Kindmonitor 0-12 jaar

GGD Fryslân heeft de wettelijke taak om de gezondheid van inwoners van Fryslân in beeld te brengen. De vragenlijsten voor ouders is één van de manieren om meer te weten te komen over de gezondheid en ontwikkeling van kinderen. Dit onderzoek wordt eens in de vier jaar uitgevoerd. GGD Fryslân gebruikt de uitkomsten van het onderzoek om gemeenten te adviseren bij het verbeteren van de gezondheid in hun gemeente.  

Kindmonitor 2022 

In het voorjaar van 2022 heeft GGD Fryslân ouders gevraagd naar de gezondheid van hun kind. De kinderen van 0 tot en met 12 jaar zijn in twee groepen verdeeld, 0 tot en met 3-jarigen en 4 tot en met 12-jarigen. Het onderzoek gaat om thema’s als voeding, buitenspelen, ouderschap, opvoedondersteuning, pesten en beeldschermgebruik. Naast gemeentelijke cijfers zijn er ook cijfers op gebiedsniveau uitgewerkt. 

Let op: De onderstaande bestanden zijn niet digitaal toegankelijk. Ervaar je problemen met het lezen van de documenten? Bekijk onze toegankelijkheidsverklaring wat je kan doen om een juist bestand te ontvangen.

Kindmonitor 2022 - Per gemeente - 0 tot 3 jaar

 

Kindmonitor 2022 - Per gemeente - 4 tot 12 jaar

 

Kindmonitor 2022 - Per achtergrondkenmerken - 0 tot 12 jaar

Resultaten van eerdere onderzoeken


Vragen over de onderzoeksresultaten?

GGD Fryslân bespreekt met elke Friese gemeente de resultaten van de verschillende Gezondheidsmonitoren. Heb je vragen, neem contact op met team epidemiologie van GGD Fryslân. Ook de resultaten uit oudere onderzoeken kun je bij ons opvragen. Op de website staan alleen de meest recente onderzoeken gepubliceerd.

epidemiologie@ggdfryslan.nl