Ga naar de inhoud

Week van de Lentekriebels

04 maart 2024

Maandag 4 maart 2024 is het zover. Dan start de nationale Week van de Lentekriebels voor het speciaal- en basisonderwijs! Deze week, georganiseerd samen met Rutgers, staat in het teken van lessen over relaties, seksualiteit en weerbaarheid. Het landelijke thema is dit jaar 'Weerbaar online'. GGD Fryslân ondersteunt deze projectweek en onderstreept het belang ervan.

De Week van de Lentekriebels helpt om relationele en seksuele vorming duurzaam in te bedden en het een plek te geven in het schoolplan. Bijvoorbeeld als startpunt of als jaarlijkse reminder om structureel aandacht aan het thema te besteden. Deze week is een goed begin om op een leuke manier – schoolbreed – aandacht te geven aan relationele en seksuele vorming. Dit doen scholen door erkende lesprogramma’s en spellen in te zetten die zijn afgestemd op de leeftijd van de kinderen. Scholen doen vrijwillig mee en kiezen zelf welke lesmaterialen zij gebruiken, passend bij de visie van de school. Met structurele lessen over relationele en seksuele vorming krijgen kinderen meer zelfvertrouwen, een positiever zelfbeeld, geven ze beter hun wensen en grenzen aan en herkennen en respecteren ze deze ook bij anderen.

Thema van 2024: Weerbaar online

Het thema is dit jaar ‘Weerbaar online’. Kinderen leren tijdens deze week hoe ze veilig gebruik kunnen maken van internet en social media. In de bovenbouw leren ze ook hoe ze zichzelf kunnen beschermen tegen het onbedoeld tegenkomen van naaktbeelden. Door thuis en in de klas aandacht te besteden aan online weerbaarheid, leer je kinderen veiliger online te zijn en draag je bij aan het voorkomen van online (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. School is een plek waar leerlingen in een veilige omgeving met elkaar in gesprek kunnen over wat zij (online) meemaken. Meer informatie hierover is te vinden op de themapagina van seksuele vorming.

GGD Fryslân faciliteert

Met structurele aandacht wordt ervoor gezorgd dat leerlingen de juiste informatie en vaardigheden meekrijgen voor een gezonde en positieve seksuele ontwikkeling. Eén die past bij hun leeftijd en belevingswereld én hen helpt om verantwoorde keuzes te maken. Nu en op latere leeftijd. Wanneer een school ervoor kiest om deel te nemen aan de themaweek kunnen zij ondersteuning vragen van de Gezonde School-adviseur van GGD Fryslân. GGD Fryslân biedt hierin maatwerk en hierin sluiten we aan bij de wensen en behoeften van de school, de leerlingen en de ouders/verzorgers. Daarnaast kunnen we ook ouderavonden en teamtrainingen over dit thema verzorgen. Deze projectweek is nu, maar GGD Fryslân is structureel bezig met zorgdragen voor structurele inbedding van relationele en seksuele vorming binnen het onderwijs. Samen met scholen en andere ketenpartners.