Genotmiddelen & verslaving

Genotmiddelen zijn alle middelen die men voor het 'genot' gebruikt; voor de aangename, stimulerende of bewustzijnsveranderende werking. Het genot zit in het effect dat het middel geeft. Het bewustzijn wordt er door beïnvloed. Dat wil zeggen dat ze de stemming, het gevoel en het denken veranderen.

Gezondheidsproblemen

Genotmiddelen zijn een belangrijke oorzaak van gezondheidsproblemen. Dat laatste hangt onder andere af van het middel zelf, de persoonlijkheid van de gebruiker, de hoeveelheid, wijze van gebruik en de omstandigheden. Op de volgende pagina's vindt u meer informatie over alcohol, roken en drugs.

Actueel

Op deze pagina vindt u de nieuws over ontwikkelingen op het gebied van genotmiddelen en verslaving.

Naar boven