Alcohol

Als GGD Fryslân zijn wij betrokken bij preventie op het gebied van alcohol en de gevolgen van alcoholgebruik. Een voorbeeld hiervan is dat onze verpleegkundigen in het basisonderwijs (groep 7) ouders adviseren over opvoeding in relatie tot alcohol.

Alcohol en jongeren

Jongeren zouden tot hun achttiende geen alcohol moeten gebruiken. De hersenen van jongeren zijn nog volop in ontwikkeling. Alcoholgebruik kan de hersenen fors beschadigen. Ook hebben hart- en bloedvaten te lijden onder alcoholgebruik. Naarmate iemand jonger begint en meer drinkt, zijn de effecten groter. Jong gebruik van alcohol kan verslaving opleveren. Hierdoor is de kans op verslaving op latere leeftijd groter.

Platform Nuchtere Fries

Friese jongeren drinken, net als jongeren in de rest van Nederland, te veel, te vaak en al op veel te jonge leeftijd. Wij werken samen met het provinciaal Platform Nuchtere Fries en aan de aanpak van de alcohol- en drugsproblematiek onder jongeren. Platform Nuchtere Fries is een samenwerking tussen de Friese gemeenten, GGD Fryslân, Verslavingszorg Noord Nederland, Politie Fryslân en Koninklijke Horeca Nederland. Nuchtere Fries is de campagne waarmee jongeren in de regio worden opgezocht en geactiveerd na te denken over hun alcoholgebruik.

Meer informatie is te vinden op de website www.platform.nuchterefries.nl.

Bezit alcohol door jongeren tot 18 jaar strafbaar

Met ingang van 2014 mogen jongeren beneden de 18 jaar geen alcohol meer kopen of in het bezit hebben. De nieuwe Drank- en Horecawet verbiedt dat. Bij overtreding ervan volgt een boete van € 45,-- (voor jongeren tot 16 jaar). Ben je 16 of 17 jaar, dan is de boete € 90. Jongeren onder de 18 jaar  mogen geen alcohol meer bij zich hebben in openbare ruimten, zoals op straat, winkelcentrum, station, horeca sportkantine enz. Deze verandering is niet zomaar tot stand gekomen. In de afgelopen jaren is er steeds meer bekend geworden over de schadelijke effecten van alcoholgebruik door jongeren. Deze maatregel is bedoeld om alcoholgebruik door jongeren tegen te gaan.

Verantwoord alcoholgebruik

Verreweg de meeste mensen gebruiken alcohol op een verantwoorde manier. Dat is bij sommige gelegenheden en dan matig. Er is een richtlijn voor "aanvaardbaar alcoholgebruik"

  • Per dag maximaal 1 standaardglas alcohol voor vrouwen en 2 standaardglazen voor mannen.


Gevolgen van alcohol

In bier, wijn en sterke drank zit alcohol. Alcohol verdooft het bewustzijn en verandert uw gedrag. Dat kan een plezierig gevoel geven, maar ook ontaarden in verlies van controle over uw lichaam, agressie of misselijkheid. Langdurig of overmatig alcoholgebruik laat de alcohol in het lichaam werken als een giftige stof. Deze kan ernstige schade aan uw gezondheid veroorzaken.

Verslaving

Alcohol kan lichamelijk en geestelijk sterk verslavend zijn. Alcohol heeft heel snel invloed op uw hersenen en zorgt er vrij snel voor dat u anders gaat praten, bewegen en reageren. Daardoor is de kans aanwezig dat u alcohol verkeerd gebruikt . Het kan zijn dat u alcohol gebruikt omdat u onzeker of terneergeslagen bent. Of omdat u merkt dat u iets beter kunt (doen) met alcohol. Alcohol krijgt in dit geval een andere functie, namelijk die van ontremmer of medicijn. De kans is groot dat u steeds meer gaat gebruiken om hetzelfde effect te bereiken. Het risico van verslaving ligt op de loer.

Meer informatie?

 

Naar boven