Friese ouders tevreden over mediaopvoeding

16 oktober 2016 - Friese ouders van 4 tot 12-jarigen geven zichzelf het cijfer 7,2 als het gaat om de mediaopvoeding van hun kinderen. Dit blijkt uit een panelonderzoek van GGD Fryslân in oktober 2016, waaraan 753 ouders hebben deelgenomen. “De resultaten laten zien hoe ouders in Friesland invulling geven aan mediaopvoeding en wat ze daarbij belangrijk vinden.”, aldus Janneke Schuitemaker, stafpedagoog bij GGD Fryslân.

Mediagebruik

Het gesprek tussen ouder en kind vormt de basis voor een goede mediaopvoeding. Van de ondervraagden praat 68% van de ouders regelmatig tot vaak met hun kind over mediagebruik. Naast het praten over mediagebruik, worden er ook samen media-activiteiten ondernomen. Het gaat hierbij om lezen (72%), televisie kijken (93%), filmpjes kijken op YouTube (80%), internetten (78%) of educatief gamen (35%).

Wat vinden ouders belangrijk?

Aan de panelleden is gevraagd wat zij belangrijk vinden als het gaat om mediaopvoeding. Daaruit kwamen onder andere de volgende punten: een gezonde balans tussen buiten spelen en bezig zijn met de tablet of computer (69%), grenzen stellen (66%)en toezicht houden (65%).

Grenzen stellen en veilig internetten

Een meerderheid van de ondervraagde ouders geeft aan afspraken te hebben gemaakt met de kinderen over de tijdsbesteding aan tv-kijken, internetten en gamen. “Het is voor kinderen moeilijk om in te schatten hoe lang iets duurt, een hulpmiddel zoals een kookwekker of een tijdslot kan hierbij goed helpen.” stelt Schuitemaker.

Kinderen vanaf 9 jaar zien steeds vaker uitingen of beelden voorbij komen op internet, zonder dat er een volwassene in de buurt is (Opvoeden.nl). Van de panelleden geeft 82% aan het lastig te vinden om hun kind te beschermen tegen gewelddadige beelden of grof taalgebruik. Veel ouders gebruiken een voorziening voor veilig internetten (83%). Dit is meestal een virusscanner, firewall of spamfilter.

Tevredenheid ouders

De ondervraagde ouders geven zichzelf gemiddeld het cijfer 7,2 als het gaat om mediaopvoeding. Veruit de meeste ouders zijn tevreden. Schuitemaker vindt dit een positief resultaat en stelt: “Het gaat niet zozeer om minder internetten of gamen, maar om bewustwording over gezond mediagedrag. De resultaten laten een positief beeld zien.”

Zie ook: