstandigen zonder bedrijfsarts (bv een huisarts) overleggen met de arts infectieziektebestrijding van de GGD. Mensen kunnen zich dus niet rechtstreeks melden bij de testlocatie.

De actuele situatie in Fryslân

Sinds gisteren zijn er 11 Friese inwoners positief getest op het coronavirus waarmee het totaal uitkomt op 218 personen. Op dit moment voert GGD Fryslân, al dan niet samen met de betrokken instellingen, contactonderzoek uit. Hoewel het testbeleid en meer beschikbare testmiddelen vanaf 6 april toelaten dat er meer mensen kunnen worden getest, wordt niet iedereen met klachten getest. Dit betekent dat er meer mensen met het coronavirus in Fryslân zijn dan het aantal dat wij dagelijks in onze update delen. 
Sinds gisteren zijn er 2 nieuwe overlijdensgevallen ten gevolge van COVID-19 bij GGD Fryslân gemeld. In totaal zijn in de provincie Fryslân tot op heden 23 mensen overleden, van wie bij GGD Fryslân bekend is dat zij het virus onder de leden hadden.

Hoe zit het met de cijfers?

Dat leggen we hier uit:

 

Week 14 - 30 maart tot en met 5 april

Update: 5 april 2020 (12.00) Naar buiten vandaag? En de actuele situatie in Fryslân.

Naar buiten vandaag?  

Ook vandaag wordt het opnieuw een mooie dag. Hoe ga je verantwoord de deur uit? Hieronder zetten we de informatie nog even op een rij:

 • Verkoudheidsklachten of koorts (38 graden of hoger)? Blijf thuis! 
 • Niet verkouden? Geen koorts? Ga ook dan alleen naar buiten als dat nodig is. Doe boodschappen in je eentje en ga met maximaal drie personen naar buiten voor een wandeling of een frisse neus. Zie je dat het druk is op de plek waar je wilt wandelen? Kies dan een andere plek uit of ga naar huis. 
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen (2 armlengtes). Overal. Dus ook op straat, in de supermarkt en in het park.  

Uitgebreide informatie vind je hier.

Bekijk ook de video waarin je kunt zien hoe wij alleen samen het coronavirus onder controle krijgen.

De actuele situatie in Fryslân

Sinds gisteren zijn er 14 Friese inwoners positief getest op het coronavirus. Voor het eerst is er een persoon op Terschelling positief getest. Op dit moment voert GGD Fryslân, al dan niet samen met de betrokken instellingen, contactonderzoek uit. Hoewel het testbeleid en meer beschikbare testmiddelen per 6 april toelaten dat er meer mensen kunnen worden getest, wordt niet iedereen met klachten getest. Dit betekent dat er meer mensen met het coronavirus in Fryslân zijn dan het aantal dat wij dagelijks in onze update delen. Sinds gisteren zijn er 2 nieuwe overlijdensgevallen ten gevolge van COVID-19 bij GGD Fryslân gemeld. In totaal zijn in de provincie Fryslân tot op heden 21 mensen overleden, van wie bij GGD Fryslân bekend is dat zij het virus onder de leden hadden. In totaal liggen er op dit moment 97 mensen in Friese ziekenhuizen. Zij liggen niet allemaal op de intensive care. 

Hoe zit het met de cijfers?

 Dat leggen we hier uit:

Update: 4 april 2020 (12.00 uur): Extra zorgcapaciteit voor coronapatiënten in Fryslân en de actuele cijfers omtrent de verspreiding van het coronavirus in onze provincie

In Fryslân zijn door de zorginstellingen inmiddels 150 extra bedden voor coronapatiënten gerealiseerd en zijn nog eens 150 bedden in voorbereiding. Daarmee is er op dit moment voldoende zorgcapaciteit in Fryslân. Mocht dat nodig zijn, dan kan de Friese crisisorganisatie samen met de zorgpartners een extra coronacentrum in Fryslân opzetten, mét de daarbij benodigde personele bezetting en middelen. Op dit moment is zo’n extra coronacentrum niet nodig.

Gerealiseerde extra zorgcapaciteit

Ook in Fryslân wordt een grote zorgvraag verwacht door de coronacrisis. Bovendien kunnen ook zorgpersoneel en artsen uitvallen. De Friese zorginstellingen hebben daarom zelf al extra zorgcapaciteit in Fryslân gerealiseerd en zijn bezig met nóg meer bedden, personeel en middelen. Patiënten met het coronavirus kunnen, als zij thuis niet de juiste zorg kunnen krijgen maar ook niet naar een ziekenhuis hoeven, op verschillende locaties worden verpleegd. In tijdelijke coronacentra kunnen patiënten verpleging en medische ondersteuning krijgen. Daarnaast zijn er speciale corona-units in bestaande verpleeghuizen, gehandicapten- en GGZ-instellingen. Voor zorg in de laatste levensfase kunnen patiënten terecht in een hospice. Ernstig zieke patiënten worden verzorgd in het ziekenhuis.

Patiënten in verpleeg- en verzorgingstehuizen 

Bewoners van verpleeg- en verzorgingstehuizen bij wie het coronavirus wordt geconstateerd, worden zoveel mogelijk in hun eigen tehuis verzorgd. Hiervoor zijn binnen de tehuizen speciale corona-units ingericht, waarin patiënten gescheiden van de andere bewoners kunnen worden verzorgd. Daarmee wordt de kans dat meer bewoners het virus krijgen beperkt. Om verdere verspreiding te voorkomen blijft het ook belangrijk dat alle verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen voor ouderen gesloten blijven voor bezoek. Een maatregel die voor de bewoners en hun naasten heel moeilijk is, maar zeer nodig in het belang van goede zorg.

Extra coronacentrum 

Mocht ook de extra gerealiseerde zorgcapaciteit in Fryslân vol raken, dan kan een extra zorgcentrum worden ingezet voor patiënten met het coronavirus. Daarmee kan in Fryslân de benodigde zorg worden geleverd. Op dit moment is een extra coronacentrum niet nodig in Fryslân: er is voldoende ruimte voor coronapatiënten. 

Zorgpartners 

In Fryslân, Groningen en Drenthe werken o.a. de ziekenhuizen, het ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorgketen), het RONAZ (Regionaal Overleg Niet Acute Zorg), de verpleeg- en thuiszorginstellingen, verzorgingstehuizen, dokterswachten, huisartsen, GGZ, GGD’en en veiligheidsregio’s samen om voor voldoende zorgcapaciteit in Noord-Nederland te zorgen. Dagelijks bekijken zij met elkaar wat de huidige en verwachte zorgbehoefte is en hoe daarin kan worden voorzien. 

Testen van kwetsbare mensen en zorgpersoneel 

Daarnaast hebben GGD Fryslân en de partijen die daar nauw bij betrokken zijn, alle faciliteiten opgebouwd om vanaf maandag 6 april meer mensen te kunnen testen. Naast ziekenhuispersoneel worden ook medewerkers,  cliënten, bewoners van verpleeghuizen en verzorgingstehuizen getest. Ook richt het nieuwe testbeleid zich op zorgmedewerkers en hun kwetsbare cliënten in gehandicapteninstellingen, bij de thuiszorg, medewerkers van jeugdzorg en GGZ. Ook huisartsen en hun medewerkers worden getest. Kortom: bij het testen staan vooral de kwetsbare mensen en de professionals die voor hen zorgen, centraal.  

De actuele situatie in Fryslân  

Sinds gisteren zijn er 20  Friese inwoners positief getest op het coronavirus. Op dit moment voert GGD Fryslân, al dan niet samen met de betrokken ziekenhuizen, contactonderzoek uit. Hoewel het testbeleid en meer beschikbare testmiddelen per 6 april toelaten dat er meer mensen kunnen worden getest, wordt niet iedereen met klachten getest. Dit betekent dat er meer mensen met het coronavirus in Fryslân zijn dan het aantal dat wij dagelijks in onze update delen.  Sinds gisteren  zijn er vijf nieuwe overlijdensgevallen ten gevolge van corona  bij GGD Fryslân  gemeld.  In totaal  zijn in  de provincie Fryslân tot op heden 19  mensen  overleden, van wie bij GGD Fryslân bekend is dat zij het virus onder de leden hadden. In totaal liggen er op dit moment 98 mensen in Friese ziekenhuizen. Zij liggen niet allemaal op de intensive care.  

Hoe zit het met de cijfers?

Wat iedereen zich afvraagt:  hoe verspreidt het virus zich door Nederland? Hoe staan ‘wij’ er voor?  En wat is de positie van  Fryslân  nu?  Uit cijfers blijkt dat we  het coronavirus nog niet onder controle hebben. Voor  Fryslân  geldt: ook al  staan wij er met een relatief aantal laag aantal zieken  relatief goed voor,  het gevaar is nog lang niet geweken. 

 

Update: 3 april 2020 (12.00 uur) Tijdelijk verplaatsen van zeven Friese consultatiebureaus, Fryslân gaat meer zorgmedewerkers testen en meer actuele informatie van GGD Fryslân.

Zeven Friese consultatiebureaus sluiten vanwege het coronavirus tijdelijk hun deuren en verhuizen naar een andere locatie. Bijvoorbeeld omdat ze in een verzorgingshuis zitten of te klein zijn om voldoende afstand tussen bezoekers te houden. Bekijk hier om welke bureaus het gaat.

GGD Fryslân bouwt op het gezamenlijke parkeerterrein van  medisch microbiologisch laboratorium Izore en Pathologie Friesland aan een nieuwe bemonsteringslocatie. Izore is op dit moment een belangrijke samenwerkingspartner van GGD Fryslân. Dankzij deze grote testlocatie kunnen  wij voldoen aan de opdracht van het ministerie van VWS om vanaf maandag 6 april meer mensen te bemonsteren en te testen. Eerder vonden bemonsteringen plaats in de Camminghahal, deze locatie voldoet niet meer aan het uitgebreidere testbeleid en komt stapsgewijs te vervallen. De kern van het nieuwe testbeleid: meer zorgmedewerkers en hun cliënten worden getest. Het gaat om zorgmedewerkers (met klachten) die werken met kwetsbare patiënten en/of onmisbaar zijn in de zorg. Ook patiënten met een verhoogd risico op ernstig verloop van de ziekte worden eerder getest.  

Wie worden er vanaf 6 april getest?

Naast ziekenhuispersoneel worden ook medewerkers, cliënten en bewoners van verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, huisartsenzorg, thuiszorg, jeugdzorg en GGZ getest. Het nieuwe testbeleid is landelijk vastgesteld door het RIVM en gaat in per 6 april. In ziekenhuizen blijft het testbeleid ongewijzigd. Wat ook ongewijzigd blijft: het aanmelden voor het bemonsteren en testen loopt in alle gevallen via de huisarts, bedrijfsarts of behandelend arts. 

De actuele situatie in Fryslân 

Sinds gisteren zijn er 14 Friese inwoners positief getest op het coronavirus. Op dit moment voert GGD Fryslân, al dan niet samen met de betrokken ziekenhuizen, contactonderzoek uit. Niet iedereen met klachten wordt getest. Dit betekent dat er meer mensen met het coronavirus in Fryslân zijn dan het aantal dat wij dagelijks in onze update delen. Sinds gisteren zijn er twee nieuwe overlijdensgevallen in Fryslân te betreuren. In totaal zijn in de provincie Fryslân tot op heden 14 mensen overleden, van wie bekend is dat zij het virus onder de leden hadden. Onze gedachten gaan uit naar hun dierbaren.   

Hoe zit het met de cijfers?

Wat iedereen zich afvraagt: gaat het beter of slechter in Nederland? En wat is de positie van Fryslân nu? Uit cijfers blijkt dat we het coronavirus nog niet onder controle hebben. Voor Fryslân geldt: ook al staan wij er met een relatief aantal laag aantal zieken relatief goed voor, het gevaar is nog lang niet geweken.  

 

Update: 2 april 2020 (12.00) Uitleg over het nieuwe testbeleid, informatie die helpt om cijfers te duiden en de actuele situatie in Fryslân.

Het nieuwe testbeleid

Op 6 april gaat het nieuwe testbeleid van RIVM in. Dit beleid komt voort uit adviezen van het Outbreak Management Team. Dit is een groep experts verbonden aan verschillende medische instellingen en beroepsverenigingen. Zij adviseren, onder regie van het RIVM de overheid over de bestrijding van het nieuwe coronavirus. GGD Fryslân voert dit testbeleid uit in de provincie.

Wat houdt het testbeleid in?

Het testbeleid wordt vooral ruimer én de zorgmedewerkers en hun cliënten staan hierin centraal. zorgmedewerkers (met klachten) die werken met kwetsbare patiënten en/of onmisbaar zijn in de zorg, ondergaan een test. Ook patiënten met een verhoogd risico op ernstig verloop van de ziekte worden eerder getest. Omdat er in Fryslan vragen over zijn, hebben we hieronder een aantal antwoorden voor je op een rij gezet.

Wie worden er concreet getest? 

Medewerkers, cliënten en bewoners van verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, huisartsenzorg, thuiszorg, jeugdzorg en GGZ worden ook getest. Het nieuwe testbeleid is landelijk vastgesteld door het RIVM en gaat in per 6 april. In ziekenhuizen blijft het testbeleid ongewijzigd. Wat ook ongewijzigd blijft: het aanmelden voor het bemonsteren en testen loopt in alle gevallen via de huisarts, bedrijfsarts of behandelend arts.  

Het aantal sterfgevallen in Fryslân 

GGD Fryslân liet eerder deze week in de dagelijkse update weten te werken aan een proces voor een snelle en adequate registratie van het aantal overlijdensgevallen in Fryslân. Hieronder antwoorden op een aantal vragen die de aantallen helpen duiden.  

Welke informatie is bekend bij GGD Fryslân?  

De Wet Publieke Gezondheid stelt dat onder andere ziekenhuizen, huisartspraktijken, verpleeg- en verzorgingshuizen een meldplicht hebben aan GGD Fryslân. Zij hebben de plicht om informatie te delen over patiënten van wie het vermoeden bestaat dat zij het coronavirus bij zich dragen. Hierop kan GGD Fryslân vervolgens besluiten om testen af te nemen.  

Voor wat betreft het overlijden van mensen ten gevolge van het virus bestaat deze meldplicht niet. Dit betekent dat niet alle organisaties de overlijdensgevallen met GGD Fryslân delen. Daarnaast zijn er ook personen die mogelijk zijn overleden aan het coronavirus, maar die niet getest zijn. Kortom, het aantal overlijdensgevallen ligt mogelijk hoger dat de gepubliceerde cijfers via GGD Fryslân. 

Wie melden aan GGD Fryslân de sterfgevallen ten gevolge van het coronavirus? 

Ondanks dat onderstaande Friese organisaties geen meldplicht hebben om het aantal sterfgevallen te melden aan GGD Fryslân, ontvangen we van veel instanties wel de cijfers. Een overzicht:  

Ziekenhuizen

 • Friese ziekenhuizen melden, vaak binnen één of enkele dagen, de overleden persoon of personen, die positief getest zijn op het coronavirus en in het ziekenhuis waren opgenomen. 

Verpleeg- en/of verzorgingshuis

 • Het overlijden van een positief getest persoon, die in een verpleeg- en/of verzorgingshuis, wordt in veel gevallen aan GGD Fryslân doorgegeven. 

Huisartsenpraktijken

 • Wij verzoeken huisartsen om het thuis overlijden van elk positief getest persoon te melden aan GGD Fryslân. 

De actuele situatie in Fryslân 

Sinds gisteren zijn er 18 Friese inwoners positief getest op het coronavirus. Op dit moment voert GGD Fryslân, al dan niet samen met de betrokken ziekenhuizen, contactonderzoek uit. Niet iedereen met klachten wordt getest. Dit betekent dat er meer mensen met het coronavirus in Fryslân zijn dan het aantal dat wij dagelijks in onze update delen. Sinds gisteren is er één overlijdensgeval in Fryslân te betreuren. In totaal zijn in de provincie Fryslân tot op heden 12 mensen overleden, van wie bekend is dat zij het virus onder de leden hadden. Onze gedachten gaan uit naar hun dierbaren.  

Cijfers en duiding

Wat iedereen zich afvraagtgaat het beter of slechter in Nederland? En wat is de positie van Fryslân nu? Uit cijfers blijkt dat we het coronavirus nog niet onder controle hebben. Voor Fryslân geldt: ook al staan wij er met een relatief aantal laag aantal zieken relatief goed voor, het gevaar is nog lang niet geweken.  

Duiding landelijke cijfers

Onderstaande video laat zien hoe u onze cijfers en de landelijke cijfers van het RIVM kunt duiden. Ook al laten de cijfers slechts het topje van de ijsberg zien, immers niet iedereen ondergaat een test en een aantal mensen heeft het coronavirus onder de leden gehad zonder dat zij het doorhadden. De cijfers vertellen waar het virus meer of minder opduikt en waar je moet ingrijpen met maatregelen.

Friese cijfers

Hoeveel mensen liggen er in Fryslan in het ziekenhuis? Wat is de status van het aantal positief getesten? Hoeveel mensen zijn er overleden? Via een overzichtspagina geven wij jou inzicht in de Friese cijfers. Deze kunnen iets afwijken van de RIVM-cijfers. Dit komt omdat het RIVM haar cijfers op een ander moment deelt dan GGD Fryslân.   

Update: 1 april 2020 (12:00 uur): Steffie legt uit, testcapaciteit uitgebreid en de actuele situatie in Fryslân

Steffie legt uit

Vandaag is de website corona.steffie.nl gestart. Op deze website legt uitleghulp Steffie moeilijke informatie over het nieuwe coronavirus op een eenvoudige manier uit. De website is speciaal bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking.

Behoefte aan begrijpelijke informatie
De website is gemaakt in opdracht van de Rijksoverheid. Met de website wil de bekende webhulp Steffie voorzien in de groeiende vraag naar betrouwbare en begrijpelijke informatie voor kwetsbare doelgroepen, zoals mensen met een licht verstandelijke beperking en laaggeletterden.

Antwoord op vragen
Steffie beantwoordt vragen als: Welke symptomen kan je verwachten als je het virus krijgt? Hoe zorg je ervoor dat je zelf en anderen niet ziek worden? Ook komen onderwerpen als het wassen van je handen op een juiste manier en het maken van een dagindeling aan bod.

Testcapaciteit uitgebreid

GGD Fryslân breidt haar huidige testcapaciteit uit en is reeds gestart met verdere opschaling van deze capaciteit. Het gaat voornamelijk om het testen van zorgprofessionals buiten de ziekenhuizen. Er zijn deze week al meer zorgmedewerkers getraind in het afnemen van testen.

De actuele situatie in Fryslân

Sinds gisteren zijn er 12 Friese inwoners positief getest op het coronavirus. Op dit moment voert GGD Fryslân, al dan niet samen met de betrokken ziekenhuizen, contactonderzoek uit. Niet iedereen met klachten wordt getest. Dit betekent dat er meer mensen met het coronavirus in Fryslân zijn dan het aantal dat wij dagelijks in onze update delen. Sinds gisteren zijn er geen nieuwe sterfgevallen gemeld.

Wie testen wij?
Alleen mensen die werken in de zorg en kwetsbare mensen bij wie het noodzakelijk is om te weten voor de medische behandeling. Op deze kaart zie je hoeveel positief geteste personen er in Fryslân zijn. Deze wordt dagelijks geüpdatet. De kaart is gekoppeld aan de data van het RIVM; onze cijfers komen hiermee overeen. Er kunnen kleine verschillen ontstaan, doordat GGD Fryslân en het RIVM op verschillende tijden hun cijfers publiceren.

Update: 31 maart 2020 (19.30 uur): Coronamaatregelen verlengd tot en met dinsdag 28 april

Het kabinet heeft vandaag besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Voor het aanstaande Paasweekeinde is het dringende advies om ook dan thuis te blijven.

Onder andere sportaccommodaties, horeca en kinderopvang blijven dus dicht tot en met 28 april. Scholen blijven in ieder geval dicht tot na de meivakantie. Het verbod op evenementen blijft tot 1 juni van kracht.

De verlenging is noodzakelijk om de verspreiding van het coronavirus te kunnen controleren, kwetsbare groepen te beschermen en ervoor te zorgen dat zorgverleners en ziekenhuizen de grote druk aankunnen. Er moet voldoende bewijs zijn in vermindering van het aantal ziekenhuisopnames en de capaciteit op de intensive care afdelingen alvorens met zekerheid te kunnen zeggen dat de epidemie onder controle is en dus de maatregelen heroverwogen kunnen worden.

Nederland is er nog lang niet. Wel is de goede weg ingeslagen. Het aantal zieken neemt nog steeds toe, maar dit gaat niet meer zo snel als enkele weken geleden, voordat er maatregelen werden afgekondigd. Wie op dit moment besmet is met het virus, geeft dat gemiddeld gezien aan minder mensen door dan zonder maatregelen het geval zou zijn. Dit betekent dat de maatregelen werken. Het duurt enkele weken voordat deze afname zichtbaar is in een daling van het aantal patiënten in ziekenhuizen. Er zit nu eenmaal tijd tussen het moment dat mensen besmet raken, ziek worden en een mogelijke ziekenhuisopname.

Het komt er dus op aan dat alle Nederlanders samen de maatregelen volhouden, want het risico op besmetting is nog groot. Het blijven naleven van de maatregelen is daarom cruciaal.

Alleen samen krijgen we corona onder controle.

Update: 31 maart 2020 (12.00 uur): Bel met de corona-hulplijn of het landelijk informatienummer en de actuele situatie in Fryslân.

Corona-hulplijn: 030-3400600

Voor ouderen met een migratieachtergrond is een speciale hulplijn ingesteld door seniorenorganisatie KBO-PCOB. Dit nummer is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur. De telefoonlijn is bedoeld voor vragen over het coronavirus, maar staat ook open voor 'gewoon' een praatje. De ouderen worden te woord gestaan door vrijwilligers die zelf een migratieachtergrond hebben. Er was al een algemene corona-hulplijn voor ouderen. De hulplijn is een initiatief van KBO-PCOB en het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM).

Landelijke informatienummer 0800-1351 langer open

Er komen nog steeds veel vragen binnen bij het landelijke informatienummer 0800-1351 over het coronavirus. Daarom blijft dit telefoonnummer ook volgende week geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 22.00 uur. Op zaterdag en zondag kun je dit nummer bereiken van 8.00 tot 16.00 uur.

De actuele situatie in Fryslân

In de periode van donderdag 26 maart tot en met vandaag (31 maart) zijn er negen Friese inwoners overleden. In onze eerdere berichtgeving voor 26 maart waren dat er twee. In totaal zijn er tot op heden 11 overlijdens te betreuren.

Waarom nu pas deze cijfers?
Het geven van adequatere cijfers over het aantal overlijdensgevallen, neemt op dit moment veel tijd in beslag. Dit betreft relatief een ‘nieuw’ proces waarbij meerdere organisaties bij betrokken zijn. Wij proberen te streven naar een snellere en adequatere update.

Aantal positief geteste personen
Sinds gisteren zijn er zes Friese inwoners positief getest op het coronavirus. Op dit moment voert GGD Fryslân, al dan niet samen met de betrokken ziekenhuizen, contactonderzoek uit. Niet iedereen met klachten wordt getest. Dit betekent dat er meer mensen met het coronavirus in Fryslân zijn dan het aantal dat wij dagelijks in onze update delen.

Wie testen wij?
Alleen mensen die werken in de zorg en kwetsbare mensen bij wie het noodzakelijk is om te weten voor de medische behandeling. Op deze kaart zie je hoeveel positief geteste personen er in Fryslân zijn. Deze wordt dagelijks geüpdatet. De kaart is gekoppeld aan de data van het RIVM; onze cijfers komen hiermee overeen. Er kunnen kleine verschillen ontstaan, doordat GGD Fryslân en het RIVM op verschillende tijden hun cijfers publiceren. 

Update: 30 maart 2020 (12.30 uur): Hooikoorts of coronavirus? En: de actuele situatie in Fryslân

Hooikoorts of het coronavirus?

Het was afgelopen week mooi weer. Daardoor kunnen er al pollen in de lucht komen. Veel mensen zijn daar gevoelig voor en krijgen hooikoortsklachten. De medewerkers van onze GGD-telefoonlijn kregen deze week regelmatig de vraag hoe ze herkennen of ze hooikoortsklachten hebben of klachten hebben die passen bij het coronavirus. Bij veel niezen en hoesten denken mensen nu snel aan het coronavirus.

De meeste mensen herkennen zelf hun hooikoortsklachten wel, omdat ze er jaarlijks last van hebben. Klachten die passen bij hooikoorts zijn:

 • Niezen
 • Loopneus
 • Rode, jeukende/branderige, tranende ogen
 • Jeukende mondgehemelte

Kijk of deze klachten verminderen of overgaan met medicijnen tegen hooikoorts. Als dat zo is, dan is het heel waarschijnlijk dat je dan hooikoorts hebt.

Heb je naast hooikoorts klachten, één van de volgende klachten?

 • Keelpijn
 • Hoesten
 • Kortademig
 • Koorts
 • Spierpijn

Dan is het mogelijk dat je het coronavirus hebt en is het advies om thuis te blijven tot de klachten 24 uur over zijn.

Wanneer blijf je thuis?

Blijf zoveel mogelijk thuis. Mensen met luchtwegklachten en/of koorts moeten zeker thuisblijven. Je kunt ook pas weer naar buiten als je 24 uur geen klachten meer hebt. Dat betekent: geen koorts, geen neusverkoudheid en niet hoesten. Ook als je huisgenoot koorts heeft, blijft iedereen thuis. Worden je klachten erger? Neem dan contact op met de huisarts.

De actuele situatie in Fryslân

Sinds gisteren zijn er 7  Friese inwoners positief getest op het coronavirus. Op dit moment voert GGD Fryslân, al dan niet samen met de betrokken ziekenhuizen, contactonderzoek uit.

Niet iedereen met klachten wordt getest. Dit betekent dat er meer mensen met het coronavirus in Fryslân zijn dan het aantal dat wij dagelijks in onze update delen.

Wie testen wij? Alleen mensen die werken in de zorg en kwetsbare mensen bij wie het noodzakelijk is om te weten voor de medische behandeling. Op deze kaart zie je hoeveel positief geteste personen er in Fryslân zijn. Deze wordt dagelijks geüpdatet. De kaart is gekoppeld aan de data van het RIVM; onze cijfers komen hiermee overeen. Er kunnen kleine verschillen ontstaan, doordat GGD Fryslân en het RIVM op verschillende tijden hun cijfers publiceren.

Week 13 - 23 maart tot en met 29 maart

Update: 29 maart 2020 (12.00 uur): Social distancing, 1,5 meter afstand houden en actuele situatie in Fryslân

Social distancing, afstand houden, wat betekent dat precies?

Een van de gestelde maatregelen van Rijksoverheid is ‘afstand houden vanwege het coronavirus’. Wat betekent dat precies?

 • Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor noodzakelijke boodschappen of als je moet zorgen voor iemand anders.
 • Werk thuis als het kan. Als dat niet kan, houd op je werkplek 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Een frisse neus halen kan, maar doe dat niet in een groep van meer dan 3 mensen.
 • En: houd altijd afstand van anderen. Tenminste 1,5 meter en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis: maximaal 3 mensen bij elkaar (buiten het eigen gezin) en houd dan ook afstand tot elkaar.

Maar, is 1,5 meter afstand houden voldoende? Als je niest, komen de druppeltjes dan niet meters verder?

Heb je last van verkoudheidsklachten, hoesten, keelpijn of koorts? Blijf dan thuis. Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog en was je handen regelmatig met water en zeep. Als je je goed aan de maatregelen houdt, is 1,5 meter afstand houden voldoende. Als je niest komen de druppels zelden verder dan 1,5 meter. Door afstand te houden en contact te vermijden, kan het nieuwe coronavirus zich minder makkelijk verspreiden.

De actuele situatie in Fryslân

Sinds gisteren zijn er 22 Friese inwoners positief getest op het coronavirus. Op dit moment voert GGD Fryslân, al dan niet samen met de betrokken ziekenhuizen, contactonderzoek uit.

Niet iedereen met klachten wordt getest. Dit betekent dat er meer mensen met het coronavirus in Fryslân zijn dan het aantal dat wij dagelijks in onze update delen.

Wie testen wij? Alleen mensen die werken in de zorg en kwetsbare mensen bij wie het noodzakelijk is om te weten voor de medische behandeling. Op deze kaart zie je hoeveel positief geteste personen er in Fryslân zijn. Deze wordt dagelijks geüpdatet. De kaart is gekoppeld aan de data van het RIVM; onze cijfers komen hiermee overeen. Er kunnen kleine verschillen ontstaan, doordat GGD Fryslân en het RIVM op verschillende tijden hun cijfers publiceren.

Update: 28 maart 2020 (12.00 uur): Een belangrijke waarschuwing over voedingssupplementen, hoe wij alleen sámen het corinavirus onder controle krijgen en de actuele situatie in Fryslan.

Waarschuwing onjuiste informatie voedingssupplementen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt voor onjuiste informatie over voedingssupplementen en het coronavirus. Waarom deze veiligheidswaarschuwing? Veel verkopers van supplementen claimen dat hun producten je weerstand verhogen en je beschermen tegen virussen of bacteriën. Dit is onjuist. Verkopers van supplementen die dit claimen, kunnen er zelfs een fikse boete voor krijgen. 

Gezond eten, genoeg slapen, bewegen

De enige manier om je weerstand te verhogen is: gezond eten, genoeg slapen en regelmatig bewegen. Hiermee is je lichaam beter bestand tegen ziekmakende bacteriën en virussen en word je minder snel ziek. Ook herstel je sneller als je onverhoopt ziek wordt. Lees hier alles over de waarschuwing van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit over voedingssupplementen.

Naar buiten dit weekend?

Ook dit weekend wordt het weer mooi weer. Buiten zijn en bewegen dragen bij aan een goede weerstand. Wil je naar buiten? Houd 1,5 meter afstand en ga met niet meer dan drie mensen de deur uit. Hieronder zetten we de informatie nog even voor je op een rij. Uitgebreide informatie hierover vind je op de website van de Rijksoverheid.

Verantwoord de deur uitgaan

 • Verkoudheidsklachten of koorts (38 graden)? Blijf thuis!
 • Niet verkouden? Geen koorts? Ga ook dan alleen naar buiten als dat nodig is. Doe boodschappen in je eentje en ga met maximaal drie personen naar buiten voor een wandeling of frisse neus. Zie je dat het druk is op de plek waar je wilt wandelen? Kies dan een andere plek uit of ga terug naar huis.
 • Werk thuis als het kan.
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen (2 armlengtes). Overal. Dus ook op straat, in de supermarkt en in het park.

Voor de beelddenkers onder ons: onderstaand filmpje vat in 27 seconden samen hoe wij alleen sámen het coronavirus onder controle krijgen

 

Landelijke informatienummer ook volgende week open van 8.00 tot 22.00 uur

Er komen nog veel vragen binnen bij het landelijke informatienummer over het coronavirus. Daarom blijft dit telefoonnummer ook volgende week nog van 8.00 tot 22.00 uur geopend. U kunt dit nummer bereiken via (0800) 1351

De actuele situatie in Fryslân

Er zijn gisteren (27 maart) 13 Friese inwoners positief getest op het coronavirus. Op dit moment voert GGD Fryslân, al dan niet in samenwerking met de betrokken ziekenhuizen, contactonderzoek uit.

Niet iedereen met klachten wordt getest. Dit betekent dat er meer mensen met het coronavirus in Fryslân zijn dan het aantal dat wij dagelijks in onze update delen.

Wie testen wij? Alleen mensen die werken in de zorg en kwetsbare mensen bij wie het noodzakelijk is om te weten voor de medische behandeling. Op deze kaart zie je hoeveel positief geteste personen er in Fryslân zijn. Deze wordt dagelijks geüpdatet. De kaart is gekoppeld aan de meest actuele data van het RIVM; onze cijfers komen hiermee overeen. Er kunnen kleine verschillen ontstaan, doordat GGD Fryslân en het RIVM op verschillende tijden hun cijfers publiceren.

Update: 27 maart 2020 (12:00 uur): Sanitaire voorzieningen op campings en jachthavens gesloten en de actuele situatie in Fryslân

Toiletgebouwen op campings en jachthavens in Noord-Nederland gesloten

De voorzitters van de drie Veiligheidsregio’s in Noord-Nederland hebben besloten dat toilet-, was- en douchevoorzieningen op campings en jachthavens per direct gesloten moeten worden. De voorzitters vinden het risico te groot dat het op deze plekken niet lukt om de maatregelen met betrekking tot het houden van 1,5 meter afstand in acht te nemen.
De maatregel wordt opgenomen in de nieuwe noodverordening, die de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe gaan vaststellen. De recreatiebedrijven zelf mogen wel open blijven voor gasten die niet van die sanitaire voorzieningen gebruik hoeven te maken. Zoals bijvoorbeeld gebruikers van een stacaravan of chalet. Het verbod gaat gelden voor vakantieparken, campings, kampeerterreinen, kleinschalige kampeerveldjes en jachthavens. Faciliteiten als zwembaden en horeca moesten door de maatregelen van het Rijk op deze plekken al eerder dicht.

Actuele situatie in Fryslân

Er zijn sinds gisteren nog negen Friese inwoners positief getest op het coronavirus. Op dit moment voert GGD Fryslân, al dan niet in samenwerking met het betrokken ziekenhuis, contactonderzoek uit.

We testen niet meer iedereen. Er zijn dus meer mensen besmet met het coronavirus in Fryslân dan het aantal dat we dagelijks in onze update delen. We testen in Fryslân alleen mensen die werken in de zorg en kwetsbare mensen bij wie het noodzakelijk is te weten, voor de medische behandeling. Op deze kaart zie je hoeveel positief geteste personen er in Fryslân zijn. De kaart is gekoppeld aan de meest actuele data van het RIVM. Onze cijfers komen overeen met die van het RIVM. Er kunnen kleine verschillen ontstaan door het verschil in publicatietijd.

Update: 26 maart 2020 (12:00 uur): Zijn sneltesten betrouwbaar, is er voldoende plek op de IC's en de actuele situatie in Fryslân

Er zijn  sneltesten  in omloop? Zijn deze betrouwbaar?  

Er worden (online) steeds meer ‘corona-zelftesten’ aangeboden. Deze testen zijn geen zelftesten, maar sneltesten die niet bedoeld zijn voor thuisgebruik. Ze zijn bedoeld voor professioneel gebruik. Alleen geaccrediteerde laboratoria, zoals die van het RIVM, gebruiken testen die betrouwbaar kunnen vaststellen of het coronavirus aanwezig is bij een patiënt. De aangeboden sneltesten laten, via een andere methode, zien of iemand recent (een week of meer geleden) in aanraking is geweest met het virus.  

Deze sneltesten kunnen echter niet bepalen of iemand op het moment van testen het virus bij zich draagt en of diegene op dat moment besmettelijk is. Gebruikers kunnen onnodig ongerust raken of worden juist ten onrechte gerustgesteld. De betrouwbaarheid van deze testen is dus (nog) niet duidelijk en gebruik wordt dan ook afgeraden. Meer informatie lees je op de website van de Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd.

Is er voldoende plek op de IC’s in Friese ziekenhuizen?

Afgelopen weekend werden corona-patiënten uit Noord-Brabant overgeplaatst naar Friese ziekenhuizen. De patiënten werden verhuisd vanwege een tekort aan IC-plekken in de Brabantse ziekenhuizen. Verspreid over de noordelijke ziekenhuizen komen deze patiënten zowel op de intensive care als op verpleegafdelingen te liggen. 

In de noordelijke ziekenhuizen zijn het aantal IC-plekken opgeschaald en zijn extra bedden gecreëerd. Zo zijn niet-spoedeisende behandelingen en operaties verschoven naar een later moment. Vooralsnog is er in de regio voldoende capaciteit om patiënten adequaat op te vangen. De overplaatsing van patiënten wordt landelijk gecoördineerd door het Landelijk Netwerk Acute Zorg. 

Actuele situatie in Fryslân 

Er is een tweede Friese patiënt overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Verder zijn er sinds gisteren nog 16 Friese inwoners positief getest op het coronavirus. Op dit moment voert GGD Fryslân, al dan niet in samenwerking met het betrokken ziekenhuis, contactonderzoek uit.

We testen niet meer iedereen. Er zijn dus meer mensen besmet met het coronavirus in Fryslân dan het aantal dat we dagelijks in onze update delen. We testen in Fryslân alleen mensen die werken in de zorg en kwetsbare mensen bij wie het noodzakelijk is te weten, voor de medische behandeling. Op deze kaart zie je hoeveel positief geteste personen er in Fryslân zijn. De kaart is gekoppeld aan de meest actuele data van het RIVM.

Update: 25 maart 2020 (14:00 uur): Een brief sturen, ook in Fryslân oppassen geblazen en de actuele situatie

Discussie over het opsturen van een mooie tekening of brief. Kan dat nu eigenlijk wel of niet?

De kans is klein, maar aanwezig dat je ziek kunt worden als je spullen of oppervlakken aanraakt of vastpakt, zoals een mooie tekening of kaartje per post, pakketjes of een bos bloemen. Die kans wordt nog kleiner als je regelmatig je handen wast en voorkomt dat je na het aanraken met de handen in het gezicht komt. Ziek worden via een bacterie of virus via oppervlakken is dus mogelijk. Uit onderzoek blijkt inmiddels dat het nieuwe coronavirus enige tijd kan overleven op verschillende materialen. Echter, vonden deze onderzoeken plaats onder gecontroleerde en ideale omstandigheden. Het is mogelijk dat weersinvloeden en een hogere luchtvochtigheid tot minder virusdeeltjes leiden. De hoeveelheid virus dat via een ziek persoon op een oppervlak terechtkomt zal ook sterk verschillen. De belangrijkste routes blijven overdracht via druppels door niezen en hoesten en via de handen. Volg daarom de bestaande hygiëneadviezen en maatregelen die voor iedereen gelden. 

Actuele situatie in Fryslân

De actuele situatie in Fryslân als het gaat om het aantal positief geteste personen ligt op 12 in de afgelopen 24 uur. Het betreft mensen uit verschillende Friese gemeenten. Op dit moment voert GGD Fryslân, al dan niet in samenwerking met de betrokken ziekenhuizen, contactonderzoek uit.  

Ook in Fryslân oppassen geblazen

Ondanks dat in Fryslân momenteel sprake is van relatief minder mensen dan in Noord-Brabant die positief getest zijn op het coronavirus, wil niet zeggen dat er weinig mensen zijn die het coronavirus hebben. Ook in Fryslân hebben we te maken me  de verspreiding van het virus en gaat het aantal gevallen ongetwijfeld toenemen. Er is geen reden om de landelijke maatregelen in Fryslân lichter op te vatten. Alle inwoners van Fryslân spelen een sleutelrol in de huidige fase. Dat er minder mensen in Fryslan positief op het coronavirus getest zijn, heeft deels te maken met het aangepaste testbeleid vanuit het RIVM. In Fryslân worden mensen met klachten getest die werken in de zorg wanneer de continuïteit van de zorg in gevaar komt en kwetsbare mensen bij wie het noodzakelijk is te weten voor de medische behandeling. 

Update: 24 maart 2020 (12.00 uur): Minder zicht op verspreiding van het virus, oproep om maatregelen na te leven en actuele update

Volg de maatregelen op. Ook in Fryslan, juíst in Fryslan.

Gisteravond deelden wij direct na de landelijke persconferentie alle aangescherpte en nieuwe maatregelen om het coronavirus te stoppen. Hieronder lees je meer over de actuele situatie in Fryslân en de noodzaak om ook in onze provincie niet lichtzinnig om te gaan met de oproep van de ministers en de premier.

GGD Fryslân voert bij positief geteste gevallen contactonderzoek uit. Zo proberen wij te achterhalen hoe iemand geïnfecteerd raakte en wij waarschuwen mensen die nauw contact hebben gehad met de patiënt. In steeds meer gevallen stellen wij vast dat het verloop van de uitbraak niet meer precies terug te leiden en te volgen is. Wij hebben dus minder goed zicht op de verspreiding en weten ondertussen dat deze toeneemt. Ook in Fryslân zijn er dus steeds meer mensen die het coronavirus onder de leden hebben. Vaak hebben zij milde klachten. Zij kunnen wél het virus overdragen.

Dit onderstreept de noodzaak om de landelijke maatregelen op te volgen. Ook in Fryslân, juíst in Fryslân.

Wat zegt het aantal positief geteste Friezen op dit moment over de situatie? 

GGD Fryslan bemonstert en test volgens het landelijke testbeleid van het RIVM. Op dit moment betekent dit dat wij kwetsbare groepen actief bemonsteren en testen én de mensen die zorg verlenen aan deze kwetsbare mensen. Kwetsbare mensen zijn ouderen, maar ook jongeren en mensen van middelbare leeftijd met een aandoening. Daardoor kan het virus bij hen harder kan toeslaan dan bij anderen. Daarnaast kijken wij bij ieder individueel geval of een test nodig en wenselijk is. Kortom: wij confirmeren aan landelijk beleid en leveren ondertussen maatwerk. 

De actuele situatie in Fryslân

Tot slot een kort overzicht van de actuele situatie omtrent het aantal positief geteste personen. Sinds gisteren zijn bij de onderzoeken door GGD en ziekenhuizen twee positief geteste personen vastgesteld. Op dit moment voert GGD Fryslân, al dan niet in samenwerking met het betrokken ziekenhuis, contactonderzoek uit.  

Heb je vragen?

Mogen de kinderen nog buitenspelen? Mogen wij nog wandelen? Wat is nu precies het verschil tussen koorts en verhoging? Antwoord op vragen als deze vind je in onze lijst vragen en antwoorden. Deze actualiseren wij dagelijks en de informatie sluit aan op de landelijke maatregelen. Waar nodig verwijzen wij door naar de website van het RIVM of die van de Rijksoverheid.

Update: 23 maart 2020 (19.30 uur): Aangescherpte maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen

Aangescherpte maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen

Maandag 23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Minister-president Rutte en de ministers De Jonge, Grapperhaus en Van Rijn lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) maandag 23 maart 2020 toe tijdens een persbijeenkomst.

De aangescherpte en nieuwe maatregelen zijn:

 • Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.
 • Als u kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis. Krijgt u daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.
 • Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni (in plaats van 1 april), ook met minder dan 100 mensen. Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften geldt een uitzondering, waarover later meer informatie komt.
 • Winkels en het openbaar vervoer worden verplicht om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden, bijvoorbeeld via een deurbeleid.
 • Voor kappers, schoonheidsspecialisten en andere in zogenoemde contactberoepen op het gebied van uiterlijke verzorging geldt tot 6 april dat zij helaas hun vak niet meer mogen uitoefenen. Voor bijvoorbeeld fysiotherapeuten geldt: werk zoveel mogelijk via beeldbellen.
 • Casino’s vallen vanaf nu onder dezelfde maatregel als eet- en drinkgelegenheden en sluiten per 24 maart 2020.
 • Op locaties zoals vakantieparken gaat gelden dat men maatregelen moet treffen om mensen 1,5 meter afstand te laten houden. Als men hiertoe niet in staat is dan mogen gemeenten deze locaties sluiten.
 • Burgemeesters kunnen gebieden aanwijzen waar groepsvorming verboden is. Het kan gaan om parken, stranden of wijken. Bij groepen van 3 of meer die geen anderhalve meter afstand houden, wordt gehandhaafd. Personen in hetzelfde huishouden, zoals gezinnen, en kinderen zijn hiervan uitgezonderd.
 • Markten zijn hiervan uitgesloten omdat deze op sommige plekken in het land een essentieel onderdeel van de voedselketen zijn. Wel moeten gemeenten en marktmeesters kijken hoe ze ervoor kunnen zorgen dat voldoende afstand gewaarborgd is.
 • De bestaande maatregelen wil de overheid ook beter kunnen handhaven. Daarom krijgen burgemeesters de mogelijkheid om via een noodverordening makkelijker en sneller op te kunnen treden. Burgemeesters kunnen specifieke locaties sluiten, zoals parken, stranden en campings. Er kunnen ook boetes worden opgelegd.

Eerder afgekondigde maatregelen blijven van kracht. Kijk op de pagina over de aanpak van het coronavirus voor meer informatie.

De maatregelen passen in de Nederlandse aanpak van het coronavirus, dat erop gericht is om de zorgcapaciteit niet te overbelasten en de mensen te kunnen helpen die het meest kwetsbaar zijn. De aanpak en de maatregelen zijn gebaseerd op adviezen van de experts, die samenkomen in het Outbreak Management Team onder voorzitterschap van Jaap van Dissel, de directeur.

Meer informatie op de website van Rijksoverheid

 

Update: 23 maart 2020 (12.00 uur): Waarom het coronavirus niet te vergelijken is met een gewone griep, informatie van GGD Fryslân over positief geteste personen en testbeleid in Fryslân.

Waarom is het coronavirus niet te vergelijken met een gewoon griepvirus? 

De afdeling infectieziektebestrijding van de GGD Fryslân werkt op dit moment continu aan het beperken van de verspreiding van het coronavirus. Met voorlichting, onderzoek, bemonsteren en testen. Veel mensen, waaronder veel Friezen, relativeren het coronavirus tot een gewoon griepje. Dit artikel legt uit waarom dit onterecht is.  

Veel mensen zeggen: het aantal slachtoffers van een gewone griep is nog altijd veel hoger. Wat maken wij ons druk! In de winter van 2017-2018 stierven 9.500 mensen aan de griep. Dit gegeven halen zij vaak aan om de waarschuwingen van deskundigen over het coronavirus te relativeren. Er is een cruciaal verschil tussen bijvoorbeeld de griepepidemie van 2017-2018 en de coronapandemie.  

Drie cruciale verschillen: 

1. Niemand is immuun voor het coronavirus

Voor het griepvirus geldt dat veel mensen hiertegen al immuun zijn. Dit betekent dat zij antistoffen in hun lichaam hebben. Tegen het griepvirus zijn grote groepen dankzij die antistoffen dus al beschermd. Daardoor gaat de verspreiding veel minder snel dan bij het huidige coronavirus.  

Voor het coronavirus is nog bijna niemand immuun. Dat betekent dat iedereen ziek en zelfs ernstig ziek kan worden van dit coronavirus. Hierdoor grijpt het coronavirus sneller om zich heen, dan bij een griepepidemie en worden meer mensen (ernstig) ziek. Doordat het een nieuw virus is, is er ook nog minder kennis over het virus en de precieze manier waarop het zich verspreidt. 

Dit is niet alleen gevaarlijk voor de gezondheid van mensen wereldwijd. Het gebrek aan grip op een relatief onbekend virus geeft ook veel onrust in de samenleving. Je ziet nu dat veel deskundigen openlijk discussiëren over de beste aanpak.  

2. Ook jonge mensen kunnen ernstig ziek worden

Een ‘gewone griep’ treft vaak ouderen met een kwetsbare gezondheid. Het coronavirus treft zowel jongeren, mensen van middelbare leeftijd, als ouderen. Ook de mensen die fit zijn. In Friesland is dit ook het geval. Het beeld van een coronavirus dat alleen de 70-plussers met een kwetsbare gezondheid treft, klopt niet. Daarnaast spelen gezonde mensen juist een belangrijke rol in de verspreiding, ondanks dat ze vaak mildere klachten hebben. 

3. De druk op de zorg is vele malen groter dan bij een gewone griep

Omdat heel veel mensen tegelijkertijd ziek worden en zorg nodig hebben, is de druk op de zorg vele malen groter dan bij een gewone griep. Er belanden ook meer mensen op de intensive care dan bijvoorbeeld tijdens het griepvirus in de winter van 2017-2018.  
 

Stevenen wij af op een lockdown? 

Vandaag voeren het kabinet en verschillende experts overleg. Dus hierover speculeren is niet aan ons. Wat we wel willen benadrukken: neem de maatregelen serieus. Ook al bevinden wij ons in Friesland in een situatie met relatief weinig positief geteste mensen, de kans is groot dat onze provincie ook met een piek in het aantal mensen met coronavirus te maken krijgt. Door echt afstand te nemen en thuis te blijven, kan iedereen bijdragen aan vertragen van het virus. Daardoor houden wij de piek zo laag mogelijk.  

Mocht dit onvoldoende resultaat hebben, dan zijn misschien strengere maatregelen - zoals een lockdown -, nodig om de verspreiding te vertragen. Als we dat willen voorkomen, is het dus heel belangrijk om ons aan de nu gestelde regels te houden. 

Wat zegt het aantal positief geteste Friezen op dit moment over de situatie? 

Friesland bemonstert en test volgens het landelijke testbeleid van het RIVM. Op dit moment betekent dit dat wij kwetsbare groepen actief bemonsteren en testen én de mensen die zorg verlenen aan deze kwetsbare mensen. Kwetsbare mensen zijn ouderen, maar ook jongeren en mensen van middelbare leeftijd met een aandoening, die ervoor zorgt dat het virus bij hen harder kan toeslaan dan bij anderen. Bij ieder individueel geval dat bijvoorbeeld huisartsen voorleggen, kijken wij of een test nodig en wenselijk is. We confirmeren dus aan landelijk beleid en leveren ondertussen maatwerk. 

De actuele situatie in Friesland

Tot slot een kort overzicht van de actuele situatie met het aantal positief geteste personen. Sinds gisteren zijn bij de onderzoeken door GGD en ziekenhuizen vier nieuwe positief geteste personen vastgesteld. Het betreft mensen uit verschillende Friese gemeenten. Op dit moment voert GGD Fryslân, al dan niet in samenwerking met het betrokken ziekenhuis, contactonderzoek uit.  

Week 12 - 16 maart tot en met 22 maart

Update: 22 maart 2020 (12.15 uur): Verwachting Fryslân, aandacht voor afstand houden en actuele situatie.

De meest positief geteste mensen wonen in de provincie Noord Brabant. Het aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus ligt echter nog veel hoger dan genoemd wordt bij het RIVM. Dat komt omdat niet iedereen met mogelijke besmetting getest wordt. Maar vooral patiënten die zo ziek zijn dat ze in het ziekenhuis opgenomen worden en zorgverleners worden getest. 

Kunnen we een verwachting uitspreken voor Fryslân? Krijgen we hier ook een piek aan mensen die positief op corona getest zijn?

Dat kunnen we niet voorspellen. We proberen er wel voor te zorgen dat er zo weinig mogelijk mensen in Fryslân coronavirus hebben. We zijn ons er wel erg van bewust dat we hier in het noorden in de tijd achterlopen op de provincie Brabant. Dus, als we niks doen komen ook in het noorden steeds meer mensen die het coronavirus hebben. En daarom is het belangrijk dat mensen zich echt goed houden aan de gestelde maatregelen.

We zijn goed voorbereid in Fryslân. Maar we hebben iedereen echt nodig!

Alle Friese ziekenhuizen hebben zich goed voorbereid op een grote toename van het aantal patiënten, omdat we geleerd hebben van wat in Brabant is gebeurd. Daarom kunnen we nu bijvoorbeeld ook heel goed patiënten uit Brabant ontvangen. Het is wel echt belangrijk dat ook de noorderlingen goed de maatregelen opvolgen. Alleen met inzet van ons allemaal doen we ons best dat ziekenhuizen de zorg nog kunnen leveren. Dus: heb je milde verkoudheidsklachten? Blijf dan ook echt binnen! Heb je geen klachten? Houd je aan die 1,5 meter afstand en ga niet dicht op elkaar staan kletsen in een groepje op de hoek van de straat. Daarmee proberen we de verspreiding van het virus tegen te gaan. Zie ook de NL Alert die Rijksoverheid vandaag heeft verzonden.

Noodmelding NL alert, houd 1,5 meter afstand!

Jongeren: corona, no joke!               

Ook voor kinderen en jongeren is het belangrijk zich te houden aan de maatregelen. Zie hier de video die gemaakt is om hen daarvan bewust te maken.

Actuele situatie over de door GGD Fryslân bemonsterde personen 

Sinds gisteren zijn bij de onderzoeken door GGD Fryslân en ziekenhuizen twee nieuwe positief geteste personen vastgesteld. Het betreft mensen uit verschillende Friese gemeenten. Op dit moment voert GGD Fryslân, al dan niet in samenwerking met het betrokken ziekenhuis, contactonderzoek uit.

We testen niet meer iedereen. Er zijn dus meer mensen besmet met het coronavirus in Fryslân dan het aantal dat we dagelijks in onze update van 12.00 delen. We testen in Fryslân alleen mensen die werken in de zorg en kwetsbare mensen bij wie het noodzakelijk is te weten, voor de medische behandeling.

Update: 21 maart (12:00 uur): Terugblik speech koning Willem Alexander, sluiting verpleeghuizen en actuele update

Omzien naar elkaar, ook al zijn de verpleeghuizen gesloten

In zijn speech benoemde koning Willem Alexander gister dat juist nu in deze periode van grote onzekerheid de behoefte aan contact met andere mensen groot is: “het liefst willen we vertrouwde gezichten om ons heen. In de huidige omstandigheden is dat veel moeilijker geworden. We missen onze vaste patronen en vooral de mensen die daarbij horen.” Dat geldt voor de familieweekenden, de muziekvereniging, de werkomgeving maar ook voor de bezoekjes van familie en vrienden in de verpleeghuizen voor mensen die bijvoorbeeld op leeftijd zijn. Koning Willem Alexander: “laten we samen zorgen dat niemand zich in de steek gelaten voelt.”

Waarom zijn de verpleeghuizen gesloten?

Vooralsnog zijn tot en met 6 april de verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderen zorg gesloten voor bezoek van familie, vrienden en andere bekenden van bewoners. Dat maakte minister Hugo de Jonge (VWS) eerder deze week bekend. Deze maatregel is bedoeld om de kwetsbare bewoners beter te beschermen tegen het coronavirus (COVID-19). Want, we kunnen anderen – en met name kwetsbare personen – ook ziek maken zonder dat we zelf al te veel klachten ervaren.

Deze maatregel heeft verstrekkende gevolgen, omdat juist deze ouderen zich al vaak alleen voelen. Het besluit is dan ook niet makkelijk genomen. Toch is het van groot belang deze groep mensen te beschermen. Hoe moeilijk het ook is, het is belangrijk om deze maatregel goed op te volgen en misschien wat vaker te (video)bellen. Ook voor Fryslân is het belangrijk ons goed te houden aan deze en de andere maatregelen. Dit blijft echt nodig om de komende weken het coronavirus af te remmen.

Actuele situatie over de door GGD Fryslân bemonsterde personen 

Tot slot een kort overzicht van de actuele situatie met het aantal positief geteste personen. Sinds gisteren zijn bij de onderzoeken door GGD Fryslân en ziekenhuizen zes nieuwe positief geteste personen vastgesteld. Het betreft mensen uit verschillende Friese gemeenten. Op dit moment voert GGD Fryslân, al dan niet in samenwerking met het betrokken ziekenhuis, contactonderzoek uit.

Update: 20 maart 2020 (13.00 uur): belangrijk om afstand te blijven houden, jongeren wees je bewust van je rol in het stoppen van het virus, actuele stand van zaken rondom positieve tests door GGD in Fryslan.

Wees je bewust van je rol in het stoppen van het virus 

Vijf dagen geleden kondigde het kabinet landelijke maatregelen af om het contact tussen mensen zoveel mogelijk te verminderen. Met het zonnige weer op komst en na vijf dagen veel in en om het huis zijn, wil iedereen graag naar buiten. Toch is het belangrijk om ons te houden aan de afstand tot elkaar. Dit is en blijft ook de komende weken nodig om het virus af te remmen.  

Fryslân zit in een bijzondere positie. Zoals onze arts infectieziektebestrijding Everhard Hofstra gisteren al zei in de laatste update, zijn er in onze provincie relatief weinig positief geteste gevallen. Het landelijke beeld laat zien dat de verspreiding in het noorden nog niet zo groot is als in het zuiden. Tegelijkertijd hebben wij te maken met de landelijke maatregelen. Wij hopen dat wij, door ons hier met elkaar aan te houden, de relatieve ‘voorsprong’ kunnen behouden.  

Omzien naar elkaar

Dit is van belang voor het hele land: hoe minder mensen in Fryslân ziek zijn en een beroep hoeven te  doen op zorgcapaciteit, hoe meer totale zorgcapaciteit er beschikbaar blijft voor het hele land. Op dit moment verplaatsen Brabantse ziekenhuizen patiënten naar ziekenhuizen in provincies waar voldoende capaciteit is.  

Jongeren, wees je bewust van je belangrijke rol om het virus te stoppen 

Ook jongeren willen we dat ‘omzien naar elkaar’ op het hart drukken. Ook zij hebben een belangrijke rol in het stoppen van het virus, wat heel belangrijk is om kwetsbare groepen te beschermen. 

Jongeren moeten zich bewust zijn van hun rol in het stoppen van het virus, wat heel belangrijk is om kwetsbare groepen te beschermen. We zien dat jongeren elkaar de afgelopen dagen vaker opzoeken. Op het voetbalveld, bij favoriete hangplekken en thuis op de bank. Hoewel zij niet de voornaamste risicogroep zijn, kunnen zij wel voor verspreiding zorgen en daarmee kwetsbare mensen in de samenleving onbedoeld ‘raken’. Wij willen alle jongeren en hun ouders oproepen: als je elkaar dan toch opzoekt: houdt 1,5 meter afstand tot elkaar of zoek elkaar digitaal op. Ook al behoor je zelf niet tot een risicogroep, blijf bij alle contacten die je aangaat denken aan de kwetsbare groep mensen in onze samenleving.  

Mogen we dan helemaal niet meer naar buiten? 

Ja dat kan wel, maar houd afstand tot elkaar. Zoek niet massaal de tuincentra op als de zon begint te schijnen, drom niet samen in de parken en op de voetbalvelden. 

Actuele situatie over de door GGD Fryslân bemonsterde personen 

Tot slot een kort overzicht van de actuele situatie met het aantal positief geteste personen. Sinds gisteren zijn bij de onderzoeken door GGD en ziekenhuizen zes nieuwe positief geteste personen vastgesteld. Het betreft mensen uit verschillende Friese gemeenten. Op dit moment voert GGD Fryslân, al dan niet in samenwerking met het betrokken ziekenhuis, contactonderzoek uit.  

Update: 19 maart 2020 (18.00 uur): Oproep tot alert blijven, meer duiding bij cijfers

Fryslân moet alert blijven

Sinds het moment dat wij in Fryslân te maken kregen met de eerste persoon bij wie wij het coronavirus vaststelden, hebben wij je dagelijks op de hoogte gehouden van het aantal positief geteste personen in Fryslân. Vanaf nu gaan wij onze berichtgeving meer duiden. Arts infectieziektebestrijding Everhard Hofstra vertelt waarom.

Van cijfers naar meer inhoud en duiding. Waarom?

Everhard: ‘In het noorden verkeren wij momenteel in een bijzondere positie, met relatief weinig besmettingen.  Maar we moeten alert blijven. Waar in het zuiden veel positieve gevallen zijn, hebben wij in Fryslân, Groningen en Drenthe te maken met minder positieve testen. Onze positie ten opzichte van het midden en zuiden lijkt dus relatief gunstig. Wij hebben te maken met minder gevallen én kunnen ondertussen ‘profiteren’ van de eenduidige landelijke maatregelen die de verspreiding van het virus moeten vertragen.

Toch hebben ook wij in Fryslân wél te maken met de verspreiding van het virus en gaat onder de bevolking het aantal gevallen ook bij ons ongetwijfeld toenemen. Dit betekent dat wij, inwoners en de GGD-professionals, alert moeten blijven. Als slechts gekeken wordt naar de cijfers, vandaag hebben wij bijvoorbeeld te maken met één positief getest persoon in Noardeast-Fryslân, dan kunnen mensen het idee krijgen dat het in Fryslân allemaal wel meevalt. Dat is niet het geval. Wij werken nog steeds elke dag aan het vertragen van het virus en er is geen reden om de landelijke maatregelen in Fryslân lichter op te vatten. Dit is precies de reden dat we meer focussen op de toelichting bij de cijfers.’

Waarom hebben wij op dit moment minder positief geteste personen in Fryslan?

‘Omdat wij in Nederland het testbeleid, waar alle GGD’en zich aan houden, af en toe aanpassen. Dit houdt in dat wij gaandeweg minder mensen bemonsteren en minder testmateriaal aandragen bij het testlaboratorium. Met als reden: zuinig omgaan met schaars testmateriaal, zodat ook in de komende tijd er voldoende materiaal beschikbaar blijft voor de kwetsbare groepen. Daardoor is het lastig om de getallen van de afgelopen dagen en weken onderling te vergelijken.’

Zoals vermeld in de tekst hierboven, hebben wij in Fryslan vandaag te maken met één door GGD Fryslân bevestigde persoon, die positief getest is op het coronavirus.

Eén keer per dag een update

Vanaf morgen zullen wij in plaats van twee keer, één keer een update over de stand van zaken in Fryslân publiceren

Update: 19 maart 2020 (11.00 uur): Geen nieuwe positieve tests door GGD Fryslân

Op dit moment heeft GGD Fryslân geen nieuwe positief geteste inwoners.

Wij hebben momenteel geen informatie over de personen die wij als GGD Fryslân hebben getest. Als er nieuwe informatie beschikbaar is, dan delen wij deze in onze update van 16.00 uur.

Wie testen wij en waarom wordt er getest?

Wij krijgen geregeld vragen over het landelijke en door RIVM vastgestelde testbeleid. Arts Infectieziekten Everhard Hofstra van GGD Fryslân legt het uit.

Update: 18 maart 2020 (16.00 uur): Directeur Margreet de Graaf beantwoordt vragen bij Omrop Fryslân en een nieuwe patiënt met positief getest virus

Inwoner gemeente Leeuwarden positief getest

Vandaag is er nog een inwoner positief getest op het coronavirus. Het gaat om iemand van rond de 80 jaar uit gemeente Leeuwarden.
Vanuit privacyoverwegingen houden we de patiëntinformatie summier. Alle informatie die nodig is, delen we met de betrokken professionals, zodat zij hun werk zo goed mogelijk kunnen doen. Op deze manier wordt alles in het werk gesteld om verdere verspreiding te voorkomen.

Antwoord op prangende vragen

Onze directeur Margreet de Graaf is vanmiddag geïnterviewd door Omrop Fryslân.

Zij geeft antwoord op vragen als:

 • Welke mensen worden getest? (op 5:30)
 • Hoe gevaarlijk is het coronavirus? (op 6:20)
 • Hoe staat Fryslân ervoor? (op 6:50)
 • Hoe werkt het testen? (op 8:00)
 • Hoe groot is de kans op verspreiding van het coronavirus op de waddeneilanden? (op 9:00)
 • Kunnen kinderen veilig buiten spelen? (op 10:00)
 • Zijn we de controle nu kwijt? (op 11:15)
Interview met Omrop Fryslân

 

Wil je ons bereiken?

Heb je algemene vragen over het nieuwe coronavirus? Bel dan met het landelijke publieksnummer 0800 1351 (ieder dag bereikbaar van 08.00 tot 22.00 uur in ieder geval tot en met zondag 22 maart 2020).

Veel mensen in Fryslân bellen rechtstreeks naar GGD Fryslân met vragen over het nieuwe coronavirus. Vanwege de hoeveelheid vragen hebben wij onze bereikbaarheid aangepast. Mocht je onverhoopt alsnog moeten wachten, dan vragen wij hiervoor om je begrip. Onze deskundigen zetten alle zeilen bij om de vragen te beantwoorden. Ons telefoonnummer is er speciaal voor Friese inwoners, bedrijven, scholen en zorgprofessionals die vragen hebben over hun gezondheid of dat van hun medewerkers. Het nummer is 088 22 99 333. We zijn bereikbaar op maandag tot en met vrijdag: 9.00-18.00 uur en zaterdag en zondag: 10.00-12.30 uur en van 13.00-17.00 uur

Update: 18 maart 2020 (11.00 uur): Nieuwe patienten en oproep van Waddeneilanden

Vijf inwoners in Fryslân positief getest op coronavirus

Er zijn vijf inwoners positief getest op het coronavirus. Het gaat om twee personen rond de 90 jaar uit gemeente Fryske Marren, twee inwoners (rond de 30 en 40 jaar) uit gemeente Leeuwarden en een inwoner (50+) uit Súdwest-Fryslân.

Vanuit privacyoverwegingen houden we de patiëntinformatie summier. Alle informatie die nodig is, delen we met de betrokken professionals, zodat zij hun werk zo goed mogelijk kunnen doen. Op deze manier wordt alles in het werk gesteld om verdere verspreiding te voorkomen.

Oproep Waddeneilanden: Blijf zoveel mogelijk thuis

Vanuit de Waddeneilanden is vandaag de oproep gekomen aan potentiële gasten om de komende weken zoveel mogelijk thuis te blijven. Alle horeca is immers gesloten, het gezamenlijk reizen op de boot wordt afgeraden en de medische voorzieningen op de eilanden moeten niet onnodig op de proef worden gesteld. Zij hebben dit via een open brief gevraagd, deze is hieronder te lezen.

Brief Burgemeesters Waddeneilanden
Update: 17 maart 2020 (16.00 uur): Waarom de maatregelen en onze bereikbaarheid

NOS legt uit: Waarom deze maatregelen?

Waarom zijn al die strenge maatregelen genomen? Deze video, die het NOS heeft ontwikkeld, legt uit waarom alles op alles wordt gezet om te voorkomen dat héél veel mensen in een keer ziek worden. De overheid wil het coronavirus zoveel mogelijk beheersbaar houden.

Hoeveel mensen hebben het coronavirus?

Onze directeur Margreet de Graaf is vandaag geïnterviewd door Omrop Fryslân. Zij geeft duidelijkheid over het aantal mensen met coronavirus in Friesland en over onze berichtgeving over wie wel of niet positief getest zijn.
Kijk het interview vanaf 06:00 minuten via Omrop Fryslân.

Heb je vragen?

Kijk altijd eerst op de website van het RIVM. Hier staan antwoorden van deskundigen op feitelijke vragen over het virus. Ook kan je lezen welke maatregelen de Rijksoverheid treft om verspreiding te voorkomen. Bovendien staat op de website vermeld in welke situatie je contact moet opnemen met je huisarts. Hij kan in overleg met jou bepalen of vervolgstappen nodig zijn.

Wil je ons bereiken?

  Heb je algemene vragen over het nieuwe coronavirus? Bel dan met het landelijke publieksnummer 0800 1351 (ieder dag bereikbaar van 08.00 tot 22.00 uur in ieder geval tot en met zondag 22 maart 2020).

Veel mensen in Fryslân bellen naar GGD Fryslân rechtstreeks met vragen over het nieuwe coronavirus. Dit zorgt ervoor dat de wachttijden bij ons langer kunnen zijn. Wij vragen hiervoor om je begrip. Onze deskundigen zetten alle zeilen bij om de vragen te beantwoorden. Ons telefoonnummer is er speciaal voor Friese inwoners, bedrijven, scholen en zorgprofessionals die vragen hebben over hun gezondheid of dat van hun medewerkers. Het nummer is 088 22 99 33. We zijn elke werkdag bereikbaar van 09.00-12.30 uur en van 13.00-17.00 uur.

Update: 17 maart 2020 (11.30 uur): Nieuwe patiënt, uitleg testbeleid en duiding leerling gymnasium Leeuwarden

Inwoner Leeuwarden positief getest op corona

Een 30+ inwoner van Leeuwarden is positief getest op het coronavirus. Vandaag start het contactonderzoek. Vanwege privacyoverwegingen houden we de patiëntinformatie summier. Alle informatie die nodig is, delen we met de betrokken professionals, zodat zij hun werk zo goed mogelijk kunnen doen.

Niet iedereen meer testen

Afgelopen vrijdag (13 maart 2020) heeft het RIVM de richtlijnen voor het uitvoeren van coronatests aangepast aan de huidige situatie in Nederland. Mensen met klachten (hoesten, keelpijn en verkoudheid) met of zonder koorts moeten thuisblijven en contact met anderen vermijden totdat zij tenminste één dag klachtenvrij zijn. Zij hoeven bij milde klachten niet met de huisarts te bellen en worden niet meer op het nieuwe coronavirus (COVID-19) getest. De huisarts overlegt alleen met de GGD over het testen van een patiënt als deze ernstig ziek is én dat voor de behandeling van de patiënt noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor ziekenhuisopname. In het ziekenhuis en voor zorgmedewerkers gelden andere richtlijnen.

Leerling gymnasium Leeuwarden

GGD Fryslân bericht alleen over het aantal personen in Fryslân waarvan via tests is vastgesteld dat hij of zij corona heeft. De gymnasiumleerling van het Christelijk Gymnasium Beyers Naudé in Leeuwarden is niet getest conform de landelijke richtlijnen. Vandaar dat deze leerling niet naar voren komt in onze cijfers en berichtgeving vanuit GGD Fryslân. Het gezin van de leerling heeft contact gehad met school en GGD Fryslân en handelt conform alle adviezen. Voor iedereen met verkoudheidsklachten (met of zonder koorts), die ook op corona kunnen wijzen, geldt: blijft thuis en vermijdt het contact met anderen totdat je tenminste één dag klachtenvrij bent.

Update: 16 maart 2020 (16.30 uur): Eerste patiënt met coronavirus in Fryslân overleden

Eerste patiënt met coronavirus in Fryslân overleden

Eerder is het bericht naar buiten gebracht dat een patiënt op de Intensive Care van het MCL positief op het (COVID-19) is getest. Helaas is deze patiënt vannacht overleden. De man 80+ is woonachtig in de gemeente Leeuwarden en kampte met een zwakke gezondheid. Ons medeleven gaat uit naar familie en nabestaanden.

Update: 16 maart 2020 (11.45 uur): Nieuwe patiënten, scholen dicht, consultatiebureau's blijven open

Problemen met bellen?

Provider Vodafone is overbelast. Dit levert problemen op met ons telefoonnummer. Het advies is om het nogmaals te proberen of bel met het landelijke informatienummer 0800-1351.

Drie nieuwe positief geteste patiënten

Er zijn drie inwoners van Fryslân positief getest op het coronavirus. Het gaat om een man 80+ uit de gemeente Leeuwarden, een man 70+ uit de gemeente Tytsjerksteradiel en een vrouw 40+ uit de gemeente Harlingen.

Vanuit privacyoverwegingen houden we de patiëntinformatie summier. Alle informatie die nodig is, delen we met de betrokken professionals, zodat zij hun werk zo goed mogelijk kunnen doen. Op deze manier wordt alles in het werk gesteld om verdere verspreiding te voorkomen.

Scholen

Het kabinet heeft besloten dat met ingang van maandag 16 maart 2020 alle scholen en de kinderopvang dicht gaan. Kinderen van ouders die werken in een cruciale beroepsgroep of in een vitaal proces, kunnen wel naar school of de kinderopvang. 

Werk je in zo’n beroepsgroep of sector? Dan kun je kind dus maandagochtend 16 maart op de gebruikelijke tijd naar de eigen school of kinderopvang brengen. Dit geldt in ieder geval tot 6 april 2020 voor alle kinderen in het basisonderwijs en de kinderopvang. In de loop van maandag maken de scholen, in overleg met de Friese gemeenten, afspraken over eventuele aanpassingen. Hierover word je geïnformeerd door de school of de kinderopvang van je kind.

Alle nieuwe maatregelen van 15 maart

 

Consultatiebureaus

Alle consultatiebureaus in Fryslân blijven geopend en alle afspraken blijven staan. Heb jij of je kind last van neusverkoudheid, keelpijn of koorts? Blijf dan thuis en verzet je afspraak. Besluit je hoe dan ook om thuis te blijven? Neem dan even contact met ons op om je afspraak te annuleren en eventueel te verplaatsen.

Week 11 - 9 maart tot en met 15 maart

Update: 15 maart 2020 (19.45 uur): Wie kan morgen wel naar school + verklaring van Sybrand Buma

Wie kan morgen wel naar school?

Het kabinet heeft besloten dat met ingang van maandag 16 maart 2020 alle scholen en de kinderopvang dicht gaan. Kinderen van ouders die werken in een cruciale beroepsgroep of in een vitaal proces, kunnen wel naar school of de kinderopvang. 

Werk je in zo’n beroepsgroep of sector? Dan kun je kind dus maandagochtend 16 maart op de gebruikelijke tijd naar de eigen school of kinderopvang brengen. Dit geldt in ieder geval tot 6 april 2020 voor alle kinderen in het basisonderwijs en de kinderopvang.

In de loop van maandag maken de scholen, in overleg met de Friese gemeenten, afspraken over eventuele aanpassingen. Hierover word je geïnformeerd door de school of de kinderopvang van je kind.

Welke beroepen zitten in de vitale sector?


Verklaring van Sybrand Buma

Beste inwoners van Fryslân,

Vanmiddag hebben het kabinet en het RIVM nieuwe maatregelen aangekondigd om het coronavirus in te dammen. Net als eerder de musea, zwembaden en schouwburgen zijn nu ook scholen, de horeca en alle sportclubs tot 6 april gesloten. 

Ik begrijp dat dit erg ingrijpende maatregelen zijn. Maar ze zijn noodzakelijk. Voor ons allemaal betekent het dat ons dagelijkse leven er heel anders uitziet dan gewoonlijk. Iedereen wordt op een bepaalde manier getroffen. Of je nou schoolgaande kinderen hebt, in de zorg werkt, op leeftijd bent of bij een organisatie werkt die moet sluiten. Het is voor iedereen aanpassen, maar samen kunnen we nieuwe besmettingen zoveel mogelijk voorkomen. Het is belangrijk dat iedereen zich houdt aan die nieuwe richtlijnen. Daarbij roep ik iedereen op om extra te letten op ouderen en mensen die kwetsbaar zijn.

Zelf kun je gelukkig veel doen om de verspreiding van het coronavirus af te remmen. Het is daarom erg belangrijk dat je de volgende adviezen blijft opvolgen. Ze zijn eenvoudig, maar ze helpen echt:

 • Was je handen regelmatig met water en zeep
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden
 • Blijf thuis als je verkouden bent, zelfs al gaat het om lichte klachten
 • Hoor je tot een risicogroep? Mijd dan het openbaar vervoer en grote groepen
 • Ben je ziek? Ga dan niet naar de huisarts, maar neem telefonisch contact op

Binnen de Veiligheidsregio Fryslân en bij de GGD Fryslân werken we met man en macht om het aantal besmettingen in onze provincie zoveel mogelijk te beperken. Dat doen we sinds woensdag in een provinciebrede crisisorganisatie, de Grip4-structuur.

Die maakt het mogelijk dat alle gemeenten, politie, alle zorgorganisaties gebundeld in de GHOR, en de GGD intensief samenwerken om de belangrijkste informatie uit te wisselen en de crisis aan te pakken. Alle Friese burgemeesters werken binnen de crisisorganisatie ook samen om de bestrijding van de crisis aan te sturen.  Daarmee kunnen we alle bewoners effectiever ondersteunen.

Ik dank daarom alle mensen in de zorg, en iedereen die keihard werkt om deze crisis te boven te komen. Ik heb voor hen veel bewondering en respect.

Het is nog geen week geleden dat in onze provincie voor het eerst bij twee mensen het coronavirus is vastgesteld. Nu, op zondag, gaat het om twaalf personen. Door samen te werken kunnen we nieuwe gevallen tot een minimum beperken.

Als we samen doen wat nodig is, kunnen we het coronavirus zeker de baas. Daarop kunnen we met ons allen vertrouwen. Daarom is het zo belangrijk om alle adviezen op te volgen. Het gaat ons wel tijd kosten. We moeten ons daarom instellen op een andere manier van leven dan we gewend zijn.

Ik vraag begrip voor alle maatregelen die zijn genomen. En ik wens jullie allemaal veel sterkte en moed in de komende tijd.

Sybrand Buma

Voorzitter Veiligheidsregio Fryslân

 

Update: 15 maart 2020 (12.00 uur): Update over het coronavirus

Stand van zaken

Vanochtend is bevestigd dat een in Fryslân wonende man van in de veertig positief is getest op het coronavirus. Het gaat om een inwoner van de Fryske Marren die nu met zijn partner in thuisisolatie zit. Daarmee gaat het bevestigde aantal positief geteste inwoners van Fryslân naar elf.

Wij hebben het contactonderzoek inmiddels opgestart voor de man. Daarmee wordt in kaart gebracht met wie de patiënt contact heeft gehad. Als de personen die deel uitmaken van het contactonderzoek klachten krijgen die passen bij het coronavirus (COVID-19), dan krijgen zij gerichte adviezen.

Aantal mensen met corona

We merken dat mensen vragen hebben over de aantallen die wij communiceren. Voor de duidelijkheid: wij berichten over het aantal personen in Fryslân waarvan via tests is vastgesteld dat zij corona hebben. Een compleet beeld is nooit precies te geven, ook omdat niet iedereen wordt getest, conform de nieuwe richtlijnen van het RIVM.

Update: 14 maart 2020 (17.30 uur): Stand van zaken: het coronavirus

Stand van zaken

Vanmiddag is bevestigd dat een in Fryslân wonende vrouw van in de twintig positief is getest op het coronavirus. Het gaat om een inwoner van Smallingerland die nu met haar familie in thuisisolatie zit. Daarmee gaat het aantal positief geteste inwoners van Fryslân naar tien.

Aantal mensen met corona

We merken dat mensen vragen hebben over de aantallen die wij communiceren. Voor de duidelijkheid: wij berichten over het aantal personen in Fryslân waarvan via tests is vastgesteld dat zij corona hebben. Een compleet beeld is nooit precies te geven, ook omdat niet iedereen wordt getest, conform de nieuwe richtlijnen van het RIVM.

Update: 14 maart 2020 (12.00 uur): Update coronavirus

Stand van zaken

In de afgelopen 24 uur zijn er in Fryslân geen patiënten positief zijn getest op het coronavirus. Daarmee blijft het aantal inwoners van Fryslân bij wie het coronavirus is vastgesteld staan op negen.

Landelijke richtlijnen voor testen aangepast

Gisteravond heeft het RIVM de richtlijnen voor het uitvoeren van coronatests aangepast aan de huidige situatie in Nederland. Mensen met klachten (hoesten, keelpijn en verkoudheid) met of zonder koorts moeten thuisblijven en contact met anderen vermijden totdat zij tenminste één dag klachtenvrij zijn. Zij hoeven bij milde klachten niet met de huisarts te bellen en worden niet meer op het nieuwe coronavirus (COVID-19) getest. De huisarts overlegt alleen met de GGD over het testen van een patiënt als deze ernstig ziek is én dat voor de behandeling van de patiënt noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor ziekenhuisopname. In het ziekenhuis en voor zorgmedewerkers gelden andere richtlijnen.

Update: 13 maart 2020 (16.00 uur): Stand van zaken coronavirus

Stand van zaken

Op dit moment zijn er geen ontwikkelingen te melden als het gaat om mogelijk nieuwe coronapatiënten.

Nieuwsupdate weekend

Op zaterdag 14 maart en op zondag 15 maart a.s. volgt om 12 uur de nieuwsupdate op deze pagina.

Waarom zijn scholen open?

Scholen in het primair -, voortgezet - en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang mogen vooralsnog gewoon open blijven. Kinderen en jongeren vormen niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuis blijven. 

Organiseer je een bijeenkomst of evenement? 

We volgen de landelijke adviezen van het RIVM. Bij evenementen komen veel mensen bij elkaar. Virussen kunnen zich in dat soort situaties gemakkelijker verspreiden.

Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.

Heb je een bijeenkomst met minder dan 100 personen en twijfel je? De overheid vraagt je om zelf een afweging te maken en doet een beroep op je gezonde verstand. Denk ook aan de doelgroep van je evenement. Zijn daar bijvoorbeeld kwetsbare personen bij? Voor hen geldt dat zij sociale bijeenkomsten en contacten moeten vermijden. Maak op basis daarvan een eigen afweging.

Update: 13 maart 2020 (11.00 uur): 2 nieuwe patiënten in Fryslân

Nieuwe Friese patiënten met het coronavirus

Een inwoner van Drachten en Joure zijn beide positief getest op het coronavirus. Daarmee zijn er tot nu toe negen inwoners van Fryslân bij wie het coronavirus is vastgesteld.

Inwoner Drachten

De inwoner van Drachten gaat om een vrouw. Zij betreft de partner van de man waarbij eerder deze week het coronavirus is vastgesteld. Zij verblijft in thuisisolatie. GGD Fryslân heeft het contactonderzoek inmiddels opgestart voor de vrouw uit Drachten. Daarmee wordt in kaart gebracht met wie de patiënt contact heeft gehad. Mochten de personen die deel uitmaken van het contactonderzoek klachten krijgen die passen bij het nieuwe coronavirus, dan krijgen zij gerichte adviezen.

Inwoner Joure

De inwoner van Joure werkt in het ziekenhuis Tjongerschans in Heerenveen. Hij heeft gehandeld volgens de richtlijnen van het RIVM, ook volgens de allernieuwste. De man verblijft samen met zijn gezin in thuisisolatie.

Contactonderzoek opgestart

Het contactonderzoek heeft GGD Fryslân samen met het ziekenhuis Tjongerschans voor de inwoner uit Joure opgestart. De medewerkers van het ziekenhuis die contact hebben gehad met hun positief geteste collega zijn op de hoogte. Het ziekenhuis monitort hen volgens de landelijke richtlijnen. Als zij klachten hebben, mogen zij niet komen werken. Tjongerschans volgt hierin de landelijke richtlijn. Ziekenhuis Tjongerschans is open en alle zorg gaat gewoon door.

Langere wachttijden wanneer je met ons belt

Veel mensen in Fryslân bellen naar GGD Fryslân met vragen over het nieuwe coronavirus. Dit zorgt ervoor dat de wachttijden lang kunnen zijn. Wij vragen hiervoor om je begrip. Onze deskundigen zetten alle zeilen bij om de vragen te beantwoorden. Ons telefoonnummer is er speciaal voor Friese inwoners, bedrijven, scholen en zorgprofessionals die vragen hebben over hun gezondheid of dat van hun medewerkers. Ons advies voordat je ons belt: kijk altijd eerst op de website van het RIVM. Hier staan antwoorden van deskundigen op feitelijke vragen over het virus. Ook kan je lezen welke maatregelen de Rijksoverheid treft om verspreiding te voorkomen. Bovendien staat op de website vermeld in welke situatie je contact moet opnemen met je huisarts. Hij kan in overleg met jou bepalen of vervolgstappen nodig zijn. Heb je algemene vragen over het nieuwe coronavirus? Bel dan met het landelijke publieksnummer (0800) 1351 (bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur).

Update: 12 maart 2020 (21.00 uur): Sybrand Buma, voorzitter Veiligheidsregio Fryslân: “We moeten dit virus met zijn allen overwinnen”

Sybrand Buma, voorzitter Veiligheidsregio Fryslân: “We moeten dit virus met zijn allen overwinnen”

"Deze week is voor het eerst bij een aantal inwoners van Fryslân vastgesteld dat zij het coronavirus hebben. Ik begrijp dat dit in heel Fryslân, en zeker in de gemeenten waar deze patiënten wonen of werken, bij sommigen tot ongerustheid leidt. Het leidt ook tot veel vragen. En dat is begrijpelijk, zeker als je een kwetsbare gezondheid hebt. Het is daarom belangrijk om de adviezen van het RIVM, de GGD en de Rijksoverheid te volgen.

Achter de schermen wordt er constant een gesprek gehouden over wat het virus betekent voor de volksgezondheid. We bekijken de actuele situatie steeds nauwlettend samen met alle Friese gemeenten en bekijken per dag of er aanvullende maatregelen nodig zijn. Hoe vervelend sommige maatregelen zijn, vooral de maatregelen die vandaag bekend zijn geworden, deze worden genomen ter bevordering van de volksgezondheid. We moeten dit virus met z'n allen overwinnen. Dit kan als iedereen zich houdt aan de voorschriften die worden gegeven.

Ik roep iedereen op om er samen voor zorgen dat het virus zich zo weinig mogelijk verder verspreidt in Fryslân. We hebben daar allemaal een verantwoordelijkheid in, we zullen dit samen moeten doen!”

Update: 12 maart 2020 (16.00 uur): Eén nieuwe Friese patiënt met coronavirus en maatregelen vanuit het RIVM en de Rijksoverheid

Eén nieuwe Friese patiënt met coronavirus

Een nieuwe Friese patiënt met het coronavirus ligt op dit moment in het Antonius ziekenhuis in Sneek. Het betreft een veertiger uit Balk. Het ziekenhuis stelde het virus na een test vast, nadat de man zich met luchtwegklachten meldde op de eerste hulp. De man ligt in isolatie, is aan de beterende hand en de gezinsleden verblijven uit voorzorg in thuisisolatie.

Het Antonius ziekenhuis monitort de patiënt en het interne contactonderzoek is afgerond. Medewerkers van het ziekenhuis die contact hebben gehad zijn op de hoogte. Het ziekenhuis monitort hen volgens de landelijke richtlijnen.

GGD Fryslân verzorgt het contactonderzoek onder de mensen met wie de man buiten het ziekenhuis contact heeft gehad. GGD Fryslân benadert alle contacten zelf. Mochten de personen die deel uitmaken van het contactonderzoek klachten krijgen die passen bij het nieuwe coronavirus, dan krijgen zij gerichte adviezen. 

Maatregelen vanuit het RIVM en de Rijksoverheid

In Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart 2020 nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Minister-president Rutte en minister Bruins lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) toe tijdens een persbijeenkomst.

De maatregelen zijn:

 • Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociale contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren.
 • Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.
 • Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden.
 • Voor kwetsbare personen geldt: (ouderen en personen met verminderde weerstand) vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.
 • Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van je gevraagd. Blijf pas thuis als je klachten hebt, of koorts. Overleg zo nodig met je werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland.
 • Hogescholen en universiteiten wordt verzocht onderwijs online aan te bieden in plaats van grootschalige colleges.
 • Scholen in het primair -, voortgezet - en middelbaar beroepsonderwijs blijven gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal. Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuis blijven.
 • Kinderopvang blijft open.
 • De maatregelen gelden voor heel Nederland tot en met 31 maart.

Vanaf donderdag 12 maart wordt deze informatie aangevuld en worden de vragen en antwoorden die volgen uit deze nieuwe maatregelen op www.rijksoverheid.nl/coronavirus aangevuld.

Update: 12 maart 2020 (11.00 uur): 3 nieuwe gevallen in Fryslân

Er zijn drie nieuwe Friese patiënten met het coronavirus: een dertiger (man) uit Leeuwarden, een 47-jarige man uit Terkaple (De Fryske Marren) en een veertiger (man) uit Sneek. Bij alle patiënten is de ziekte duidelijk te herleiden naar andere patiënten met het coronavirus. Alle patiënten zitten in thuisisolatie en de contactonderzoeken door GGD Fryslân lopen.

Patiënt Leeuwarden

In Leeuwarden heeft een dertiger (man) het coronavirus tijdens een skivakantie in Oostenrijk opgelopen. Hij heeft daar contact gehad met Nederlanders, die later positief getest zijn. De man uit Leeuwarden - alleenstaand en zonder kinderen - heeft milde klachten. Hij verblijft in thuisisolatie. De GGD voert op dit moment een contactonderzoek uit. In Oostenrijk komt het virus nog maar beperkt voor. 

Patiënt Terkaple Fryske Marren 

Een 47-jarige man uit Terkaple in de gemeente Fryske Marren heeft tijdens een wintersport in Oostenrijk het virus opgelopen. In dit land komt het virus beperkt voor. Hij is in contact geweest met iemand die het virus droeg. De man is thuis, inmiddels klachtenvrij en door GGD Fryslân getest toen hij al herstellende was. Contactonderzoek wordt verricht. Hij heeft wel gewerkt terwijl hij milde klachten had. De mensen met wie hij daar in contact is geweest, maken deel uit van het contactonderzoek. De man is inmiddels nagenoeg klachtenvrij. Zijn vrouw heeft zeer milde klachten en blijft net als haar man thuis. Hun uitwonende kinderen hebben geen fysiek contact met hen gehad en maken om deze reden geen deel uit van het contactonderzoek.  

Patiënt Súdwest-Fryslân 

Een man (veertiger) uit Sneek verblijft met zijn gezin in thuisisolatie nadat hij positief is getest op het coronavirus. Zijn klachten zijn mild. Het brononderzoek heeft uitgewezen dat hij in contact is geweest met een bevestigde corona patiënt, die een relatie heeft met de provincie Brabant. De twee kinderen, leerlingen van respectievelijk Nordwin Collega en Friese Poort, hebben beiden geen klachten, maar blijven uit voorzorg thuis. De moeder heeft milde klachten en blijft om deze reden ook in thuisisolatie. GGD Fryslân heeft na bevestiging contact gehad met de scholen. Omdat de kinderen niet ziek zijn geweest en ook nu geen ziekteverschijnselen hebben, lopen leerlingen en het personeel van de school geen risico dat zij door één van de gezinsleden zijn besmet. 

Contactonderzoek opgestart  

GGD Fryslân monitort de patiënten en is bezig met contactonderzoeken. Daarmee wordt in kaart gebracht met wie deze patiënten contact hebben gehad. GGD Fryslân benadert alle contacten zelf. Mochten de personen die deel uitmaken van het contactonderzoek klachten krijgen die passen bij het nieuwe coronavirus, dan krijgen zij gerichte adviezen.  

Update: 11 maart 2020 (16.00 uur): geen nieuwe positieve testuitslagen

Vanaf vandaag gaan wij elke dag om 11.00u en 16.00u een update geven over de actuele stand van zaken met betrekking tot het coronavirus in Fryslân. Afgezien van de patiënt in Drachten die wij vanochtend al meldden, zijn er tot nu toe geen nieuwe positieve testuitslagen bij gekomen.

Margreet de Graaf, onze directeur Publieke Gezondheid, gaf eerder vanmiddag op Omrop Fryslân een toelichting. Dit interview is hier terug te luisteren: https://www.omropfryslan.nl/nijs/944948-nij-smellinghe-haldt-11-meiwurkers-yn-e-gaten-nei-kontakt-mei-besmette-pasjint 

Update: 11 maart 2020 (09.00 uur): Inwoner van Drachten positief getest op het coronavirus

In Drachten is het nieuwe coronavirus vastgesteld bij een 78-jarige man, die samen met zijn vrouw in Brabant op familiebezoek was geweest. Na terugkomst in Fryslân kreeg de man ziekteverschijnselen.

Na overleg met zijn huisarts is de patiënt opgenomen in het ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten. Tijdens deze opname is de patiënt getest op het influenza- en het coronavirus. Uit deze testen is gebleken dat de patiënt COVID-19 heeft. Op dinsdag 10 maart is de patiënt, die aan de beterende hand was, naar huis gestuurd. Daar verblijft hij nu in thuisisolatie.

Contactonderzoek opgestart

  GGD Fryslân heeft een contactonderzoek opgestart. Daarmee wordt in kaart gebracht met wie deze patiënten contact hebben gehad. Contacten van de patiënten zullen door GGD Fryslân worden benaderd. Mochten deze personen klachten krijgen die passen bij het nieuwe coronavirus, dan krijgen zij gerichte adviezen. Het RIVM en de GGD blijven alert op nieuwe gevallen en passen bij elke nieuwe patiënt het dan geldende protocol toe. Daarmee wordt de kans verkleind dat de ziekte zich in Nederland kan verspreiden.
Update: 10 maart 2020 (17.40 uur): Geen coronavirus vastgesteld bij zoon van coronapatiënten Gorredijk

Bij een echtpaar uit Gorredijk is het coronavirus (COVID-19) bevestigd. De zoon van het echtpaar is vandaag ook getest en heeft het virus niet.

GGD Fryslân is nog bezig met een contactonderzoek voor de patiënten met het virus. Daarmee wordt in kaart gebracht met wie deze patiënten contact hebben gehad. Contacten van de patiënten zullen door GGD Fryslân worden benaderd. Mochten deze personen klachten krijgen die passen bij het nieuwe coronavirus, dan krijgen zij gerichte adviezen.

Update: 10 maart 2020 (10.30 uur): Twee inwoners van gemeente Opsterland zijn positief getest met het coronavirus (COVID-19)

Twee inwoners van gemeente Opsterland zijn positief getest met het coronavirus (COVID-19). Het RIVM heeft dit na laboratoriumonderzoek vastgesteld. De patiënten zitten in thuisisolatie. Ook het andere gezinslid van de patiënten verblijft in thuis-isolatie.

Contactonderzoek opgestart

  GGD Fryslân heeft een contactonderzoek opgestart. Daarmee wordt in kaart gebracht met wie deze patiënten contact hebben gehad. Contacten van de patiënten zullen door GGD Fryslân worden benaderd. Mochten deze personen klachten krijgen die passen bij het nieuwe coronavirus, dan krijgen zij gerichte adviezen. Het RIVM en de GGD blijven alert op nieuwe gevallen en passen bij elke nieuwe patiënt het dan geldende protocol toe. Daarmee wordt de kans verkleind dat de ziekte zich in Nederland kan verspreiden.

Wat kun je doen om verspreiding van het virus te voorkomen?

De belangrijkste maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen zijn dezelfde maatregelen als die voor de griep en verkoudheid:

Als je klachten hebt

Heb je koorts met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid)? En ben je de afgelopen twee weken in een land of regio geweest met wijdverspreide verspreiding van het coronavirus? Of heb je de afgelopen twee weken contact gehad met een positief geteste patiënt met het nieuwe coronavirus? Neem dan telefonisch contact op met je huisarts.

Voor meer informatie over het nieuwe coronavirus

Vragen over het coronavirus? Het RIVM zette de vragen en antwoorden over het coronavirus op een rij. Op de website van het RIVM (https://www.rivm.nl/) en de website van de Dienst Gezondheid & Jeugd (http://www.dienstgezondheidjeugd.nl) kunt u filmpjes en animaties vinden over het nieuwe coronavirus en de rol van de GGD.

Voor algemene vragen over het coronavirus is een landelijk publieksnummer geopend: 0800-1351.

Voor vragen over de eigen gezondheid: neem contact op met de huisarts of met GGD Fryslân op 088 22 99 222 (op werkdagen tussen 09.00 - 17.00 uur).

Update: 10 maart 2020 (08.45 uur): Bij twee inwoners gemeente Opsterland coronavirus vastgesteld

Bij een echtpaar uit Gorredijk is het coronavirus (COVID-19) bevestigd.

  Na laboratoriumonderzoek is dit vastgesteld. Het echtpaar zit in thuisisolatie. Ook de zoon van het echtpaar verblijft in thuisisolatie. Het betreft de eerste patiënten in Fryslân.

Om 10.00 uur wordt er een persconferentie gehouden in Gemeente Opsterland. Deze is te volgen via Omrop Fryslân. Na de persconferentie is ook op onze website meer informatie te vinden.

Update: 15 maart 2021 (09:30)