Bekijk het laatste nieuws op onze coronapagina, ontdek meer over vaccineren en lees meer info voor professionals

GGD Fryslân is rookvrij!

20 mei 2019 - GGD Fryslân is sinds kort rookvrij. Maandag 20 mei ondertekende Margreet de Graaf (Directeur publieke Gezondheid GGD Fryslân) de Alliantie Nederland Rookvrij. Waarom? Als GGD willen we een actieve bijdrage leveren aan een rookvrije generatie in Fryslân.

Waarom zijn we op weg naar een rookvrije generatie?

Elke dag beginnen in Nederland ongeveer 100 kinderen met roken, jaarlijks zijn dat zo’n 37.000 kinderen. Ruim de helft van hen blijft roken en raakt verslaafd. In Fryslân rookt een op de vijf volwassenen. Met de campagne ‘Op weg naar een rookvrije generatie’ wordt in Nederland volop ingezet op bescherming van kinderen tegen rook en tegen de verleiding om te beginnen met roken.

We doen al veel

Samen met allerlei partijen werken we aan het rookvrij opgroeien van kinderen in Fryslân. Samenwerking kennis delen, informatie en ervaringen uitwisselen zijn belangrijk om de doelstellingen van de Rookvrije Generatie te bereiken. Al tijdens de zwangerschap en ook meteen daarna adviseren en helpen we (jeugdverpleegkundigen en artsen van GGD Fryslân) ouders om te stoppen met roken. Ook helpt het wanneer kinderen opgroeien in rookvrije omgevingen, denk daarbij aan rookvrije schoolterreinen, kinderopvang en speel- en sportterreinen en natuurlijke rookvrije gebouwen en terreinen van de GGD en andere zorginstellingen.

Draagvlak in Fryslân voor rookvrije terreinen

In een panelonderzoek hebben we de mening van Friese inwoners gepeild over rookvrije terreinen. Het draagvlak hiervoor is het grootst bij terreinen voor kinderen zoals de kinderopvang (96%), schoolpleinen (94%) en kinderspeelplekken (93%). Rokers en niet-rokers vinden vrijwel even vaak dat deze terreinen rookvrij moeten zijn. Veel minder draagvlak is er voor terrassen (52%) en stations en bushaltes (48%) (zie figuur). Dat niet alle terreinen rookvrij hoeven te zijn, blijkt ook uit de vraag waarop panelleden in eigen woorden hun mening konden geven. “Plekken voor kleine kinderen prima, voor het terras niet nodig” (een roker). Rokers en niet-rokers kunnen elkaars situatie ook wel begrijpen. Maar: “als kinderen opgroeien in een rookarme omgeving, is de kans wel kleiner dat ze er zelf mee beginnen” (aldus een niet-roker). Een rookverbod in het bijzijn van kinderen wordt dan ook veruit het vaakst gesteund (87%), in vergelijking tot andere plekken of situaties.

Teken jij ook voor rookvrije terreinen?

Op de website Rookvrij.nl kunnen mensen tekenen om een specifieke plek (school, sportvereniging of speelterrein) rookvrij te willen maken. Er is op dit moment voor ruim 2.000 plekken in Fryslân getekend.